Nie próżnujemy.

Program Illustrator CC zapewnia natychmiastowy dostęp do nowo wydawanych funkcji.

Illustrator CC

Swobodne modyfikowanie gradientów

Nowe funkcje mieszania kolorów pozwalają tworzyć ciekawsze gradienty o bardziej naturalnym wyglądzie.

Edycja globalna

Aby pracować szybciej, można jednocześnie modyfikować podobne obiekty w wielu obszarach kompozycji.

Wizualne przeglądanie czcionek

Przeglądanie różnych klas czcionek i znajdowanie czcionek jest teraz łatwiejsze. Program umożliwia też wybranie różnych tekstów przykładowych.

Możliwość dostosowania paska narzędzi

Narzędzia na pasku narzędzi można dodawać, usuwać i grupować, tak aby dostosować jego układ do własnych potrzeb.

Wygodniejszy dostęp do czcionek Adobe

Aplikacja pozwala w wygodny sposób przeglądać i aktywować tysiące czcionek. Wygląd wybranej czcionki można sprawdzić w projekcie — nawet jeśli nie jest aktywowana.

Tryb prezentacji

Każdy obszar kompozycji zawiera slajd, który służy do wyświetlania podglądu, przeglądania i wyświetlania w trybie prezentacji.

 

 

Widok przycinania

Program oferuje podgląd projektu bez linii pomocniczych, siatek i elementów poza krawędziami obszaru kompozycji.

Skalowanie do wielkości monitora

Teraz można dostosować wygląd narzędzi, ikon, menu, paneli oraz opcji, zmieniając ich rozmiar.

Szybsze powiększanie

Funkcja powiększania w trybie konturów pozwala teraz płynnie zmniejszać lub zwiększać obszar roboczy.

Kadrowanie uwzględniające zawartość

Ta nowa funkcja oparta na mechanizmie Adobe Sensei podpowiada kadrowanie w oparciu o system samouczenia.

Podgląd w rozmiarze rzeczywistym

Podgląd projektu można wyświetlić w jego rzeczywistych wymiarach, ustawiając powiększenie widoku na 100%.

Udoskonalone wypaczenie marionetkowe

Dzięki technologii Adobe Sensei program automatycznie podpowiada punkty, eliminując potrzebę ich ręcznego określania.

Illustrator CC

Wyraźne opcje ekranowe

Tera możliwe jest powiększanie punktów kotwiczenia, uchwytów i obwiedni, co ułatwia ich używanie.

Scalanie danych przy użyciu plików CSV

Obsługa plików CSV i XML znacznie ułatwia scalanie danych w panelu zmiennych.

Importowanie wielostronicowych plików PDF

Wszystkie strony pliku PDF można teraz importować równocześnie. Program pozwala wybrać zakres stron lub pojedyncze z nich.

Udoskonalona funkcja Smart Sync usługi Dropbox

Pliki w usłudze Dropbox można teraz przeglądać bez ich przypadkowego pobierania.

Illustrator CC

Panel Właściwości

Dostęp do wszystkich opcji w jednym miejscu usprawnia pracę.
Nowy, inteligentny panel Właściwości udostępnia tylko potrzebne opcje — wtedy gdy mają one zastosowanie.

 

Wypaczenie marionetkowe

Podczas przekształcania grafiki wektorowej można zachować jej naturalny wygląd. Narzędzie Wypaczenie marionetkowe — oparte na technologii Adobe Sensei — pozwala szybko utworzyć lub zmodyfikować grafikę bez edytowania poszczególnych ścieżek i punktów kotwiczenia.
Jak to działa ›

Więcej obszarów kompozycji

Teraz w programie Illustrator można utworzyć do 1000 obszarów kompozycji na jednym obszarze roboczym, tak aby pracować z wieloma materiałami w jednym dokumencie.

Zestawy stylistyczne

Nowe glify można zastosować do całego bloku tekstu bez potrzeby oddzielnego zaznaczania i zmieniania glifów.

Łatwiejsze porządkowanie obszarów kompozycji

Po zaznaczeniu wielu obszarów kompozycji naraz wystarczy jedno kliknięcie, aby automatycznie rozmieścić i uporządkować je na obszarze roboczym. Obiekty zablokowane na obszarze kompozycji poruszają się wraz z nim.

Kolorowe czcionki SVG

Podczas pracy można korzystać z czcionek obsługujących wiele kolorów, gradienty i przezroczystość dzięki standardowi OpenType SVG.

Czcionki zmienne

Program Illustrator obsługuje czcionki zmienne OpenType, które umożliwiają modyfikowanie grubości, szerokości i innych atrybutów w celu uzyskania własnego stylu — z zachowaniem jakości oryginału.

 

 

Obsługa paska Touch Bar komputera MacBook Pro

Kontekstowy pasek Touch Bar komputera MacBook Pro zapewnia łatwy dostęp do najważniejszych narzędzi.

Zarządzanie tekstem w Bibliotekach Creative Cloud

Biblioteki w programie Illustrator obsługują teraz tekst. Ułatwia to przechowywanie i stosowanie używanych treści, takich jak hasła, opisy marketingowe marki czy tekst zastępczy. Tekst można udostępniać między bibliotekami w programach Illustrator oraz Adobe InDesign CC.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: szybsze uruchamianie, poprawiona stabilność.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Illustrator CC (2017.1)

Łatwiejsze kadrowanie obrazów
Bezpośrednio w programie Illustrator można kadrować obrazy bitmapowe, aby usuwać niepotrzebne fragmenty, zmniejszać rozmiary plików i uzyskać wyższą wydajność. Dzięki temu nie trzeba stosować masek przycinających ani edytować obrazów w programie Adobe Photoshop CC.
Szybsze tworzenie dokumentów
Aby zwiększyć wydajność programu, ekran początkowy umożliwiający tworzenie nowych dokumentów jest teraz wczytywany błyskawicznie.
Przeprojektowany panel Motyw koloru
Nowy panel Motyw koloru pozwala tworzyć, przeglądać, zapisywać i pobierać motywy kolorów między aplikacjami. Teraz można sprawdzać wygląd popularnych motywów i uzyskiwać pomoc przy dobieraniu doskonałej kolorystyki.
Zwiększona stabilność
Użytkownicy proponują, my słuchamy. Usunęliśmy najpoważniejsze błędy w programie Illustrator i poprawiliśmy jego stabilność.

Illustrator CC (2017)

Kompozycje dopracowane co do piksela
Rysowane ścieżki i kształty są płynnie wyrównywane do siatki pikseli. Wystarczy jedno kliknięcie lub proste przekształcenie, aby wyrównać istniejącą kompozycję. Program pozwala zachowywać aktywne kształty, zaokrąglone rogi oraz wyrównanie przy skalowaniu i obracaniu obiektów. Segmenty i punkty końcowe można ręcznie dosuwać do wymaganego położenia.
Szybsze wyszukiwanie czcionek
Funkcja oznaczania ulubionych czcionek ułatwia znajdowanie potrzebnych krojów. Można filtrować listę pod kątem ostatnio używanych czcionek, znajdować inne czcionki podobne do ulubionych, a także wyszukiwać czcionki na podstawie klasyfikacji (szeryfowe, odręczne itp.).
Łatwiejsza obsługa glifów
Użycie alternatywnego glifu wymaga tylko zaznaczenia znaku i wybrania pozycji z menu podręcznego. Można wyświetlać i wstawiać ostatnio użyte glify, a także sortować je w celu szybszego przeglądania.
Szybsze rozpoczynanie pracy nad projektami
Łatwy dostęp do ustawień predefiniowanych oraz bezpłatnych szablonów usługi Adobe Stock — bezpośrednio po wybraniu polecenia Plik > Nowy — usprawnia wykonywanie pierwszych kroków z projektami.
Szablony i wyszukiwanie w usłudze Adobe Stock
Wyniki wyszukiwania w usłudze Adobe Stock można przeciągać z panelu Biblioteki i upuszczać wprost w obszarze roboczym, aby natychmiast rozpocząć edycję. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy obrazu stockowego pozwala w sposób wizualny wyszukiwać podobne obrazy.
Nowe funkcje Bibliotek Creative Cloud
Panel Biblioteki w programie Illustrator obsługuje teraz szablony z usługi Adobe Stock. Dodatkowo zaktualizowana została funkcja wysyłania łączy, dzięki czemu można teraz udostępniać dostęp tylko do odczytu do publicznej biblioteki. Śledzona biblioteka pojawia się w panelu Biblioteki i jest automatycznie aktualizowana.
Ulepszenia w usłudze Creative Cloud Assets
Wszystkie zasoby można archiwizować i przywracać za pomocą usługi Creative Cloud. Obejmuje to Biblioteki Creative Cloud, zasoby tworzone w programach na komputery, a także projekty na urządzenia przenośne.
Przedstawiamy giełdę Typekit
Teraz można kupować czcionki najważniejszych dostawców i stosować je w projektach programu Illustrator. Usługa Adobe Typekit stosuje mechanizm synchronizacji czcionek i technologie internetowe w celu dostarczania czcionek z giełdy, gdy tylko są one potrzebne.
Ulepszenia obróbki czcionek i tekstu
Wskazanie listy czcionek po zaznaczeniu tekstu powoduje wyświetlenie aktywnego podglądu. Wczytany tekst można umieścić w kontenerze. Można też wypełnić kontener tekstem zastępczym, aby lepiej zwizualizować projekt. Program ułatwia obróbkę obiektów tekstowych ze wspólną rodziną czcionek i innymi stylami oraz z tym samym stylem i innymi rodzinami czcionek.
Powiększanie zaznaczenia
Zaznaczony element — punkt aktywny, segment, ścieżkę lub obiekt — można powiększyć w celu wygodnego obejrzenia i edytowania.
Nowoczesny interfejs użytkownika
Płaski interfejs użytkownika zawierający nowe ikony narzędzi oraz panele zapewnia poprawioną czytelność, co ułatwia skupienie się na kompozycji.
To jeszcze nie wszystko
Dodatkowe elementy oferty: nowe skróty klawiaturowe, poprawiona stabilność.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Illustrator CC (2015.3.1)

