Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Contract de licenţă de software pentru dispozitive compatibile

1. LIMITAREA GARANŢIEI, ACORD CU FORŢĂ JURIDICĂ OBLIGATORIE ŞI TERMENI ŞI ACORDURI SUPLIMENTARE.

1.1. LIMITAREA GARANŢIEI. SOFTWARE-UL ŞI ALTE INFORMAŢII VI SE LIVREAZĂ „CA ATARE” ŞI CU TOATE DEFECTELE. ADOBE, FURNIZORII SĂI ŞI AUTORITĂŢILE DE CERTIFICARE NU GARANTEAZĂ ŞI NU POT GARANTA FUNCŢIONAREA SAU REZULTATELE PE CARE LE PUTEŢI OBŢINE PRIN UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, A SERVICIILOR AUTORITĂŢILOR DE CERTIFICARE SAU A ALTOR OFERTE ALE TERŢELOR PĂRŢI. CU EXCEPŢIA SITUAŢIEI ÎN CARE O GARANŢIE, O CONDIŢIE, O DECLARAŢIE SAU UN TERMEN NU POT FI EXCLUSE SAU LIMITATE PRIN LEGISLAŢIA APLICABILĂ ÎN ŢARA DUMNEAVOASTRĂ, ADOBE ŞI FURNIZORII SĂI ŞI AUTORITĂŢILE DE CERTIFICARE NU FORMULEAZĂ CONDIŢII DE GARANŢIE, DECLARAŢII SAU TERMENE (EXPRESE SAU IMPLICITE, FIE PRIN STATUT, DREPT COMUN, DREPT CUTUMIAR, UZANŢĂ SAU PRIN ALTĂ MODALITATE), ÎN PRIVINŢA NICIUNUI ALT ASPECT, INCLUSIV ŞI FĂRĂ A SE LIMITA LA ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERŢELOR PĂRŢI, VANDABILITATE, INTEGRARE, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU CARACTERUL ADECVAT PENTRU ANUMITE SCOPURI. PREVEDERILE SECŢIUNILOR 1.1. ŞI 10 VOR RĂMÂNE VALABILE ŞI DUPĂ REZILIEREA, INDIFERENT DE CAUZĂ, A ACESTUI CONTRACT, DAR ACEST LUCRU NU IMPLICĂ ŞI NU VA GENERA DREPTURI SUPLIMENTARE DE A UTILIZA SOFTWARE-UL DUPĂ ÎNCETAREA ACESTUI CONTRACT.

1.2 ACORD CU FORŢĂ JURIDICĂ OBLIGATORIE: Prin utilizarea, copierea sau distribuirea în întregime sau a oricărei porţiuni din Adobe Software, acceptaţi integral termenii şi condiţiile prezentului contract, inclusiv, în mod special, prevederile cu privire la:

- Utilizare (Secţiunea 3);
-
Transferabilitate (Secţiunea 5);
-
Conectivitate şi Confidenţialitate (Secţiunea 7), inclusiv:
-
Actualizare,
-
Stocare locală,
-
Manager de setări,
-
Tehnologie pentru reţea de tip client-client,
-
Tehnologie de protecţie a conţinutului şi
-
Utilizarea serviciilor Adobe Online;
-
Limitarea garanţiei (Secţiunea 1.1) şi
-
Limitarea responsabilităţii (Secţiunile 10 şi 17).

După ce a fost acceptat, prezentul contract poate fi invocat împotriva dumneavoastră şi a oricărei entităţi care a obţinut Software-ul şi în numele căreia este utilizat acesta. În cazul în care nu sunteţi de acord, Nu Utilizaţi acest Software.

1.3 TERMENI ŞI ACORDURI SUPLIMENTAREAdobe vă permite să utilizaţi Software-ului exclusiv în conformitate cu termenii prezentului contract. Utilizarea unor materiale ale unor terţe părţi care sunt incluse în Software poate fi supusă altor termeni şi condiţii care se găsesc de obicei într-un contract de licenţă separat, într-un fişier „A se consulta următoarele”, localizat în apropierea unor astfel de materiale sau în „Înştiinţări privind Software-ul aparţinând terţelor părţi şi/sau Termeni şi Condiţii suplimentare” disponibile la http://www.adobe.com/go/thirdparty_ro. Aceşti termeni şi condiţii suplimentare vor prevala asupra tuturor sau a unor părţi din prevederile prezentului contract în cazul în care apare un conflict între termenii şi condiţiile prezentului contract.

2. Definiţii.

„Adobe” înseamnă Adobe Systems Incorporated, o companie din Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, dacă se aplică subsecţiunea 12(a) a prezentului contract; altfel, acest nume desemnează Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republica Irlanda, o companie organizată conform legislaţiei din Irlanda, afiliată şi licenţiată a Adobe Systems Incorporated.

„Sistem de operare autorizat” înseamnă o versiune a sistemelor de operare enumerate la: (a) în cazul Software-ului Adobe Reader, http://www.adobe.com/ro/products/reader/systemreqs, (b) în cazul Adobe AIR, http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_ro, (c) şi în cazul Flash Player, http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-en.

