integracja

Zintegrowane rozwiązania dla biznesu

Integracja naszych rozwiązań do obsługi plików PDF i podpisów elektronicznych

Wprowadź w istniejących systemach, procesach i aplikacjach obiegi pracy oparte na naszych rozwiązaniach.

Integracja naszych rozwiązań do obsługi plików PDF i podpisów elektronicznych

Wprowadź w istniejących systemach, procesach i aplikacjach obiegi pracy oparte na naszych rozwiązaniach.

integracja

Współpracujemy z czołowymi firmami, aby umożliwić dodanie rozwiązań Adobe Document Cloud do systemów, procesów i aplikacji używanych już w organizacjach.

Microsoft

Zwiększ produktywność pracowników i przyspiesz transakcje biznesowe w narzędziach Microsoft 365, SharePoint i Dynamics.

Salesforce

Wysyłanie, podpisywanie, śledzenie i rejestrowanie umów przebiega szybko i bezpiecznie dzięki systemowi Salesforce — również na urządzeniach przenośnych.

Logo firmy Google

Płynna integracja obsługi plików PDF i podpisów elektronicznych z Dyskiem Google pozwala oszczędzić dużo czasu.

Workday

Listy ofertowe, umowy o zachowaniu poufność i inne dokumenty działu kadr są podpisywane szybko i bezpieczne dzięki rozwiązaniom Acrobat Sign zintegrowanym z systemem Workday.

ServiceNow

Przeprowadź cyfryzację, korzystając z najlepszych w branży rozwiązań i usług konsultingowych.

Logo Nintex

Oprogramowanie Adobe Acrobat Sign i Mastercard Send™ udostępnia pieniądze potrzebującym — szybciej i łatwiej.

SAP Ariba

Mechanizm obsługi i śledzenia podpisów elektronicznych oraz automatycznego tworzenia raportów w oprogramowaniu SAP Ariba skraca czas przetwarzania dokumentów nawet o 80%.

Usługa Box

Rozwiązanie umożliwia kompleksową obsługę dokumentów — przechowywanie, otwieranie, wysyłanie i podpisywanie.

Icertis

Korzystając z systemu Icertis — czołowej platformy do zarządzania umowami przedsiębiorstw opartej na chmurze — można wysyłać, podpisywać i śledzić dokumenty.

Oprogramowanie Acrobat Sign i Guidewire Insurance Suite oferuje zintegrowany interfejs obsługi podpisów elektronicznych.

Notarize

Firmy Adobe i Notarize wspólnie zintegrowały internetową obsługę usług notarialnych z obiegami pracy w usłudze Acrobat Sign.

Veeva

Usługa Acrobat Sign usprawnia obiegi pracy w oprogramowaniu Veeva, z którego korzystają firmy farmaceutyczne na całym świecie.


Zarządzanie sprzedażą i kontaktami z klientami (CRM)

Teraz w rozwiązaniu Microsoft Dynamics 365 CRM można wysyłać, podpisywać, śledzić i archiwizować umowy, korzystając z zaufanych podpisów elektronicznych działających zawsze i wszędzie — na dowolnym urządzeniu.

Dialer CRM

Dzięki podpisom elektronicznym Acrobat Sign błyskawicznie wprowadzisz rozwiązania czołowego w branży dostawcy automatów telefonicznych i systemu CRM do zarządzania potencjalnymi klientami.

IRIS CRM

Uprość proces sprzedaży, korzystając z podpisów elektronicznych, mechanizmu śledzenia potencjalnych klientów i automatyki wdrażania handlowców, jakie zawiera czołowy system CRM do przetwarzania płatności.

Salesforce

Wysyłanie, podpisywanie, śledzenie i rejestrowanie umów przebiega szybko i bezpiecznie dzięki systemowi Salesforce — również na urządzeniach przenośnych.

Oracle

Integracja oprogramowania Acrobat Sign z aplikacjami Oracle CRM przyspiesza procesy sprzedaży.

