Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Uyumlu Aygıtlar için Yazılım Lisansı Anlaşması

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK HÜKÜM VE ANLAŞMALAR.

1.1 GARANTİ REDDİ. YAZILIM VE DİĞER BİLGELER SİZE “OLDUKLARI GİBİ” VE TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE VERİLMEKTEDİR. ADOBE, TEDARİKÇİLERİ VE SERTİFİKASYON YETKİLİLERİ, YAZILIMI, SERTİFİKA YETKİLİSİ HİZMETLERİNİ VEYA DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİNİ KULLANARAK ELDE EDEBİLECEĞİNİZ PERFORMANS VEYA SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VERMEZ VE VEREMEZ. BÖLGENİZDE SİZİN İÇİN GEÇERLİ YASALAR GEREĞİNCE KAPSAM DIŞI TUTULAMAYACAK YA DA SINIRLANDIRILAMAYACAK GARANTİ, KOŞUL, TAAHHÜT VEYA HÜKÜMLER HARİÇ OLMAK KAYDIYLA, ADOBE, TEDARİKÇİLERİ VE SERTİFİKASYON YETKİLİLERİ ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, PAZARLANABİLİRLİK, BÜTÜNLÜK, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN HERHANGİ BİR KONUDA (YASA, GELENEK HUKUKU, TEAMÜL VEYA KULLANIM GEREĞİ YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE SARİH VEYA ZIMNİ) BİR GARANTİ VERMEMEKTE, KOŞUL VEYA HÜKÜM BELİRTMEMEKTE YA DA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. BÖLÜM 1.1 VE 10’UN HÜKÜMLERİ HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN BU ANLAŞMANIN FESHİNİN ARDINDAN GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAKTIR; ANCAK BU DURUM, BU ANLAŞMANIN FESHİNDEN SONRA YAZILIMI KULLANMAYA DEVAM ETME HAKKI DOĞURMAYACAKTIR.

1.2 BAĞLAYICI ANLAŞMA: Adobe Yazılımının tamamını veya herhangi bir bölümünü kullanarak, kopyalayarak veya dağıtarak özellikle aşağıdaki bölümlerde yer alan hükümler dahil olmak üzere, bu anlaşmanın tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş olursunuz:

- Kullanım (Bölüm 3);
-
Devir (Bölüm 5);
-
Bağlantı ve Gizlilik (Bölüm 7), aşağıdakiler dahil:
-
Güncelleme,
-
Yerel Depolama,
-
Ayar Yöneticisi,
-
Eş Yardımlı Ağ Teknolojisi,
-
İçerik Koruma Teknolojisi ve
-
Adobe Çevrimiçi Hizmetlerinin Kullanımı;
- Garanti Reddi (Bölüm 1.1) ve
- Sorumluluk Sınırlandırmaları (Bölüm 10 ve 17).

Kabul üzerine, bu anlaşma size ve Yazılımı alan ve Yazılımın adına kullanıldığı tüzel kişiye karşı uygulanabilir olacaktır. Şartları kabul etmiyorsanız, Yazılımı Kullanmayın.

1.3 EK HÜKÜM VE ANLAŞMALAR. Adobe Yazılımı yalnızca bu anlaşmanın koşullarına göre Kullanmanıza izin verir. Yazılıma dahil olan bazı üçüncü taraf materyallerinin kullanımı genellikle ayrı bir lisans anlaşmasında, söz konusu materyallerin yanındaki “Beni Oku” dosyasında veya http://www.adobe.com/go/thirdparty_tr adresinde bulunan “Üçüncü Taraf Yazılım Bildirimleri ve/veya Ek Hüküm ve Koşullar”da yer alan diğer hüküm ve koşullara tabi olabilir.Bu anlaşmanın hüküm ve koşulları ile bir uyuşmazlık olması halinde, bu tür diğer hüküm ve koşullar bu anlaşmanın tamamının veya bölümlerinin yerine geçecektir.

2. Tanımlar.

“Adobe”, bu anlaşmanın aşağıdaki 12(a) bendi kapsamında, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 adresinde mukim bir Delaware şirketi olan Adobe Systems Incorporated anlamına gelmektedir; diğer hallerde ise, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda Cumhuriyeti adresinde mukim, İrlanda kanunlarına göre kurulmuş bir şirket ve Adobe Systems Incorporated şirketinin bağlı ve lisanslı bir kuruluşu olan Adobe Systems Software Ireland Limited anlamına gelmektedir.

“Yetkili İşletim Sistemi”, (a) Adobe Reader Yazılımı durumunda, http://www.adobe.com/tr/products/reader/systemreqs, (b) Adobe AIR durumunda, http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_tr ve (c) Flash Player durumunda, http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-tr adresinde listelenen işletim sistemlerinin bir sürümü anlamına gelmektedir.

“Uyumlu Aygıt” Yazılımın Dokümanlarda belirtilen sistem gereksinimlerini karşılayan bir Aygıt anlamına gelmektedir.

“Aygıt” mobil bir aygıt, cep telefonu, PDA ya da büyük ölçüde benzer diğer İnternet cihazları veya İnternet bağlantılı aygıtlar anlamına gelmektedir.