„Dispozitiv compatibil” înseamnă un dispozitiv care respectă cerinţele referitoare la sistem impuse de Software, aşa cum se menţionează în Documentaţie.

„Dispozitiv” înseamnă un dispozitiv mobil, telefon portabil, PDA, sau un alt echipament de Internet sau dispozitiv conectat la Internet asemănător.

„Computer personal” sau „PC” reprezintă un produs hardware care a fost creat şi care este comercializat în scopul operării unei game largi de aplicaţii software de producţie, divertisment şi alte tipuri de aplicaţii software furnizate de terţi comercianţi de software neafiliaţi şi care funcţionează în baza utilizării unei funcţii complete şi a unui sistem complet de operare pe computer de tipul (tipurile) celor utilizate la scară largă în momentul respectiv, dotate cu componentele hardware pentru operarea de produse de uz general precum laptop-uri, desktop-uri, servere şi calculatoare cu microprocesoare sub formă de tabletă în format extins. Această definiţie a Computerului personal va exclude produsele hardware care sunt create şi/sau comercializate pentru a fi folosite în principal pe post de unul dintre următoarele produse: televizor, receptor de televiziune, player media portabil, receptor audio/video, radio, căşti audio, boxe, asistent digital personal („PDA”), telefon sau dispozitive telefonice similare, consolă de jocuri, recorder video personal („PVR”), player pentru discuri versatile digitale („DVD”) sau alte medii optice, cameră video, cameră foto, reportofon, dispozitiv pentru editare video şi convertire format, proiector de imagine video şi va exclude, de asemenea, orice tip de dispozitiv similar de larg consum, profesional sau industrial.

„Software” înseamnă (a) toate conţinuturile fişierelor (furnizate fie prin descărcare electronică, fie pe suport fizic) sau discuri sau alte suporturi care sunt prevăzute în prezentul contract, care pot include (i) informaţii despre calculator sau software aparţinând companiei Adobe sau altor terţi, inclusiv Adobe Reader® („Adobe Reader”), Adobe AIR® („Adobe AIR”) şi Adobe Flash® Player (împreună, Adobe AIR şi Flash Player reprezintă „Adobe Runtimes”); (ii) fişiere sau materiale scrise explicative aferente („Documentaţie”) ; şi (iii) fonturi; şi (b) actualizări, versiuni modificate, actualizări, completări şi copii ale celor de mai sus, oricare ar fi momentul în care vă sunt furnizate acestea de către Adobe (denumite in mod colectiv „Actualizări”).

„A utiliza” înseamnă a accesa, a instala, a descărca, a copia sau a beneficia în alt mod în urma utilizării funcţiilor software-ului.

3. Licenţă de Software.

În cazul în care aţi obţinut Software-ul de la Adobe sau de la unul dintre licenţiaţii săi autorizaţi şi dacă aţi respectat termenii prezentului contract, inclusiv restricţiile prevăzute în Secţiunea 4, Adobe vă acordă o licenţă neexclusivă de utilizare a Software-ului, în toate situaţiile doar pentru instalarea şi utilizarea Software-ului nemodificat pe Sistemele de operare autorizate, în maniera şi pentru scopurile descrise în Documentaţie după cum urmează:

3.1 Utilizare generală. Puteţi să instalaţi şi să utilizaţi o copie a Software-ului pe Dispozitivul dumneavoastră compatibil. Consultaţi Secţiunea 4 pentru restricţii importante privind utilizarea Software-ului.

3.2 Distribuirea. Această licenţă nu vă conferă dreptul de a sublicenţia sau distribui Software-ul. Pentru informaţii privind obţinerea dreptului de distribuire a Software-ului în formă de suport fizic sau printr-o reţea internă sau cu ajutorul produselor sau serviciilor dvs., consultaţi http://www.adobe.com/products/reader/rdr_distribution1.html pentru informaţii despre Adobe Reader; sau http://www.adobe.com/go/licensing_ro pentru informaţii despre Adobe Runtimes.

3.3 Copia de siguranţă. Puteţi face o copie de siguranţă a Software-ului, cu condiţia ca această copie de rezervă să nu fie instalată sau utilizată în alte scopuri decât pentru arhivare. Nu este permis transferul drepturilor asupra unei copii de siguranţă decât în cazul în care transferaţi toate drepturile asupra Software-ului, aşa cum se precizează în cadrul Secţiunii 5.

4. Obligaţii şi restricţii.

4.1 Restricţii Adobe Runtime. Cu excepţia utilizării de către dumneavoastră a unui Adobe Runtime pe un Dispozitiv compatibil care funcţionează cu un Sistem de operare autorizat, nu veţi utiliza niciun Adobe Runtime pe orice alt dispozitiv în afara PC-ului sau împreună cu orice altă versiune încorporată sau de dispozitiv a oricărui sistem de operare. Pentru evitarea nesiguranţei şi exclusiv cu titlu de exemplu, nu aveţi dreptul de a utiliza un Adobe Runtime pe niciun fel de (a) set top box (STB), console de jocuri, televizoare, playere DVD, dispozitive media center (cu excepţia Windows XP Media Center Edition şi versiunile ulterioare), panouri electronice sau alte elemente digitale de signalistică, echipamente Internet sau alte dispozitive conectate la Internet, dispozitive medicale, ATM-uri, dispozitive telematice, maşini de jocuri, sisteme de automatizare a locuinţei, dispozitive tip „chioşc”, dispozitive tip telecomandă sau orice alt tip de dispozitiv electronic de larg consum, (b) sisteme pe bază de operator mobile, prin cablu, satelit sau de televiziune sau (c) orice alte dispozitive în sistem închis. În cazul Utilizării produselor de mai sus nu veţi avea dreptul sau licenţa de a utiliza Adobe Runtime. Pentru informaţii privind licenţierea Adobe Runtimes în vederea utilizării pe astfel de sisteme, vizitaţi http://www.adobe.com/go/licensing_ro.

4.1.1 Restricţii AVC Video. Software-ul poate conţine tehnologie video H.264/AVC pentru care, pentru a fi utilizată, aveţi nevoie de o notificare din partea MPEG-LA, L.L.C.:

ACEST SOFTWARE ESTE LICENŢIAT CONFORM LICENŢEI DE PORTOFOLIU PENTRU BREVET AVC PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE UN CONSUMATOR PENTRU (I) CODIFICAREA MATERIALULUI VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („VIDEO AVC”) ŞI/SAU (II) DECODIFICAREA MATERIALULUI VIDEO AVC CARE A FOST CODIFICAT DE UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ ŞI/SAU A FOST OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA MATERIAL VIDEO AVC. NU ESTE ACORDATĂ ŞI NU SE VA CONSIDERA ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ PENTRU NICIUN ALT TIP DE UTILIZARE. INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE DE LA MPEG LA, L.L.C. CONSULTAŢI http://www.mpegla.com.  

4.2 Restricţii Adobe Flash Player. Nu folosiţi Adobe Flash Player cu nicio aplicaţie sau dispozitiv care contravine măsurilor tehnologice pentru protecţia conţinuturilor video, audio şi/sau de date, inclusiv oricărei măsuri RTMP de siguranţă a Adobe. Nu aveţi dreptul şi nu dispuneţi de licenţa pentru utilizarea Adobe Flash Player pentru aceste scopuri interzise.

4.3 Restricţii Adobe Reader.

4.3.1 Restricţii privind conversia. Cu excepţia cazului în care este permis în mod explicit de către Condiţiile suplimentare de utilizare Acrobat.com, sau alte condiţii privind produsele sau serviciile Adobe, nu veţi integra sau utiliza Adobe Reader cu orice alt software, plug-in, sau îmbunătăţire care utilizează sau se bazează pe Adobe Reader pentru a transforma fişiere PDF într-un format diferit (de exemplu, un fişier TIFF, JPEG, sau SVG) sau pentru a transforma un alt format de fişier (de exemplu, un fişier TIFF, JPEG, sau SVG) într-un fişier PDF.

4.4 Înştiinţări Este interzisă modificarea sau îndepărtarea drepturilor de autor sau a altor notificări privind proprietatea care apar pe sau în Software.

4.5 Modificări sau Inginerie reversibilă. Nu aveţi dreptul de a modifica, a adapta, a traduce sau a crea lucrări bazate pe Software. Nu aveţi dreptul să utilizaţi ingineria reversibilă, să decompilaţi, să dezasamblaţi sau să încercaţi în alt mod să descoperiţi codul sursă al Software-ului. Dacă vă aflaţi în Uniunea Europeană, consultaţi termenii suplimentari de la finalul prezentului contract sub titlul „Prevederi aplicabile pentru Uniunea Europeană”, în Secţiunea 16.

5. Transferul.

Nu aveţi dreptul să închiriaţi, să oferiţi în leasing, să sublicenţiaţi, să cesionaţi sau să transferaţi drepturile dumneavoastră asupra Software-ului sau să autorizaţi copierea întregului Software sau a oricărui segment al acestuia pe Dispozitivul unui alt utilizator, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres prin prezentul contract. Aveţi totuşi dreptul de a vă transfera integral toate drepturile de utilizare a Software-ului unei alte persoane fizice sau juridice, cu următoarele condiţii: (a) să transferaţi, de asemenea, (i) prezentul contract şi (ii) Software-ul şi orice alt software sau hardware inclus sau preinstalat cu Software-ul, incluzând toate copiile, actualizările şi versiunile anterioare, către acele persoane fizice sau juridice; (b) să nu păstraţi copii, inclusiv copii de rezervă şi copii stocate într-un Computer personal sau Dispozitiv şi (c) partea căreia i se transferă drepturile să accepte termenii şi condiţiile acestui contract şi orice alţi termeni şi condiţii pe baza cărora aţi achiziţionat o licenţă validă pentru Software. Fără a aduce atingere celor de mai sus, nu aveţi dreptul să transferaţi copii ale Software-ului în scopuri educaţionale, pre-lansare sau care nu sunt destinate revânzării.

6. Dreptul de proprietate intelectuală, Rezervarea drepturilor.

Software-ul şi orice copii autorizate pe care le realizaţi reprezintă proprietatea intelectuală a companiei Adobe şi a furnizorilor săi. Structura, organizarea şi codul de Software reprezintă o proprietate intelectuală valoroasă (secrete comerciale şi informaţii confidenţiale) ale Adobe şi ale furnizorilor săi. Software-ul este protejat prin lege, inclusiv, dar fără a se limita la legile privind drepturile de autor din Statele Unite şi alte state, şi prin prevederile tratatelor internaţionale. Cu excepţia cazului în care acest lucru este prevăzut în mod explicit, prezentul contract nu vă garantează niciun fel de drept de proprietate intelectuală asupra Software-ului şi toate drepturile care nu sunt garantate în mod expres sunt rezervate de către Adobe şi furnizorii săi.

7. Conectivitate şi Confidenţialitate. Confirmaţi şi sunteţi de acord cu următoarele:

7.1 Utilizarea fişierelor PDF. Când utilizaţi Software-ul pentru a deschide un fişier PDF în care a fost activată afişarea mesajelor de publicitate, Dispozitivul se poate conecta la un site Web operat de Adobe, de un agent de publicitate sau de o terţă parte. Când se întâmplă acest lucru, este transmisă adresa dumneavoastră de protocol Internet („Adresa IP”) Partea care găzduieşte site-ul poate să utilizeze tehnologie pentru a trimite (sau „a servi”) publicitate sau alt conţinut electronic care apare în fişierul PDF deschis sau în apropierea acestuia. Operatorul site-ului Web poate, de asemenea, să utilizeze JavaScript, semnalizatoare Web (cunoscute şi ca etichete active sau gif-uri de un pixel) şi alte tehnologii create să sporească şi să măsoare eficacitatea anunţurilor şi să personalizeze conţinutul publicităţii. Comunicarea dumneavoastră cu site-urile Web ale Adobe se va efectua în baza Politicii de confidenţialitate online Adobe care poate fi găsită la http://www.adobe.com/go/privacy_ro („Politica de confidenţialitate online Adobe”). Este posibil ca Adobe să nu aibă acces la sau control asupra caracteristicilor pe care o terţă parte le poate folosi, iar practicile privind informaţiile aparţinând site-urilor Web ale terţelor părţi nu sunt acoperite de Politica de confidenţialitate online Adobe.

7.2 Actualizarea. În cazul în care Dispozitivul dumneavoastră este conectat la Internet, Software-ul poate, fără o notificare suplimentară, să caute Actualizări, inclusiv Actualizări optimizate pentru un anumit Dispozitiv, care sunt disponibile pentru a fi descărcate automat şi instalate în Computerul dumneavoastră şi să anunţe Adobe că Software-ul a fost instalat cu succes. Doar informaţiile de identificare altele decât cele personale vor fi transmise către Adobe atunci când se întâmplă acest lucru, cu excepţia cazului în care Adresele IP sunt considerate date de identificare personală în unele state. Utilizarea acestor informaţii, inclusiv Adresa dumneavoastră de IP, aşa cum este furnizată de procesul de auto-actualizare, se va face conform Politicii de confidenţialitate online Adobe.

7.3 Stocare locală. Flash Player şi Adobe AIR pot permite unor terţi să stocheze anumite informaţii pe Dispozitivul dumneavoastră într-un fişier de date local cunoscut ca obiect local partajat. Tipul şi cantitatea de informaţii pe care aplicaţia terţă solicită să le stocheze pe un obiect local partajat pot varia în funcţie de aplicaţie iar aceste solicitări vor fi controlate de partea terţă. Pentru mai multe informaţii referitoare la obiectele locale partajate şi la limitarea sau controlul stocării de obiecte locale partajate pe echipamentul dumneavoastră, vă rugăm să vizitaţi https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 Manager de setări. Flash Player şi programele unor furnizori terţi care utilizează Adobe AIR pot salva anumite setări de utilizator pe echipamentul dumneavoastră ca obiect local partajat. Aceste setări nu conţin informaţii personale de identificare asociate cu dumneavoastră. Acestea sunt asociate cu activarea Flash Player sau a programelor unor furnizori terţi care utilizează Adobe AIR pe echipamentul dumneavoastră, permiţându-vă să personalizaţi funcţiile runtime. Managerul de setări pentru Flash Player vă permite să modificaţi aceste setări, inclusiv posibilitatea de a preveni stocarea obiectelor locale partajate de către terţi. Mai multe informaţii despre configurarea setărilor versiunii dumneavoastră de Flash Player, inclusiv despre dezactivarea obiectelor locale partajate folosind Managerul de setări pentru Flash Player, găsiţi la https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Puteţi dezactiva setările echivalente pentru programele terţe care utilizează Adobe AIR dezinstalând programul respectiv.

7.5 Tehnologie pentru reţea de tip client-client. Adobe Flash Player şi Adobe AIR oferă posibilitatea ca aplicaţiile construite de părţi terţe să se conecteze la un Server sau Serviciu Adobe şi permit comunicarea directă între doi clienţi Adobe Runtime sau conectarea unui client Adobe Runtime ca parte a unei reţele client-client sau cu resurse distribuite care permite ca o parte din resursele dumneavoastră, precum lăţimea benzii, să fie disponibilă în mod direct pentru ceilalţi utilizatori. Înainte de a intra într-o reţea client-client sau cu resurse distribuite, vi se va oferi posibilitatea să acceptaţi o astfel de conexiune. Puteţi controla setările Peer Assisted Networking (Reţea de tip client-client) folosind Managerul de setări pentru Flash Player. Aflaţi mai multe despre utilizarea Managerului de setări la https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Pentru mai multe informaţii despre conectarea la Reţea de tip client-client, consultaţi http://www.adobe.com/go/RTMFP_ro.

7.6 Tehnologia de protecţie a conţinutului. Dacă utilizaţi Adobe Runtimes pentru a accesa un conţinut care este protejat de software-ul Adobe Flash Media Rights Management Server sau software-ul Flash Access (“Protejarea Conţinutului”), pentru a vă permite să redaţi conţinutul protejat, Software-ul vă poate solicita în mod automat drepturile de utilizare a mijloacelor media şi drepturile de individualizare de pe un server pe Internet şi poate descărca şi instala componentele necesare ale Software-ului, inclusiv orice Actualizări pentru Protejarea Conţinutului disponibile. Puteţi şterge informaţiile privind licenţa pentru conţinut folosind Managerul de setări pentru Flash Player. Aflaţi mai multe despre utilizarea Managerului de setări la https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Şi puteţi găsi multe informaţii despre Protejarea Conţinutului la http://www.adobe.com/go/protected_content_ro.

7.7 Utilizarea Serviciilor Adobe Online. În cazul în care Dispozitivul dumneavoastră este conectat la Internet, Software-ul poate, fără notificare suplimentară şi în mod recurent sau periodic, să vă faciliteze accesul la conţinuturi şi servicii găzduite pe site-uri web întreţinute de Adobe sau afiliaţii acestuia („Servicii Adobe Online”). Exemple de astfel de Servicii Adobe Online pot include, fără a se limita la: Acrobat.com. În anumite cazuri, un Serviciu Adobe Online poate apărea ca o caracteristică sau o extensie în cadrul Software-ului, chiar dacă este găzduită pe un site Web. În anumite cazuri, accesul la un Serviciu Adobe Online poate necesita un abonament separat sau o altă taxă pentru accesare şi/sau consimţământul dumneavoastră pentru termenii de utilizare suplimentari. Este posibil ca Serviciile Adobe Online să nu fie disponibile în toate limbile sau pentru locuitorii tuturor ţărilor, iar Adobe poate modifica sau întrerupe disponibilitatea oricărui Serviciu Adobe Online, în orice moment şi din orice motiv. De asemenea, Adobe îşi rezervă dreptul de a începe perceperea unei taxe pentru accesarea sau utilizarea unui Serviciu Adobe Online care anterior a fost oferit gratuit. În cazul în care Dispozitivul dumneavoastră este conectat la Internet, Software-ul poate, fără notificare suplimentară, să actualizeze materialele descărcabile din aceste Servicii Adobe Online pentru a asigura disponibilitatea imediată a Serviciilor Adobe Online chiar şi atunci când nu sunteţi conectat. Când Software-ul se conectează la Internet, nu sunt trimise informaţii de identificare personală, cu excepţia cazurilor în care adresele IP pot fi considerate informaţii de identificare personală în anumite jurisdicţii. Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă vă înscrieţi pe Acrobat.com, numele de utilizator şi parola dumneavoastră pot fi transmise serverelor Adobe şi stocate de Adobe conform Condiţiilor de utilizare de pe Acrobat.com. De fiecare dată când Software-ul se conectează la Internet şi începe să comunice cu un site web Adobe, fie în mod automat, fie ca urmare a solicitării exprese a unui utilizator, va fi aplicată Politica de confidenţialitate Adobe Online. De asemenea, dacă nu vi se transmit termeni diferiţi de utilizare în momentul respectiv, se vor aplica Termenii de utilizare de pe site-ul web Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_ro). Reţineţi că Politica de confidenţialitate Adobe permite urmărirea accesării de site-uri Web şi face referire în detaliu la subiectul urmăririi şi utilizării modulelor cookie, a semnalizatoarelor Web şi a altor dispozitive similare. 

8. Ofertele terţelor părţi. Confirmaţi şi sunteţi de acord cu următoarele:

8.1 Ofertele terţelor părţi. Software-ul vă poate permite să accesaţi şi să operaţi interactiv cu conţinuturi, aplicaţii software şi servicii de date ale unor terţe părţi, inclusiv aplicaţii de Internet cu conţinut bogat („Ofertele terţelor părţi”). Accesul dumneavoastră la şi utilizarea oricărei Oferte a unei terţe părţi, inclusiv orice bunuri, servicii sau informaţii, fac obiectul termenilor şi condiţiilor aferente ofertelor respective şi al legilor referitoare la drepturi de autor din Statele Unite ale Americii şi în alte ţări. Ofertele terţelor părţi nu constituie proprietatea Adobe şi nu sunt furnizate de Adobe. Acceptaţi că nu veţi utiliza niciuna dintre Ofertele terţelor părţi care încalcă legile referitoare la drepturi de autor din Statele Unite ale Americii sau din alte ţări.Adobe sau terţa parte poate, în orice moment şi din orice motive, să modifice sau să întrerupă disponibilitatea oricărei Oferte a terţelor părţi. Adobe nu controlează, nu avizează sau nu îşi asumă responsabilitatea pentru Ofertele terţelor părţi. Orice tranzacţii între dumneavoastră şi o terţă parte în legătură cu o Ofertă a terţelor părţi, inclusiv politicile de confidenţialitate ale părţii respective sau utilizarea informaţiilor dumneavoastră personale, livrarea şi plata aferentă bunurilor şi serviciilor, precum şi alţi termeni, condiţii, garanţii sau declaraţii asociate respectivelor tranzacţii, se reglementează exclusiv între dumneavoastră şi respectiva parte terţă. Este posibil ca Ofertele terţelor părţi să nu fie disponibile în toate limbile sau pentru locuitorii tuturor ţărilor, iar Adobe sau terţa parte pot modifica sau întrerupe disponibilitatea oricărei Oferte a terţelor părţi, în orice moment şi din orice motiv.

8.2 CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN CARE SE CONVINE ÎN MOD EXPRES DE CĂTRE ADOBE, AFILIAŢII SĂI SAU O TERŢĂ PARTE ÎN CADRUL UNUI CONTRACT SEPARAT, VEŢI UTILIZA OFERTELE ADOBE SAU ALE TERŢILOR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REFERITOARE LA GARANŢIE ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII DIN CADRUL SECŢIUNILOR 1.1 ŞI 10.

9. Certificate digitale. Confirmaţi şi sunteţi de acord cu următoarele:

9.1 Utilizare. Adobe AIR poate utiliza certificate digitale pentru a vă ajuta să identificaţi editorul aplicaţiilor Adobe AIR create de terţe părţi. De asemenea, Adobe AIR foloseşte certificate digitale pentru a stabili identitatea serverelor accesate prin protocolul Transport Layer Security (TLS), inclusiv accesul prin HTTPS. Vă puteţi conecta la Internet cu ajutorul Dispozitivului dumneavoastră în momentul validării certificatului digital pentru a descărca listele de revocare a certificatului curent (CRL) sau pentru a actualiza lista certificatelor digitale. Accesul poate fi făcut atât cu ajutorul Software-ului, cât şi cu ajutorul aplicaţiilor bazate pe Software. Certificatele digitale sunt emise de autorităţi de certificare terţe şi furnizori de individualizare găsiţi la http://www.adobe.com/go/protected_content_ro (denumiţi, în mod colectiv „Autorităţi de certificare”), sau pot fi semnate în nume propriu.

9.2 Termeni şi condiţii. Achiziţionarea, utilizarea şi bazarea pe certificatele digitale este responsabilitatea dumneavoastră şi a unei Autorităţi de certificare. Înainte de a vă baza pe orice document certificat, semnătură digitală sau servicii ale Autorităţilor de certificare, trebuie să examinaţi termenii şi condiţiile aplicabile conform cărora Autorităţile de certificare relevante furnizează servicii, inclusiv, de exemplu, contracte de subscriere, contracte fiabile între părţi, poliţe de certificare şi declaraţii de practică. Consultaţi link-ul http://www.adobe.com/go/partners_cds_ro pentru informaţii despre furnizorii de Servicii de Documente Certificate (CDS) ai Adobe şi link-ul http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html pentru informaţii despre furnizorii din Lista de încredere aprobată de Adobe (AATL) ai Adobe.

9.3 Confirmarea. Sunteţi de acord că (a) un certificat digital ar fi putut fi revocat anterior momentului verificării, făcând ca semnătura digitală sau certificatul să pară valid când, de fapt, nu este, (b) securitatea sau integritatea unui certificat digital poate fi compromisă din cauza unui act sau a unei omisiuni comise de semnatarul documentului, Autoritatea de certificare aplicabilă sau de orice altă terţă parte şi (c) un certificat poate să fie un certificat semnat în nume propriu care nu este furnizat de o Autoritate de certificare. DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI UNICUL RESPONSABIL ÎN PRIVINŢA DECIZIEI DE A VĂ BAZA SAU NU PE UN CERTIFICAT. VEŢI UTILIZA CERTIFICATELE DIGITALE PE PROPRIA DUMNEAVOASTRĂ RĂSPUNDERE, EXCEPTÂND SITUAŢIA ÎN CARE O AUTORITATE DE CERTIFICARE VĂ OFERĂ O GARANŢIE SEPARATĂ SCRISĂ.

9.4 Beneficiari terţi. Sunteţi de acord că orice Autoritate de certificare pe care vă bazaţi constituie un beneficiar terţ al acestui contract şi are dreptul să pună în aplicare prevederile acestui contract în nume personal ca şi cum ar fi Adobe.

9.5 Despăgubire. Sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere Adobe şi orice Autoritate de certificare aplicabilă (cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres în termenii şi condiţiile acesteia) pentru orice răspunderi, pierderi, acţiuni, prejudicii sau pretenţii (incluzând toate cheltuielile, costurile şi onorariile rezonabile ale avocaţilor) care decurg din respectivele sau sunt legate de utilizarea sau se bazează pe orice serviciu al unei astfel de autorităţi, incluzând, fără limitare, (a) faptul de a vă fi bazat pe un certificat expirat sau revocat; (b) verificarea necorespunzătoare a certificatului; (c) utilizarea unui certificat într-un alt mod decât cel permis în termenii şi condiţiile aplicabile, acest contract sau legislaţia aplicabilă; (d) eşecul în a exercita un raţionament rezonabil cerut de situaţia în care vă bazaţi pe serviciile emitentului sau pe certificate sau (e) imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile prevăzute în termenii şi condiţiile legate de servicii.

10. Limitarea răspunderii.

INDIFERENT DE ÎMPREJURĂRI, ADOBE, FURNIZORII SĂI SAU AUTORITĂŢILE DE CERTIFICARE NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU DAUNE, PRETENŢII SAU COSTURI DE ORICE FEL, INCLUSIV ORICE DAUNE SUBSECVENTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, PROFITURI SAU ECONOMII PIERDUTE, CHIAR DACĂ UN REPREZENTANT ADOBE A FOST ANUNŢAT ÎN PRIVINŢA POSIBILITĂŢII INTERVENIRII UNOR ASTFEL DE PIERDERI, DAUNE SAU PRETENŢII. ACESTE LIMITĂRI ŞI EXCLUDERI SE VOR APLICA ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DUMNEAVOASTRĂ RĂSPUNDEREA TOTALĂ A ADOBE, A FURNIZORILOR SĂI ŞI A AUTORITĂŢILOR DE CERTIFICARE ÎN BAZA ŞI ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENTUL CONTRACT SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ PENTRU SOFTWARE, DACĂ ESTE CAZUL. Nicio prevedere a prezentului contract nu limitează răspunderea Adobe faţă de dumneavoastră în caz de deces sau vătămare rezultate din neglijenţa Adobe sau în caz de fraudă. Adobe acţionează în numele furnizorilor săi şi al Autorităţilor de certificare în scopul de a exclude, elimina şi/sau limita obligaţiile, garanţiile sau răspunderea, aşa cum sunt prevăzute în prezentul contract, însă exclusiv în acest scop şi în această privinţă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi informaţiile juridice specifice jurisdicţiei de la sfârşitul prezentului contract, dacă este cazul, sau contactaţi Departamentul de asistenţă pentru clienţi Adobe.

11. Reguli de export.

Sunteţi de acord ca Software-ul să nu fie expediat, transferat sau exportat în nicio altă ţară sau să nu fie utilizat într-o manieră interzisă prin Legea Statelor Unite privind Administrarea Exporturilor sau prin alte legi, restricţii sau regulamente privind exporturile (denumite generic “Legi privind exporturile”). În plus, dacă Software-ul este identificat ca un element de export sub control conform Legislaţiei privind exporturile, trebuie să declaraţi şi să garantaţi că nu sunteţi cetăţean sau nu vă aflaţi într-o ţară aflată sub embargo (inclusiv, dar fără limitare la Iran, Siria, Sudan, Cuba şi Coreea de Nord) şi că nu vi se interzice în alt mod primirea Software-ului conform Legislaţiei privind exporturile. Toate drepturile de utilizare a Software-ului sunt acordate cu condiţia ca aceste drepturi să fie suspendate în cazul în care nu respectaţi termenii prezentului contract.

12. Legislaţie aplicabilă.

Prezentul contract va fi reglementat şi interpretat în conformitate cu legile fundamentale în vigoare: (a) în statul California, dacă licenţa de utilizare a Software-ului este obţinută când vă aflaţi în Statele Unite, Canada sau Mexic; sau (b) în Japonia, dacă licenţa de utilizare a Software-ului este obţinută când vă aflaţi în Japonia, China, Coreea sau alt stat din Asia de Sud-est în care limba oficială este redată în scris ideografic (de ex., hanzi, kanji sau hanja) şi/sau în orice altă scriere bazată pe sau de structură similară celei ideografice, precum hangul sau kana; sau (c) în Anglia, dacă licenţa de utilizare a Software-ului este achiziţionată când vă aflaţi într-o orice altă jurisdicţie care nu a fost menţionată mai sus. Respectivele instanţe de judecată din Districtul Santa Clara, California, când se aplică legislaţia din California, Tribunalul districtual Tokyo din Japonia, când se aplică legislaţia din Japonia şi instanţele competente din Anglia, când se aplică legislaţia din Anglia, vor avea competenţă juridică neexclusivă asupra tuturor litigiilor legate de prezentul contract. Prezentul Contract nu va fi reglementat de regulile privind conflictul de legi ale niciunei jurisdicţii sau de Convenţia Naţiunilor Unite asupra Contractelor de Vânzare Internaţională a Mărfurilor, a căror aplicare este exclusă în mod expres.

13. Prevederi generale.

Dacă se constată că orice parte din prezentul contract este nulă şi neaplicabilă, acest fapt nu va afecta valabilitatea restului contractului, care va rămâne valabil şi aplicabil conform termenilor săi. Prezentul contract nu va prejudicia drepturile legale ale niciunei părţi având calitate de consumator. Prezentul contract poate fi modificat numai printr-un înscris semnat de un reprezentant Adobe autorizat. Adobe vă poate acorda licenţă pentru versiunile actualizate în baza unor termeni suplimentari sau diferiţi. Prezentul contract reprezintă întreaga înţelegere dintre Adobe şi dumneavoastră în legătură cu Software-ul şi anulează orice declaraţii, discuţii, angajamente, comunicări sau reclame anterioare cu privire la Software. 

14. Înştiinţarea către Utilizatorii finali din Guvernul S.U.A.

În cazul utilizatorilor finali din Guvernul S.U.A., Adobe consimte să respecte toate legile aplicabile referitoare la egalitatea de şanse incluzând, dacă este cazul, prevederile Ordinului executiv 11246, modificat, Secţiunea 402 a Actului din 1974 pentru Ajutorarea readaptării veteranilor din perioada Vietnam (38 USC 4212) şi Secţiunea 503 a Actului de Reabilitare din 1973, modificate, şi regulamentele din 41 CFR Părţile 60-1 prin 60-60, 60-250 şi 60-741. Clauza de acţiune afirmativă şi regulamentele prevăzute în propoziţia precedentă vor fi incluse prin referire în prezentul contract.

15. Respectarea Licenţelor.

Dacă reprezentaţi o organizaţie sau o firmă, sunteţi de acord ca, la solicitarea Adobe sau a reprezentantului autorizat al Adobe, în termen de treizeci (30) de zile, să demonstraţi cu documente complete şi să certificaţi că, la momentul solicitării, oricare şi toate Software-urile sunt utilizate în conformitate cu licenţelor dumneavoastră valabile din partea Adobe.

16. Prevederi aplicabile în Uniunea Europeană.

Nicio prevedere a prezentului contract (inclusiv Secţiunea 4.5) nu limitează un drept de decompilare a Software-ului de care aţi putea beneficia conform legislaţiei aplicabile. De exemplu, dacă vă aflaţi în Uniunea Europeană (UE), aveţi dreptul, în baza anumitor condiţii specificate de legislaţia aplicabilă, să decompilaţi Software-ul dacă acest lucru este necesar pentru a obţine interoperabilitatea Software-ului cu un alt program de software şi cu condiţia să fi solicitat Adobe în scris, în prealabil, să vă pună la dispoziţie informaţiile necesare pentru a obţine această interoperabilitate, iar Adobe să nu vă fi pus la dispoziţie informaţiile disponibile respective. De asemenea, decompilarea se va efectua exclusiv de către dumneavoastră sau de către o persoană care are dreptul de a utiliza o copie a Software-ului în numele dumneavoastră. Adobe are dreptul de a impune condiţii rezonabile înainte de a furniza informaţiile respective. Orice informaţii puse la dispoziţie de Adobe sau obţinute de dumneavoastră, în baza prevederilor prezentului contract, pot fi utilizate numai de dumneavoastră în scopul prezentat mai sus, şi nu pot fi dezvăluite către terţi, sau utilizate pentru a crea orice software care este în mod substanţial similar modului de materializare a Software-ului sau utilizate în cadrul oricărei acţiuni care încalcă drepturile de autor ale Adobe sau ale licenţiatorilor acestuia.

17. Prevederi şi excepţii specifice.

17.1 Limitarea răspunderii pentru utilizatorii care domiciliază în Germania şi Austria.

17.1.1 Dacă aţi obţinut Software-ul în Germania sau Austria şi sunteţi stabilit în ţara respectivă, Secţiunea 10 nu se aplică. În schimb, sub rezerva prevederilor din Secţiunea 17.1.2, răspunderea legală a companiei Adobe pentru daune va fi limitată după cum urmează: (a) Adobe va fi răspunzător numai până la limita sumei prevăzută în momentul încheierii contractului de licenţiere pentru daune cauzate de încălcarea superficială, din neglijenţă, a unei obligaţii contractuale de ordin material şi (b) Adobe nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate de încălcarea superficială, din neglijenţă, a unei obligaţii contractuale neesenţiale.

17.1.2 Limitările de răspundere prevăzute mai sus nu sunt valabile în cazul răspunderii legale obligatorii, în special, în cazul răspunderii prevăzute în Legea privind răspunderea pentru produse din Germania, al răspunderii pentru asumarea unei garanţii specifice sau al răspunderii pentru vătămări corporale cauzate din culpă.

17.1.3 Vă rugăm să luaţi toate măsurile rezonabile pentru a evita şi a reduce daunele, în special să faceţi copii de rezervă ale Software-ului şi ale datelor din calculator, în condiţiile prevederilor prezentului contract.

Dacă aveţi întrebări referitoare la prezentul contract sau dacă doriţi să solicitaţi informaţii de la Adobe, vă rugăm să utilizaţi adresa şi informaţiile de contact furnizate împreună cu acest produs sau pe web la adresa http://www.adobe.com/ro pentru a contacta biroul Adobe care deserveşte jurisdicţia dumneavoastră.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash şi Reader reprezintă mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări.

PlatformClients_Device_WWEULA-ro_RO-20110809_1400