Accessibility

КОМПАНІЯ ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Ліцензійна угода про програмне забезпечення для сумісних пристроїв

1. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ОБОВ’ЯЗКОВА ДО ВИКОНАННЯ УГОДА І ДОДАТКОВІ УМОВИ ТА УГОДИ.

1.1 ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЗ СУПРОВІДНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ПОСТАЧАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є» І МОЖЕ МІСТИТИ ПЕВНУ КІЛЬКІСТЬ НЕДОЛІКІВ. КОМПАНІЯ ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК АБО РЕЗУЛЬТАТІВ, ОДЕРЖАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПОСЛУГ ОРГАНУ СЕРТИФІКАЦІЇ АБО ІНШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТРЕТІХ ОСІБ. ЗА ВИНЯТКОМ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, УМОВИ, ЗАЯВИ АБО ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВИКЛЮЧЕНИМИ АБО ЯКІ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКЛЮЧИТИ АБО ОБМЕЖИТИ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА, ЧИННОГО У ВАШІЙ ЮРИСДИКЦІЇ, КОМПАНІЯ ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, УМОВ АБО ПОЛОЖЕНЬ (ВИРАЖЕНИХ ПРЯМО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО, ЯК ЗА ЗАКОНОМ, ЗАГАЛЬНИМ ПРАВОМ, ЗВИЧАЄМ, ПРАВАМИ СПОЖИВАЧІВ, ТАК І ТИХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІНШИМ ЧИНОМ, СТОСОВНО БУДЬ-ЯКОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ: НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, ТОВАРНОГО ВИГЛЯДУ, СУМІСНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ОСОБЛИВОЇ МЕТИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НИМИ). ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛІВ 1.1 ТА 10 ЗБЕРІГАЮТЬ СВОЮ СИЛУ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКІ ПРИЧИНИ, ПРОТЕ ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ І НЕ СТВОРЮЄ БУДЬ-ЯКЕ ТРИВАЛЕ ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ.

1.2 ОБОВ’ЯЗКОВА ДО ВИКОНАННЯ УГОДА. Ви погоджуєтесь на всі умови цієї Угоди, якщо використовуєте, копіюєте або розповсюджуєте все Програмне забезпечення компанії Adobe чи його компоненти, включаючи положення про наступне:

- Використання (Розділ 3).
-
Можливість передачі (Розділ 5).
-
Сумісність та конфіденційність (Розділ 7), у т. ч.:
-
Oновлення;
-
Локальне зберігання;
-
Менеджер параметрів установки;
-
Мережева технологія, що опирається на колег;
-
Технологія захисту контенту; та
-
Використання онлайнових послуг Adobe.
Відмова від гарантійних зобов’язань (Розділ 1.1), та
-
Обмежена відповідальність (Розділи 10 і 17).

У разі вашої згоди, вас та будь-яку особу, що отримала Програмне забезпечення та в інтересах якої воно використовується, можуть примусити виконати цю угоду. Якщо ви не погоджуєтесь з умовами цієї угоди, не використовуйте це Програмне забезпечення.

1.3 ДОДАТКОВІ УМОВИ ТА УГОДИ. Компанія Adobe дозволяє вам використовувати Програмне забезпечення тільки відповідно до умов цієї угоди. Використання деяких матеріалів третіх осіб, що включені в Програмне забезпечення, може регулюватися іншими умовами, які звичайно викладаються в окремому ліцензійному договорі, у файлі «Read Me», що його включено в такі матеріали, або в «Повідомленні про програмне забезпечення третіх осіб та/або додаткових умовах і положеннях», з якими можна ознайомитися на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/thirdparty_ua. Такі інші умови заміщують цю угоду або її частину у випадку виявлення розбіжностей з умовами цієї угоди.

2. Визначення.

