Adobe Document Cloud dla towarzystw ubezpieczeniowych

Szybciej. Łatwiej. Wszystko w domenie cyfrowej.

Oprogramowanie Adobe Acrobat Sign i Adobe Acrobat oferuje zaawansowane narzędzia cyfrowe, które ułatwiają rezygnację z dokumentów papierowych i pomagają agentom, brokerom oraz ubezpieczonym w obsłudze dokumentów.

Logo partnera roku 2021 firmy Microsoft

Obsługa notarialna dokumentów z dowolnego miejsca

Integracja rozwiązań Acrobat Sign Solutions z platformą Notarize oferuje płynny proces zdalnej obsługi notarialnej dokumentów finansowych.

Milionowe oszczędności towarzystw ubezpieczeniowych dzięki oprogramowaniu Acrobat Sign Solutions

Usługa Adobe Document Cloud ułatwia obsługę szeregu procesów — od zatwierdzania ofert po przetwarzanie roszczeń. Dzięki niej towarzystwa i agencje ubezpieczeniowe przechodzą na cyfrowe obiegi pracy, które oznaczają wyższą produktywność. Agenci pracujący zdalnie i ubezpieczeni mogą szybciej i taniej realizować wymagane działania.

obraz
obraz

* Wszystkie firmy ubezpieczeniowe z listy Fortune 100 korzystają z produktów firmy Adobe. Większość używa rozwiązań Acrobat Sign Solutions.

* Całkowite efekty ekonomiczne rozwiązań Acrobat Sign Solutions — badanie na zlecenie firmy Adobe przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting, sierpień 2019 r.

Upraszczanie procesów w całej organizacji

Przekonaj się, w jaki sposób kompleksowa cyfryzacja oparta na rozwiązaniach firmy Adobe pozwala zwiększyć wydajność każdego obiegu pracy, w którym występują formularze, wnioski i podpisy.

Cyfrowe wdrażanie osób

Funkcjonalne, cyfrowe procesy zgłaszania wniosków i rejestracji ułatwiają wdrażanie oraz obsługę klientów i brokerów.

Zarządzanie roszczeniami

Gdy klienci kupują polisy lub zgłaszają roszczenia, możesz automatycznie wysyłać im odpowiednie formularze. Podpisane formularze są natychmiast wysyłane do odpowiedniej bazy danych.

Zarządzanie polisami

Oprogramowanie umożliwia automatyzację i optymalizację procesów zarządzania polisami, gwarantując przy tym bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Agenci pracujący zdalnie

Kompleksowe, w pełni cyfrowe środowisko ułatwia wdrażanie nowych agentów do pracy zdalnej i zarządzanie umowami.

Unum
„Kiedy nie wysyłamy zmian polisy na papierze, nie musimy marnować dnia na poczcie ani czekać tygodnia (albo dłużej) na wypełniony formularz. 70% formularzy wraca do nas w ciągu 24 godzin”.

Christine Francis
Kierowniczka ds. wdrażania działań biznesowych, usługi udostępnione, Unum

W jaki sposób firma Adobe może pomóc w modernizacji instytucji? Poznaj te możliwości.

obraz
Asurion

Firma Asurion oszczędza ponad 33 000 roboczogodzin agentów i 1,4 miliona dolarów w roku dzięki digitalizacji procesów wewnętrznych w oparciu o rozwiązania Acrobat Sign i Workday.

obraz
Benefytt

Firma Benefytt oferuje technologie ubezpieczeniowe. Dzięki podpisom elektronicznym Acrobat Sign uprościła proces wdrażania i przetworzyła w zeszłym roku 350 000 formularzy.

Acrobat Sign: Gwarancja usprawnienia działalności ubezpieczeniowej

Podpis na linii cyfrowej

Płynniejsze prowadzenie działalności

W pełni cyfrowe procesy znacznie ułatwiają przetwarzanie nowo dodanych polis i roszczeń. Dokumenty są dostępne wszędzie, na dowolnym urządzeniu.

Podpis na linii cyfrowej

Doskonała wydajność

Stan poszczególnych podpisów można łatwo sprawdzać, dzięki czemu umowy są realizowane szybciej i rzadziej mają opóźnienia. To nie tylko ogromna oszczędność papieru.

Podpis na linii cyfrowej

Skuteczniejsze wykorzystanie danych

Funkcje usługi Adobe Document Cloud możesz uzupełnić o narzędzia Adobe Analytics, które pozwalają szczegółowo analizować procesy, dialogi oraz zachowania ubezpieczonych.

Podpis na linii cyfrowej

Zawsze zgodnie z przepisami

Zadbaj o czytelność zasad i zagwarantuj zgodność z przepisami, korzystając z bezpiecznych, wiążących podpisów elektronicznych, które spełniają wymagania najbardziej rygorystycznych światowych ustaw i rozporządzeń.

Ulubione narzędzia w znanych wszystkim aplikacjach

Skorzystaj z usprawnień w używanych na co dzień aplikacjach. Dzięki wstępnie przygotowanym integracjom z rozwiązaniami takimi jak Microsoft 365, Salesforce czy Workday możesz włączyć oprogramowanie Acrobat i Acrobat Sign do używanego systemu i aplikacji w obiegach pracy, aby w prosty sposób standaryzować obsługę formularzy i wniosków.

Microsoft
Google
Salesforce
Google
Microsoft
Salesforce

Przeglądanie zasobów i tworzenie lepszych obiegów pracy

Wymagania podpisów elektronicznych

Oprogramowanie Acrobat Sign Solutions umożliwia zarządzanie umowami i spełnianie wymagań prawnych.

Prawomocność podpisów elektronicznych

Oprogramowanie Acrobat Sign Solutions jest zgodne z najbardziej rygorystycznymi standardami prawnymi na świecie.

Zgodność z przepisami dotyczącymi podpisów cyfrowych i elektronicznych

Rozwiązania Acrobat Sign Solutions to niezawodna zgodność z przepisami — gdziekolwiek je stosujesz.

Skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy pomocy.

Udzielamy pomocy i odpowiadamy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb konkretnej organizacji.