Logo ServiceNow

Zarządzanie usługami wymaga błyskawicznych reakcji.

I tak powinno działać zatwierdzanie.

Integracja usługi Adobe Acrobat Sign z oprogramowaniem ServiceNow usprawnia zbieranie prawomocnych podpisów elektronicznych.


Oprogramowanie Acrobat Sign i ServiceNow usprawnia zarządzanie usługami.

Do przeszłości przechodzi ręczne wprowadzanie danych w formularzach czy umowach — i szukanie związanych z tym błędów. Oprogramowanie Acrobat Sign i ServiceNow automatycznie scala dane, pozwalając na błyskawiczne przygotowywanie umów.

Szybkie rozpoczynanie pracy. Integracja oprogramowania Acrobat Sign i ServiceNow nie wymaga pisania kodu ani czasochłonnej konfiguracji. Wystarczy przeciągnąć składnik podpisów elektronicznych na dowolny obieg pracy dotyczący informatyki, kadr czy obsługi klienta.

Wysyłka w kilka sekund. Wystarczy stuknąć lub kliknąć, aby wysłać dokumenty do podpisu elektronicznego w dowolnym obiegu pracy oprogramowania ServiceNow.

Gromadzenie danych osób podpisujących. Oprogramowanie ServiceNow pozwala teraz dodawać w umowach pola do rejestrowania danych i automatycznie publikować podpisane umowy.

Płynne zatwierdzanie. Wysyłanie, śledzenie i zatwierdzanie funkcjonuje na dowolnym urządzeniu — zarówno w biurze, jak i w terenie.

Interfejs do obsługi podpisów elektronicznych w oprogramowaniu ServiceNow

Integracja usługi Acrobat Sign z oprogramowaniem ServiceNow HR Service ułatwia wdrażanie nowych pracowników.

Do używanych aplikacji HR Service Delivery można wprowadzić mechanizm obsługi zaufanych, wiążących prawnie podpisów elektronicznych i cyfrowych.

Personalizacja. Funkcja scalania danych z oprogramowania ServiceNow z dokumentami przed wysłaniem ich do podpisu pozwala automatycznie generować spersonalizowane dokumenty.

Gromadzenie i zapisywanie danych w prosty i bezpieczny sposób. Dane pracowników można zbierać w gotowych do wypełnienia formularzach już na etapie podpisywania. Są one następnie bezpiecznie przechowywane w rejestrze pracownika.

Łatwe rozpowszechnianie. Oprogramowanie obsługuje złożone obiegi pracy z podpisami — na przykład pozwala wysyłać dokumenty do wielu osób. Uczestnicy mogą składać podpisy kolejno, równolegle lub w dowolnie wybranej kolejności.

Pliki Adobe Acrobat PDF w programie Microsoft SharePoint

Technologia, której potrzebujesz, od firmy, której ufasz

Zabezpieczenia. Najlepsze w branży zasoby dotyczące zabezpieczeń firmy Adobe ułatwiają ochronę danych, dokumentów i przedsiębiorstwa.

 

Zgodność z przepisami. Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania branżowe i ustawowe, dzięki czemu gwarantują zgodność z przepisami oraz możliwość zbierania wiążących podpisów elektronicznych i uwierzytelniania osób podpisujących przy użyciu identyfikatora urzędowego.

 

Kontrola. Nasze zasoby dotyczące wdrażania i poradniki dla administratorów zapewniają pełną kontrolę nad wdrożeniami i ułatwiają zarządzanie oprogramowaniem w przedsiębiorstwie.

Logo ServiceNow

Dowiedz się, jak działa integracja usługi Acrobat Sign z oprogramowaniem ServiceNow. Pobierz aplikację.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnego środowiska.