«Adobe» означає компанію Adobe Systems Incorporated, зареєстровану у штаті Делавер та розташовану за адресою: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, якщо застосовується підрозділ 12 (a) цієї угоди; в іншому випадку Adobe означає компанію Adobe Systems Software Ireland Limited, що розташована за адресою: 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland (Республіка Ірландія), засновану відповідно до законів Ірландії і яка є афілійованою особою та ліцензіатом компанії Adobe Systems Incorporated.

«Дозволена операційна система» означає версію операційної системи, яку наведено на веб-сторінках: (a) якщо це Програмне забезпечення Adobe Reader, http://www.adobe.com/ua/products/reader/systemreqs; (b) якщо це Adobe AIR, http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_ua; (c) та, якщо це Flash Player, http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-en.

«Сумісний пристрій» означає Пристрій, який відповідає системним вимогам Програмного забезпечення відповідно до Документації.

«Пристрій» означає мобільний пристрій, портативний телефон, кишеньковий персональний комп’ютер (КПК) або аналогічний по суті прилад для доступу до мережі Інтернет чи інший пристрій, підключений до мережі Інтернет.

«Персональний комп’ютер», або «ПК», означає обладнання, що було розроблене та продається з основною метою використання різноманітних виробничих, розважальних та інших програм, які надаються непов’язаними сторонніми постачальниками програмного забезпечення, що функціонує в залежності від використання повних функціональних можливостей та повного набору характеристик комп’ютерної операційної системи таких типів, які на відповідний момент будуть широко застосовуватись із апаратним забезпеченням для використання універсальних ноутбуків, настільних комп’ютерів, серверів та великоформатних планшетних комп’ютерів із мікропроцесорами. Таке визначення Персонального комп’ютера виключає апаратне забезпечення, яке було розроблено та/або продається з метою використання у якості одного із наступних пристроїв: телебачення, телевізійний приймач, портативний медіапрогравач, аудіо/відеоприймач, радіо, навушники, динаміки, кишеньковий персональний комп’ютер («КПК-пристрій»), телефон або схожий пристрій, що базується на телефонії, ігрова консоль, персональний відеомагнітофон («PVR»), програвач для цифрового універсального диска («DVD») або інші оптичні носії, відеокамера, фотоапарат, камкордер, пристрій для монтажу відеоматеріалів і конвертації формату, пристрій для проеціювання відеозображень, та в подальшому виключає будь-який схожий тип побутових, професійних або промислових пристроїв.

«Програмне забезпечення» означає: (a) повний зміст файлів (які надсилаються електронним шляхом, на фізичних носіях), диск(-и) або інші носії, разом з якими надається ця угода, включаючи: (i) файли з програмним забезпеченням та іншою комп’ютерною інформацією компанії Adobe, у тому числі Adobe Reader® (надалі - «Adobe Reader»), Adobe® AIR(«Adobe AIR») та Adobe Flash® Player (надалі Adobe AIR та Adobe Flash разом іменуються «Adobe Runtimes»); (ii) пов’язані пояснювальні письмові матеріали або файли (надалі - «Документація») ; (iii) типи шрифтів; (b) покращені, модифіковані версії, оновлення, доповнення та копії вищезазначеного, що надаються вам компанією Adobe у будь-який час (надалі усі разом - «Оновлення»).

«Використання» означає отримання, інсталяцію, завантаження, виготовлення копій або отримання інших вигод від використання функціональних можливостей Програмного забезпечення.

3. Ліцензія на Програмне Забезпечення.

Якщо ви отримали Програмне забезпечення від компанії Adobe або одного з її уповноважених ліцензіатів та дотримувались умов цієї угоди, у т. ч. обмежень, описаних у Розділі 4, то компанія Adobe надає вам невиключну ліцензію на застосування Програмного забезпечення для інсталяції та Використання немодифікованого Програмного забезпечення з Дозволеними операційними системами таким чином і для тих цілей, які описані в Документації, як визначено нижче:

3.1 Загальне використання. На Сумісному пристрої ви можете інсталювати та використовувати одну копію Програмного забезпечення. Важливі обмеження на використання Програмного забезпечення викладені у Розділі 4.