Wyszukiwanie zasobów z usługi Adobe Stock w programie Illustrator
Miliony wysokiej jakości ilustracji, grafik wektorowych i zdjęć z usługi Adobe Stock można umieszczać w projektach programu Illustrator, korzystając z pola wyszukiwania. Wyniki pojawiają się natychmiast w witrynie Adobe Stock.

Illustrator CC (2015.3)

Skuteczniejsza współpraca dzięki bibliotekom
Biblioteki Creative Cloud pozwalają udostępniać zasoby wyłącznie do odczytu, tak aby członkowie zespołu mieli do nich dostęp, ale nie mogli ich zmieniać ani usuwać.
Jak to działa ›
Ulepszony panel Biblioteki
Znalezienie odpowiednich zasobów zajmuje mniej czasu dzięki większemu panelowi Biblioteki, nowej opcji wyszukiwania z filtrowaniem w usłudze Adobe Stock, a także ikonom ułatwiającym identyfikację licencjonowanych zasobów Adobe Stock.
Udoskonalona integracja z usługą Adobe Stock
Licencje na zasoby Adobe Stock można uzyskiwać w programie Illustrator za pomocą paneli Biblioteki i Łącza. Podczas przeglądania zasobów w witrynie Adobe Stock materiały są otwierane wprost w programie Illustrator.
Szybkie eksportowanie zasobów i obszarów kompozycji
Po zaznaczeniu zasobów z obszarów kompozycji lub całych obszarów kompozycji wystarczy kliknąć, aby je wyeksportować w wielu rozmiarach, rozdzielczościach i formatach dostosowanych do ekranów, stron internetowych i obiegów pracy opartych na ikonach.
Jak to działa ›

Ulepszenia paneli Aktywne kształty i Przekształcanie
Spójny wygląd środowiska ułatwia pracę z aktywnymi kształtami. Opcje są automatycznie ukrywane przy zmniejszaniu kształtów, a wielokąty nadal można modyfikować po niejednorodnym skalowaniu. Panel Przekształcanie pozwala przywrócić pierwotny kąt obrotu kształtu lub ścieżki.
Jak to działa ›

Prezentowanie materiałów w usłudze Adobe Portfolio
Teraz podczas prezentowania projektów i kompozycji z programu Illustrator w programie Portfolio można utworzyć stronę początkową i stronę kontaktu, aby uzyskać lepszą łączność z odbiorcami.
Jak to działa ›
Integracja z programem Adobe Experience Design
Kompozycje z programu Illustrator CC można kopiować i wklejać bezpośrednio do narzędzia Adobe Experience Design CC (zapowiedź) — nowego, kompleksowego rozwiązania do projektowania i tworzenia prototypów interfejsu użytkownika pod kątem witryn internetowych i aplikacji dla urządzeń przenośnych.
Jak to działa ›

To jeszcze nie wszystko
Dodatkowe elementy oferty: modyfikowanie szerokości pociągnięcia i rozmiaru tekstu w równych krokach za pomocą kółka myszy, linie pomocnicze odblokowane w czasie ukrycia, włączanie narzędzia Pióro w trakcie używania narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie przez naciśnięcie klawisza Command/Ctrl podczas rysowania.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Illustrator CC (2015.2)

Nowe funkcje Bibliotek Creative Cloud
Mechanizm przeszukiwania bibliotek i usługi Adobe Stock usprawnia znajdowanie materiałów. Można importować próbki i grupy kolorów, zapisywać motywy kolorystyczne z bibliotek w próbkach, a także korzystać z obsługi stylów akapitów i zaawansowanych opcji stylów znaków.
Narzędzie do tworzenia kształtów
Malowanie kształtów odbywa się przy użyciu swobodnych, naturalnych gestów przekształcanych w doskonałą geometrię. Następnie można je łączyć, usuwać, wypełniać i przekształcać w celu uzyskania pięknych, złożonych kompozycji — z zachowaniem możliwości edycji. Narzędzie do tworzenia kształtów działa zarówno w tradycyjnych przestrzeniach roboczych programu Illustrator, jak i na urządzeniach dotykowych.
Nowe aktywne kształty: linie, elipsy i wielokąty
Kolejne narzędzia programu Illustrator do obróbki kształtów stały się w pełni aktywne. Działają w sposób interaktywny i obsługują dynamiczne dopasowywanie, co usprawnia pracę nad kształtami wektorowymi. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych efektów czy używania innych narzędzi.
Symbole dynamiczne
Symbole mogą teraz mieć wspólny kształt wzorcowy, a jednocześnie być oddzielnie modyfikowane pod względem wyglądu — na przykład obrysu, wypełnienia czy krycia. Funkcje skalowania, obracania, odbijania i zniekształcania działają z zachowaniem łącza z symbolem macierzystym.
Ulepszone inteligentne linie pomocnicze
Inteligentne linie pomocnicze pozwalają teraz idealnie wyrównywać i rozmieszczać obiekty podczas rysowania i przesuwania. Dzięki nowemu mechanizmowi podpowiedzi łatwiej jest rysować dokładne kształty, na przykład kwadraty czy okręgi, bez używania klawiszy sterujących.
Nowa opcja eksportowania w formacie SVG
Program ułatwia eksportowanie nowoczesnych plików SVG, które doskonale nadają się do wyświetlania w przeglądarkach i na wielu ekranach. Eksportować można wybrane obiekty — nie musi to być cały obszar kompozycji.
Aktualizacje dotykowej przestrzeni roboczej
Dotykowa przestrzeń robocza dla tabletów z systemem Windows oferuje narzędzie do tworzenia kształtów, nowe aktywne kształty, udoskonalone inteligentne linie pomocnicze, a nawet możliwość powiększania za pomocą myszy i obsługę urządzenia HP Sprout.
Integracja z aplikacją Adobe Capture CC
Na tablecie iPad, telefonie iPhone lub telefonie z systemem Android można przekształcić dowolny obraz w zasób o jakości produkcyjnej. Oprogramowanie pozwala wydzielić motyw kolorystyczny, a także utworzyć pędzel, kształt lub grafikę wektorową, a następnie zapisać zasób w Bibliotekach Creative Cloud do użytku w programie Illustrator.
Illustrator Draw dla systemu Android
Dzięki aplikacji Adobe Illustrator Draw można swobodnie tworzyć grafikę wektorową na telefonie z systemem Android, jak również wysyłać efekty pracy do programu Illustrator na komputerze w celu dalszego dopracowania.
Ulepszona integracja z aplikacją Adobe Comp CC i obsługa telefonów iPhone
Aplikacja Comp CC oferuje teraz funkcje obróbki układów na telefonach iPhone oraz tabletach iPad. Zasoby aplikacji Comp mogą zostać połączone, dzięki czemu edytowanie ich w programie Illustrator lub innej aplikacji usługi Creative Cloud na komputery powoduje natychmiastową aktualizację w aplikacji Comp.
To jeszcze nie wszystko
Dodatkowe elementy oferty: większa wydajność dzięki udoskonalonemu wygładzaniu i wyraźniejsze pociągnięcia w oparciu o przetwarzanie GPU, ulepszone odzyskiwanie danych.

Illustrator CC (2015)

Zasoby połączone — aktualizowane wszędzie
Zasoby z Bibliotek Creative Cloud można teraz łączyć ze sobą. Po zmianie zasobu członkowie zespołu mają możliwość zaktualizowania jego stanu w każdym projekcie programu Illustrator, Photoshop lub InDesign, w którym został on użyty.
Jak to działa ›
Doskonałe obrazy w usłudze Adobe Stock
Nowa usługa Adobe Stock pozwala wyszukiwać i licencjonować darmowe zdjęcia i grafiki wektorowe oraz zarządzać nimi w obrębie programu Illustrator CC. Wybieraj spośród 40 milionów zasobów, zapisuj je w Bibliotekach Creative Cloud, a następnie przeciągaj do własnych projektów.
Jak to działa ›
10-krotnie szybsze powiększanie, przesuwanie i przewijanie widoku
Za sprawą systemu zapewniania wydajności Adobe Mercury w programie Illustrator można przesuwać, powiększać i przewijać widok 10 razy szybciej i sprawniej niż dotychczas. Koniec z powolnymi zmianami krok po kroku.
Jak to działa ›
10-krotnie większe powiększanie
Powiększ obszar dokumentu do 64 000% (w poprzedniej wersji do 6400%) i wykonuj pracę z większą precyzją.
Jak to działa ›
Automatyczne odzyskiwanie plików
Efekty pracy można zachować po awaryjnym zamknięciu programu Illustrator nawet bez ręcznego zapisania. Wystarczy uruchomić program ponownie, a plik zostanie przywrócony. Program Illustrator umożliwia przeprowadzenie szybkiej diagnostyki dotyczącej przyczyn awarii — wykrycie uszkodzonej czcionki, nieaktualnego sterownika czy brakującej wtyczki.
Jak to działa ›
Integracja z nową aplikacją Adobe Comp CC
Twórz układy na potrzeby druku, Internetu lub urządzeń mobilnych na swoim tablecie iPad. Aplikacja Comp pozwala pobierać zasoby projektowe z indywidualnych lub udostępnionych w zespole bibliotek Creative Cloud, a następnie wysyłać układy do programu Illustrator. Wszystkie teksty, obrazy i elementy graficzne są aktywne i w pełni edytowalne.
Jak to działa ›
Grafika wielkoformatowa dzięki aplikacji Photoshop Sketch
Rysunki z aplikacji Photoshop Sketch można skalować do rozmiarów czterokrotnie przewyższających pierwotny obszar — z zachowaniem jakości.
To jeszcze nie wszystko
Dodatkowe elementy oferty: nowy tryb scalania dowolnego/odejmowania w narzędziu Tworzenie kształtu, bogatsze możliwości rysowania za pomocą narzędzia Krzywizna, wiele udoskonaleń dotykowej przestrzeni roboczej i wiele innych nowych funkcji.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Illustrator CC (2014.1)

Biblioteki Creative Cloud

Ulubione zasoby kreatywne — na przykład kolory, style czcionek, grafiki i pędzle — można przeglądać w nowych bibliotekach dostępnych w programach Illustrator i Photoshop, a także w aplikacjach na urządzenia przenośne, takich jak Sketch czy Draw. Biblioteki są synchronizowane z usługą Creative Cloud, dzięki czemu potrzebne pliki zawsze są pod ręką.
Jak to działa ›

Dotykowa przestrzeń robocza

Dzięki nowej przestrzeni roboczej — zoptymalizowanej pod kątem urządzenia Microsoft Surface Pro 3 i innych tabletów z systemem Windows 8 — można korzystać z wszystkich funkcji programu Illustrator w podróży. Dostępne są podstawowe narzędzia do rysowania i edytowania za pomocą pióra i palcami w środowisku dotykowym, włącznie z krzywikiem, który można skalować, przenosić i odrysowywać.
Jak to działa ›

Narzędzie Krzywizna

Piękne krzywe i idealnie proste linie można rysować szybko i wizualnie. Wystarczy kliknąć raz, aby rozmieścić punkty za pomocą narzędzia Krzywizna i podziwiać dynamiczne zmiany krzywizny, lub kliknąć dwukrotnie w celu utworzenia punktów narożnych dla prostych linii. Edycja odbywa się przy użyciu tego samego narzędzia — nie ma potrzeby korzystania z punktów kotwiczenia ani uchwytów.
Jak to działa ›

Narzędzie Dołącz

Ścieżki, które krzyżują się, nachodzą na siebie lub są otwarte, można z łatwością połączyć — jednocześnie przycinając niepotrzebne segmenty — bez zmieniania ich pierwotnych trajektorii.
Jak to działa ›

Automatyczne dopasowywanie rozmiaru tekstu obszarowego

Pola tekstowe z niemieszczącym się tekstem to już przeszłość. Teraz rozmiar ramek tekstu obszarowego zmienia się automatycznie wraz z dodawaniem, usuwaniem i edytowaniem tekstu.

Integracja z rodziną aplikacji programu Illustrator dla urządzeń przenośnych

Kompozycje z aplikacji Sketch, Line i Draw można swobodnie przenosić i ulepszać, korzystając z pełnej gamy narzędzi programu Illustrator. Tworzy to kompletny obieg pracy między urządzeniem przenośnym a komputerem.
Jak to działa ›

Inspirujące kształty i kolory w dowolnym miejscu

Aplikacje Brush CC, Shape CC i Color CC dla urządzeń przenośnych pozwalają tworzyć własne pędzle, grafiki i kolory, które można łatwo przenosić do programu Illustrator za pośrednictwem bibliotek usługi Creative Cloud w celu dołączenia ich do projektów.
Jak to działa ›

Illustrator CC (2014)

Aktywne kształty: prostokąty i prostokąty z zaokrąglonymi rogami

Każdy róg prostokąta można teraz szybko zmodyfikować, w tym niezależnie określić jego promień. Atrybuty rogów są zachowywane przy zmianach skali i obrotach prostokątów. Teraz program Illustrator zapamiętuje przebieg pracy — modyfikacje szerokości i wysokości, obroty oraz zmiany rogów — dzięki czemu można wrócić do pierwotnego kształtu.
Jak to działa ›

Podgląd narzędzia Pióro

Rysowana ścieżka jest widoczna przed upuszczeniem kolejnego punktu. W trakcie rysowania jest wyświetlana przypominająca gumową linia od ostatniego punktu kotwiczenia do końcówki pióra. Wizualizacja kolejnego zakrzywienia już podczas tworzenia następnego punktu eliminuje konieczność wielokrotnego poprawiania ścieżek.
Jak to działa ›

Ulepszona obsługa punktów kotwiczenia

Teraz można precyzyjniej dopasowywać krzywe. Nowe opcje punktów kotwiczenia umożliwiają przeciąganie uchwytów niesymetrycznie (w różnych kierunkach) podczas rysowania, co zapewnia płynność tworzenia każdego segmentu. Można nawet zmienić punkt narożny w gładki bez modyfikacji całego kształtu.
Jak to działa ›

Udoskonalone przyciąganie do pikseli, punktów i siatki

Gdy jest włączone przyciąganie, punkty kotwiczenia są wyrównywane do dokładnie określonych pikseli, siatek lub punktów. Nie ma jednak powodu, aby przyciągać uchwyty punktów. Teraz przyciąganie nie dotyczy uchwytów, co gwarantuje dokładność podczas edytowania krzywych.
Jak to działa ›

Skuteczniejsze sterowanie ścieżkami

Zamykanie ścieżek jest przewidywalne i precyzyjne. Kończąc rysunek, można lepiej określić sposób połączenia punktów początkowych i końcowych. Aby dostosować krzywą zamykającą, wystarczy przesunąć punkt zamykający lub wybrać opcję złamania linii kierunków.
Jak to działa ›

Przyspieszanie GPU w systemie Windows

Na komputerach z systemem Windows 7 lub 8 są dostępne funkcje przyspieszające pracę oparte na procesorze graficznym. Ta funkcja wymaga certyfikowanej przez firmę Adobe karty graficznej NVIDIA z co najmniej 1 GB pamięci VRAM.
Uwagi na temat wydania dotyczące GPU ›

Illustrator CC (17.1)

Aktywne narożniki

Opcje wyświetlane na obrazie pozwalają na wielokrotne edytowanie narożników kształtów i ścieżek. Można też wprowadzać wartości w panelu sterowania lub nowym oknie dialogowym Narożniki. Program umożliwia określanie zaokrągleń, odwróceń i skosów narożników — zarówno pojedynczych, jak i wielu naraz.
Jak to działa ›

Opracowane od nowa narzędzie Ołówek

Opcje rozciągania i domykania ścieżek oraz rysowania linii prostych zapewniają precyzję podczas tworzenia krzywych. Dzięki ustawieniom predefiniowanym można uzyskać płynną ścieżkę z mniejszą liczbą punktów lub bardzo dokładnie odwzorować pociągnięcia odręczne. W nową technologię wyposażono też narzędzia Pędzel, Pędzel kleksowy i Wygładzanie.
Jak to działa ›

Modyfikacje segmentów ścieżek

Segmenty ścieżek można przeciągać w celu uzyskania żądanych kształtów. Nowa technologia modyfikacji ścieżek — dostępna w narzędziach Punkt kotwiczenia i Zaznaczanie bezpośrednie — oferuje bezpośrednią, intuicyjną metodę edycji segmentów ścieżek.
Jak to działa ›

Integracja z biblioteką Adobe Typekit

W menu Tekst i Rodzina czcionek można przeglądać czcionki z biblioteki Typekit — filtrując je bezpośrednio w menu lub przechodząc do witryny Typekit. Po wybraniu kroju z wciąż wzbogacanej biblioteki czcionek komputerowych Typekit można zsynchronizować go z komputerem w celu użycia w opracowywanych materiałach.
Jak to działa ›

Obsługa gestów dotykowych i siły nacisku pióra w systemie Windows 8

Na tabletach z najnowszym systemem Windows 8 można korzystać z piór dotykowych i zaawansowanych funkcji dotyku bezpośredniego. Na komputerach z systemami Windows 7 i 8 jest również dostępna obsługa wyświetlaczy o wysokich rozdzielczościach.

Własne panele narzędzi

Wystarczy przeciągnąć potrzebne narzędzia (na przykład funkcje rysowania, edycji i zaznaczania) i upuścić je we własnym panelu, aby uzyskać wyspecjalizowany zestaw opcji. Kompletny panel Narzędzia można ukryć, tak aby nie zajmował miejsca w funkcjonalnej przestrzeni roboczej.
Jak to działa ›

Importowanie i eksportowanie ustawień

Ustawienia programu Illustrator można współużytkować na wielu komputerach. Wystarczy wyeksportować ustawienia do folderu, z którego mogą je importować inni użytkownicy. Dzięki synchronizacji ustawień posiadane komputery uzyskują te same ustawienia. Teraz można dodatkowo udostępnić je w całej organizacji.
Jak to działa ›

Ulepszone rysowanie z zachowaniem perspektywy

Kompozycja zmienia się dynamicznie po modyfikacji atrybutów siatki perspektywy, takich jak punkty zbiegu i linia horyzontu, w celu uzyskania innej perspektywy.

Płynna obróbka plików SVG

Program umożliwia eksportowanie skalowalnych, płynnie działających plików SVG, które dostosowują zawartość do rozmiarów i rozdzielczości ekranów. Pozwala też przenosić pliki SVG między aplikacjami i wielokrotnie je edytować z zachowaniem precyzji układu pikseli.
Jak to działa ›

To jeszcze nie wszystko

Ta aktualizacja obejmuje szereg innych udoskonaleń, między innymi możliwość zmieniania rozmiarów obszarów kompozycji, opcje pociągnięć i wypełnień w panelu Próbki, suwaki sterujące kryciem, warstwy pamiętające stan zamknięty/otwarty oraz szybkie anulowanie operacji przeciągania.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Illustrator CC (17)