NetSuite

Wystarczy kilka minut, aby uzyskać podpis cyfrowy na ofercie, umowie czy kontrakcie w ramach konta NetSuite.

Sugar CRM

Podpisy elektroniczne dostępne w systemie SugarCRM pozwalają szybciej realizować umowy.

Zoho CRM

Dzięki integracji aplikacji Acrobat Sign z oprogramowaniem Zoho CRM można kontaktować się z klientami w wielu miejscach, przy użyciu różnych mechanizmów.

Workbooks CRM

Połączenie rozwiązania Workbooks CRM z usługą Acrobat Sign ułatwia korzystanie z aplikacji CRM i automatyzacji marketingu w chmurze.


Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia umowy (CLM), konfigurowania, definiowania cen i tworzenia ofert (CPQ)

Agiloft

Integracja oprogramowania Agiloft i Acrobat Sign usprawnia zatwierdzanie dokumentów oraz zarządzanie nimi, a także oferuje pełny zestaw narzędzi do raportowania i gwarantuje zgodność z przepisami.

Advanced Software Concepts (ASC)

Integracja usługi Acrobat Sign z obiegami pracy w rozwiązaniach ASC usprawnia zarządzanie umowami.

Logo Ironclad

Rozwiązania Acrobat Sign ułatwiają obsługę umów cyfrowych.

Change Healthcare

Firma Change Healthcare dzięki usłudze Acrobat Sign tworzy plany zdrowotne usprawniające obsługę umów z dostawcami.

Intelligentcontract

Oprogramowanie intelligentcontract wraz z usługą Acrobat Sign zapewnia automatyzację przetwarzania umów i pozwala podpisywać je elektronicznie.

Icertis Applied Cloud

Oprogramowanie Cobblestone i Acrobat Sign pozwala zautomatyzować i przyspieszyć cały proces przetwarzania umów.

ContractZen

Zarządzanie kontaktami i zapisami spotkań jeszcze nigdy nie było tak proste. Usługa Acrobat Sign pozwala śledzić i przechowywać dokumenty w systemie ContactZen.

Cobblestone

Oprogramowanie Cobblestone i Acrobat Sign pozwala zautomatyzować i przyspieszyć cały proces przetwarzania umów.

Jaggaer


Dodając usługę Acrobat Sign do oprogramowania SciQuest, można usprawnić procesy w dziale zaopatrzenia.

Nintex

Aby zagwarantować zgodność procesów z przepisami, można zautomatyzować tworzenie dokumentów mających kluczowe znaczenie i zintegrować z nimi podpisy elektroniczne.

Oracle

Aby zwiększyć produktywność, można zintegrować usługę Acrobat Sign z aplikacjami Oracle PeopleSoft.

Integracja usługi Acrobat Sign z systemem Pros Smart CPQ

Zautomatyzuj i uprość proces konfigurowania, ustalania cen oraz przygotowywania ofert przez zespół sprzedaży.

SAP Ariba

Mechanizm obsługi i śledzenia podpisów elektronicznych oraz automatycznego tworzenia raportów w oprogramowaniu SAP Ariba skraca czas przetwarzania dokumentów o co najmniej 80%.

SAP


Oprogramowanie CLM SAP umożliwia optymalizację obsługi umów w przedsiębiorstwie — poprawę zgodności z przepisami i błyskawiczną realizację zysków.

Salesforce CPQ

Oprogramowanie CPQ firmy Salesforce można uzupełnić o funkcje obsługi podpisów cyfrowych.

Revitas

Mobilne narzędzia do zarządzania umowami i przychodami usprawniają realizację transakcji po nawiązaniu kontaktu z klientem.

SAP

Narzędzia M-Files i Acrobat Sign pozwalają automatyzować, porządkować i śledzić cały cykl obsługi umów.

M Files

Oprogramowanie pomaga w przetwarzaniu wszelkich dokumentów — w tym związanych z umowami, sprawami sądowymi i zarządzaniem jednostkami.