3.2 Розповсюдження. Ця ліцензія не надає права на субліцензування або розповсюдження Програмного забезпечення. Інформацію про отримання права на розповсюдження Програмного забезпечення на фізичному носії, через внутрішню мережу або разом із вашими продуктами чи послугами можна знайти на сайті http://www.adobe.com/products/reader/rdr_distribution1.html для програми Adobe Reader; або http://www.adobe.com/go/licensing_ua для програми Adobe Runtimes.

3.3 Резервна копія. Можна зробити одну резервну копію Програмного забезпечення, але за умови, що резервна копія не буде інсталюватися або використовуватися з іншою метою, окрім створення архіву. Не можна передавати права на резервну копію, крім випадків, коли ви передаєте всі права на Програмне забезпечення, як це передбачається Розділом 5.

4. Зобов’язання та обмеження.

4.1 Обмеження щодо продукту Adobe Runtime. За винятком Використання продукту Adobe Runtime на Сумісному пристрої з Дозволеною операційною системою, не дозволяється використовувати продукт Adobe Runtime на такому пристрої, що не є ПК, або разом із будь-якою вбудованою операційною системою чи її версією для пристроїв. Для уникнення сумнівів і лише для прикладу, не дозволяється використовувати продукт Adobe Runtime на будь-яких: (а) телевізійних декодерах, ігрових консолях, телевізорах, DVD-програвачах, медіа-центрах (за винятком Windows XP Media Center Edition та її подальших версій), електронних рекламних щитах або інших цифрових пристроях виводу, пристроях для доступу до Інтернету або інших пристроях, підключених до Інтернету, медичних пристроях, банкоматах, телематичних пристроях, ігрових автоматах, побутових автоматичних системах, інтерактивних терміналах, пристроях дистанційного керування або будь-яких інших електронних побутових приладах; (b) мобільних, кабельних, супутникових або телевізійних системах, що використовують послуги оператора; (c) інших пристроях із закритою системою. Для таких заборонених способів використання не надаються право або ліцензія на Використання будь-якого продукту Adobe Runtime. Інформацію про ліцензування продуктів Adobe Runtime із метою розповсюдження на таких системах можна отримати на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/licensing_ua.

4.1.1 Обмеження на використання для відеозаписів у стандарті AVC. Програмне забезпечення може містити відеотехнологію H.264/AVC, використання якої вимагає наступного повідомлення від компанії MPEG-LA, L.L.C.:

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ПАКЕТА ПАТЕНТІВ НА СТАНДАРТ AVC ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТА НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ: (I) КОДУВАННЯ ВІДЕОЗАПИСІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC («AVC ВІДЕО»); ТА (АБО) (II) ДЕКОДУВАННЯ AVC ВІДЕО, ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ ОСОБИСТО ТА НА НЕКОМЕРЦІЙНІЙ ОСНОВІ, ТА (АБО) ОДЕРЖАНОГО ВІД ЛІЦЕНЗОВАНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА AVC ВІДЕО. ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ І НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C.; ДИВ. http://www.mpegla.com.  

4.2 Обмеження для продукту Adobe Flash Player. Не можна використовувати продукт Adobe Flash Player із будь-якою програмою або будь-яким пристроєм, що обминає технологічні способи захисту відеоконтенту, аудіоконтенту та/або даних, включаючи будь-які безпечні способи протоколу RTMP, розроблені компанією Adobe. Для таких заборонених способів використання не надаються право або ліцензія на використання будь-якого продукту Adobe Flash Player.

4.3 Обмеження щодо продукту Adobe Reader.

4.3.1 Обмеження щодо конверсії. Крім випадків, чітко дозволених Додатковими умовами використання Acrobat.com або умовами використання іншого продукту Adobe чи умовами обслуговування, продукт Adobe Reader не призначений для інтеграції або використання з іншим програмним забезпеченням, додатковими модулями або розширеннями, які використовують або покладаються на програмне забезпечення Adobe Reader під час конвертації файлів у форматі PDF у інший формат (наприклад, TIFF, JPEG або SVG) або конвертації файлів іншого формату (наприклад, TIFF, JPEG або SVG) у файл формату PDF.