“Kişisel Bilgisayar” ya da “PC” esas olarak bağlantısız üçüncü taraf yazılım tedarikçileri tarafından tedarik edilen çok çeşitli üretkenlik, eğlence ve diğer yazılım uygulamalarını çalıştırmak amacıyla tasarlanan ve pazarlanan, genel amaçlı dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları, sunucuları ve geniş formatlı tablet mikroişlemci tabanlı bilgisayarları çalıştırmak için o tarihte donanımla birlikte yaygın şekilde kullanılan tip veya tiplerdeki tam işlev ve tam özellik setine sahip bir bilgisayar işletim sistemi kullanımına bağlı olarak çalışan bir donanım ürünü anlamına gelmektedir. Bu Kişisel Bilgisayar tanımı esasen aşağıdaki amaçlardan birine yönelik olarak tasarlanan ve/veya pazarlanan donanım ürünlerini ve ayrıca benzer türdeki tüketici, profesyonel veya endüstriyel aygıtları içermeyecektir: televizyon, televizyon alıcısı, taşınabilir ortam yürütücüsü, ses/video alıcısı, radyo, kulaklık, hoparlör, kişisel dijital yardımcı (“PDA”), telefon veya benzer telefon tabanlı aygıt, oyun konsolu, kişisel video kaydedici (“PVR”), dijital çok yönlü disk (“DVD”) veya başka optik ortam oynatıcı, video kamera, fotoğraf makinesi, kaydedici kamera, video düzenleme ve format dönüştürme aygıtı, video görüntüsü projeksiyon aygıtı.

“Yazılım” (a) (i) Adobe Reader® (“Adobe Reader”), Adobe AIR® (“Adobe AIR”) ve Adobe Flash® Player (Adobe AIR ve Flash Player birlikte “Adobe Çalıştırma Sürümleri” olarak anılacaktır) dahil olmak üzere Adobe’ye veya üçüncü bir tarafa ait bilgisayar bilgileri veya yazılımlarını, (ii) ilgili açıklayıcı yazılı materyalleri ve dosyaları (“Dokümanlar”) ve (iii) yazıtiplerini içerebilecek olan ve bu anlaşmanın birlikte verildiği (elektronik veya fiziksel ortamda teslim edilen) dosyaların veya disklerin veya diğer ortamların tüm içerikleri ve (b) bunların Adobe tarafından herhangi bir tarihte size sunulan yükseltmeleri, değiştirilmiş sürümleri, güncellemeleri, ekleri ve kopyaları (hep birlikte “Güncellemeler” olarak anılacaktır) anlamına gelmektedir.

“Kullanım” Yazılıma erişmek, Yazılımı kurmak, indirmek, kopyalamak veya Yazılımın işlevlerinden başka bir şekilde faydalanmak anlamına gelmektedir.

3. Yazılım Lisansı.

Yazılımı Adobe’den veya yetkili lisans sahiplerinin birinden satın almışsanız, Bölüm 4’teki kısıtlamalar dahil olmak üzere bu anlaşmanın hükümlerine uymanız koşuluyla, Adobe size yalnızca Yetkili İşletim Sistemleri üzerine değiştirilmemiş Yazılımın kurulması ve Kullanılması için Yazılımı Dokümanlarda ve aşağıda belirtilen şekil ve amaçlarla Kullanmak üzere münhasır olmayan bir lisans vermektedir:

3.1 Genel Kullanım. Yazılımın bir kopyasını Uyumlu Aygıtınıza kurup Kullanabilirsiniz. Yazılımın Kullanımı hakkındaki önemli kısıtlamalar için Bölüm 4’e bakınız.

3.2 Dağıtım. Bu lisans, size Yazılımı dağıtma veya alt lisansını verme hakkı tanımaz. Yazılımı, somut bir ortam ya da dahili bir ağ aracılığıyla ya da ürün veya hizmetinizle birlikte dağıtma hakkı elde etmek için, http://www.adobe.com/products/reader/rdr_distribution1.html adresinden Adobe Reader ile ilgili veya http://www.adobe.com/go/licensing_tr adresinden Adobe Çalıştırma Sürümleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

3.3 Yedek Kopya. Yedek kopyanızın arşivleme amaçları dışında kurulmaması veya kullanılmaması koşuluyla, Yazılımın bir adet yedek kopyasını alabilirsiniz. Yazılımın tüm haklarını Bölüm 5’te öngörülen şekilde devretmediğiniz takdirde, Yazılımın yedek kopyasına ilişkin hakları devredemezsiniz.

4. Yükümlülükler ve Kısıtlamalar.

4.1 Adobe Çalıştırma Sürümü Kısıtlamaları. Bir Adobe Çalıştırma Sürümünü Yetkili İşletim Sistemi çalıştıran bir Uyumlu Aygıt üzerinde Kullanmanız hariç olmak kaydıyla, herhangi bir Adobe Çalıştırma Sürümünü kişisel bilgisayar olmayan başka bir aygıtta veya herhangi bir işletim sisteminin tümleşik veya aygıt sürümü ile birlikte Kullanamazsınız. Şüpheye yer bırakmamak için ve örnekle açıklamak gerekirse, bir Adobe Çalıştırma Sürümünü (a) set üstü kutuları (STB), oyun konsolları, TV, DVD oynatıcılar, (Windows XP Media Center Sürümü ve haleflerine sahip olanlar dışındaki) medya merkezleri, elektronik ilan panoları veya diğer sayısal tabelalar, İnternet cihazları ya da diğer İnternet bağlantılı aygıtlar, medikal cihazlar, ATM, telematik cihazlar, oyun makineleri, ev otomasyon sistemleri, kiosk, uzaktan kontrollü aygıtlar veya diğer tüketici elektroniği aygıtları, (b) operatör tabanlı mobil, kablolu, uydu veya televizyon sistemleri ya da (c) diğer kapalı sistem aygıtları üzerinde Kullanamazsınız. Herhangi bir Adobe Çalıştırma Sürümünü yasaklanan bu tür şekillerde Kullanmak için bir hak veya lisans verilmemektedir. Bu sistemler üzerinde Kullanılmak üzere Adobe Çalıştırma Sürümlerinin lisansının alınması hakkında bilgi için lütfen http://www.adobe.com/go/licensing_tr adresini ziyaret edin.

