Nie próżnujemy.

Program InDesign CC zapewnia natychmiastowy dostęp do nowo wydawanych funkcji.

InDesign CC

Importowanie komentarzy z plików PDF

Opinie dodane w plikach PDF utworzonych w programie InDesign CC 2019 można teraz importować do przeglądu, co ułatwia współpracę z wieloma osobami biorącymi udział w projekcie.

Dopasowanie układu

Zmiana rozmiaru dokumentu powoduje automatyczne dostosowanie tekstu i grafiki.

Panel Właściwości

Intuicyjny interfejs zapewnia łatwy dostęp do właściwych opcji wtedy, gdy są potrzebne.

Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości

Ta nowa funkcja oparta na mechanizmie samouczenia Adobe Sensei automatycznie zmienia rozmiary obrazów i dopasowuje je do otoczenia.

Wizualne przeglądanie czcionek

Przeglądanie różnych klas czcionek i znajdowanie czcionek jest teraz łatwiejsze. Program umożliwia też wybranie różnych tekstów przykładowych.

Projektowanie przy użyciu kolorowych czcionek SVG

Podczas pracy można korzystać z czcionek obsługujących wiele kolorów, gradienty i przezroczystość dzięki standardowi OpenType SVG.

Przypisy w tabelach

Program pozwala teraz tworzyć przypisy dolne w tabelach i importować je z dokumentów programu Word.

Odstępy między stylami akapitów

Program oferuje uproszczony mechanizm wprowadzania odstępów między akapitami mającymi ten sam styl.

Wygodniejszy dostęp do czcionek Adobe

Aplikacja pozwala w wygodny sposób przeglądać i aktywować tysiące czcionek. Wygląd wybranej czcionki można sprawdzić w projekcie — nawet jeśli nie jest aktywowana.

Dostosowywanie formularzy PDF

Teraz można zmienić wygląd i styl pliku, wybierając czcionki w eksportowanych formularzach PDF.

Instrukcje dla drukarni

Proces eksportowania można uprościć przez określenie, czy mają zostać dodane instrukcje dotyczące pakowania w drukarni.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: poprawki stabilności i usunięte błędy.

Pełne uwagi na temat wersji ›

InDesign CC

Znajome skróty

Przyspieszające pracę skróty — znane i lubiane w programach Photoshop oraz Illustrator — wprowadziliśmy do programu InDesign.

Podgląd dokumentu

Podczas konfigurowania nowego dokumentu dostępny jest podgląd jego orientacji i proporcji.

Więcej dokumentów predefiniowanych

Dane najnowszych tabletów i smartfonów usprawniają rozpoczynanie projektowania.

Dodatkowe elementy analizy dokumentów

Wszystkie dokumenty publikowane online można monitorować. Wiadomo, jakich urządzeń używają czytelnicy oraz jak długo (średnio oraz łącznie) je czytają.

Eksportowanie dokumentu jako oddzielnych stron PDF

Nie trzeba oddzielnie wybierać i eksportować pojedynczych stron dokumentu. Program pozwala teraz wyeksportować wszystkie strony jako oddzielne pliki PDF.

Ulepszone obramowania akapitów

Łatwo można tworzyć i scalać obramowania wielu akapitów.

InDesign CC

Obsługa przypisów

Po dodaniu przypisów do dokumentu można skonfigurować je tak, aby czytelnik mógł za pośrednictwem symboli przejść wprost do przypisów. Można dobrać numerowanie, formatowanie i układ przypisów, a także importować je z programu Microsoft Word.
Jak to działa ›

Obramowania akapitu

Aby przyciągnąć uwagę do akapitu w układzie, można dodać obramowanie i utworzyć własny kształt narożników.

Udoskonalenia stylów obiektów

Dzięki stylom obiektów wystarczy raz ustawić lub zmienić rozmiar i położenie obiektu, aby został zaktualizowany w całym dokumencie.

Zarządzanie tekstem w Bibliotekach Creative Cloud

Biblioteki w programie InDesign obsługują teraz tekst. Ułatwia to przechowywanie i stosowanie używanych treści, takich jak hasła, opisy marketingowe marki czy tekst zastępczy. Tekst można udostępniać między bibliotekami w programach InDesign i Adobe Illustrator CC.

Filtrowanie czcionek

Funkcja filtrowania czcionek według typów, takich jak szeryfowa, bezszeryfowa czy odręczna, usprawnia nawigację w dużych kolekcjach czcionek.

Znajdowanie podobnych czcionek

Dzięki systemowi uczącemu się Adobe Sensei łatwo znajdziesz podobne kroje pisma w menu czcionek.

Udoskonalone eksportowanie kodu HTML

Eksportowany kod jest czytelny i prosty, dzięki czemu programiści mogą go używać podczas implementowania projektów na stronach.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: szybsze uruchamianie, poprawiona stabilność, udoskonalone ułatwienia dostępu w eksportowanych plikach PDF.
Pełne uwagi na temat wersji ›

InDesign CC (2017.1)

Nowoczesny interfejs użytkownika

Płaski, funkcjonalny interfejs ułatwia skupienie się nad projektem. Zmodyfikowane ikony narzędzi i paneli, podobne do tych w programach Photoshop i Illustrator, czynią pracę bardziej intuicyjną. Interfejs można dostosować do indywidualnych potrzeb, wybierając jeden z czterech motywów — od bardzo ciemnego po bardzo jasny.

Narzędzia przyspieszające tworzenie projektów

Łatwy dostęp do predefiniowanych i bezpłatnych szablonów Adobe Stock ułatwia rozpoczynanie pracy nad projektami przeznaczonymi do druku, na strony internetowe i dla urządzeń przenośnych. Aby je otworzyć, wystarczy użyć menu Plik > Nowy w programie InDesign.

Zwiększona stabilność

Zajęliśmy się najczęściej komentowaną przez klientów kwestią — produktywnością i stabilnością programu.
Pełne uwagi na temat wersji ›

InDesign CC (2017)

Nowe możliwości tworzenia stopek

Teraz stopki mogą obejmować wiele kolumn tekstu w danej ramce lub w całym dokumencie.
Jak to działa ›

Ulepszenia dotyczące czcionek OpenType

Wystarczy kliknąć, aby wyświetlić właściwości czcionki OpenType wybranego tekstu lub pola tekstowego, a następnie szybko zastosować właściwości do znaków, słów lub całej historii.

Kontrola skali strzałki

Początkowe i końcowe strzałki można skalować niezależnie od grubości obrysu linii. Można je przełączać przy użyciu pojedynczego kliknięcia.

Łatwiejsze wyszukiwanie w usłudze Adobe Stock

Wyszukiwanie zasobów w usłudze Adobe Stock odbywa się bezpośrednio z pola wyszukiwania programu InDesign. Wyniki wyszukiwania można przeciągać z panelu Biblioteki Creative Cloud bezpośrednio na obszar roboczy, aby od razu z nich korzystać. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy obrazu stockowego pozwala w sposób wizualny wyszukiwać podobne obrazy.

Nowe funkcje Bibliotek Creative Cloud

Zaktualizowana została funkcja wysyłania łączy, dzięki czemu można udostępniać bibliotekę publiczną w trybie tylko do odczytu. Śledzona biblioteka pojawia się w panelu Biblioteki Creative Cloud i jest automatycznie aktualizowana.

Ulepszenia w usłudze Creative Cloud Assets

Wszystkie zasoby można archiwizować i przywracać za pomocą usługi Creative Cloud. Obejmuje to Biblioteki Creative Cloud, zasoby tworzone w programach na komputery, a także projekty na urządzenia przenośne.

Przedstawiamy giełdę Typekit

Teraz można kupować czcionki najważniejszych dostawców i stosować je w projektach programu InDesign. Usługa Adobe Typekit stosuje mechanizm synchronizacji czcionek i technologie internetowe w celu dostarczania czcionek z giełdy, gdy tylko są one potrzebne.