Kadry i planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Microsoft 

Dynamics 365 for Talent

Dzięki połączeniu z usługą Acrobat Sign zespół działu kadr otrzyma narzędzia, których potrzebuje, aby szybko przygotowywać oferty i zatrudniać kandydatów.

Avature

Oprogramowanie Avature i Acrobat Sign oferuje nowy cyfrowy mechanizm przyciągania utalentowanych pracowników i zarządzania nimi.

Bond

Oprogramowanie Acrobat Sign i Bond International zapewnia płynną obsługę zarządzania pracownikami, rekrutacji oraz wypłat.

COMPAS

Oprogramowanie COMPAS udostępnia usługę Acrobat Sign jako najszybszy oraz najłatwiejszy mechanizm podpisywania, śledzenia i rejestracji dokumentów nowych pracowników.

Saba

Połączenie usługi Acrobat Sign z rozwiązaniem Saba Recruiting@Work pozwala na błyskawiczne wdrażanie pracowników bez nadmiaru dokumentów papierowych.

Namely

Połączenie usługi Acrobat Sign z oprogramowaniem Namely pozwala uzyskać całkowicie cyfrowe procesy w dziale kadr.

Lumesse

Usługa Acrobat Sign integruje się z oprogramowaniem do zarządzania talentem Lumesse, dzięki czemu użytkownicy mogą wysyłać, podpisywać i śledzić dokumenty w całym okresie zatrudnienia.

LEVER

Rozwiązanie usprawnia procesy zatrudniania oraz śledzenie zgłoszeń, dzięki czemu osoby rekrutujące i zarządzające zatrudnianiem mogą skupić się na dialogu z kandydatami.

SuccessFactors

Usługa Acrobat Sign połączona z oprogramowaniem SAP SuccessFactors pozwala stosować zaufane, ważne prawnie podpisy elektroniczne usprawniające obiegi pracy HCM.

ServiceNow

Połączenie usługi Acrobat Sign z oprogramowaniem ServiceNow usprawnia procesy przetwarzania podpisów i pozwala uzyskać w pełni cyfrowy obieg pracy z usługą.

Workday

Listy ofertowe, umowy o zachowaniu poufności i inne dokumenty działu kadr oraz finansowe mogą być podpisywane szybko i bezpieczne dzięki usłudze Acrobat Sign zintegrowanej z rozwiązaniem Workday.

Zoho People

Usługa Acrobat Sign zapewnia integrację z oprogramowaniem Zoho People — kompleksowym rozwiązaniem do centralnego i bezpiecznego przechowywania danych pracowników, które oferuje funkcjonalne opcje samoobsługowe.

Zoho People

Usługa Acrobat Sign integruje się z oprogramowaniem SilkRoad
Recruiting, zapewniając błyskawiczny proces zatrudniania —
w całości bez papieru, w oparciu
o bezpieczne podpisy elektroniczne.

Współpraca i wydajność

Pliki PDF można tworzyć i udostępniać w aplikacjach pakietu Microsoft 365. Programy Word, PowerPoint i Outlook umożliwiają też wysyłanie dokumentów do podpisu oraz śledzenie ich stanu.

Usługa online OneDrive dla firm otrzymuje nowe funkcje. Pliki pakietu Microsoft 365 można konwertować na format PDF, aby łączyć dokumenty w pojedynczy plik — wprost w usłudze OneDrive.

Rozwiązania łączące usługę Document Cloud z programem SharePoint usprawniają przetwarzanie dokumentów. Umożliwiają błyskawiczne uzyskiwanie podpisów na umowach i wygodną obsługę plików PDF.

Dysk Google  — logo

Korzystając z Dysku Google, możesz wyświetlać, przeszukiwać, opisywać, tworzyć, porządkować, łączyć i eksportować pliki PDF oraz wysyłać je do podpisu.

Egnyte

Dzięki usłudze Acrobat Sign w interfejsie użytkownika rozwiązania Egnyte Connect są dostępne opcje wysyłania, podpisywania i automatycznego przechowywania dokumentów.

