Microsoft SharePoint

Precyzja biznesu dzięki integracji narzędzi Acrobat Sign i Acrobat z programem Microsoft SharePoint

Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud w połączeniu z programem Microsoft SharePoint przyspieszają przetwarzanie dokumentów, pozwalają szybko uzyskiwać podpisy na umowach i ułatwiają pracę z plikami PDF.


Efektywna działalność dzięki oprogramowaniu SharePoint i Acrobat Sign

Teraz można łatwo udostępnić podpisy elektroniczne wszystkim użytkownikom programów SharePoint Online i SharePoint On-Prem.

Łączenie wszystkich elementów. Uprość używane procesy. Dzięki usłudze Acrobat Sign możesz łatwo scalić dane z listy programu SharePoint w szablon pliku.

Wystarczy kliknąć Wyślij. Potrzebne podpisy można uzyskać, pozostając w programie SharePoint. Logika obiegu pracy programu Microsoft Flow pozwala określić, kto ma zatwierdzać i kiedy — na podstawie typu dokumentu lub wartości.

Szybki, elastyczny dostęp. Szybkie, wygodne, samoobsługowe cyfrowe formularze internetowe do programu SharePoint Online pozwalają łatwo obsługiwać żądania wdrożenia klientów i pracowników.

Łatwe znajdowanie. Stany dokumentów są widoczne w folderach i listach programu SharePoint, a podpisane dokumenty można przechowywać w dowolnie wybranym miejscu.


Podpisy elektroniczne Acrobat Sign w programie Microsoft SharePoint

Efektywne obiegi pracy dzięki oprogramowaniu SharePoint i Acrobat

Wszystkie osoby w organizacji mogą teraz pracować z plikami PDF w programie SharePoint.

Więcej możliwości online. W usłudze online SharePoint znajdziesz opcje konwertowania plików pakietu Microsoft 365 na format PDF, dodawania tekstu, łączenia wielu dokumentów w jeden, a także zmieniania kolejności stron.

Łączenie zawartości. Informacje z wielu folderów programu SharePoint można scalić w jeden plik PDF, który jest łatwo wysłać do skomentowania lub podpisania.

Współpraca w czasie rzeczywistym. Recenzje udostępnione programu SharePoint są widoczne dla wszystkich — i wszyscy mogą na bieżąco odpowiadać na komentarze.


Pliki Adobe Acrobat PDF w programie Microsoft SharePoint

Hawaje eliminują papier, witają zwroty z inwestycji

Stan Hawaje skrócił czas podpisywania dokumentów z tygodni do godzin i zaprzestał drukowania wielu z nich. Wszystko to dzięki oprogramowaniu Acrobat Sign, Acrobat i Microsoft SharePoint.

Relacja klienta — integracja oprogramowania firmy Adobe i programu Microsoft SharePoint

Technologia, której potrzebujesz, od firmy, której ufasz

Zabezpieczenia. Najlepsze w branży zasoby dotyczące zabezpieczeń firmy Adobe ułatwiają ochronę danych, dokumentów i przedsiębiorstwa.

 

Zgodność z przepisami. Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania branżowe i ustawowe, dzięki czemu gwarantują zgodność z przepisami oraz możliwość zbierania wiążących podpisów elektronicznych i uwierzytelniania osób podpisujących przy użyciu identyfikatora urzędowego.

 

Kontrola. Nasze zasoby dotyczące wdrażania i poradniki dla administratorów zapewniają pełną kontrolę nad wdrożeniami i ułatwiają zarządzanie oprogramowaniem w przedsiębiorstwie.

Integracje oprogramowania Microsoft i Adobe Document Cloud

Pliki PDF można tworzyć i udostępniać w aplikacjach pakietu Microsoft 365. Programy Word, PowerPoint i Outlook umożliwiają też wysyłanie dokumentów do podpisu oraz śledzenie ich stanu.

Teraz w rozwiązaniu Microsoft Dynamics można wysyłać, podpisywać, śledzić i archiwizować umowy, korzystając z zaufanych podpisów elektronicznych działających zawsze i wszędzie — na dowolnym urządzeniu.

Usługa online OneDrive dla firm otrzymuje nowe funkcje. Pliki pakietu Microsoft 365 można konwertować na format PDF, aby łączyć dokumenty w pojedynczy plik — wprost w usłudze OneDrive.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnego środowiska.