4.1.1 AVC Video Kısıtlamaları. Yazılım, kullanımı MPEG-LA, L.L.C.’nin aşağıdaki bildirimini gerektiren H.264/AVC video teknolojisini içerebilir:

BU YAZILIM BİR TÜKETİCİNİN (I) AVC STANDARDINA UYGUN VİDEO ŞİFRELEMEYE (“AVC VİDEO”) VE/VEYA (II) TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL BİR FAALİYET YÜRÜTEN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN ŞİFRELENEN VE/VEYA AVC VİDEO SAĞLAMA LİSANSI OLAN BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN ALINAN AVC VİDEOSUNUN ŞİFRESİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL KULLANIMI İÇİN AVC PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI KAPSAMINDA LİSANSLANMIŞTIR. BAŞKA BİR KULLANIM İÇİN HERHANGİ BİR LİSANS VEYA ZIMNİ LİSANS VERİLMEMİŞTİR. MPEG-LA, L.L.C. KURULUŞUNDAN AYRINTILI BİLGİ ALINABİLİR. BKZ. http://www.mpegla.com.

4.2 Adobe Flash Player Kısıtlamaları. Adobe’nin güvenli RTMP tedbirleri dahil olmak üzere video, ses ve/veya veri içeriğinin korunması için alınan teknolojik tedbirlere engel olan herhangi bir uygulama veya aygıtla birlikte Adobe Flash Player’ı kullanamazsınız. Adobe Flash Player’ı yasaklanan bu tür şekillerde kullanmak için bir hak veya lisans verilmemektedir.

4.3 Adobe Reader Kısıtlamaları.

4.3.1 Dönüştürme Kısıtlamaları. Acrobat.com Ek Kullanım Şartları ya da diğer Adobe ürün veya hizmet şartları ile açıkça izin verilebilecek durumlar hariç olmak kaydıyla, PDF dosyalarını diğer dosya biçimlerine (örneğin, TIFF, JPEG veya SVG dosyasına) dönüştürmek ya da diğer dosya biçimlerini (örneğin, TIFF, JPEG veya SVG dosyası) bir PDF dosyasına dönüştürmek için Adobe Reader’ı kullanan veya temel alan herhangi bir başka yazılım, eklenti ya da iyileştirme ile birlikte Adobe Reader’ı kullanamaz veya bunlara entegre edemezsiniz. 

4.4 Bildirimler. Yazılımın üzerinde veya içinde görünen herhangi bir telif hakkı bildirimini veya başka bir mülkiyet bildirimini değiştiremez veya kaldıramazsınız.

4.5 Ters Mühendislik veya Değişiklik Yasağı. Yazılımı değiştiremez, uyarlayamaz, tercüme edemez veya Yazılımı temel alan türev çalışmalar oluşturamazsınız. Yazılıma ters mühendislik uygulayamaz, derlenmişi açma yoluyla geri derleme yapamaz, kaynak koda dönüştüremez veya başka şekillerde Yazılımın kaynak kodunu keşfetme girişiminde bulunamazsınız. Avrupa Birliğinde ikamet ediyorsanız, lütfen Bölüm 16’daki “Avrupa Birliği Hükümleri” başlığı altında bu anlaşmanın sonunda yer alan ek hükümlere bakın.

5. Devir.

Yazılımla ilgili haklarınızı kiralayamaz, alt lisansını veremez, devir veya transfer edemez ya da bu anlaşma ile açıkça izin verilen haller dışında yazılımın tamamının veya herhangi bir bölümünün başka bir kullanıcının Aygıtına kopyalanmasına izin veremezsiniz. Bununla birlikte, (a) (i) bu Anlaşmayı ve (ii) tüm kopyaları, Güncellemeleri ve önceki sürümleri dahil olmak üzere Yazılımı ve Yazılımla birlikte paketlenmiş veya ön kurulumu yapılmış diğer tüm yazılımları veya donanımları söz konusu gerçek ya da tüzel kişiye devretmeniz, (b) yedek kopyalar ve bir Kişisel Bilgisayar veya Aygıtta kayıtlı kopyalar dahil olmak üzere hiçbir kopyayı elinizde tutmamanız ve (c) Yazılımı alan tarafın bu anlaşmayı ve Yazılım için geçerli bir lisans aldığınız diğer tüm hüküm ve koşulları kabul etmesi şartıyla, Yazılımı Kullanma haklarınızın tamamını başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredebilirsiniz. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, yazılımın eğitim, ön sürüm ya da satılması yasak kopyalarını devredemezsiniz.

6. Fikri Mülkiyet Hakları, Hakların Saklı Tutulması.

Yazılım ve oluşturduğunuz izinli tüm kopyaların fikri mülkiyeti Adobe ve tedarikçilerine aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu, Adobe ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti (örneğin, ticari sırları ve gizli bilgileri) oluşturur. Yazılım, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki telif hakları yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kadıyla, yasalar ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Burada açıkça belirtilenler hariç olmak kaydıyla, bu anlaşma size Yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar Adobe ve tedarikçileri tarafından saklı tutulmaktadır.

