Usługi Document Cloud i OneDrive umożliwiają płynną realizację zadań.

Dzięki usłudze Adobe Document Cloud można w pełni wykorzystać inwestycję w rozwiązanie Microsoft OneDrive. Pozwala ona wprost w usłudze OneDrive konwertować pliki pakietu Microsoft Office na format PDF oraz łączyć wiele dokumentów w pojedyncze pliki.

Płynne korzystanie z plików PDF

Podczas pracy w usłudze online OneDrive for Business można szybko przetwarzać pliki PDF. W programie Acrobat można otwierać i przechowywać pliki za pośrednictwem konta OneDrive. I to wszystko.

Więcej możliwości online. W usłudze OneDrive for Business można konwertować pliki pakietu Office na format PDF, łączyć dokumenty w pojedyncze pliki, a nawet zmieniać kolejność stron.

Konwertowanie plików PDF. Pliki PDF można przekształcać w gotowe do edycji dokumenty programów Word, Excel i PowerPoint w trybie online oraz na urządzeniu przenośnym. Program Acrobat zachowuje formatowanie.

Skuteczniejsze porządkowanie materiałów. Wiele treści można udostępnić w jednym, prostym w użyciu pliku PDF, który jest łatwy do archiwizacji, udostępnienia czy wysłania do podpisu.


Płynne korzystanie z plików PDF

Technologia, której potrzebujesz, od firmy, której ufasz

Zabezpieczenia. Najlepsze w branży zasoby dotyczące zabezpieczeń firmy Adobe ułatwiają ochronę danych, dokumentów i przedsiębiorstwa.

 

Zgodność z przepisami. Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania branżowe i ustawowe, dzięki czemu gwarantują zgodność z przepisami oraz możliwość zbierania wiążących podpisów elektronicznych i uwierzytelniania osób podpisujących przy użyciu identyfikatora urzędowego.

 

Kontrola. Nasze zasoby dotyczące wdrażania i poradniki dla administratorów zapewniają pełną kontrolę nad wdrożeniami i ułatwiają zarządzanie oprogramowaniem w przedsiębiorstwie.

Integracje oprogramowania Microsoft i Adobe Document Cloud

Rozwiązania łączące usługę Document Cloud z programem SharePoint usprawniają przetwarzanie dokumentów. Umożliwiają błyskawiczne uzyskiwanie podpisów na umowach i wygodną obsługę plików PDF.

Pliki PDF można tworzyć i udostępniać w programach pakietu Microsoft 365. Programy Word, PowerPoint i Outlook umożliwiają też wysyłanie dokumentów do podpisu oraz śledzenie ich stanu.

Teraz w rozwiązaniu Microsoft Dynamics można wysyłać, podpisywać, śledzić i archiwizować umowy, korzystając z zaufanych podpisów elektronicznych działających zawsze i wszędzie — na dowolnym urządzeniu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnego środowiska.