4.4 Повідомлення. Не можна змінювати або видаляти будь-які повідомлення про авторські права або іншу службову інформацію, що надаються разом із цим Програмним забезпеченням.

4.5 Заборона на внесення змін у програму та розшифровку її вихідного коду. Забороняється робити модифікації, адаптації, транслювання або створювати похідні продукти на основі Програмного забезпечення. Ви зобов’язуєтесь не виконувати зворотне проектування, декомпілювання, дизасемблювання і не намагатися розкрити вихідний код програмного забезпечення іншим чином. Якщо ви знаходитесь в Європейському Союзі, то зверніть увагу на додаткові умови в кінці цієї угоди під заголовком «Положення для країн Європейського Союзу» в Розділі 16.

5. Передача.

Не дозволяються прокат, оренда, субліцензування, уступка або передача ваших прав на Програмне забезпечення, так само як і видача дозволу на копіювання всього Програмного забезпечення чи його частини на Пристрій іншого користувача, якщо тільки це не було прямо дозволено умовами цієї угоди. Однак ви можете передавати іншій фізичній або юридичній особі в повному обсязі свої права на Використання Програмного забезпечення за умови, що: (а) такій особі або компанії також передаються: (i) ця Угода; (ii) Програмне забезпечення, всі інші програмні засоби та устаткування, що поєднані з Програмним забезпеченням або функціонують на його основі, у т. ч. всі копії, резервні копії, Оновлення та попередні версії; (b) у Персональному комп’ютері або Пристрої знищені всі копії, включаючи резервні; (c) одержувач погоджується з умовами цієї Угоди та іншими умовами, на підставі яких ви отримали чинну ліцензію на це Програмне забезпечення. Незважаючи на вищезазначене, ви не можете передавати навчальні, попередні або не призначені для перепродажу копії Програмного забезпечення.

6. Право на інтелектуальну власність, збереження прав.

Програмне забезпечення та будь-які дозволені копії є інтелектуальною власністю компанії Adobe та її постачальників. Структура, організація і код Програмного забезпечення є цінною інтелектуальною власністю (наприклад, комерційною таємницею та конфіденційною інформацією) компанії Adobe та її постачальників. Програмне забезпечення захищене законодавством, у тому числі, без обмежень: законами про охорону авторських прав Сполучених Штатів та інших країн, і положеннями міжнародних договорів. За винятком, коли це прямо передбачено цим Договором, вам не надаються будь-які права інтелектуальної власності відносно Програмного забезпечення, а всі права, якщо прямо не надані, продовжують належати компанії «Adobe» та її постачальникам.

7. Сумісність та конфіденційність. Ви визнаєте та погоджуєтесь із наступним:

7.1 Використання файлів у форматі PDF. Якщо Програмне забезпечення дає можливість відкрити файл у форматі PDF, що спроможний відображати рекламний контент, ваш Пристрій може підключитись до веб-сайту компанії Adobe, рекламодавця або третьої особи. У цьому разі висилається ваш Інтернет-протокол («ІР-адреса»). Сторона, яка здійснює хостинг веб-сайту, може використати технологію для відправлення (або розміщення) реклами або електронного контенту, що з’являються у відкритому файлі у форматі PDF або поруч із ним. Оператор сайту також може застосувати технологію JavaScript, веб-знаки (також відомі як теги дії або однопіксельні GIF), інші технології для збільшення та вимірювання ефективності реклами та персоналізації рекламного контенту. Спілкування з веб-сайтами компанії Adobe регулюється Мережевою політикою конфіденційності Adobe, з якою можна ознайомитися на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/privacy_ua («Мережева політика конфіденційності Adobe»). Adobe не забезпечує доступ або контроль над функціональними можливостями, які використовуються третіми особами, при цьому політика конфіденційності компанії Adobe не охоплює інформаційну діяльність сайтів третіх осіб.