7. Bağlantı ve Gizlilik. Aşağıdaki hususları anlıyor ve kabul ediyorsunuz:

7.1 PDF Dosyalarının Kullanımı. Reklam görüntülemek üzere etkinleştirilmiş bir PDF dosyasını açmak için Yazılımı Kullandığınızda, Aygıtınız Adobe, bir reklam veren veya başka bir üçüncü tarafça işletilen bir web sitesine bağlanabilir. Bu işlem sırasında İnternet Protokolü adresiniz (“IP Adresi”) gönderilir. Siteyi barındıran taraf, açılan PDF dosyasının içinde veya kenarında görünen reklam veya diğer elektronik içeriği göndermek (veya “sunmak”) amacıyla belirli teknolojiler kullanabilir. Web sitesi operatörü, ayrıca reklamların etkinliğini artırmak, ölçmek ve reklam içeriğini kişiselleştirmek için JavaScript, web işaretçileri (aynı zamanda işlem etiketi ya da açık GIF teknolojisi olarak da bilinir) ve diğer teknolojileri kullanabilir. Adobe web siteleri ile olan iletişiminiz, http://www.adobe.com/go/privacy_tr adresinde bulunan Adobe Çevrimiçi Gizlilik Politikasına tabidir (“Adobe Çevrimiçi Gizlilik Politikası”). Adobe, üçüncü tarafların kullanabileceği özelliklere erişemez veya bu özellikleri kontrol edemez ve üçüncü tarafların web sitelerindeki bilgi uygulamaları, Adobe Çevrimiçi Gizlilik Politikasına tabi değildir.

7.2 Güncelleme. Aygıtınız İnternete bağlıysa, Yazılım, ek bildirim olmadan, belirli bir Aygıt için en uygun hale getirilmiş Güncellemeler dahil olmak üzere, Aygıtınıza otomatik olarak indirilme ve kurulmaya hazır Güncellemeleri kontrol edebilir ve Adobe’ye Yazılımın başarılı bir şekilde bilgisayarınıza kurulmuş olduğunu bildirebilir. IP Adreslerinin bazı yetki alanlarında kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler olarak değerlendirildiği durumlar hariç olmak kaydıyla, bu işlem sırasında Adobe’ye yalnızca kişisel olarak tanımlayıcı olmayan bilgiler gönderilir. IP Adresiniz dahil olmak üzere bu tür bilgilerin otomatik güncelleme işlemi ile öngörülen şekilde kullanımı, Adobe Çevrimiçi Gizlilik Politikasına tabidir.

7.3 Yerel Depolama. Flash Player ve Adobe AIR, üçüncü tarafların bazı bilgileri Aygıtınızda yerel paylaşılan nesne olarak bilinen yerel bir veri dosyasında saklamasına izin verebilir. Üçüncü taraf uygulamasının yerel paylaşılan nesnede saklanmasını talep ettiği bilginin türü ve miktarı, uygulamaya göre değişebilir ve bu tür talepler üçüncü tarafça kontrol edilir. Yerel paylaşılan nesnelerle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak ve yerel paylaşılan nesnelerin Bilgisayarınızda saklanmasının nasıl sınırlandığını veya kontrol edildiğini öğrenmek için, lütfen https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile adresini ziyaret edin.

7.4 Ayar Yöneticisi. Flash Player ve Adobe AIR kullanan üçüncü şahıs programları, bazı kullanıcı ayarlarını Aygıtınızda yerel paylaşılan nesne şeklinde saklayarak kaydedebilir. Bu ayarlar, sizinle alakalı kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler içermez. Bunlar, Bilgisayarınızdaki Flash Player veya Adobe AIR kullanan ve çalıştırma özelliklerini kişiselleştirmenizi sağlayan üçüncü şahıs programlarının kopyası ile bağlantılıdır. Flash Player, üçüncü şahısların yerel paylaşılan nesneleri saklamasını sınırlama dahil olmak üzere, Flash Player’da bazı ayarları yapılandırmanızı sağlar. Flash Player Ayar Yöneticisinde yerel paylaşılan nesneleri devre dışı bırakma dahil olmak üzere, Flash Player sürümünüzü yapılandırma hakkında daha fazla bilgiye https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile adresinden erişebilirsiniz. Üçüncü şahıs programlarını kaldırarak, Adobe AIR kullanan üçüncü şahıs programları için eşdeğer ayarlarını silebilirsiniz.

7.5 Eş Yardımlı Ağ Teknolojisi. Adobe Flash Player ve Adobe AIR, üçüncü taraflarca geliştirilen uygulamaların bir Adobe Sunucusu veya Hizmetine bağlanabilmesini sağlar ve iki Adobe Çalıştırma Sürümü istemcisi arasında doğrudan iletişime ya da ağ bant genişliği gibi kaynaklarınızın bir bölümünün doğrudan diğer katılımcılara sunulmasına imkan tanıyan eş veya dağıtılmış ağın bir parçası olarak bir Adobe Çalıştırma Sürümüne bağlanılmasına izin verir. Bu tür bir eş veya dağıtılmış ağa katılmadan önce size bu bağlantıyı kabul etme fırsatı tanınacaktır. Flash Player Ayar Yöneticisini kullanarak Eş Yardımlı Ağ ayarlarını yönetebilirsiniz. Ayar Yöneticisi'nin kullanımı konusunda https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile adresinden daha fazla bilgi edinin. Eş Yardımlı Ağ hakkında daha fazla bilgiye http://www.adobe.com/go/RTMFP_tr adresinden erişebilirsiniz.

7.6 İçerik Koruma Teknolojisi. Adobe Flash Media Rights Management Server veya Flash Access yazılımı ile korunan içeriğe erişmek için Adobe Çalıştırma Sürümlerini Kullanıyorsanız (“İçerik Koruma”), korunan içeriği oynatabilmenizi sağlamak için Yazılım, İnternet üzerindeki bir sunucudan otomatik olarak ortam kullanım hakları ve bireyselleştirme talep edebilir ve kullanıma hazır İçerik Koruma Güncellemeleri dahil olmak üzere Yazılımın gerekli bileşenlerini indirip kurabilir. Flash Player Ayar Yöneticisi'ni kullanarak lisans bilgileri içeriğini temizleyebilirsiniz. Ayar Yöneticisi'nin kullanımı konusunda https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile adresinden daha fazla bilgi edinin. İçerik Koruma için daha fazla bilgiye http://www.adobe.com/go/protected_content_tr adresinden erişebilirsiniz.

7.7 Adobe Çevrimiçi Hizmetlerinin Kullanımı. Aygıtınız İnternete bağlıysa, Yazılım ek bildirimde bulunmadan ve ara ara veya düzenli olarak Adobe veya bağlı şirketleri tarafından sunulan web sitelerinde bulunan içerik ve hizmetlere erişmenizi sağlayabilir (“Adobe Çevrimiçi Hizmetleri”). Acrobat.com söz konusu Adobe Çevrimiçi Hizmetlerine örnek olarak verilebilir ancak Adobe Çevrimiçi Hizmetleri bununla sınırlı değildir. Bazı durumlarda bir Adobe Çevrimiçi Hizmeti bir web sitesinde bulunmasına karşın, Yazılım dahilindeki bir özellik veya uzantı olarak görünebilir. Bazı durumlarda, bir Adobe Çevrimiçi Hizmetine erişim ayrı bir abonelik veya başka bir ücret ve/veya ek kullanım şartlarını onaylamanızı gerektirebilir. Adobe Çevrimiçi Hizmetleri tüm dillerde veya tüm ülkelerdeki kişiler tarafından kullanılamayabilir ve Adobe, istediği zaman ve herhangi bir nedenle, herhangi bir Adobe Çevrimiçi Hizmetinde değişiklik yapabilir veya kullanımına son verebilir. Ayrıca, Adobe daha önce ücretsiz olarak sunulan bir Adobe Çevrimiçi Hizmetinin erişimine veya kullanımına yönelik bir ücret talep etme hakkını saklı tutar. Aygıtınız İnternete bağlıysa, Yazılım çevrimdışı olsanız bile söz konusu hizmetlere anında erişmenizi sağlamak için ek bildirimde bulunmadan bu Adobe Çevrimiçi Hizmetlerindeki indirilebilir materyalleri güncelleyebilir. Yazılım İnternete bağlandığında, IP Adreslerinin bazı yetki alanlarında kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler olarak değerlendirildiği durumlar hariç olmak kaydıyla, kişisel olarak tanımlayıcı hiçbir bilgi gönderilmez. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, Acrobat.com’da oturum açmanız halinde, Acrobat.com Ek Kullanım Şartlarına göre kullanıcı adınız ve parolanız Adobe’nin sunucularına gönderilebilir ve Adobe tarafından saklanabilir. Yazılım otomatik olarak ya da kullanıcının açık talebi üzerine İnternet bağlantısı kurup bir Adobe web sitesiyle iletişime geçtiğinde, Adobe Çevrimiçi Gizlilik Politikası geçerli olacaktır. Ayrıca, söz konusu tarihte size ayrı kullanım şartları sunulmamışsa, Adobe.com Kullanım Şartları (http://www.adobe.com/go/terms_tr) geçerli olacaktır. Adobe Gizlilik Politikasının web sitesi ziyaretlerinin izlenmesine olanak tanıdığını ve tanımlama bilgilerinin, web işaretlerinin ve benzer aygıtlarının izlenmesini ve kullanımını ayrıntılı şekilde ele aldığını lütfen unutmayın. 

8. Üçüncü Taraf Ürünleri. Aşağıdaki hususları anlıyor ve kabul ediyorsunuz:

8.1 Üçüncü Taraf Ürünleri. Yazılım, zengin İnternet uygulamaları dahil olmak üzere üçüncü taraf içeriği, yazılım uygulamaları ve veri hizmetlerine erişim ve bunlarla ortak çalışabilme olanağı sunabilir (“Üçüncü Taraf Ürünleri”). Mal, hizmet veya bilgi dahil olmak üzere Üçüncü Taraf Ürünlerine erişiminiz ve bunları kullanmanız, bu ürünlerle ilgili hüküm ve koşullara ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki telif hakları yasalarına tabidir. Üçüncü Taraf Ürünleri, Adobe’ye ait değildir veya Adobe tarafından sunulmamaktadır. Söz konusu Üçüncü Taraf Ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki telif hakları yasalarını ihlal ederek kullanmamayı kabul ediyorsunuz.Adobe veya üçüncü taraf, herhangi bir Üçüncü Taraf Ürününü istediği zaman ve herhangi bir nedenle değiştirme veya sunumunu sonlandırma hakkına sahiptir. Adobe, Üçüncü Taraf Ürünlerini kontrol etmemekte, onaylamamakta veya sorumluluklarını üstlenmemektedir. Söz konusu tarafın gizlilik politikaları ve kişisel bilgilerinizi kullanımı, mal ve hizmetlerin teslimi ve ücretinin ödenmesi ve bu işlemlerle bağlantılı diğer koşullar, hükümler, garantiler veya beyanlar dahil olmak üzere, bir Üçüncü Taraf Ürünüyle bağlantılı olarak bir üçüncü taraf ile sizin aranızdaki tüm işlemler, tamamıyla siz ve söz konusu üçüncü taraf arasındadır. Üçüncü Taraf Ürünleri tüm dillerde veya tüm ülkelerdeki kişiler tarafından kullanılamayabilir ve Adobe veya üçüncü taraf, istediği zaman ve herhangi bir nedenle herhangi bir Üçüncü Taraf Ürününde değişiklik yapabilir veya kullanımına son verebilir.

8.2 ADOBE, BAĞLI ŞİRKETLERİ VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA AYRI BİR ANLAŞMADA AÇIKÇA KABUL EDİLEN DURUMLAR HARİÇ OLMAK KAYDIYLA, ADOBE VE ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİNİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER, BÖLÜM 1.1 VE 10’DA YER ALAN GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRLAMALARI ÇERÇEVESİNDE SİZE AİTTİR.

9. Dijital Sertifikalar. Aşağıdaki hususları anlıyor ve kabul ediyorsunuz:

9.1 Kullanım. Adobe AIR, üçüncü taraflarca oluşturulan Adobe AIR uygulamalarının yayımcısını tanımlamanıza yardımcı olacak dijital sertifikalar kullanabilir. Adobe AIR ayrıca HTTPS aracılığıyla erişim dahil olmak üzere Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) protokolü aracılığıyla erişilen sunucuların kimliğini tespit etmek için de dijital sertifikalar kullanır. Aygıtınız, güncel sertifika iptal listelerini (CRL) indirmek ya da dijital sertifika listesini güncellemek için dijital bir sertifikanın doğrulanması sırasında İnternete bağlanabilir. Bu erişim, hem Yazılım tarafından hem de Yazılım temelli uygulamalar tarafından gerçekleştirilebilir. Dijital sertifikalar, http://www.adobe.com/go/protected_content_tr adresinde listelenen üçüncü taraf sertifika yetkilileri ve bireyselleştirme sağlayıcıları (hep birlikte “Sertifikasyon Yetkilileri”) tarafından yayımlanır ya da kendinden imzalı olabilir.

9.2 Hüküm ve Koşullar. Dijital sertifikaları satın alma, kullanma ve dijital sertifikaların güvenilirliği sizin ve Sertifikasyon Yetkilisinin sorumluluğundadır. Sertifikalı bir belgeye, dijital imzaya veya Sertifikasyon Yetkilisi hizmetlerine güvenmeden önce, ilgili Sertifikasyon Yetkilisinin sunduğu hizmetlerin tabi olduğu abonelik sözleşmeleri, güvenen taraf anlaşmaları, sertifika politikaları ve uygulama bildirimleri gibi geçerli hüküm ve koşulları incelemelisiniz. Adobe’nin Sertifikalı Belge Hizmetleri (CDS) sağlayıcıları hakkında bilgi için http://www.adobe.com/go/partners_cds_tr adresindeki bağlantılara ve Adobe’nin Adobe Onaylı Güven Listesi (AATL) sağlayıcıları hakkında bilgi için http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html adresindeki bağlantılara bakın.

9.3 Kabul. (a) Bir dijital sertifikanın doğrulama işlemi yapılmadan önce iptal edilmiş olabileceğini, bu durumun dijital imzanın veya sertifikanın geçerli olmadığı halde geçerli görünmesine neden olabileceğini, (b) dijital bir sertifikanın güvenilirliği veya doğruluğunun belgeyi imzalayan kişi, ilgili Sertifikasyon Yetkilisi ya da üçüncü tarafların bir eylem veya ihmali nedeniyle tehlikeye girebileceğini ve (c) bir sertifikanın bir Sertifikasyon Yetkilisi tarafından sağlanmamış, kendinden imzalı bir sertifika olabileceğini kabul etmektesiniz. BİR SERTİFİKAYA GÜVENİP GÜVENMEME KARARININ SORUMLULUĞU YALNIZCA SİZE AİTTİR. BİR SERTİFİKASYON YETKİLİSİ TARAFINDAN SİZE AYRI BİR YAZILI GARANTİ VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE, DİJİTAL SERTİFİKALARI RİSKLERİ YALNIZCA SİZE AİT OLMAK KAYDIYLA KULLANIRSINIZ.

9.4 Üçüncü Taraf Lehdarlar. Güvendiğiniz bir Sertifikasyon Yetkilisinin bu anlaşmanın üçüncü taraf bir lehdarı olduğunu ve bu anlaşmayı Adobe gibi kendi adına uygulama hakkına sahip olacağını kabul ediyorsunuz.

9.5 Tazminat. (a) Süresi dolmuş ya da iptal edilmiş bir sertifikaya güvenilmesi, (b) bir sertifikanın hatalı bir şekilde tasdik edilmesi, (c) bir sertifikanın ilgili hüküm ve koşullar, bu anlaşma veya ilgili yasalar tarafından izin verilenler dışında kullanılması, (d) düzenleyicinin hizmetleri veya sertifikalarına güvenme konusunda makul karar verilememiş olması veya (e) hizmetlerle ilgili hüküm ve koşullarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bir Sertifikasyon Yetkilisinin sağlamış olduğu herhangi bir hizmetin kullanılması veya bu tür bir hizmete güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan (makul tüm giderler, masraflar ve avukatlık ücretleri dahil olmak kaydıyla) her türlü yükümlülük, zarar, dava veya tazminat talebinden Adobe’nin ve ilgili Sertifikasyon Yetkilisinin (hüküm ve koşullarında açıkça belirtilen durumlar dışında) zarar görmemesini sağlamayı kabul ediyorsunuz.

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

ADOBE, TEDARİKÇİLERİ VEYA SERTİFİKASYON YETKİLİLERİ, SÖZ KONUSU KAYIP, ZARAR VEYA TAZMİNAT TALEBİNİN DOĞMA OLASILIĞI BİR ADOBE TEMSİLCİSİNE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR YA DA KAR VEYA BİRİKİM KAYIPLARI DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR ZARAR, TAZMİNAT TALEBİ VEYA MALİYET NEDENİYLE SİZE KARŞI HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. YUKARIDAKİ SINIRLAMA VE KAPSAM DIŞI HALLER, BULUNDUĞUNUZ YETKİ ALANINDA YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR. ADOBE, TEDARİKÇİLERİ VE SERTİFİKASYON YETKİLİLERİNİN BU ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ VEYA BU ANLAŞMA İLE BAĞLANTILI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, EĞER VARSA, YAZILIM İÇİN ÖDENEN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR. Bu anlaşmanın hiçbir hükmü, Adobe’nin ihmalinden ya da dolandırıcılığından (sahtekarlığından) kaynaklanan ölüm ya da yaralanma durumunda size karşı olan yükümlülüğünü sınırlamamaktadır. Adobe yalnızca yükümlülük, garanti ve sorumlulukların bu anlaşmada öngörülen şekilde reddi, hariç tutulması ve/veya sınırlandırılması amacı çerçevesinde tedarikçileri ve Sertifikasyon Yetkilileri adına hareket etmekte olup başka bir hususta ve başka bir amaç için tedarikçileri ve Sertifikasyon Yetkilileri adına hareket etmemektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen, eğer varsa, bu anlaşmanın sonunda yer alan yetki alanına özgü bilgilere bakınız ya da Adobe Müşteri Destek Departmanı ile irtibat kurunuz.

11. İhracat Kuralları.

Yazılımın Amerika Birleşik Devletleri İhracat İdaresi Yasası ya da diğer ihracat yasaları, sınırlamaları veya düzenlemeleri (hep birlikte, “İhracat Yasaları”) ile yasaklanan ülkelere sevk, devir veya ihraç edilmeyeceğini ve İhracat Yasaları ile yasaklanan şekillerde kullanılmayacağını kabul edersiniz. Ayrıca, Yazılımın İhracat Yasaları uyarınca kontrollü ihraç edilen ürünler kapsamında değerlendirilmesi durumunda, (İran, Suriye, Sudan, Küba ve Kuzey Kore dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ambargo konulmuş bir ülkenin vatandaşı olmadığınızı veya bu ülkelerden birinde ikamet etmediğinizi ve İhracat Yasaları uyarınca Yazılımı almanızın başka bir nedenle yasaklanmadığını beyan ve garanti etmektesiniz. Yazılımı Kullanma hakları, bu anlaşmanın hükümlerine uymadığınız taktirde iptal edilme koşuluyla verilmektedir.

12. Tabi Olunan Yasa.

Bu anlaşma, (a) Yazılımın lisansını Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Meksika sınırları içindeyken almanız halinde, Kaliforniya Eyaleti yasalarına; (b) Yazılımın lisansını Japonya, Çin, Kore veya tüm resmi dillerin ideografik simgelerle (örneğin Hanzi, Kanji veya Hanja) ve/veya Hangul ya da Kana gibi ideografik simgelere benzer simgelerle yazıldığı diğer Güney Doğu Asya ülkeleri sınırları içindeyken almanız halinde, Japonya yasalarına ya da (c) Yazılımın lisansını yukarıda belirtilen yetki alanlarının dışındaki bir yetki alanı sınırları içindeyken almanız halinde, İngiltere yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Kaliforniya yasalarına tabi olunduğunda Kaliforniya, Santa Clara İli mahkemeleri, Japon yasalarına tabi olunduğunda Japonya’daki Tokyo Bölge Mahkemesi, İngiliz yasalarına tabi olunduğunda İngiltere mahkemeleri yetkilidir. Bu mahkemeler, bu anlaşmadan kaynaklanan ihtilafların çözümünde münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olacaktır. Bu anlaşma, herhangi bir yetki alanının kanunlar ihtilafı kurallarına ya da açıkça uygulama dışı bırakılan Malların Uluslararası Satışına Dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna tabi olmayacaktır.

13. Genel Hükümler.

Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, bu durum geçerli ve hükümlerine göre uygulanabilir olmaya devam edecek geri kalan koşulların geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu anlaşma, tüketici sıfatıyla hareket eden herhangi bir tarafın yasal haklarını etkilemeyecektir. Bu anlaşma, yalnızca Adobe’nin yetkili bir görevlisi tarafından imzalanmış yazılı bir belge ile değiştirilebilir. Adobe, güncellemelerin lisanslarını size farklı veya ek koşullarla verebilir. Bu anlaşma, Yazılım konusunda Adobe ile aranızdaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte ve Yazılım ile ilgili önceki tüm beyan, görüşme, taahhüt, yazışma veya reklamların yerine geçmektedir.

14. A.B.D. Hükümeti Üyesi Son Kullanıcılara Bildirim.

Adobe, A.B.D. Hükümetine bağlı Son Kullanıcılara yönelik olarak, değiştirilmiş şekliyle 11246 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1974 tarihli Vietnam Gazileri Yeniden Düzenleme Yardım Yasası, Bölüm 402 (38 USC 4212), değiştirilmiş şekliyle 1973 tarihli Rehabilitasyon Yasası, Bölüm 503 ve 41 CFR 60-1 ile 60-60, 60-250 ve 60-741 sayılı bölümlerdeki düzenlemelerin hükümleri dahil olmak kaydıyla, geçerli tüm fırsat eşitliği yasalarına uymayı kabul etmektedir. Yukarıdaki cümlede belirtilen pozitif ayrımcılık maddesi ve düzenlemeleri atıfta bulunulmak suretiyle bu anlaşmaya dahil edilmiştir. 

15. Lisanslara Uygunluk.

Bir ticari şirket veya kuruluşsanız, Adobe ya da yetkili temsilcisi tarafından talep edilmesi halinde, otuz (30) gün içinde, talep tarihi itibariyle tüm Yazılımların Adobe tarafından düzenlenen geçerli lisanslara uygun bir şekilde Kullanıldığını belgeleyip onaylamayı kabul etmektesiniz.

16. Avrupa Birliği Hükümleri.

Bu anlaşmadaki hiçbir hüküm (Bölüm 4.5 dahil), Yazılımın geri derlenmesine ilişkin olarak zorunlu yasa uyarınca kullanabileceğiniz feragat edilemez bir hakkı sınırlamayacaktır. Örneğin, Avrupa Birliğinde (AB) ikamet ediyorsanız, Yazılımın başka bir yazılım programı ile birlikte çalışabilmesini sağlamak için gerekliyse ve ilk olarak bu birlikte çalışabilirliği sağlamak için gerekli bilgileri sunmasını yazılı olarak Adobe’den talep etmişseniz ve Adobe söz konusu bilgileri sunmamışsa, geçerli yasada belirtilen koşullara göre Yazılımı geri derleme hakkına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, söz konusu geri derleme yalnızca sizin tarafınızdan ya da sizin adınıza Yazılımın bir kopyasını kullanma hakkına sahip başka biri tarafından gerçekleştirilebilir. Adobe, söz konusu bilgileri sunmadan önce makul koşullar belirleme hakkına sahiptir. Bu anlaşmada izin verilen şekilde Adobe tarafından sunulan veya sizin tarafınızdan alınan bilgiler, yalnızca sizin tarafınızdan burada açıklanan amaçla kullanılabilir ve üçüncü bir tarafa açıklanamaz ya da Yazılıma büyük ölçüde benzer bir yazılım yaratmak için kullanılamaz ya da Adobe veya lisans verenlerinin telif haklarını ihlal eden başka bir eylem için kullanılamaz.

17. Özel hükümler ve İstisnalar.

17.1 Almanya ve Avusturya’da İkamet Eden Kullanıcılar için Sorumluluk Sınırlandırması.

17.1.1 Yazılımı Almanya veya Avusturya’da almışsanız ve genellikle söz konusu ülkede ikamet ediyorsanız, Bölüm 10 sizin için geçerli değildir. Bunun yerine, Bölüm 17.1.2’deki hükümlere tabi olarak, Adobe’nin zararlar için yasal sorumluluğu aşağıdaki şekilde sınırlı olacaktır: (a) Adobe, yalnızca sözleşmeden kaynaklanan maddi bir yükümlülüğün hafif ölçüde ihlali nedeniyle doğan zararlara ilişkin olarak lisans anlaşmasının akdedildiği tarihte öngörülmesi mümkün olan zararlar tutarında sorumlu olacak ve (b) Adobe sözleşmeden kaynaklanan maddi olmayan yükümlülüklerin hafif ölçüde ihlali nedeniyle ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

17.1.2 Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, özellikle Almanya Ürün Sorumluluğu Yasasından kaynaklanan yükümlükler, belirli bir garanti verilmesinden kaynaklanan yükümlülükler veya yaralanmalara neden olan hatalardan kaynaklanan yükümlülükler gibi zorunlu yasal sorumluluklar için geçerli olmayacaktır.

17.1.3 Bu anlaşma hükümlerine tabi olarak Yazılımın ve bilgisayarınızdaki verilerin yedek kopyalarını almak başta olmak üzere zararları önlemek ve azaltmak için gerekli makul tüm tedbirleri almalısınız.

Bu anlaşma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da Adobe’den herhangi bir bilgi almak istiyorsanız, bölgenizdeki Adobe bürosuyla irtibata geçmek için lütfen ürün paketinde veya http://www.adobe.com/tr web sitesinde bulunan adres ve irtibat bilgilerini kullanın.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash ve Reader Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated şirketinin tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.

PlatformClients_Device_WWEULA-tr_TR-20110809_1400