ADOBE DOCUMENT CLOUD W USŁUGACH FINANSOWYCH

Cyfrowe procesy przetwarzania dokumentów. Prosta obsługa.

Udostępniaj klientom i pracownikom najlepsze metody pracy, przekształcając używane procesy w całkowicie cyfrowe środowisko przetwarzania dokumentów dzięki usłudze Adobe Document Cloud.

Logo partnera roku 2021 firmy Microsoft

Obsługa notarialna dokumentów z dowolnego miejsca

Integracja rozwiązań Acrobat Sign Solutions z platformą Notarize oferuje płynny proces zdalnej obsługi notarialnej dokumentów finansowych.

Szybsze procesy finansowe dzięki zaufanej marce

Usługa pozwala w szczególnie bezpieczny, wydajny sposób rejestrować i udostępniać poufne informacje. Oferuje wygodne obiegi pracy bez dokumentów papierowych, które opracowano dla klientów oczekujących rozwiązania cyfrowego.

Proste

Udostępnij klientom i pracownikom narzędzia ułatwiające wypełnianie wniosków oraz podpisywanie dokumentów niezależnie od urządzenia, z dowolnego miejsca.

Wydajne

Przetwarzaj nowe wnioski o otwarcie kont, wnioski kredytowe i wstępne zatwierdzenia w ciągu kilku minut — a nie dni.

Zintegrowane

Wprowadź płynne procesy do używanych już systemów, korzystając z naszych integracji i interfejsów API opracowanych pod kątem oprogramowania firmy Microsoft oraz innych narzędzi.

Zgodność z przepisami

W naszym otwartym, opartym na standardach rozwiązaniu do obsługi podpisów elektronicznych i zarządzania danymi dbamy o zgodność z wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń, przepisów i regulacji prawnych na całym świecie.

Koniec z papierem — czas na cyfryzację

Nowe badanie wykazało, że 72% liderów w branży usług finansowych uważa podpisy elektroniczne i cyfrowe obiegi pracy za kluczowe elementy stabilnej działalności. Przeczytaj raport Digital Document Process in 2020: A Spotlight On E-Signatures* (Cyfrowy proces obsługi dokumentów w 2020 roku z uwzględnieniem podpisów elektronicznych), aby dowiedzieć się, jak kompletna cyfryzacja ułatwia prowadzenie działalności zdalnej i przyczynia się do rozwoju organizacji.

* Badanie na zlecenie firmy Adobe przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w sierpniu 2020 r.

W jaki sposób firma Adobe może pomóc w rozwoju Twojej działalności? Poznaj te możliwości.

obraz
Skipton Building Society

„Wciąż poszukujemy sposobów rozszerzenia naszej działalności w domenie cyfrowej — na przykład za pomocą dodatkowych usług lub aplikacji. Usługa Acrobat Sign stanowi ważny element naszej strategii cyfrowej. Dzięki niej możemy dostarczać klientom szybkie, doskonale bezpieczne i zgodne z przepisami usługi cyfrowe”. 

Lee Lambert, kierownik ds. zarządzania kredytami, Skipton Building Society

Skipton
obraz
Rabobank

„Zmodernizowaliśmy nasze procesy, aby ułatwić dostarczanie i śledzenie podpisów, dzięki czemu praca przebiega szybciej. Poprawiliśmy ogólną jakość naszego środowiska — zarówno wewnętrznie, jak i dla klientów”. 

Manikandan Ganesan, kierownik ds. działalności i informatyki, Rabobank Singapur

Rabobank
obraz
Sony Bank

„Oczekujemy, że umowy elektroniczne zwiększą wartość usług świadczonych klientom i obniżą koszty pracy w naszej firmie, dzięki czemu zredukujemy koszty działalności o 10%”.

Koji Shigeta, z-ca dyrektora generalnego i dyrektor działu planowania biznesowego, dział pożyczek dla firm, Sony Bank

Sony Bank

Ułatwienia dla instytucji i jej klientów dzięki rozwiązaniom cyfrowym

Sprzedaż
Bankowość detaliczna

Funkcjonalne procesy zgłaszania wniosków i rejestracji ułatwiają wdrażanie oraz obsługę klientów.

Kadry
Bankowość dla małych firm

Wprowadź szybkie procesy wnioskowania o pożyczki i konta, oferuj funkcje samoobsługowe i zwiększaj wydajność działalności.

Zaopatrzenie
Zarządzanie finansami

Oferuj klientom wyjątkowe rozwiązanie, które pozwala skuteczniej i efektywniej zarządzać własnymi aktywami.

Działalność prawna
Banki komercyjne i inwestycyjne

Przekształć mechanizm wymiany dokumentów cyfrowych zarówno w organizacji, jak i poza nią.

Informatyka
Pracownicy zdalni

Kompleksowe, funkcjonalne i w pełni cyfrowe środowisko ułatwia wdrażanie nowych pracowników, a także zarządzanie umowami z osobami pracującymi zdalnie.

Ulubione narzędzia w znanych wszystkim aplikacjach

Skorzystaj z usprawnień w używanych na co dzień aplikacjach. Dzięki wstępnie przygotowanym integracjom z rozwiązaniami takimi jak Microsoft 365, Salesforce czy Workday możesz włączyć oprogramowanie Acrobat i Acrobat Sign do używanego systemu i aplikacji w obiegach pracy, aby w prosty sposób standaryzować obsługę formularzy i wniosków.

Microsoft
Salesforce
Google
Microsoft
Salesforce
Google
Google

Największa zgodność z przepisami i standardami — Acrobat Sign Solutions

Wymagania podpisów elektronicznych

Oprogramowanie Acrobat Sign Solutions umożliwia zarządzanie umowami i spełnianie wymagań prawnych.

Prawomocność podpisów elektronicznych

Oprogramowanie Acrobat Sign Solutions jest zgodne z najbardziej rygorystycznymi standardami prawnymi na świecie.

Zgodność z przepisami dotyczącymi podpisów cyfrowych i elektronicznych

Oprogramowanie Acrobat Sign Solutions umożliwia zarządzanie umowami i spełnianie wymagań prawnych.

Skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy pomocy.

Udzielamy pomocy i odpowiadamy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb konkretnej organizacji.