7.2 Оновлення. Якщо ваш Пристрій підключений до Інтернету, то Програмне забезпечення може (без додаткового повідомлення) перевіряти наявність Оновлень, у тому числі Оновлень, оптимізованих для певного Пристрою, для автоматичного завантаження та інсталяції на ваш Пристрій та інформувати компанію Adobe про успішну інсталяцію Програмного забезпечення. При цьому до компанії Adobe передається інформація, що не дозволяє ідентифікувати особу, крім випадків, коли у деяких юрисдикціях IP-адреси можуть розглядатися як інформація, за допомогою якої можна ідентифікувати окрему особу. Використання такої інформації, включаючи вашу IP-адресу, що надається у процесі автоматичного оновлення, регулюється Мережевою політикою конфіденційності Adobe.

7.3 Локальне зберігання. Продукти Flash Player і Adobe AIR можуть дозволяти третім особам зберігати певну інформацію на вашому Пристрої у формі локального файлу даних, відомого як об’єкт локального спільного користування. Тип та обсяг інформації, яку третя сторона бажає зберігати в об’єкті локального спільного користування, може залежати від програми, а відповідні вимоги контролюються третьою стороною. Більше інформації про об’єкти локального спільного користування та про способи обмеження або контролю зберігання об’єктів локального спільного користування на вашому Пристрої можна знайти на веб-сторінці https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 Менеджер параметрів установки. Flash Player та програми третіх осіб, що використовують Adobe AIR можуть зберігати на вашому Пристрої певні користувацькі параметри установки у формі об’єкта локального спільного користування. Такі параметри установки не містять пов’язаної з вами особистої інформації, яка дозволила б вас ідентифікувати. Вони пов’язані з копією продукту Flash Player чи програмою третьої особи, яка використовує Adobe AIR на вашому Пристрої, дозволяючи вам налаштовувати за особистими вимогами певні функції середовища виконання. Менеджер параметрів установки для продукту Flash Player дозволяє змінювати такі параметри включно із можливостями обмеження третіх осіб стосовно зберігання об’єктів локального спільного користування. Більше інформації щодо налаштування параметрів установки вашої версії продукту Flash Player, включаючи інформацію про способи відключення об’єктів локального спільного користування в Менеджері параметрів установки для продукту Flash Player, можна отримати на веб-сторінці https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Ви маєте можливість видалити подібні параметри установки програм третіх осіб за допомогою продукту Adobe AIR, видаливши програми третіх осіб.

7.5 Мережева технологія, що опирається на колег. Продукти Adobe Flash Player та Adobe AIR надають можливість підключати програми, які були розроблені третіми сторонами, до Сервера або Послуги Adobe та здійснювати прямий обмін інформацією між двома клієнтами продукту Adobe Runtime або підключатися до клієнта продукту Adobe Runtime в рамках однорангової або розподіленої мережі, що дозволяє іншим учасникам отримувати безпосередній доступ до частини ваших ресурсів, зокрема перепускної здатності мережі. До приєднання до такої однорангової або розподіленої мережі вам нададуть можливість дати згоду на подібне приєднання. Ви можете керувати параметрами Мережевої технології, що опирається на колег, використовуючи для цього Менеджер параметрів установки для продукту Flash Player. Дізнатися більше про використання Менеджера параметрів установки можна відвідавши веб-сторінку https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Більше інформації про Мережеві технології, що опираються на колег, можна отримати на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/RTMFP_ua.

7.6 Технологія захисту контенту. Якщо ви Використовуєте продукти Adobe Runtimes для доступу до контенту, який був захищений за допомогою серверу Adobe Flash Media Rights Management Server або програмного забезпечення Flash Access («Захист контенту»), щоб можна було переглядати захищений контент, то Програмне забезпечення може автоматично запитати інформацію про права на використання мультимедійного контенту та індивідуалізацію на веб-сервері, де міститься інформація про права, та може завантажити та інсталювати потрібні компоненти Програмного забезпечення, включаючи будь-які наявні Оновлення для захисту контенту. Ви маєте можливість очистити інформацію щодо ліцензії на контент, скориставшись Менеджером параметрів установки Flash Player. Дізнатися більше про використання Менеджера параметрів установки можна відвідавши веб-сторінку https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Більше інформації про Захист контенту можна знайти на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/protected_content_ua.