Narzędzie Pisanie dotykowe

Podczas pracy z tekstem każdy znak można modyfikować jako odrębny obiekt. Tekst można przenosić, skalować i obracać, zachowując opcję zmiany czcionki lub tekstu w każdej chwili. Do pracy można używać nie tylko myszy czy pisaka, ale także urządzeń z technologią wielodotykową.
Jak to działa ›

Obrazy w pędzlach

Do malowania może posłużyć zdjęcie przekształcone w pędzel. Pędzle kompozycji, wzorków i rozpraszania pozwalają na stosowanie obrazów rastrowych. Aby uzyskać skomplikowany, naturalny wygląd, wystarczy wykonać kilka prostych pociągnięć pędzlem. Pociągnięcia można w dowolny sposób modyfikować — tak samo jak wszystkie pędzle programu Illustrator.
Jak to działa ›

Wyszukiwanie czcionek

Znalezienie najlepszej czcionki to prosta czynność. Wystarczy w panelu Typografia wpisać styl (na przykład „bold” lub „italic”), rodzinę czcionek lub dowolną inną część nazwy czcionki. Widok jest filtrowany w celu wyświetlenia tylko tych czcionek, które odpowiadają kryteriom.
Jak to działa ›

Umieszczanie wielu plików

Za pomocą tej funkcji można zaimportować wiele plików jednocześnie do układu programu Illustrator. Widoki miniaturek ułatwiają określanie rozmiarów i lokalizacji plików obrazów, grafiki oraz tekstu.

Wydzielanie kodu CSS

Program Illustrator pozwala generować kod CSS, co ułatwia umieszczanie grafiki na stronach internetowych. Można kopiować i wklejać lub eksportować kod tekstu, obiektów, a nawet całych układów z zawartymi w nich obrazami, aby umieszczać elementy bezpośrednio w edytorze HTML lub przekazywać programistom stron internetowych.
Jak to działa ›

Synchronizacja kolorów

Aplikacja Adobe Kuler dla telefonu iPhone pozwala przechwytywać naturalne motywy kolorów. Korzystając z witryny Kuler, można udostępniać te motywy, jak również przeglądać tysiące innych. Po zsynchronizowaniu ulubionych motywów stają się one dostępne bezpośrednio w programie Illustrator.

Synchronizacja ustawień

Ustawienia takie jak preferencje, narzędzia predefiniowane, biblioteki i przestrzenie robocze można synchronizować z usługą Creative Cloud, co gwarantuje spójność środowiska pracy na wielu komputerach (Mac i PC).
Jak to działa ›

Automatyczne rogi pędzli wzorków

Bogaty wybór automatycznie generowanych rogów pozwala błyskawicznie dopasować pędzle wzorków do reszty obrazu.
Jak to działa ›

Narzędzie Przekształcanie swobodne na elemencie

Oprogramowanie pozwala przesuwać, skalować i obracać obiekty na ekranach dotykowych urządzeń. Oferuje też niezwykle intuicyjną i płynną metodę pracy z obiektami — opartą na myszach oraz innych urządzeniach wskazujących i opcjach w obszarze kompozycji.
Jak to działa ›

Panel Exchange

Dzięki panelowi Adobe Exchange w programie Illustrator można kupować i pobierać bezpłatnie wtyczki, szablony oraz inne materiały.

Pakowanie plików

Wystarczy wywołać jedno polecenie, aby zgromadzić wszystkie pliki — w tym połączone grafiki i czcionki — we wspólnym folderze przeznaczonym dla innych osób w organizacji lub dla klienta.

Obrazy nieosadzone

Osadzone obrazy można zastąpić łączami do wyodrębnionych plików PSD lub TIFF, zaznaczając obraz i wybierając polecenie Cofnij osadzenie z menu panelu Łącza lub klikając opcję Cofnij osadzenie w panelu sterowania.

Rozszerzone opcje panelu Łącza

Istnieje możliwość wyświetlania i monitorowania dodatkowych informacji o umieszczonych kompozycjach bezpośrednio w panelu Łącza.

To jeszcze nie wszystko

W tej aktualizacji wprowadzono szereg innych udoskonaleń, takich jak możliwość eksportowania nieużywanych stylów grafiki SVG, opcja unikania nadruku i obsługa języków indyjskich.
Pełne uwagi na temat wersji ›