Pliki EMF

Pliki EMF mają stosowany w systemie Windows format przeznaczony do przechowywania dużych ilości szczegółowych informacji o obrazach na potrzeby drukowania w wysokiej jakości. Pliki EMF opracowano jako ulepszenie tradycyjnego formatu Windows Metafile (WMF). Zapewniają one wyraźniejsze szczegóły oraz głębszy, bardziej zróżnicowany zakres kolorów, co czyni je idealnym wyborem w przypadku drukowania grafiki.

Z tego przewodnika dowiesz się, jakie są zalety i wady plików EMF oraz jak ich używać.

EMF marquee image

Co to jest plik EMF?

EMF (Enhanced Metafile) to duży plik metadanych często używany w branżach projektowania grafiki i druku. Przewyższa on inne formaty metadanych, takie jak Windows Metafile, gdyż pozwala przechowywać dużo danych obrazów.

Zwiększony rozmiar plików pozwala uzyskać bardziej szczegółowe metadane obrazów, takie jak bogatsze szczegóły kolorów i lepsze wyświetlanie grafiki. Choć pliki EMF są większe niż wcześniejsze formaty plików metadanych, mają stosunkowo małe rozmiary w porównaniu do innych plików PostScript, takich jak Raw. Dzięki temu stanowią doskonały wybór do przechowywania istotnych informacji o obrazach w niewielkim, użytecznym pakiecie cyfrowym.

Pliki EMF są 32-bitowymi plikami danych i często zawierają buforowaną wersję grafiki lub gotowego do druku zdjęcia.

Historia plików EMF

Pliki Enhanced Metafile wprowadzono jako element systemu Windows NT 3.1 w 1992 r. Programiści opracowali ten format jako rozwinięcie powszechnego standardu WMF. Jego struktura jest lepiej przystosowana do rozwijających się technik graficznych i usług drukarskich.

Format EMF umożliwia przechowywanie większej ilości danych niż wcześniejsze wersje, obsługuje 32-bitową głębię kolorów RGB i można go wyświetlać niezależnie od platformy. Zapewnia to spójny wygląd obrazów w różnych pakietach oprogramowania.

Do czego służą pliki EMF?

Ten format pliku ma kilka zastosowań. Jest szczególnie popularny wśród grafików i drukarzy.

Wyświetlanie na wielu platformach

W pliku EMF znajduje się mnóstwo ważnych danych dotyczących wyglądu obrazu na ekranie, takich jak rozmiar, wymiary i kolory. Otwarty plik EMF wygląda tak samo niezależnie od urządzenia czy platformy.

Wydajność druku

Podczas drukowania dokumentu wysyłane do drukarki dodatkowe żądania związane z plikiem są natychmiast zachowywane w jej pamięci. Pozwala to w każdej chwili przywoływać i drukować dokumenty.

Plik metadanych EMF jest mały i buforowany, dzięki czemu może znajdować się na dysku wewnętrznym drukarki. Zawiera on wszystkie informacje o zadaniu drukowania, które oczekują na dostępność drukarki.

Odkryj więcej plików wektorowych

Wady i zalety plików EMF

Wybierając używany format, należy wziąć pod uwagę kilka zalet i wad plików EMF.

Zalety plików EMF

 • Niewielkie rozmiary plików i buforowanie informacji oznaczają możliwość przechowywania mnóstwa metadanych obrazów w lekkim formacie, co przydaje się podczas kolejkowania zadań drukowania na zajętym urządzeniu drukującym.
 • Pliki EMF zawierają więcej informacji na temat obrazu, takich jak szczegóły kolorów RGB czy wymiary, w porównaniu do niektórych podobnych typów plików.
 • Możliwość użycia ich na wielu platformach i niezależnie od urządzenia oznacza, że obrazy są prawidłowo wyświetlane na każdym urządzeniu użytym do otwarcia, obsługi lub wydrukowania pliku.

Wady plików EMF

 • Wszystkie pliki metadanych, takie jak EMF, mogą być bardzo trudne do zmodyfikowania, jeśli zawierają błędne dane. Zazwyczaj najlepiej jest zacząć od podstaw.
 • Pliki EMF działają tylko w systemie Windows oraz na sprzęcie i w oprogramowaniu firmy Microsoft, chyba że używasz programu takiego jak Adobe Illustrator, który pozwala je otwierać w systemie macOS.

Otwieranie plików EMF

Ponieważ opracowała go firma Microsoft, format EMF działa tylko w systemie operacyjnym Windows. Można je otworzyć w Przeglądarce fotografii systemu Windows, która zazwyczaj jest elementem standardowej instalacji systemu Windows na komputerze.

 1. Kliknij plik EMF prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz z menu polecenie Otwórz.
 3. Wybierz polecenie Przeglądarka fotografii systemu Windows.
 4. Wyświetl plik.

Tworzenie i edytowanie plików EMF

Do tworzenia i edytowania plików EMF jest potrzebny program taki jak Adobe Illustrator.

 1. Kliknij plik EMF prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz z menu polecenie Otwórz.
 3. W panelu Oś czasu wybierz opcję Utwórz klatki z warstw.
 4. Edytuj grafikę w programie Illustrator.
 5. Zapisz plik. Wybierz polecenie Zapisz jako > EMF.
 6. Czasami warto zapisać obraz ponownie w innym formacie, takim jak PNG.
 7. Teraz masz do dyspozycji zmodyfikowany plik EMF.

Pliki EMF — często zadawane pytania

Czy plik EMF zawiera dane wektorowe?

EMF to format wektorowy. Oznacza to, że wyświetla określone informacje, między innymi linie, kształty i wymiary ogólne, a nie pełną grafikę rastrową. Więcej informacji o plikach wektorowych znajdziesz tutaj.

Jak otwierać pliki EMF na komputerze Mac?

Pliki EMF są plikami zgodnymi z systemem Windows. Można otwierać je na komputerze Mac, ale dopiero po konwersji na inny typ pliku zgodny z systemem macOS, taki jak PNG lub JPEG. Aby zapisać plik EMF w innym formacie, możesz skorzystać z programu takiego jak Adobe Photoshop.

Jak przekonwertować plik WMF na format EMF?

Do konwersji plików WMF na format EMF jest potrzebne specjalne oprogramowanie. Istnieje kilka narzędzi do konwertowania, które można pobrać lub zakupić online.

Dowiedz się więcej o innych typach plików

PSD file image

Pliki PSD

Poznaj lepiej ten popularny typ plików projektu dla programu Adobe Photoshop.

AI file image

Pliki AI

Przeczytaj o tym pliku wektorowym firmy Adobe używanym w programie Illustrator.

DWG file image

Pliki DWG

Dowiedz się więcej o tym formacie do pracy z obiektami 2D i 3D w programach CAD.

SVG file image

Pliki SVG

Odkryj zalety skalowalnej grafiki wektorowej używanej też często do zadań związanych z projektowaniem.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator