Pliki 3DXLM

Uzyskaj informacje o plikach 3DXLM — od historii powstania po główne zalety.  

Plik 3DXML — obraz ramki

Omawiane zagadnienia

 

 • Co to jest plik 3DXLM?
 • Historia plików 3DXLM
 • Korzystanie z plików 3DXLM
 • Wady i zalety plików 3DXLM
 • Otwieranie plików 3DXLM
 • Tworzenie i edytowanie plików 3DXLM

 • Pliki 3DXLM — często zadawane pytania

 

 

Co to jest plik 3DXLM?

Pliki 3DXLM zawierają bogate w informacje modele obrazów 3D. Te szczegóły mogą obejmować dane geometryczne, kształty siatki, tekstury oraz efekty oświetleniowe. Format 3DXLM został opracowany przez francuską firmę Dassault i szybko stał się znany z dokładności, złożoności i szerokiego zastosowania w wielu branżach.

 

Aby zrozumieć, czym jest typ pliku 3DXML, należy podzielić jego nazwę — plik 3DXML to plik XML dla formatu 3D. Prosty format tekstowy, XML, stanowi podstawę, dzięki której pliki 3DXML można mocno kompresować (w szczególności jako pliki ZIP). To z kolei sprawia, że udostępnianie i osadzanie tych plików jest łatwe, a ładowanie szybkie.

 

Niemniej jednak pliki 3DXML są złożone i zawierają kompozycje powierzchni, krawędzi, wierzchołków, grubości, obrazów i obiektów. Te informacje są zapisywane w formie kodu binarnego — systemu, w którym dane są kodowane za pomocą zer i jedynek.

 

Należy pamiętać, aby nie mylić formatu 3DXML z formatem X3D, który jest kolejnym typem pliku modelowania 3D opartym na standardzie XML.

 

 

Historia plików 3DXML

Plik 3DXML wywodzi się z firmy Dassault Systèmes, która została założona pod koniec lat 20. XX wieku i początkowo produkowała samoloty podczas II Wojny Światowej. W 1981 roku spółka zależna zajmująca się produkcją przemysłową oddzieliła się od firmy Dassault Aviation i opracowała zaawansowany program komputerowego wspomagania rysowania i kreślenia (CAD, computer-aided drawing), który szybko został przyjęty przez przemysł produkcyjny. 

 

Plik 3DXML wzbogacił obrazy CAD (o elementy takie jak tekstura, oświetlenie i topologia) i umożliwił udostępnianie na dużą skalę. Ponadto zmniejszył obrazy CAD i ułatwił ich przesyłanie, a także uprościł wstawianie obrazów 3D do plików tekstowych.

 

 

Korzystanie z plików 3DXML

Udostępnianie informacji 3D

Pliki 3DXML idealnie nadają się do dokumentów technicznych specyficznych dla danej branży, takich jak specyfikacje projektowe, broszury i podręczniki, oferty biznesowe, materiały marketingowe, witryny internetowe i aplikacje. 

 

Pakowanie plików

Firma Dassault opracowała plik 3DXML na potrzeby kompresji. Konwertowanie ich na standardowy plik ZIP jest proste. Dane powierzchni obrazu są przechowywane jako tak zwane płaty Gregory'ego, które są wydajną formą definiowania geometrii. Te płaty są interpretowane ponownie jako ściany na powierzchniach siatki. Pliki 3DXLM można udostępniać w wiadomościach e-mail, witrynach internetowych, dokumentach oraz jako załączniki.

 

Wytwarzanie produktów

Pliki 3DXLM, które można z łatwością udostępniać i wkomponowywać, świetnie nadają się do użycia w branży produkcyjnej. Łączą one projektantów z fabrykami, dostawcami i marketingowcami. W wielu przypadkach pliki 3DXML zawierają specyficzne dla branży informacje o zarządzaniu okresem eksploatacji produktu (PLM, product life management).

 

Odkryj więcej typów plików wektorowych

 

 

Wady i zalety plików 3DXLM

Poznaj niektóre wady i zalety plików 3DXML.