7.7 Використання онлайнових послуг Adobe. Якщо ваш Пристрій підключений до Інтернету, то Програмне забезпечення може (без додаткових повідомлень, на періодичній або регулярній основі) полегшувати ваш доступ до контенту та послуг, які надаються за допомогою веб-сайтів, підтримка яких здійснюється компанією Adobe або її філіалами («Онлайнові послуги Adobe»). Приклади Онлайнових послуг Adobe включають, серед іншого: Acrobat.com. У деяких випадках Онлайнові послуги Adobe можуть виглядати як функція або розширення в межах Програмного забезпечення, навіть якщо вони розміщені на веб-сайті. У деяких випадках для доступу до Онлайнових послуг Adobe може знадобитися окрема підписка або додаткова плата за доступ та/або ваша згода з додатковими положеннями про використання. Онлайнові послуги Adobe можуть не бути доступними на всіх мовах або для жителів всіх країн, і компанія Adobe може в будь-який час та за будь-якої причини змінити чи припинити доступ до будь-яких Онлайнових послуг Adobe. Компанія Adobe також зберігає за собою право розпочати стягнення плати за доступ або використання Онлайнових послуг Adobe, які раніше надавалися безкоштовно. Якщо ваш Пристрій підключений то Інтернету, Програмне забезпечення може (без відповідного додаткового повідомлення) автоматично оновити матеріали з цих Онлайнових послуг Adobe, з метою негайного надання цих Онлайнових послуг Adobe, навіть якщо ви не працюєте у мережі. Коли Програмне забезпечення виконує підключення до Інтернету, не передається жодна інформація, за якою можна ідентифікувати особу, за виключенням того, що у деяких юрисдикціях IP-адреса може вважатися інформацією, за якою можна ідентифікувати особу. Незважаючи на вищезазначене, якщо ви реєструєтесь на веб-сайті Acrobat.com, ваші ім’я користувача та пароль можуть надсилатися на сервери Adobe і зберігатися компанією Adobe у відповідності з Додатковими умовами використання Acrobat.com. Кожного разу, коли Програмне забезпечення встановлює підключення до мережі Інтернет й виконує обмін даними з веб-сайтом Adobe, автоматично або з чіткого запиту користувача, застосовується Мережева політика конфіденційності компанії Adobe. Крім того, якщо вам не надаються в цей час окремі положення про використання, застосовуються Положення про використання, що розміщені на веб-сайті Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_ua). Зверніть увагу на те, що Політика конфіденційності компанії Adobe дозволяє відстежувати відвідування веб-сайту та отримувати детальну інформацію про теми, що відстежуються, використовувати файли cookie, веб-маяки та інші подібні засоби. 

8. Пропозиції третіх осіб. Ви визнаєте та погоджуєтесь із наступним:

8.1 Пропозиції третіх осіб. Програмне забезпечення може надати доступ до контенту третіх осіб та забезпечити взаємодію з ними, пакетами програмного забезпечення та інформаційними послугами, включаючи потужні прикладні програми для мережі Інтернет («Пропозиції третіх осіб»). Використання і доступ до Пропозиції третьої особи, включаючи будь-які товари, послуги або інформацію, регламентуються умовами таких пропозицій і законами про авторські права, що діють у Сполучених Штатах та інших країнах. Пропозиції третіх осіб не є власністю компанії Adobe і не надаються нею. Ви погоджуєтесь, що не будете використовувати будь-які такі Пропозиції третіх осіб із порушенням законів про авторські права, що діють у Сполучених Штатах та інших країнах. Adobe або третя особа можуть в будь-який момент і за будь-якої причини змінити або припинити доступ до будь-яких Пропозицій третіх осіб. Adobe не контролює, не перебирає на себе і не зобов’язується нести відповідальність за Пропозиції третіх осіб. Будь-які контакти між вами та будь-якою третьою особою стосовно Пропозиції третіх осіб, включаючи політику конфіденційності таких третіх осіб та використання вашої особистої інформації, постачання товарів та послуг або здійснення платежів за них, а також усі положення, умови, гарантії та заяви, які стосуються таких контактів, виникають виключно між вами та такою третьою особою. Пропозиції третіх осіб можуть не бути доступними на всіх мовах або для жителів всіх країн, і компанія Adobe або третя особа можуть в будь-який час та за будь-якої причини змінити чи припинити доступ до будь-яких Пропозицій третіх осіб.