Integracja z programem Adobe Animate CC

Uzyskaj dostęp do animacji programu Adobe Animate CC bezpośrednio z Bibliotek Creative Cloud, a następnie użyj ich w plikach EPUB oraz dokumentach publikowanych przy użyciu formatów aplikacji Publish Online.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: lepsza obsługa hiperłączy, poprawki błędów.
Pełne uwagi na temat wersji ›

InDesign CC (2015.4)

Skuteczniejsza współpraca dzięki bibliotekom

Biblioteki Creative Cloud pozwalają udostępniać zasoby wyłącznie do odczytu, tak aby członkowie zespołu mieli do nich dostęp, ale nie mogli ich zmieniać ani usuwać.
Jak to działa ›

Ulepszony panel Biblioteki

Znalezienie odpowiednich zasobów zajmuje mniej czasu dzięki większemu panelowi Biblioteki Creative Cloud, nowej opcji wyszukiwania z filtrowaniem w usłudze Adobe Stock, a także ikonom ułatwiającym identyfikację licencjonowanych zasobów Adobe Stock. Można wyświetlić długość i format każdego pliku wideo znajdującego się w bibliotekach, a także uzyskać łącza do podglądów wideo.

Zakupy z usługi Adobe Stock w aplikacjach

Licencje na zasoby Adobe Stock można kupować bezpośrednio w programie InDesign, korzystając z panelu Biblioteki. Można również śledzić nielicencjonowane zasoby w panelu Łącza.

Udoskonalony, nowoczesny interfejs użytkownika

Paski narzędzi, zawartość paneli i okna dialogowe są czytelniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, nawet przy wysokich rozdzielczościach. Czcionki i ikony są większe i wyraźniejsze, panele bardziej uporządkowane, a okna dialogowe czytelniejsze.

Wydajność GPU i animowane powiększenie

Ulepszenia wydajności GPU (tylko w systemie Mac OS) umożliwiają szybsze renderowanie podczas powiększania, skalowania i panoramowania bez wpływu na jakość ekranu — nawet na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości. Używając powiększenia animowanego, można powiększyć obraz dokładnie na środku obszaru, klikając i przytrzymując przycisk myszy albo klikając i przewijając w lewo lub w prawo.

Ochrona sieci udostępnionej

Oprogramowanie pozwala kontynuować pracę nad dokumentami otwartymi z sieci udostępnionej również w razie przerwy albo utraty połączenia z siecią.

Prezentowanie prac w serwisie Adobe Portfolio

Teraz podczas prezentowania makiet programu InDesign w programie Portfolio można utworzyć stronę początkową i stronę kontaktu, aby uzyskać lepszą łączność z odbiorcami.
Jak to działa ›

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: sortowanie według nazw i wartości kolorów w panelu Próbki, określanie języka dla czytników ekranu, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

InDesign CC (2015.2)

Nowe funkcje Bibliotek Creative Cloud

Mechanizm przeszukiwania bibliotek i usługi Adobe Stock usprawnia znajdowanie materiałów.
Jak to działa ›

Ulepszenia publikowania online (zapowiedź)

Mechanizm publikowania i rozpowszechniania dokumentów online pozwala na ich przeglądanie bez używania wtyczki. Opcja publikowania online jest dostępna we wszystkich wersjach językowych programu InDesign. Możliwe jest też osadzenie łącza w witrynie, udostępnienie zawartości w serwisie Twitter oraz wysłanie go w wiadomości e-mail, a także wykonanie analizy obejmującej wyświetlanie dokumentów. Edytowane dokumenty można publikować ponownie z tym samym adresem URL.
Jak to działa ›

Opcjonalna dotykowa przestrzeń robocza

Dzięki nowej przestrzeni roboczej zoptymalizowanej pod kątem obsługi gestów dotykowych można tworzyć układy w podróży za pomocą komputera Microsoft Surface Pro lub dowolnego urządzenia dotykowego z systemem Windows. Intuicyjne gesty ułatwiają tworzenie pól tekstowych i innych obiektów. Dostępne są zasoby projektowe, na przykład obrazy, z Bibliotek Creative Cloud. Aby ukończyć pracę nad układem, można podłączyć klawiaturę lub przełączyć się do innej przestrzeni roboczej programu InDesign.
Jak to działa ›

Łatwiejsza obsługa glifów

Oprogramowanie pozwala stosować glify alternatywne do określonych znaków, a także konwertować tekst na sformatowane ułamki — bezpośrednio za pomocą menu podręcznego. Panel Glify umożliwia wyszukiwanie według nazw, wartości Unicode, numerów GID oraz określonych znaków.
Jak to działa ›

Integracja z aplikacją Adobe Capture CC

Dowolne obrazy lub fotografie można przekształcać w zasoby o jakości produkcyjnej. Na tablecie iPad, telefonie iPhone lub urządzeniu z systemem Android można wydzielić motywy kolorystyczne z obrazu lub utworzyć kształt wektorowy na potrzeby układu w programie InDesign.

Ulepszona integracja z aplikacją Adobe Comp CC i obsługa urządzeń iPhone

Aplikacja Comp CC oferuje teraz funkcje obróbki układów na telefonach iPhone oraz tabletach iPad. Zasoby aplikacji Comp mogą zostać połączone, dzięki czemu edytowanie ich w programie InDesign lub innej aplikacji usługi Creative Cloud na komputery powoduje natychmiastową aktualizację w aplikacji Comp.
Jak to działa ›

To jeszcze nie wszystko

Uzyskaj więcej informacji o wersji z listopada 2015.
Pełne uwagi na temat wersji ›

InDesign CC (2015)

Zasoby połączone — aktualizowane wszędzie

Zasoby z Bibliotek Creative Cloud można teraz łączyć ze sobą. Po zmianie elementu członkowie zespołu mają możliwość zaktualizowania jego stanu w każdym projekcie programu InDesign, Illustrator lub Photoshop, w którym został on użyty.
Jak to działa ›

Łatwe wyszukiwanie doskonałych obrazów w usłudze Adobe Stock

Nowa usługa Adobe Stock pozwala wyszukiwać oraz licencjonować darmowe zdjęcia i filmy, jak również zarządzać nimi w obrębie programu InDesign. Wybieraj spośród 40 milionów zasobów, zapisuj je w Bibliotekach Creative Cloud, a następnie przeciągaj do własnych projektów.
Jak to działa ›

Integracja z programem Adobe Comp CC

Układy na potrzeby druku, Internetu lub urządzeń przenośnych można tworzyć na tablecie iPad z dowolnego miejsca. Aplikacja Comp pozwala pobierać zasoby projektowe z indywidualnych lub udostępnionych w zespole Bibliotek Creative Cloud, a następnie wysyłać układy do programu InDesign. Wszystkie teksty, obrazy i elementy graficzne są aktywne i w pełni edytowalne.
Jak to działa ›

Ulepszenia systemu zapewniania wydajności Adobe Mercury

Pracuj dwa razy szybciej nad skomplikowanymi dokumentami dzięki szybkim opcjom zbliżania i oddalania, przewijania kółkiem myszki, przeglądania przy użyciu klawiszy Page Up i Page Down i odświeżania miniatur stron.
Jak to działa ›

Umieszczanie obrazów w tabelach

Oprócz tekstu można teraz błyskawicznie dodawać grafikę — bezpośrednio w tabelach. Wystarczy użyć modułu umieszczania lub przeciągnąć i upuścić obrazy z Eksploratora/Findera albo kolekcji zawartości.
Jak to działa ›

Cieniowanie akapitów

Program pozwala szybko i łatwo dodać cieniowanie do akapitu — bez stosowania czasochłonnych obejść. Najważniejsze informacje dostosowują się do aktualnej formy tekstu, nawet jeśli wykracza on poza swoją kolumnę. Dostępne są również m.in. opcje sterowania przesunięciami.

Więcej ustawień domyślnych dla dokumentów PDF

Nowe opcje eksportowania do pliku PDF w oknie dialogowym pozwalają na spersonalizowanie ustawień wyświetlania.

InDesign CC (2014.2)

Biblioteki Creative Cloud

Zasoby projektów — na przykład kolory, style czcionek czy kształty — są dostępne do przeglądania i otwierania w nowych bibliotekach w programach Adobe InDesign, Illustrator i Photoshop. Pozwala to łatwo używać elementów opracowanych w aplikacjach Shape CC i Color CC na urządzenia przenośne. Biblioteki te są synchronizowane z usługą Creative Cloud. Można udostępniać je w obrębie zespołu projektowego, co zapewnia stały dostęp do potrzebnych plików.
Jak to działa ›

Migracja bibliotek programu InDesign

Opracowane elementy graficzne zachowane w bibliotekach programu InDesign, takie jak ramki tekstowe czy grupy obiektów, można łatwo przenieść do Bibliotek Creative Cloud, które zapewniają łatwy dostęp do zasobów przechowywanych w jednym miejscu.

Rozgrupowanie warstw z zachowaniem jakości

Grupowanie obiektów z różnych warstw umożliwia ich równoczesne przenoszenie i skalowanie. Po rozgrupowaniu elementów program InDesign zachowuje pierwotne warstwy — nie łączy ich w jedną.
Jak to działa ›

Opcja drukowania bieżącej strony

Nowa opcja w oknie dialogowym drukowania i panelu stron umożliwia wydrukowanie bieżącej strony bez ręcznego wyszukiwania i wprowadzania jej numeru.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: proste zapisywanie oraz szybsza i bardziej intuicyjna metoda dodawania tabel do układów, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

InDesign CC (2014.1)

Narzędzie Motyw kolorystyczny

Nowe narzędzie Motyw kolorystyczny pozwala wyodrębniać motywy kolorystyczne z zaznaczonych obszarów, obrazów lub obiektów w dokumencie programu InDesign. Można je zastosować od razu w układzie, dodać do panelu Próbki w celu użycia później lub zapisać w usłudze Adobe Color.
Jak to działa ›

Adobe Color

Uzyskaj dostęp do wszystkich utworzonych przez siebie motywów w usłudze Adobe Color bez względu na miejsce ich opracowania.
Jak to działa ›

Elementy interaktywne w plikach EPUB o stałym układzie

Do plików EPUB o stałym układzie można wprowadzić więcej elementów interaktywnych, takich jak hiperłącza, pokazy slajdów, animacje i przyciski wyzwalające, które zostały utworzone bezpośrednio w programie InDesign.
Jak to działa ›

Panel podglądu elementów interaktywnych EPUB

W programie InDesign można od razu zobaczyć, jak animacja lub inne elementy interaktywne będą wyświetlane na urządzeniu — jeszcze przed eksportowaniem.

Ulepszenia związane z formatem EPUB

W celu usprawnienia funkcjonalności są teraz dostępne znaczniki nawigacyjne i opcja tworzenia spisu treści z zakładek. Ulepszono też obsługę aktywnego tekstu, na przykład ligatur, skalowania i odstępów.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: udoskonalenia biblioteki Adobe Typekit i okno dialogowe Nowości.
Pełne uwagi na temat wersji ›

InDesign CC (2014)

Uproszczone tabele

Przenoszenie wierszy i kolumn w tabelach odbywa się przez proste zaznaczenie, przeciągnięcie i upuszczenie.
Jak to działa ›

Pliki EPUB o stałym układzie

Program umożliwia tworzenie interaktywnych książek w formacie EPUB z aktywnym tekstem. Książki dla dzieci, książki kucharskie, przewodniki turystyczne i podręczniki można wzbogacać o ilustracje, zdjęcia, dźwięki, wideo lub animacje. Układ i projekt są zachowywane na ekranie o dowolnym rozmiarze.
Jak to działa ›

Płynne aktualizacje

Ustawienia predefiniowane i preferencje, w tym skróty i przestrzenie robocze, pozostają na miejscu po aktualizacji do nowej wersji programu InDesign.
Jak to działa ›

Grupy kolorów

Ta funkcja działa podobnie do folderów stylów akapitów — ułatwia porządkowanie próbek kolorów i przyspiesza ich znajdowanie.
Jak to działa ›

Integracja z serwisem Behance

Program InDesign pozwala zapisywać materiały bezpośrednio w serwisie Behance, ułatwiając prezentowanie zarówno gotowych projektów, jak i etapów pośrednich pracy. Wystarczy wysłać nową, uzupełnioną kompozycję, aby od razu uzyskać opinie twórców z całego świata.
Jak to działa ›

Skalowanie efektów

Po dodaniu efektów, na przykład cieni czy wtapiania gradientów, są one automatycznie skalowane wraz z obiektem lub tekstem.

Udoskonalone wyszukiwanie

Podczas wyszukiwania tekstu, glifów lub wyników zwracanych przez funkcję GREP można teraz przechodzić do tyłu przy użyciu opcji „Znajdź poprzedni” oraz w przód — przy użyciu opcji „Znajdź następny”.

Wysokie rozdzielczości

Program InDesign obsługuje nie tylko wyświetlacze Retina na komputerach Mac, ale również wyświetlacze o wysokich rozdzielczościach w systemie Windows.

Ulepszone przypisy dolne

Przypisy dolne obsługują teraz zawijanie tekstu z zawierających tekst elementów ramek i stron zewnętrznych.

Ulepszony generator kodów QR

Nie trzeba już ręcznie tworzyć niepowtarzalnych kodów QR podczas scalania danych. Nowa funkcja generuje kody automatycznie.

Ulepszone pakowanie

Oprócz plików INDD, plików połączonych i czcionek w tworzonych pakietach programu InDesign można teraz umieszczać pliki PDF i IDML. Dzięki temu dokument staje się dostępny dla osób korzystających z różnych wersji programu.

Drukarka przekazująca PDF

Dokumenty można drukować bezpośrednio na urządzenia z funkcją PDF Print Engine — bez konieczności konwersji pliku na dokument PDF.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: ulepszenia formatu EPUB (na przykład opcja dostosowania szerokości i wysokości obiektu w kodzie CSS), udoskonalony kod CSS stylów tabel i komórek, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

InDesign CC (9.2)

Uproszczone hiperłącza

Tworzenie i porządkowanie hiperłączy jest teraz prostsze, szybsze oraz wyjątkowo intuicyjne. Aby utworzyć lub przetestować hiperłącze, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy. Ulepszony panel ułatwia zarządzanie hiperłączami i edytowanie ich nazw. Dzięki automatycznej stylizacji można łatwo wykryć hiperłącze w układzie.
Jak to działa ›

Czcionki komputerowe z biblioteki Adobe Typekit

Biblioteka Typekit zapewnia bogaty wybór czcionek komputerowych bezpośrednio z menu czcionek programu InDesign. Aby ułatwić obsługę brakujących czcionek w dokumentach, program InDesign wykrywa pasujące czcionki w bibliotece Typekit i pozwala zsynchronizować je jednym kliknięciem.
Jak to działa ›

Interaktywne pliki EPUB

Książki cyfrowe uzyskają nową jakość dzięki efektownie sformatowanym przypisom, które są wyświetlane w kontekście — na czytanej stronie — po jednym stuknięciu. Czytelnicy mają dostęp do informacji uzupełniających w sposób, który nie przerywa koncentracji ani przepływu tekstu.
Jak to działa ›

Ulepszenia związane z formatem EPUB

Inteligentna obsługa tekstu podczas eksportowania została połączona z precyzyjną reprezentacją kolorów tekstu, tabel i stylów zagnieżdżonych. Style obiektów mogą być odzwierciedlane przez znaczniki, co ułatwia eksportowanie i edytowanie kodu CSS. Te i inne ulepszenia zapewniają efektywną kontrolę i wysoką jakość przy eksportowaniu plików EPUB.
Jak to działa ›

Ulepszona obsługa natywnych obiektów programu InDesign przy eksportowaniu do formatu EPUB

Przekształcenia zastosowane do obiektów, na przykład obrót obiektu z grafiką, są teraz odwzorowywane w arkuszach CSS. Program InDesign odwzorowuje przekształcenia obiektów graficznych, dźwiękowych i wideo w generowanym kodzie CSS.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: obsługa książek elektronicznych w językach japońskim, arabskim i hebrajskim, dostęp do większej liczby typów list, wyrównywanie tekstu w ramach właściwości CSS, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

InDesign CC (9.1)

Synchronizacja ustawień

Ulubiony sposób pracy można stosować na każdym komputerze. Po zsynchronizowaniu ustawień przestrzeni roboczej z usługą Creative Cloud osobiste skróty klawiaturowe, ustawienia predefiniowane i środowiska pracy są dostępne z każdego miejsca.
Jak to działa ›

InDesign CC (9)

Zwiększona wydajność

Dzięki szeregowi ulepszeń kodu programu InDesign praca przebiega szybko i płynnie. Natywna obsługa technologii 64-bitowej pozwala korzystać z całej pamięci RAM systemu. Ulepszenia w zakresie szybkości i stabilności są szczególnie wyraźne podczas druku oraz przy eksportowaniu plików PDF i INX.

Nowoczesny interfejs użytkownika

Program InDesign ma nowy wygląd. Zmodyfikowany interfejs użytkownika przypomina interfejs programów Adobe Photoshop i Illustrator, co ułatwia przechodzenie między aplikacjami firmy Adobe. Jasność interfejsu można ustawić na poziomie zapewniającym dobrą widoczność układów.
Jak to działa ›

Wyszukiwarka i filtr czcionek

Znalezienie najlepszej czcionki to prosta czynność. Wystarczy wpisać dowolną część nazwy czcionki lub rodziny czcionek, na przykład „bold”, „semicondensed” lub „italic”, aby wyświetlić tylko te czcionki, które odpowiadają kryteriom. Można znajdować czcionki Typekit przy użyciu filtrów.
Jak to działa ›

Natychmiastowy podgląd czcionki

Program ułatwia sprawdzanie wyglądu różnych czcionek w układzie. Aby wyświetlać zaznaczony tekst przy użyciu poszczególnych czcionek, można przewijać je klawiszami strzałek. Po znalezieniu wyglądu, który najlepiej pasuje do projektu, wystarczy dokonać wyboru przez kliknięcie nazwy czcionki lub naciśnięcie klawisza Enter.
Jak to działa ›

Ulubione czcionki

Najczęściej używane czcionki są dostępne bez konieczności przeszukiwania całej kolekcji. Można oznaczyć ulubione pozycje, a następnie ustawić wyświetlanie na liście tylko tych czcionek lub całego zestawu.
Jak to działa ›

Kreator kodów QR

Program InDesign umożliwia bezpośrednie tworzenie wyraźnych, czytelnych kodów QR. Tworzone w programie kody są wektorowe, dzięki czemu można zmieniać ich rozmiary przy zachowaniu jakości oraz kopiować je do innych aplikacji, takich jak program Illustrator. W każdej chwili można edytować kod QR w programie InDesign.
Jak to działa ›

Udostępnianie w usłudze Creative Cloud

Polecenie zapisania w chmurze pozwala zapewnić sobie dostęp do plików (i ich warstw) na dowolnym urządzeniu. Materiały można udostępnić członkom zespołu lub klientom. Oprogramowanie śledzi zmiany, co pozwala w dowolnym momencie skorzystać z poprzednich wersji.
Jak to działa ›

Ulepszenia związane z formatem EPUB

Nowe funkcje programu InDesign ułatwiają uzyskiwanie plików EPUB najwyższej jakości. Należą do nich dokładniejsze sterowanie zawartością tabel i eksportem arkuszy CSS oraz prostsze opcje edycji kodu CSS. Style obiektowe można odwzorowywać na znaczniki, co gwarantuje ich poprawne eksportowanie.

To jeszcze nie wszystko

Okno dialogowe nowego dokumentu pozwala teraz wyświetlić jego podgląd. Informacje o wszystkich ulepszeniach i nowych funkcjach tej wersji.
Pełne uwagi na temat wersji ›