ADOBE DOCUMENT CLOUD DLA NAUK PRZYRODNICZYCH

Cyfryzacja. Niższe koszty administracyjne. Zwiększona wydajność.

W całości przenieś procesy obsługi dokumentów i podpisów do domeny cyfrowej.

Opracuj bardziej funkcjonalne środowisko dzięki pomocy zaufanej marki.

Elastyczność

Udostępnij pacjentom, lekarzom i pracownikom szpitala możliwość wypełniania oraz podpisywania plików PDF z dowolnego miejsca, na każdym urządzeniu.

Wydajność

Dane z badań klinicznych, recenzje zasobów komercyjnych i formularze opieki zdrowotnej możesz przetwarzać w ciągu minut — a nie dni.

Integracja

Nasze integracje i interfejsy API pozwalają korzystać ze znanych już systemów — na przykład firm Microsoft, Veeva i SAP Ariba.

Zgodność z przepisami

Podpisy są zbierane zgodnie z rozporządzeniem 21 CFR Part 11 i innymi przepisami obowiązującymi w branży.

Wygodna, zdalna weryfikacja tożsamości

Oprogramowanie Adobe Acrobat Sign Solutions ułatwia weryfikowanie tożsamości osób podpisujących i uwierzytelnianie pracowników zgodnie z przepisami branżowymi, takimi jak rozporządzenie FDA 21 CFR Part 11 obowiązujące w USA. Prośby o podpis elektroniczny są rozsyłane pocztą e-mail i zawierają niepowtarzalne łącza do dokumentów. Można zwiększyć poziom zabezpieczeń, na przykład wymagać potwierdzenia dokumentem tożsamości ważnym w USA, hasłem lub kodem SMS. Nasze podpisy w chmurze umożliwiają stosowanie podpisu cyfrowego opartego na certyfikacie, na przykład zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z przepisami eIDAS obowiązującymi w Unii Europejskiej.

 

Proces składania podpisów elektronicznych na komputerze lub urządzeniu przenośnym jest śledzony i rejestrowany w bezpieczny sposób. Organizacje działające w branży nauk przyrodniczych mogą wybrać przyczynę prośby o każdy podpis, a także włączyć ułatwienia dostępu w procesie podpisywania z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Cyfrowa modernizacja formularzy i dokumentów klinicznych

Wiążące prawnie podpisy elektroniczne

Uzyskasz kompletny rejestr operacji, spełniając najbardziej rygorystyczne wymagania prawne i związane z prywatnością.

 

  • Działaj zgodnie z przepisami obowiązującymi w służbie zdrowia i naukach przyrodniczych, takimi jak 21-CFR i załącznik 11.
  • Udostępniaj proste w użyciu, wysoce bezpieczne identyfikatory cyfrowe, które są używane w podpisach zaawansowanych, a także w kwalifikowanych, opartych na certyfikatach podpisach cyfrowych w chmurze.

Najprostszy interfejs podpisywania

Tańsze, szybsze działanie dzięki płynnym procesom

 

  • Opracuj funkcjonalne materiały oferujące w czasie rzeczywistym dane potrzebne do skutecznego spełniania potrzeb pacjentów i lekarzy. 
  • Oferuj proste metody rejestracji, wyświetlania dokumentów i wykonywania transakcji — o każdej porze, z dowolnego miejsca, na każdym urządzeniu.

Mniej ryzyka — mniej kłopotów

Formularze powinny być prawidłowo wypełniane za pierwszym razem.

 

  • Wizualnie twórz automatyczne obiegi pracy, które przekazują dokumenty w ustalonej kolejności. 
  • Mapuj dane z formularzy do systemów wewnętrznych, aby wyeliminować wielokrotne wprowadzanie danych.
Logo Varian

„Usługa Adobe Acrobat Sign oferuje szczególnie przekonujący mechanizm obsługi podpisów elektronicznych, w tym doskonałą pomoc dla klientów i świetny proces wdrażania nowych osób”.

Przekonaj się, jak firma Varian — oferująca ratujące życie rozwiązania w zakresie naświetlania promieniowaniem — poprawia obsługę klienta i skuteczniej dba o pacjentów, jednocześnie zwiększając płynność procesów i minimalizując potrzebę powtarzania zadań.

Upraszczanie każdego etapu procesu

Przekonaj się, w jaki sposób cyfryzacja oparta na oprogramowaniu Acrobat Sign Solutions pozwala zwiększyć wydajność każdego obiegu pracy, w którym występują formularze, zgłoszenia i podpisy.

Badania kliniczne

• Dokumentacja badań rozwojowych
• Inspekcje jakości
• Rejestracja do badań klinicznych
• Formularze zgody pacjenta
• Protokoły badań klinicznych
• Badanie zgłoszeń nowych potencjalnych leków
• Zgłoszenia nowych leków

Produkcja

• Elektroniczne rejestry partii
• Śledzenie partii produkcyjnej
• Powiadomienia o wadach produktów
• Zgłaszanie incydentów
• Zgłaszanie niepożądanych zdarzeń
• Inspekcje bezpieczeństwa
• Rejestrowanie znaków towarowych

Rozpowszechnianie

• Umowy sprzedaży
• Przetwarzanie zamówień
• Programy partnerskie
• Łańcuch nadzoru
• Proste zarządzanie
• Program pomocy dla pacjentów
• Raporty z działań w terenie

Wiążące i zgodne z przepisami

• Standardowe procedury działania
• Umowy o zachowaniu poufności
• Zgłoszenia patentowe
• Kontrole
• Umowy z prawnikami zewnętrznymi
• Zgodność z zasadami wewnętrznymi
• Rejestrowanie znaków towarowych

Produkcja

• Elektroniczne rejestry partii
• Śledzenie partii produkcyjnej
• Powiadomienia o wadach produktów
• Zgłaszanie incydentów
• Zgłaszanie niepożądanych zdarzeń
• Inspekcje bezpieczeństwa
• Rejestrowanie znaków towarowych

Kadry

• Rekrutacja kandydatów
• Wdrażanie nowych pracowników
• Umowy z podwykonawcami
• Zgody na zasady świadczenia usług
• Szkolenia na temat zgodności z przepisami
• Rejestracja do świadczeń
• Umowy dotyczące wynagrodzeń

Ulubione narzędzia w znanych wszystkim aplikacjach

Skorzystaj z usprawnień w używanych na co dzień aplikacjach. Dzięki wstępnie przygotowanym integracjom z rozwiązaniami takimi jak Microsoft 365, Salesforce czy Workday możesz włączyć oprogramowanie Acrobat i Acrobat Sign do używanego systemu i aplikacji w obiegach pracy, aby w prosty sposób standaryzować obsługę formularzy i wniosków.

Microsoft
Salesforce
Google
Microsoft
Salesforce
Google
Google

Skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy pomocy.

Udzielamy pomocy i odpowiadamy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb konkretnej organizacji.