#F5F5F5

Projektowanie

Pliki 3DXLM

Pliki 3DXLM zawierają bogate w informacje modele obrazów 3D. Te szczegóły mogą obejmować dane geometryczne, kształty siatki, tekstury oraz efekty oświetleniowe. Ten opracowany w 2005 roku format pliku jest znany z precyzji i złożoności. Stosuje się go szeroko w przemyśle. Uzyskaj informacje o plikach 3DXLM — od ich powstania po główne zalety.

Odkryj usługę Creative Cloud

3DXML file marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co to jest plik 3DXLM?

Aby zrozumieć ten typ pliku, należy podzielić jego nazwę: Plik 3DXML to plik XML dla formatu 3D. Jego podstawą jest prosty format tekstowy. Dzięki temu pliki 3DXML można mocno kompresować (w szczególności przy użyciu algorytmu ZIP). To z kolei sprawia, że udostępnianie i osadzanie tych plików jest łatwe, a ładowanie szybkie.

Niemniej jednak pliki 3DXML są złożone — zawierają kompozycje powierzchni, krawędzi, wierzchołków, grubości, obrazów i obiektów. Wszystkie te informacje można zapisać przy użyciu kodu binarnego (serii zer i jedynek).

Nie należy mylić tego formatu z plikami X3D, które również zawierają dane modeli 3D zapisane jako kod XML.

Historia plików 3DXML

Firma, która opracowała pliki 3DXML, wywodzi się z branży produkcji przemysłowej. Z tego względu powstały złożone programy do kreślenia i projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), które szybko stały się popularne w produkcji i przemyśle.

Pliki 3DXML umożliwiły wzbogacenie obrazów CAD o elementy takie jak tekstura, oświetlenie i topologia, a także pozwoliły udostępniać dane na dużą skalę. Ponadto dzięki temu formatowi obrazy CAD stały się mniejsze, łatwiejsze do przesyłania i prostsze do wstawiania w plikach tekstowych.

Do czego służą pliki 3DXML?

Udostępniane informacje 3D

Pliki 3DXML idealnie nadają się do dokumentów technicznych specyficznych dla danej branży, takich jak specyfikacje projektowe, broszury i podręczniki, oferty biznesowe, materiały marketingowe, witryny internetowe i aplikacje.

Pakowanie plików

Pliki 3DXML są przystosowane do kompresowania. Można je łatwo konwertować na standardowe pliki ZIP. Dane powierzchni obrazu są przechowywane jako płaty, które programy interpretują jako płaszczyzny siatki. Pliki 3DXLM można udostępniać w wiadomościach e-mail, witrynach internetowych, dokumentach oraz jako załączniki.

Wytwarzanie produktów

Pliki 3DXLM, które można z łatwością udostępniać i wkomponowywać, świetnie nadają się do użycia w branży produkcyjnej. Łączą one inżynierów z fabrykami, dostawcami i marketingowcami. W wielu przypadkach pliki 3DXML zawierają specyficzne dla branży informacje o zarządzaniu okresem eksploatacji produktu (PLM, product life management).

Odkryj więcej plików wektorowych

Wady i zalety plików 3DXLM

Poznaj niektóre wady i zalety plików 3DXML.

Zalety plików 3DXML

 • Szybkość i wydajność. Pliki 3DXMLsą niewielkie, co ułatwia wymienianie się nimi. Po skompresowaniu można je od razu wysłać. Pomimo tego, że są skomplikowane i precyzyjne, ich wczytywanie przebiega zaskakująco szybko. Spakowane do formatu ZIP można je przeciągać i upuszczać do wielu aplikacji.
 • XML. Extensible Markup Language to kod tekstowy, który jest wystarczająco prosty, aby można go było otworzyć w Notatniku firmy Microsoft. Przechowuje on dane za pomocą przejrzystej struktury, dzięki czemu wiele programów potrafi go odczytać i zapisać. To jeszcze bardziej ułatwia dostosowywanie i edytowanie plików 3DXML.
 • Natywna standaryzacja. Format 3DXML został dopracowany w oparciu o konsultacje z innymi branżami, a ponadto wprowadzono go w całej linii programów. Dzięki temu pliki 3DXML działają płynnie na wielu platformach.

Wady plików 3DXML

 • Ich otwieranie nie jest najłatwiejsze. Wielu użytkowników ma trudności z otwieraniem tych plików, szczególnie na początku. Jeśli korzystasz z oprogramowania opracowanego przez twórców formatu 3DXML, ten proces może być bardziej złożony.
 • Warto pobrać odpowiedni odtwarzacz. Pobranie autonomicznej aplikacji open source wymaga trochę czasu, ale zazwyczaj są to najlepsze narzędzia do pracy z plikami 3DXML. Dzięki odtwarzaczom zewnętrznym można szybko przeglądać i dostosowywać modele 3D zawierających złożone informacje.
 • Ogromna konkurencja.https://www.adobe.com/products/substance3d-modeler.html Modelowanie 3D to rozległa dziedzina. Inne podobne typy plików to między innymi IGES, JT, OBJ, STL oraz X3D.

Otwieranie plików 3DXLM

Pliki 3DXLM można otwierać za pomocą różnych programów w systemach Windows i Mac OS. Odtwarzacze multimediów odpowiednich firm ułatwiają to zadanie. Czasami pozwalają na proste przeciąganie i upuszczanie plików. Najpierw należy pobrać zgodny program, a następnie wykonać poniższe czynności.

 1. Przejdź do folderu, w, którym zapisano plik.
 2. Kliknięcie nazwę pliku prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij polecenie Wybierz program domyślny, a następnie wybierz przycisk Przeglądaj.
 4. Wybierz zgodny program, w którym chcesz uruchomić plik.

Tworzenie i edytowanie plików 3DXLM

Jeśli zamierzasz tworzyć, przetwarzać i edytować pliki 3DXML, zalecamy pobranie jednego z programów innych firm zgodnych z tym formatem.

Pliki 3DXLM — często zadawane pytania.

Jakie oprogramowanie umożliwia otwieranie plików 3DXML?

Choć pliki 3DXML opracowali programiści innej firmy, do ich otwierania nie jest konieczne oprogramowanie tej konkretnej firmy. Ich otwieranie i wyświetlanie umożliwia wiele programów. Jest do tego na przykład przydatny program Adobe Acrobat, który obsługuje rozszerzenie pliku 3DXML.

Co to jest plik CATPART?

CATPART to kolejny format pliku obrazu 3D. Stosuje się go w programie do projektowania CATIA. Zawiera on funkcje przydatne w inżynierii, produkcji i projektowaniu. Można go łączyć z innymi produktami w pliku zespołu CATPRODUCT.

Jak otworzyć plik 3DXML w programie CATIA V5?

Aby otworzyć plik 3DXML w programie CATIA V5, wykonaj następujące kroki.

 1. Otwórz program CATIA i wybierz polecenie Plik > Otwórz.
 2. Wybierz plik i otwórz menu rozwijane Typ pliku.
 3. Wybierz format 3DXML. Powinien zostać wyświetlony podgląd.
 4. Otwórz plik do edycji lub wybierz opcję Tylko do odczytu.
 5. Kliknij przycisk Otwórz.

Czy plik 3DXML można otworzyć w programie NX?

Aby otworzyć plik 3DXML w programie Siemens NX, należy przekonwertować plik na format PRT. Zawiera on informacje poligonalne, które ułatwią transfer pliku do nowego programu.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade