Acrobat Sign and Dynamics 365.

Close deals and book revenue at digital speed.

Add Acrobat Sign to Microsoft Dynamics 365. Create all-digital workflows that free you to spend more time building customer relationships.


Microsoft Dynamics 365 e-signatures

Speed signing with Acrobat Sign and Dynamics 365.

Acrobat Sign works seamlessly with Dynamics 365, Online, and On-Prem to help you close deals faster, reduce risk, and increase retention.

Click, send, and get signed. Send contracts, agreements, and other documents for signature in a single click — without ever leaving Dynamics CRM. Recipients can sign and return contracts from a web browser or mobile device.

Minimize data entry and errors. Merge data from Dynamics entities into contracts. View your counterparty’s LinkedIn profile before sending, using integration with LinkedIn Sales Navigator. Push data from signers back into Dynamics.

Close business faster. Completely automate your quote-to-cash process by embedding Acrobat Sign into multistep Microsoft Dynamics workflows.

Track and manage automatically. Keep track of document status throughout the signing process. Automatically attach signed documents and audit trails to the relevant entity.

Microsoft Dynamics 365 e-signatures

Lifetime Training

"Now, with Acrobat Sign integrated with Microsoft Dynamics 365, our agents can populate a contract while on the phone talking to a prospect, and press send. The prospect can electronically sign while on the phone with us without any hold up. It’s a far more engaging process."

— Piran Scott, Divisional Finance Director, Lifetime Training

Technologia, której potrzebujesz, od firmy, której ufasz

Zabezpieczenia. Najlepsze w branży zasoby dotyczące zabezpieczeń firmy Adobe ułatwiają ochronę danych, dokumentów i przedsiębiorstwa.

 

Zgodność z przepisami. Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania branżowe i ustawowe, dzięki czemu gwarantują zgodność z przepisami oraz możliwość zbierania wiążących podpisów elektronicznych i uwierzytelniania osób podpisujących przy użyciu identyfikatora urzędowego.

 

Kontrola. Nasze zasoby dotyczące wdrażania i poradniki dla administratorów zapewniają pełną kontrolę nad wdrożeniami i ułatwiają zarządzanie oprogramowaniem w przedsiębiorstwie.

Microsoft + other Adobe integrations

Create and share PDFs right in your Office 365 applications. You can also send documents for signature and track status in Word, PowerPoint, and Outlook.

Use Document Cloud solutions with SharePoint to streamline your document workflows. Get agreements signed instantly, and work seamlessly with PDF files. 

Combined with Acrobat Sign, give your HR team the tools they need to quickly extend offers to and hire top candidates..

Dynamics 365 also integrates with other Adobe solutions. Personalize web content with Adobe Experience Manager, and integrate your sales and marketing with Adobe Campaign.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnego środowiska.