Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Ugovor o licenciranju softvera za kompatibilne uređaje

1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVO, OBVEZUJUĆA SNAGA UGOVORA TE DODATNI UVJETI I UGOVORI.

1.1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVO. SOFTVER I DRUGE INFORMACIJE ISPORUČUJU VAM SE U STANJU „U KAKVOM JESU” I SA SVIM POGREŠKAMA. TVRTKA ADOBE I NJEZINI DOBAVLJAČI TE NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NE DAJU JAMSTVA NA PERFORMANSE NI REZULTATE KOJE BISTE MOGLI DOBITI KORIŠTENJEM SOFTVERA, USLUGA NADLEŽNIH TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA ILI PONUDA DRUGIH PROIZVOĐAČA. OSIM DO MJERE KOJOM SE PREMA SUDSKOJ NADLEŽNOSTI BILO KOJE JAMSTVO, UVJET, IZJAVA ILI ODREDBA NE MOGU ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI, TVRTKA ADOBE I NJEZINI DOBAVLJAČI TE NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA, UVJETE, IZJAVE ILI ODREDBE (IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, BILO ZAKONOM, OBIČAJNIM PRAVOM, OBIČAJEM, UPOTREBOM ILI DRUGAČIJE) GLEDE BILO KOJEG PITANJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, NEKRŠENJE PRAVA TREĆE STRANE, TRŽIŠNU KURENTNOST, INTEGRACIJU, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU ILI PODOBNOST ZA BILO KOJU POJEDINAČNU SVRHU. ODREDBE STAVAKA 1.1 I 10 VRIJEDE I NAKON RASKIDA OVOG UGOVORA, BEZ OBZIRA NA UZROK RASKIDA, ALI TO NE IMPLICIRA NITI DAJE IKAKVO TRAJNO PRAVO NA KORIŠTENJE SOFTVERA NAKON RASKIDA OVOG UGOVORA.

1.2 OBVEZUJUĆA SNAGA UGOVORA. Upotrebom, kopiranjem ili distribucijom čitavog Softvera tvrtke Adobe ili nekog njegova dijela prihvaćate sve uvjete i odredbe ovog ugovora, uključujući posebno odredbe o sljedećim stavkama:

- korištenju (stavak 3);
-
mogućnostima prijenosa (stavak 5);
-
povezivanju i zaštiti privatnosti (stavak 7), uključujući sljedeće:
-
ažuriranje
-
lokalnu pohranu
-
upravljanje postavkama
-
tehnologiju potpomognutog umrežavanja
-
tehnologiju zaštite sadržaja i
-
korištenje mrežnih servisa tvrtke Adobe
-
odricanju od odgovornosti za jamstvo (stavak 1.1)
-
ograničenju odgovornosti (stavci 10 i 17)

Ovaj ugovor nakon prihvaćanja obvezuje vas i svaku pravnu osobu koja je pribavila Softver i u čije se ime on koristi. Ako se ne slažete s uvjetima ovog ugovora, nemojte koristiti Softver.

1.3 DODATNI UVJETI I UGOVORI. Adobe dopušta korištenje Softvera samo u skladu s odredbama ovog ugovora. Korištenje materijala drugih proizvođača koji su dio Softvera može podlijegati drugim odredbama i uvjetima, koji se obično nalaze u zasebnom licencnom ugovoru, u datoteci „Read Me” („Pročitaj me”), a koja se pak nalazi uz takve materijale i usluge, odnosno u odjeljcima s obavijestima u vezi sa softverom drugih proizvođača i/ili dodatnim odredbama i uvjetima na web-mjestu http://www.adobe.com/go/thirdparty_hr. Svi takvi uvjeti i odredbe imaju veću snagu nego ovaj ugovor ili njegovi dijelovi u slučaju sukoba s uvjetima i odredbama ovog ugovora.

2. Definicije.

„Adobe” označava Adobe Systems Incorporated, tvrtku iz Delawarea i sa sjedištem na adresi 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, ako se primjenjuje podstavak 12(a) ovog ugovora. U svim drugim slučajevima označava Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irska, tvrtku koja je organizirana u skladu sa zakonima Republike Irske, povezano društvo i nositelja licence tvrtke Adobe Systems Incorporated.

„Ovlašteni operacijski sustav” označava verziju operacijskih sustava navedenih na sljedećim web-mjestima: (a) u slučaju softvera Adobe Reader na adresi http://www.adobe.com/hr/products/reader/systemreqs, (b) u slučaju softvera Adobe AIR na adresi http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_hr (c) i u slučaju softvera Flash Player na adresi http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-en.

„Kompatibilni uređaj” označava uređaj koji ispunjava sistemske preduvjete za Softver kako su navedeni u dokumentaciji.

„Uređaj” označava mobilni uređaj, ručni telefon, PDA ili neki drugi u osnovi sličan internetski uređaj ili uređaj povezan s internetom.

„Osobno računalo” ili „PC” označava hardverski proizvod koji je dizajniran i koji se prodaje s osnovnim ciljem upravljanja širokim spektrom aplikacija za produktivnost i zabavu te drugih softverskih aplikacija koje pružaju neovisni proizvođači softvera, a koje funkcionira ovisno o korištenju operacijskog sustava računala s potpunim funkcijama i čitavim skupom značajki koje se općenito koriste s hardverom radi upravljanja općenitim prijenosnim i stolnim računalima, poslužiteljima i računalima koja se temelje na tablet mikroprocesorima velikog formata. Ova definicija osobnog računala isključuje hardverske proizvode koji su dizajnirani i/ili se prodaju s osnovnom svrhom da budu bilo što od sljedećeg: televizor, televizijski prijamnik, prijenosni reproduktor medijskih sadržaja, audioprijamnik/videoprijamnik, radio, audioslušalice, zvučnik, osobni digitalni pomagač („PDA”), telefon ili sličan uređaj koji se temelji na telefoniji, igraća konzola, osobni videosnimač („PVR”), reproduktor DVD-a („DVD”) ili drugih optičkih medija, videokamera, fotoaparat, reproduktor videosadržaja, uređaj za uređivanje i promjenu oblika videozapisa, uređaj za projiciranje videoslike, a dodatno se isključuju i sve slične vrste korisničkih, profesionalnih ili industrijskih uređaja.

„Softver” označava (a) sve sadržaje datoteka (isporučenih elektronički ili putem fizičkih medija), odnosno diskova ili drugih medija uz koje se isporučuje ovaj ugovor, a koji mogu sadržavati (i) računalne informacije ili softver tvrtke Adobe ili drugih proizvođača, uključujući Adobe Reader® („Adobe Reader”), Adobe AIR® („Adobe AIR”), Adobe Flash® Player (zajednički se Adobe AIR i Flash Player nazivaju „Adobe Runtime”); (ii) popratne pisane materijale ili datoteke („Dokumentacija”); te (iii) fontove; te (b) nadogradnje, izmijenjene verzije, ažuriranja, dodatke i kopije navedenog koje u bilo kojem trenutku dobijete od tvrtke Adobe (zajednički: „Ažuriranja”).

„Upotreba” označava pristup, instalaciju, preuzimanje, kopiranje i druge pogodnosti proistekle iz funkcija Softvera.

3. Licenca za Softver.

Ako ste Softver dobili od tvrtke Adobe ili nekog od njezinih ovlaštenih nositelja licence te pod uvjetom da poštujete odredbe ovog ugovora, uključujući ograničenja iz stavka 4, Adobe vam dodjeljuje neekskluzivnu licencu za korištenje Softvera, u svim slučajevima samo za instalaciju i korištenje neizmijenjenog Softvera na Ovlaštenim operacijskim sustavima, u svrhu i na način opisan u Dokumentaciji, kao što slijedi:

3.1 Općenita upotreba. Smijete instalirati i koristiti jednu kopiju Softvera na svojem Kompatibilnom uređaju. Važna ograničenja Upotrebe Softvera potražite u Stavku 4.

3.2 Distribucija. Ova vam licenca ne daje pravo na podlicenciranje ili distribuciju Softvera. Informacije o dobivanju prava na distribuciju Softvera na fizičkim medijima ili putem interne mreže ili pak uz vlastiti proizvod ili uslugu potražite na adresi http://www.adobe.com/products/reader/rdr_distribution1.html, na kojoj se nalaze informacije o programu Adobe Reader, odnosno na adresi http://www.adobe.com/go/licensing_hr, na kojoj se nalaze informacije o programima iz skupine Adobe Runtime.

3.3 Sigurnosna kopija. Smijete izraditi jednu sigurnosnu kopiju Softvera, pod uvjetom da se ta sigurnosna kopija ne instalira i ne koristi za druge svrhe osim za arhiviranje. Ne smijete prenositi prava na sigurnosnu kopiju, osim ako ne prenesete sva prava na Softver kao što je navedeno u Stavku 5.

4. Obaveze i ograničenja.

4.1 Ograničenja korištenja programa iz skupine Adobe Runtime. Uz iznimku korištenja programa iz skupine Adobe Runtime na Kompatibilnom uređaju s Ovlaštenim operacijskim sustavom, nijedan program iz skupine Adobe Runtime ne smijete koristiti na uređajima koji nisu osobna računala niti uz bilo koju ugrađenu verziju bilo kojeg operacijskog sustava ili uz bilo koju verziju operacijskog sustava namijenjenu određenom uređaju. Radi pojašnjenja i samo kao primjer, programe Adobe Runtime ne smijete koristiti na bilo kakvim (a) dodatnim prijamnicima (tzv. set top box ili STB), igraćim konzolama, televizorima, DVD reproduktorima, medijskim centrima (osim na onima s operacijskim sustavom Windows XP Media Center Edition i njegovim nasljednicima), elektroničkim oglasnim pločama i drugim sredstvima digitalnog videooglašavanja, internetskim uređajima ili drugim uređajima povezanim s internetom, medicinskim uređajima, bankomatima, telematičkim uređajima, automatima za kockanje, kućnim automatizacijskim sustavima, kioscima, uređajima za daljinsko upravljanje ili bilo kojim drugim elektroničkim potrošačkim uređajima, (b) na mobilnim, kabelskim, satelitskim ili televizijskim sustavima povezanima sa centralom ili (c) na drugim uređajima u sklopu zatvorenih sustava. Za takvu zabranjenu upotrebu ne daju se nikakva prava ili licence za Upotrebu programa Adobe Runtime. Informacije o licenciranju programa skupine Adobe Runtime za distribuciju na takvim sustavima potražite na adresi http://www.adobe.com/go/licensing_hr.