 

Zalety plików 3DXML

 • Szybkość i wydajność. Pliki 3DXML są lekkie i łatwe do wymiany. Po skompresowaniu można wysłać wiele takich plików naraz. Pomimo tego, że są skomplikowane i precyzyjne, ładują się zaskakująco szybko. Po spakowaniu w pliku ZIP można je przeciągać i upuszczać do wielu aplikacji.
 • XML. Extensible Markup Language to kod tekstowy, który jest wystarczająco prosty, aby można go było otworzyć w Notatniku firmy Microsoft. Przechowuje on dane za pomocą przejrzystej struktury, dzięki czemu wiele programów potrafi go odczytać i zapisać. To jeszcze bardziej ułatwia dostosowywanie i edytowanie plików 3DXML.
 • Natywna standaryzacja. Firma Dassault Systèmes dopracowała format 3DXML w oparciu o konsultacje z innymi branżami, a ponadto wprowadziła go do swojej całej linii programów. Jeśli używasz jakiegokolwiek programu firmy Dassault, praca z plikami 3DXML będzie bezproblemowa.

 

Wady plików 3DXML

 • Ich otwieranie nie jest najłatwiejsze. Wielu użytkowników ma trudności z otwieraniem tych plików, szczególnie na początku. Jeśli nie używasz oprogramowania firmy Dassault, ten proces może być bardziej skomplikowany.
 • Warto pobrać odpowiedni odtwarzacz. Pobieranie autonomicznej aplikacji typu open-source może trochę potrwać, jednak jest to najlepsze rozwiązanie, jeśli chcesz pracować z plikami 3DXML. Oprogramowanie 3D XML Specifications and Player firmy Dassault Systèmes umożliwia szybkie wyświetlanie i dostosowywanie modeli 3D bogatych w informacje.
 • Konkurencja jest duża. Modelowanie 3D to rozległa dziedzina. Inne podobne typy plików to między innymi IGES, JT, OBJ, STL oraz X3D.

 

 

Otwieranie plików 3DXLM

Pliki 3DXLM można otwierać za pomocą różnych programów w systemie Windows lub na komputerze Mac. Jeśli masz odtwarzacz firmy Dassault, jest to łatwiejsze, jednak kilka innych programów również umożliwia proste przeciąganie i upuszczanie plików w tym formacie.

 

Najpierw należy pobrać zgodny program, a następnie wykonać poniższe czynności.

 1. Przejdź do folderu, w którym zapisano plik.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy jego nazwę.
 3. Kliknij polecenie Wybierz program domyślny, a następnie Przeglądaj.
 4. Wybierz zgodny program, aby uruchomić plik.

 

 

Tworzenie i edytowanie plików 3DXLM

Aby tworzyć, modyfikować i edytować pliki 3DXML, najlepiej wybrać program firmy Dassault. Może to być program CATIA lub 3D XML Player.

 

 

Pliki 3DXLM — często zadawane pytania

Jakie oprogramowanie umożliwia otwieranie plików 3DXML?

Mimo że pliki 3DXML zostały opracowane przez firmę Daussult Systèmes, można je otwierać i wyświetlać w różnych programach, w tym w programie Adobe Acrobat, który obejmuje rozszerzenie pliku dla formatu 3DXML.

 

 

Co to jest plik CATPART?

CATPART to kolejny format pliku obrazu 3D opracowany przez firmę Dassault używany w oprogramowaniu projektowym CATIA. Pliki te obejmują funkcje inżynieryjne, produkcyjne i projektowe, których można używać razem z innymi produktami w pliku zestawu CATPRODUCT.

 

Jak otworzyć plik 3DXML w programie CATIA V5?

Aby otworzyć plik 3DXML w programie CATIA V5, wykonaj następujące kroki.

 

 1. Otwórz program CATIA i wybierz polecenie Plik > Otwórz.
 2. Wybierz plik i otwórz menu rozwijane Typ pliku.
 3. Wybierz format 3DXML. Powinien zostać wyświetlony podgląd.
 4. Otwórz plik do edycji lub wybierz opcję Tylko do odczytu.
 5. Kliknij przycisk Otwórz.

 

Czy plik 3DXML można otworzyć w programie NX?

Aby otworzyć plik 3DXML w programie Siemens NX, należy przekonwertować plik na format PRT. Zawiera on informacje poligonalne, które ułatwią transfer pliku do nowego programu.

Dowiedz się więcej o typach plików podobnych do 3DXML

Obraz pliku PRC

Pliki PRC

Dowiedz się więcej o tych plikach — używanych na potrzeby modeli 3D w programach CAD przez architektów i projektantów.

Obraz pliku JT

Pliki JT

Poznaj pliki JT, modele 3D przeznaczone do udostępniania i edytowania przez wiele osób.

Obraz pliku MB

Pliki MB

Dowiedz się więcej o tych plikach modelowania 3D używanych przez program Autodesk Maya.

Pobierz program Adobe Illustrator

Twórz piękne kompozycje i ilustracje wektorowe.

Przez 7 dni bezpłatnie, a następnie 26,86 €/mies.