Dropbox

Podczas pracy w programie Acrobat można łatwo otwierać, edytować, podpisywać i przechowywać pliki PDF na koncie Dropbox.

Microsoft SharePoint

Redukcja kosztów i ryzyka. Połączenie usługi Acrobat Sign z usługą poczty cyfrowej CaseMail pozwala śledzić i weryfikować podpisy elektroniczne dokumentów prawnych. 

Usługa Box

Zintegrowane rozwiązania firm Adobe i Box umożliwiają kompleksową obsługę dokumentów — obsługują przechowywanie, otwieranie, wysyłanie i podpisywanie. 

Logo Nintex

Rutynowe zadania biznesowe zmienią się w automatyczne procesy dzięki oprogramowaniu Nintex Workflow Cloud, Document Generation i Acrobat Sign.

ProcessMaker

Wydajność programu ProcessMaker możesz połączyć z wygodą i zabezpieczeniami usługi Acrobat Sign, aby stworzyć szybki, zaawansowany obieg pracy z dokumentami, który zapewnia ich śledzenie.

Pulpstream

Platforma usprawniania procesów biznesowych Pulpstream zapewnia integrację z usługą Acrobat Sign w celu uproszczenia mechanizmu uwierzytelniania dokumentów prawnych na urządzeniach przenośnych.

WebMerge

Aplikację Acrobat Sign można zintegrować z platformą online WebMerge, która umożliwia użytkownikom automatyczne gromadzenie danych, wypełnianie dokumentów i wysyłanie ich do kontaktów.

M Files

Realizacja umów przebiega błyskawicznie, gdy nie trzeba korzystać z papieru. Wystarczy połączyć usługę Acrobat Sign z ulubionymi aplikacjami.

M Files

Aby płynnie zatwierdzać dokumenty obsługiwane przez system M-Files, możesz wysyłać je do podpisania elektronicznie — w bezpieczny i wiążący sposób — dzięki usłudze Acrobat Sign.

UiPath

Oferta UiPath Acrobat Sign Activity Pack oznacza wyjątkowo prostą automatyzację obsługi podpisów cyfrowych.

Zoho Docs

Usługa Acrobat Sign umożliwia wysyłanie, podpisywanie i śledzenie dokumentów w narzędziu online Zoho Docs, które usprawnia współpracę zespołów i dzielenie się wiedzą w grupach.

Hyland

Dostęp do podpisów elektronicznych usprawnia obsługę klientów, partnerów i pracowników oraz gwarantuje efektywne przekazywanie dokumentów.

M Files

Korzystaj z funkcji porządkowania dokumentów i automatyzacji codziennych procesów.

Partnerzy oferujący rozwiązania

Accenture

Współpraca z tą globalną firmą oferującą usługi doradcze i technologiczne jest bardzo korzystna.

Deloitte

Oto najlepsze w branży usługi obejmujące audyt, konsulting, obsługę podatkową i doradztwo.

IBM

To rozwiązanie pozwala na cyfrową transformację działalności w celu usprawnienia procesów obejmujących całe przedsiębiorstwo.

Logo firmy Otsuka Corporation

Przeprowadź cyfryzację, korzystając z najlepszych w branży rozwiązań i usług konsultingowych.

PwC

Sprawdzony proces zbierania, przetwarzania i elektronicznego podpisywania dokumentów zapewnia wydajność organizacji.

PwC

Firmy PwC pomagają organizacjom i osobom w produktywnej pracy.

4point

Automatyzacja procesów obsługi podpisów ułatwia klientom korzystanie z rozwiązań i redukuje koszty działalności.


Inne

Buildium

Usługa Acrobat Sign w połączeniu z oprogramowaniem Buildium pozwala obsłużyć dowolną transakcję związaną z nieruchomościami.

eOriginal

Mechanizm zarządzania ważnymi dokumentami cyfrowymi zapewnia najwyższy poziom zabezpieczeń i zgodności z przepisami.

eSignPay

Zintegrowana usługa Acrobat Sign ułatwia klientom realizację płatności przy użyciu kart kredytowych i czeków elektronicznych.