4.1.1 Ograničenja korištenja standarda AVC video. Softver može sadržavati videotehnologiju H.264/AVC, a za upotrebu te tehnologije potrebna je sljedeća napomena tvrtke MPEG-LA, L.L.C.:

OVAJ SOFTVER LICENCIRAN JE PREMA PATENTNOJ LICENCI PORTFELJA AVC ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU KORISNIKA I U SVRHU (I) ŠIFRIRANJA VIDEOZAPISA U SKLADU S AVC STANDARDOM („AVC VIDEO”) I/ILI (II) DEŠIFRIRANJA AVC VIDEOZAPISA KOJI JE KORISNIK ŠIFRIRAO TIJEKOM OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE DOBIVEN OD DAVATELJA VIDEOUSLUGA LICENCIRANOG ZA PONUDU AVC VIDEOZAPISA. LICENCA ZA BILO KAKVU DRUGU UPOTREBU NE DAJE SE NITI SE LICENCIRA. DODATNE INFORMACIJE ZATRAŽITE OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C. POSJETITE WEB-MJESTO http://www.mpegla.com.

4.2 Ograničenja korištenja programa Adobe Flash Player. Program Adobe Flash Player ne smijete koristiti uz bilo kakvu aplikaciju ili uređaj koji zaobilaze tehnološke mjere zaštite videosadržaja, audiosadržaja i/ili podatkovnog sadržaja, uključujući sve RMTP (Real Time Protocol) sigurnosne mjere zaštite tvrtke Adobe. Za takvu zabranjenu upotrebu ne daju se nikakva prava ni licence za upotrebu programa Adobe Flash Player. 

4.3 Ograničenja korištenja programa Adobe Reader

4.3.1 Ograničenja pretvorbe. Osim ako to nije izričito dopušteno Dodatnim uvjetima korištenja web-mjesta Acrobat.com ili uvjetima korištenja nekog drugog Adobeova proizvoda ili usluge, niste ovlašteni integrirati Adobe Reader niti ga koristiti s bilo kojim drugim softverom, dodatkom ili poboljšanjem koje koristi program Adobe Reader ili se na njega oslanja prilikom pretvorbe PDF datoteka u neki drugi datotečni oblik (npr. TIFF, JPEG, ili SVG datoteku), ili pak prilikom pretvorbe nekog drugog datotečnog oblika (npr. TIFF, JPEG, ili SVG datoteke) u PDF datoteku.

4.4 Napomene. Ne smijete mijenjati ni uklanjati napomene o autorskim pravima ili druge obavijesti o vlasništvu koje se pojavljuju na Softveru ili unutar njega.

4.5 Zabranjene izmjene i obrnuti inženjering. Ne smijete mijenjati, prilagođavati ili prevoditi Softver niti izrađivati radove koji se temelje na Softveru. Ne smijete programski rastavljati, vršiti obrnuti inženjering, rastavljati ili na drugi način pokušati saznati izvorni kôd Softvera. Ako se nalazite na području Europske unije, dodatne uvjete potražite na kraju ovog ugovora, pod naslovom „Odredbe za Europsku uniju”, u Stavku 16.

5. Prijenos.

Ne smijete davati u najam ili zakup, podlicencirati, ustupati ili prenositi svoja prava nad Softverom, odnosno ovlastiti kopiranje čitavog Softvera ili nekog njegova dijela na Uređaj drugog korisnika, osim na način izričito dopušten ovim ugovorom. No smijete prenijeti sva svoja prava na korištenje Softvera na drugu osobu ili pravnu osobu ako se pridržavate sljedećih uvjeta: (a) da na drugu osobu ili pravnu osobu prenesete i (i) ovaj ugovor, (ii) Softver te sav drugi softver ili hardver koji se isporučuje sa Softverom ili je Softver na njega unaprijed instaliran, uključujući sve kopije, Ažuriranja i starije verzije; (b) da ne zadržite nikakve kopije, uključujući sigurnosne kopije i kopije pohranjene na Osobnom računalu ili Uređaju; te (c) da strana primatelj prihvati odredbe i uvjete ovog ugovora i bilo koje druge odredbe i uvjete prema kojima ste pribavili valjanu licencu za Softver. Bez obzira na gore rečeno, ne smijete prenositi kopije Softvera za obrazovanje, preliminarno izdane kopije ili one koje nisu namijenjene za prodaju.

6. Pravo intelektualnog vlasništva i zadržavanje prava.

Softver i sve ovlaštene kopije koje izradite intelektualno su vlasništvo tvrtke Adobe i njezinih dobavljača. Struktura, organizacija i kôd Softvera vrijedno je intelektualno vlasništvo (trgovinske tajne i povjerljive informacije) tvrtke Adobe i njezinih dobavljača. Softver je zaštićen zakonom, uključujući bez ograničenja zakone o autorskom pravu Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja te odredbama međunarodnog ugovora. Osim u ovdje izričito navedenim slučajevima, ovaj ugovor ne daje vam prava intelektualnog vlasništva na Softver. Tvrtka Adobe i njezini dobavljači pridržavaju sva prava koja nisu izričito dodijeljena.

7. Povezivanje i privatnost. Prihvaćate i pristajete na sljedeće uvjete:

7.1 Upotreba PDF datoteka. Kada koristite Softver da biste otvorili PDF datoteku za koju je omogućeno prikazivanje oglasa, vaš se Uređaj može povezati s web-mjestom pod nadzorom tvrtke Adobe, nekog oglašivača ili neke treće strane. Kada se to dogodi, šalje se vaša adresa internetskog protokola („IP adresa”). Strana koja daje prostor na kojem se nalazi web-mjesto može pomoću tehnologije poslati (ili „poslužiti”) oglašivački ili drugi elektronički sadržaj koji se pojavljuje u otvorenoj PDF datoteci ili u njezinoj blizini. Upravitelj web-mjesta može koristiti JavaScript, web-orijentire (koji se još nazivaju i akcijske oznake ili jednopikselni gifovi) te druge tehnologije da bi povećao i izmjerio učinkovitost oglasa te oglašivački sadržaj učinio osobnijim. Vaša komunikacija s web-mjestima tvrtke Adobe podliježe tvrtkinim pravilima za zaštitu privatnosti na mreži koja se nalaze na web-mjestu http://www.adobe.com/go/privacy_hr („Pravila za zaštitu privatnosti na mreži tvrtke Adobe”). Adobe ne mora imati pristup značajkama koje koristi treća strana niti nadzor nad njima, a informacije i načini rada web-mjesta trećih strana ne podliježu Pravilima za zaštitu privatnosti na mreži tvrtke Adobe.

7.2 Ažuriranje. Ako je vaš Uređaj povezan s internetom, Softver može bez dodatnog upozorenja provjeriti dostupnost Ažuriranja, uključujući Ažuriranja optimizirana za određeni Uređaj, koja su dostupna za automatsko preuzimanje i instalaciju na Uređaj te dojaviti tvrtki Adobe da je Softver uspješno instaliran. Tom prilikom tvrtka Adobe prima samo neosobne identifikacijske informacije, osim u onoj mjeri u kojoj se IP adrese smatraju osobnim identifikacijskim informacijama u nekim sudskim nadležnostima. Upotrebu tih informacija, uključujući vašu IP adresu koja se dobiva postupkom automatskog ažuriranja, definiraju Pravila za zaštitu privatnosti na mreži tvrtke Adobe.

7.3 Lokalna pohrana. Flash Player i Adobe AIR mogu trećim stranama omogućiti da pohrane određene informacije na Uređaj u lokalnu podatkovnu datoteku, poznatu kao lokalni zajednički objekt. Vrsta i količina informacija za koje aplikacije drugih proizvođača traže pohranu u lokalnom zajedničkom objektu ovise o aplikaciji i takvim zahtjevima upravlja treća strana. Dodatne informacije o lokalnim zajedničkim objektima i načinima ograničavanja ili kontrole pohrane lokalnih zajedničkih objekata na svom uređaju potražite na web-mjestu https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 Upravljanje postavkama. Flash Player i programi neovisnih proizvođača koji koriste Adobe AIR mogu spremiti određene korisničke postavke na vaš uređaj kao lokalni zajednički objekt. Te postavke ne sadrže informacije povezane s vama pomoću kojih vas je moguće osobno identificirati. One su pridružene instanci programa Flash Player ili programa neovisnih proizvođača koji koristi Adobe AIR na vašem uređaju te omogućuju prilagodbu značajki izvođenja. Upravitelj postavkama programa Flash Player omogućuje izmjenu takvih postavki, a među ostalim i mogućnost ograničavanja pohrane lokalnih zajedničkih objekata od strane neovisnih proizvođača. Dodatne informacije o načinu konfiguriranja postavki u verziji programa Flash Player koju koristite, uključujući informacije o onemogućivanju lokalnih zajedničkih objekata pomoću upravitelja postavki programa Flash Player potražite na web-mjestu https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Možete ukloniti ekvivalentne postavke za programe neovisnih proizvođača koji koriste Adobe AIR tako da deinstalirate program treće strane.

7.5 Tehnologija potpomognutog umrežavanja. Aplikacijama drugih proizvođača Adobe Flash Player i Adobe AIR omogućuju povezivanje s Adobeovim poslužiteljem ili servisom te dopuštaju izravnu komunikaciju između dvaju klijenata programa Adobe Runtime, odnosno povezivanje s klijentom programa Adobe Runtime u sklopu mreže ravnopravnih članova ili distribuirane mreže koja omogućuje da se dio vaših resursa, primjerice mrežna propusnost, učini izravno dostupnim drugim sudionicima. Prije pridruživanja takvoj ravnopravnoj ili distribuiranoj mreži imat ćete mogućnost prihvatiti takvo povezivanje. Postavkama potpomognutog umrežavanja možete upravljati pomoću upravitelja postavki programa Flash Player. Doznajte više o upravitelju postavki na web-mjestu https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Dodatne informacije o potpomognutom umrežavanju pronađite na web-mjestu http://www.adobe.com/go/RTMFP_hr.

7.6 Tehnologija zaštite sadržaja. Ako koristite programe iz skupine Adobe Runtimes da biste pristupili sadržaju koji je zaštićen poslužiteljem za upravljanje pravima na korištenje medijskih sadržaja programa Adobe Flash ili softverom Flash Access ("Zaštita sadržaja") da biste reproducirali zaštićeni sadržaj, Softver može automatski zatražiti prava na korištenje medijskih sadržaja i prava individualizacije s internetskog poslužitelja te može preuzeti i instalirati tražene komponente Softvera, uključujući dostupna ažuriranja zaštite sadržaja. Informacije o licenciranju sadržaja možete očistiti pomoću upravitelja postavki programa Flash Player. Dodatne informacije o korištenju upravitelja postavkama potražite na adresi https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Dodatne informacije o zaštiti sadržaja potražite na adresi http://www.adobe.com/go/protected_content_hr.

7.7 Korištenje mrežnih usluga tvrtke Adobe. Ako je vaš Uređaj povezan s internetom, Softver može bez dodatnih obavijesti te povremeno ili redovito omogućiti pristup sadržaju i uslugama koji se nalaze na web-mjestima koje održava tvrtka Adobe ili njezine pridružene tvrtke („Mrežne usluge tvrtke Adobe”). Primjeri takvih Mrežnih usluga tvrtke Adobe obuhvaćaju, ali nisu ograničeni na sljedeće: Acrobat.com. U nekim se slučajevima Mrežne usluge tvrtke Adobe mogu pojaviti kao značajka ili dodatak unutar Softvera, čak i ako se nalaze na nekom web-mjestu. U nekim je slučajevima za pristup Mrežnoj usluzi tvrtke Adobe potrebna zasebna pretplata ili neka druga naknada i/ili vaš pristanak na dodatne uvjete korištenja. Mrežne usluge tvrtke Adobe nisu dostupne na svim jezicima, odnosno državljanima svih zemalja. Adobe može bilo kada i iz bilo kojeg razloga izmijeniti ili prekinuti dostupnost bilo koje usluge. Adobe zadržava i pravo na naplatu naknade za pristup Mrežnim uslugama tvrtke Adobe ili za njihovo korištenje, koje je prethodno bilo besplatno. Ako je vaš Uređaj povezan s internetom, Softver može, bez dodatne obavijesti, ažurirati materijale koje je moguće preuzeti s tih Mrežnih usluga tvrtke Adobe i tako omogućiti trenutačnu dostupnost tih usluga, čak i ako ste u izvanmrežnom načinu rada. Kada se Softver automatski poveže s internetom, ne šalju se nikakvi osobni identifikacijski podaci, osim što se u nekim sudskim nadležnostima IP adrese mogu smatrati osobnim identifikacijskim podacima. Bez obzira na prethodno spomenuto, ako se prijavite na web-mjesto Acrobat.com, vaše se korisničko ime i lozinka mogu poslati Adobeovim poslužiteljima i Adobe ih može pohraniti sukladno Dodatnim uvjetima korištenja web-mjesta Acrobat.com. Prilikom svakog povezivanja Softvera s internetom i pokretanja komunikacije s Adobeovim web-mjestom, automatski ili prema izričitom korisnikovu zahtjevu, primjenjuju se Pravila za zaštitu privatnosti na mreži tvrtke Adobe. Uz to, ako tada ne dobijete zasebne uvjete korištenja, primjenjivat će se Uvjeti korištenja web-mjesta Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_hr). Imajte na umu da Pravila za zaštitu privatnosti tvrtke Adobe uvijek prate posjete web-mjestu te se detaljno bave praćenjem i korištenjem kolačića, web-orijentira i sličnih programa. 

8. Ponude drugih proizvođača. Prihvaćate i pristajete na sljedeće uvjete:

8.1 Ponude drugih proizvođača. Softver vam može dopustiti pristup sadržaju drugih proizvođača, njihovim softverskim aplikacijama i podatkovnim servisima, uključujući bogate internetske aplikacije („Ponude drugih proizvođača”), te omogućiti međuoperabilnost s tim ponudama. Vaš pristup svim Ponudama drugih proizvođača, uključujući sva dobra, usluge i informacije te njihovo korištenje, podliježe uvjetima i odredbama koje vrijede za svaku pojedinačnu ponudu te zakonima o autorskim pravima Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja. Adobe nije vlasnik Ponuda drugih proizvođača niti njima upravlja. Pristajete ne koristiti Ponude drugih proizvođača koje krše zakone o autorskim pravima Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja.Adobe ili treća strana smiju bilo kada i iz bilo kojeg razloga izmijeniti ili prekinuti dostupnost bilo koje Ponude drugih proizvođača. Adobe ne upravlja Ponudama drugih proizvođača, ne podržava ih niti prihvaća odgovornost za njih. Bilo kakvi poslovi između vas i bilo koje treće strane vezani uz Ponudu drugih proizvođača, uključujući pravila o zaštiti privatnosti takve strane te korištenje vaših osobnih podataka, isporuku i plaćanje za robu i usluge te ostale odredbe, uvjete, jamstva ili izjave vezane uz takve poslove, odvijaju se isključivo između vas i takve treće strane. Ponude drugih proizvođača nisu dostupne na svim jezicima, odnosno državljanima svih zemalja. Adobe ili treća strana mogu bilo kada i iz bilo kojeg razloga izmijeniti ili prekinuti dostupnost bilo koje Ponude drugih proizvođača.

8.2 OSIM AKO ADOBE ILI NJEGOVA PRIDRUŽENA DRUŠTVA ILI TREĆA STRANA U ZASEBNOM UGOVORU IZRIČITO NE PRISTANU NA DRUGAČIJE UVJETE, PONUDE TREĆIH STRANA KORISTITE NA VLASTITI RIZIK PREMA JAMSTVU I OGRANIČENJIMA ODGOVORNOSTI IZ STAVAKA 1.1 I 10.

9. Digitalni certifikati. Prihvaćate i pristajete na sljedeće uvjete:

9.1 Upotreba. Adobe AIR može koristiti digitalne certifikate da bi vam olakšao identifikaciju izdavača aplikacija Adobe AIR koje su stvorile treće strane. Uz to, Adobe AIR koristi digitalne certifikate da bi utvrdio identitet poslužitelja kojima se pristupa putem protokola TLS (Transport Layer Security), uključujući pristup putem HTTPS protokola. Vaš se Uređaj u trenutku provjere autentičnosti digitalnog certifikata može povezati s internetom da bi preuzeo ažuriran popis povučenih certifikata (CRL-ova) ili ažurirao popis digitalnih certifikata. Taj pristup mogu izvesti i Softver i aplikacije utemeljene na Softveru. Digitalne certifikate izdaju nadležna tijela trećih strana i proizvođači individualiziranih rješenja navedeni na web-mjestu http://www.adobe.com/go/protected_content_hr (pod zajedničkim nazivom „Nadležna tijela za izdavanje certifikata”), a dokumenti mogu biti i samopotpisani.

9.2 Uvjeti i odredbe. Za kupnju i upotrebu digitalnih certifikata te procjenu njihove pouzdanosti odgovorni ste vi i Nadležna tijela za izdavanje certifikata. Prije nego što bilo koji certificirani dokument, digitalni potpis ili uslugu Nadležnog tijela za izdavanje certifikata ocijenite pouzdanima, trebali biste proučiti primjenjive uvjete i odredbe pod kojima Nadležno tijelo za izdavanje certifikata pruža usluge, uključujući, primjerice, sve ugovore o pretplati, ugovore sa stranom koja se oslanja na certifikate, pravila o certifikatima te izjave o načinu poslovanja. Dodatne informacije o partnerima iz programa Adobe Certified Document Services (CDS) potražite na adresi http://www.adobe.com/go/partners_cds_hr, a dodatne informacije o partnerima iz programa Adobe Approved Trust List (AATL) na adresi http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html.

9.3 Izjava o pristanku. Prihvaćate mogućnost (a) da je digitalni certifikat možda povučen prije trenutka provjere, zbog čega digitalni potpis ili certifikat djeluju valjano, a u stvari to nisu; (b) da su sigurnost ili pravovaljanost digitalnog certifikata možda ugrožene zbog postupka ili omaške potpisnika dokumenta, odgovarajućeg Nadležnog tijela za izdavanje certifikata ili bilo koje treće strane; te (c) da je certifikat možda samopotpisani certifikat koji ne izdaje Nadležno tijelo za izdavanje certifikata. JEDINO STE VI ODGOVORNI ZA ODLUKU O TOME HOĆETE LI CERTIFIKAT SMATRATI POUZDANIM. OSIM AKO OD NADLEŽNOG TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NE DOBIJETE PISANO JAMSTVO, DIGITALNI CERTIFIKAT KORISTITE NA VLASTITI RIZIK.

9.4 Korisnici treće strane. Prihvaćate da je Nadležno tijelo za izdavanje certifikata koje smatrate pouzdanim treća strana u ovom ugovoru te da ima pravo provoditi ovaj ugovor u svoje ime kao da je riječ o tvrtki Adobe.

9.5 Obeštećenje. Pristajete štititi Adobe i svako eventualno Nadležno tijelo za izdavanje certifikata (osim ako je u njegovim uvjetima i odredbama izričito navedeno drugačije) od svih odgovornosti, gubitaka, postupaka, šteta ili potraživanja (uključujući sve razumne izdatke, troškove i odvjetničke naknade) koji proizlaze iz bilo kakve usluge takvog nadležnog tijela ili su vezani uz nju, uključujući bez ograničenja (a) oslanjanje na istekli ili povučeni certifikat, (b) nepravilnu provjeru valjanosti certifikata, (c) upotrebu certifikata na način koji nije dopušten bilo kojim uvjetima i odredbama, ovim ugovorom ili mjerodavnim pravom, (d) neizvršavanje razumne procjene okolnosti pri odluci o pouzdanosti usluga ili certifikata te (e) neizvršavanje bilo koje obveze definirane u uvjetima i odredbama povezanima s uslugama.

10. Ograničenje odgovornosti.

TVRTKA ADOBE, NJEZINI DOBAVLJAČI ILI NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJu ŠTETu, POTRAŽIVANJA ILI TROŠKOVE BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE POSLJEDIČNE, NEIZRAVNE ILI NEPREDVIĐENE ŠTETE TE BILO KAKVU IZGUBLJENU DOBIT ILI GUBITAK UŠTEDE, ČAK I AKO JE PREDSTAVNIK TVRTKE ADOBE BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVOG GUBITKA, ŠTETE ILI POTRAŽIVANJA. GORE NAVEDENA OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA PRIMJENJUJU SE U MJERI DOPUŠTENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM U VAŠOJ SUDSKOJ NADLEŽNOSTI. SVEUKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE ADOBE, NJEZINIH DOBAVLJAČA I NADLEŽNIH TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA PREMA OVOM UGOVORU ILI VEZANO UZ NJEGA, AKO TAKVA ODGOVORNOST POSTOJI, BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS PLAĆEN ZA SOFTVER. Ništa sadržano u ovom ugovoru ne ograničava odgovornost tvrtke Adobe prema vama u slučaju smrti ili osobne ozljede proizišle iz nemara tvrtke Adobe ili u slučaju nezakonitog čina obmane (prijevare). Adobe djeluje u ime svojih dobavljača i Nadležnih tijela za izdavanje certifikata u svrhu odricanja od odgovornosti, isključivanja i/ili ograničavanja obveza, jamstava i odgovornosti, kao što je navedeno u ovom ugovoru, ali ni u kojem drugom pogledu i ni u koju drugu svrhu. Dodatne informacije potražite u podacima koje se odnose na sudsku nadležnost na kraju ovog ugovora ili se obratite Adobeovu odjelu za podršku kupcima.

11. Pravila izvoza.

Prihvaćate da Softver nećete otpremati, prenositi ni izvoziti u bilo koju državu niti ga koristiti na bilo koji način zabranjen Zakonom o izvozu Sjedinjenih Američkih Država ili bilo kojim drugim zakonima, ograničenjima ili propisima o izvozu (zajedničkim nazivom „Zakoni o izvozu”). Osim toga, ako je Softver naveden kao stavka čiji se izvoz kontrolira prema Zakonima o izvozu, izjavljujete i jamčite da niste državljanin države pod embargom niti se na drugi način nalazite na njezinu teritoriju (uključujući bez ograničenja Iran, Siriju, Sudan, Kubu i Sjevernu Koreju) te da vam primitak Softvera nije zabranjen nekom drugom odredbom Zakona o izvozu. Sva prava na korištenje Softvera dodjeljuju se uz uvjet da se ta prava gube ako ne poštujete odredbe ovog ugovora.

12. Mjerodavno pravo.

Na odredbe i uvjete ovog ugovora, kao i na njihovo tumačenje, primjenjivat će se zakoni koji su na snazi: (a) u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, ako licencu za Softver kupujete u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi ili Meksiku; (b) u Japanu, ako licencu za Softver kupujete u Japanu, Kini, Koreji ili nekoj drugoj državi jugoistočne Azije u kojoj se svi službeni jezici pišu ideografskim pismom (kao što su hanzi, kandži ili handža) i/ili drugim pismom koje se temelji na ideografskom pismu ili mu je strukturno slično, kao što su hangul ili kana; (c) u Engleskoj, ako licencu za Softver kupujete u bilo kojoj sudskoj nadležnosti koja nije gore opisana. Isključivu sudsku nadležnost u svim sporovima vezanima uz ovaj ugovor imaju sudovi Okruga Santa Clara u Kaliforniji kada se primjenjuje kalifornijsko pravo, Okružni sud Tokija u Japanu kada se primjenjuje japansko pravo te nadležni sudovi Londona u Engleskoj kada se primjenjuje englesko pravo. Ovaj ugovor ne podliježe pravilima o sukobu zakona bilo koje sudske nadležnosti ili Konvencije Ujedinjenih naroda o Ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, čija je primjena izričito isključena.

13. Opće odredbe.

Ako se bilo koji dio ovog ugovora proglasi nevaljanim i neprovedivim, to neće utjecati na valjanost preostalog dijela ugovora koji će ostati valjan i provediv u skladu s odredbama ugovora. Ovaj ugovor neće ići na štetu zakonskih prava bilo koje strane koja je u položaju potrošača. Ovaj ugovor smije se mijenjati samo pisanim putem i uz potpis ovlaštenog predstavnika tvrtke Adobe. Licence za Ažuriranja tvrtka Adobe može izdavati pod dodatnim ili različitim uvjetima. Ovo je cjelokupni ugovor između tvrtke Adobe i vas koji se odnosi na Softver te nadilazi sve prethodne izjave, razgovore, preuzete obveze, priopćenja ili reklame vezane uz Softver.

14. Obavijest krajnjim korisnicima iz tijela državne uprave SAD-a.

Za krajnje korisnike iz Vlade SAD-a Adobe se slaže poštivati sve važeće zakone o jednakoj mogućnosti uključujući, ako je primjenjivo, odredbe Naloga za izvršenje 11246, kako je dopunjen, Stavak 402 Zakona za pomoć pri prilagođavanju veterana iz vijetnamskog perioda iz 1974. godine (38 USC 4212), i Stavak 503 Zakona o rehabilitaciji iz 1973. godine, kako je dopunjen, te propisa iz CFR 41, Stavci 60-1 do 60-60, 60-250, te 60-741. Klauzula i propisi o afirmativnom djelovanju sadržani u prethodnoj rečenici bit će obuhvaćeni ovim ugovorom pozivanjem na iste. 

15. Poštivanje licenci.

Ako ste tvrtka ili ustanova, pristajete na zahtjev tvrtke Adobe ili njezinih ovlaštenih predstavnika u roku od trideset (30) dana u potpunosti dokumentirati i potvrditi da je Upotreba cjelokupnog Softvera ili njegovih dijelova u trenutku zahtjeva u skladu s valjanim licencama koje ste dobili od tvrtke Adobe.

16. Odredbe za Europsku uniju.

Nijedna odredba ovog ugovora (uključujući Stavak 4.5) ne ograničava neosporno pravo da dekompilirate Softver prema važećem zakonu. Ako ste, primjerice, smješteni na području Europske unije (EU), imate pravo pod određenim uvjetima navedenima u primjenjivom zakonu dekompilirati Softver ako je to potrebno za ostvarenje međuoperabilnosti Softvera i nekog drugog softverskog programa te ako ste prvo od tvrtke Adobe pismenim putem zatražili informacije potrebne za ostvarivanje takve međuoperabilnosti, a tvrtka Adobe vam takve informacije nije učinila dostupnima. Uz to, takvo dekompiliranje možete izvoditi samo vi ili netko drugi ovlašten da u vaše ime koristi primjerak Softvera. Adobe ima pravo nametnuti razumne uvjete prije pružanja takvih informacija. Bilo kakve informacije koje vam Adobe pruži ili koje dobijete kako je ovdje dopušteno možete koristiti samo u ovdje opisanu svrhu i ne smijete otkrivati bilo kojoj trećoj strani za stvaranje bilo kakvog softvera koji je u osnovi sličan Softveru ili ih koristiti u bilo koju drugu svrhu koja krši autorska prava tvrtke Adobe i njezinih izdavača licenci.

17. Specifične odredbe i izuzeci.

17.1 Ograničenje odgovornosti za korisnike s boravištem u Njemačkoj ili Austriji.

17.1.1 Ako ste Softver nabavili u Njemačkoj ili Austriji te imate boravište u jednoj od tih zemalja, Stavak 10 se ne primjenjuje. Umjesto toga, ovisno o odredbama u Stavku 17.1.2, zakonska odgovornost tvrtke Adobe bit će ograničena kako slijedi: (a) tvrtka Adobe je odgovorna samo do iznosa štete kakva se pod normalnim okolnostima može predvidjeti u trenutku sklapanja licencnog ugovora i kada je riječ o štetama prouzročenima neznatno nemarnom povredom materijalne ugovorne obveze i (b) tvrtka Adobe nije odgovorna za štete prouzročene neznatno nemarnom povredom nematerijalne ugovorne obveze.

17.1.2 Gore navedeno ograničenje odgovornosti neće se odnositi na bilo koju obveznu zakonsku odgovornost, osobito na odgovornost prema njemačkom zakonu o odgovornosti za proizvod, odgovornost za preuzimanje nekog specifičnog jamstva ili odgovornost za kažnjivo prouzročene osobne ozljede.

17.1.3 Od vas se traži da poduzmete sve razumne mjere da biste izbjegli i smanjili štete, odnosno da izradite sigurnosne kopije Softvera i podataka koji se nalaze na vašem računalu i na koje se odnose odredbe ovog ugovora.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz ovaj ugovor ili želite zatražiti bilo kakve informacije od tvrtke Adobe, poslužite se adresom i informacijama za kontakt koje ste dobili uz ovaj proizvod ili se putem weba (http://www.adobe.com/hr) obratite uredu tvrtke Adobe koji je zadužen za vašu sudsku nadležnost.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash i Reader registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi društva Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

PlatformClients_Device_WWEULA-hr_HR-20110809_1400