HomeAway

Podpisy elektroniczne ułatwiają rencistom wypełnianie umów dotyczących wynajmu wakacyjnego w oprogramowaniu VRBO.

IMM

Udostępniaj bezpieczne podpisy elektroniczne w przypadku dokumentów finansowych o krytycznym znaczeniu.

Okta

Rozwiązanie firmy Okta umożliwia centralne zarządzanie tożsamościami i przydzielanie zasobów użytkownikom usługi Adobe Document Cloud.

OneLogin

Portal logowania jednokrotnego ułatwia korzystanie z szeregu narzędzi, takich jak usługa Acrobat Sign.

RevSpring

Rozwiązanie firmy Okta umożliwia centralne zarządzanie tożsamościami i przydzielanie zasobów użytkownikom usługi Adobe Document Cloud.

Reapit

Integracja usługi Adobe Sign z oprogramowaniem Reapit Estate Agency przyspiesza realizację zadań i eliminuje dokumenty papierowe.

RevSpring

Usługi podpisów elektronicznych firmy Adobe przyspieszają obsługę, wdrażanie i fakturowanie klientów oraz realizację płatności.

Ricoh

Integracja obsługi podpisów elektronicznych z rozwiązaniami Ricoh pozwala sprawniej zarządzać dokumentami.

Riskonnect

Usługa Acrobat Sign usprawnia procesy związane z zarządzaniem ryzykiem w firmie.

Xero

Dzięki połączeniu usługi Acrobat Sign z oprogramowaniem Xero można błyskawiczne podpisywać i wysyłać rozliczenia podatków.

Xero

W prosty sposób przygotowuj, wysyłaj, podpisuj elektronicznie i śledź ważne dokumenty finansowe.

Xero

Agenci ubezpieczeniowi mogą z jednego miejsca przesyłać dokumenty i rejestry firmowe do podpisania elektronicznie.

Xero

Zadbaj o zgodność z zasadami firmy oraz przepisami w działach kadr, finansów i operacyjnym, oferując użytkownikom i kandydatom funkcjonalny interfejs.

Xero

Dokumenty możesz wysyłać przez bezpieczny serwer HowNow, aby umożliwiać klientom ich podpisywanie elektroniczne i szybkie odsyłanie.

Xero

Mobilne podpisy elektroniczne działające w czasie rzeczywistym zapewniają pacjentom szybki dostęp do opieki zdrowotnej.

Xero

Zadbaj o standaryzację i wydajność procesu gromadzenia informacji z nowych zgłoszeń klientów.

Xero

Oprogramowanie Pereless Systems i Acrobat Sign to prostota rekrutacji, zatrudniania i śledzenia zgłoszeń.

Xero

Bezpiecznie wysyłaj dokumenty prawne do podpisania.

Xero

Oprogramowanie Sterling RISQ i Acrobat Sign usprawnia obsługę podpisów cyfrowych na potrzeby sprawdzania przeszłości.

Dzięki usłudze Acrobat Sign uzyskasz standardowy obieg pracy — zawsze zgodny z obowiązującymi regułami i przepisami.

Xero

Skuteczny mechanizm wysyłania dokumentów do podpisu zapewnia oszczędność czasu, dobrą obsługę klienta i niskie ryzyko.

Wszystko stanie się cyfrowe

Dzięki solidnym interfejsom API można integrować rozwiązania Adobe Document Cloud z używanymi aplikacjami i procesami biznesowymi.

Partnerstwo obejmujące usługę Adobe Document Cloud

Dołącz do programu partnerskiego firmy Adobe dla niezależnych dostawców oprogramowania, aby uzyskać dla firmy narzędzia i zasoby umożliwiające opracowywanie oraz dostarczanie rozwiązań zintegrowanych z usługą Adobe Document Cloud.

Dzięki usłudze Adobe Document Cloud firma może oferować bardziej wydajne, dopracowane mechanizmy obsługi dokumentów.

 

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Sign

Acrobat Sign

Acrobat Sign