8.2 КРІМ ПРЯМИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КОМПАНІЇ ADOBE, ЇЇ ФІЛІАЛІВ АБО ТРЕТІХ ОСІБ В ОКРЕМІЙ УГОДІ, ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ADOBE ТА ПРОПОЗИЦІЙ ТРЕТІХ ОСІБ ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РИЗИК ІЗ ОБМЕЖЕННЯМИ ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РОЗДІЛАХ 1.1 ТА 10.

9. Цифрові сертифікати. Ви визнаєте та погоджуєтесь із наступним:

9.1 Використання. У продукті Adobe AIR можуть застосовуватися цифрові сертифікати для встановлення видавця прикладних програм Adobe AIR, створених третіми особами. Крім того, у продукті Adobe AIR використовуються цифрові сертифікати для визначення серверів, доступ до яких здійснюється через протокол TLS (Transport Layer Security - Безпека на транспортному рівні), включаючи доступ через протокол HTTPS. Ваш Пристрій може підключатися до Інтернету під час валідації цифрового сертифіката для завантаження списків відкликаних сертифікатів (CRL) або оновлення списку цифрових сертифікатів. Такий доступ можна здійснити за допомогою Програмного забезпечення та програм, які базуються на ньому. Цифрові сертифікати видаються органами сертифікації третіх осіб, у т. ч. постачальників індивідуалізації, інформацію про яких можна знайти на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/protected_content_ua (разом іменуються як «Органи сертифікації»), або ж вони можуть бути підписані самостійно.

9.2 Умови та положення. Ви, спільно з Органом сертифікації, несете відповідальність за придбання, використання та надійність цифрових сертифікатів. До того, як покладатися на будь-який сертифікований документ, цифровий підпис або послуги Органів сертифікації, перевірте відповідні умови надання цих послуг Органом сертифікації, включаючи, наприклад, будь-які угоди з клієнтами, угоди про надійність партнерів, політику сертифікації та інформацію про існуючі практики. Інформацію про продавців Послуг сертифікації документів Adobe (CDS) можна отримати на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/partners_cds_ua, а інформацію про продавців Списку довіри сертифікатів Adobe (AATL) можна знайти на веб-сторінці http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html.

9.3 Підтвердження. Ви згодні, що: (а) цифровий сертифікат може бути відкликано до часу перевірки, під час якої цифровий сертифікат або підпис видаються чинними (хоча фактично вони такими не є); (b) безпека та цілісність цифрового сертифіката можуть піддаватися ризику внаслідок дії або бездіяльності особи, яка підписала документ відповідного Органу сертифікації чи третьої особи; та (c) сертифікат може бути підписаний самостійно, без участі Органу сертифікації. ВИКЛЮЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РІШЕННЯ ПРО НАДІЙНІСТЬ СЕРТИФІКАТА ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. ЯКЩО НЕ ВИДАНО ОКРЕМУ ПИСЬМОВУ ГАРАНТІЮ ОРГАНОМ СЕРТИФІКАЦІЇ, ТО ВИ КОРИСТУЄТЕСЬ ЦИФРОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ НА ВАШ РИЗИК.

9.4 Третя особа-бенефіціар. Ви погоджуєтесь, що будь-який Орган сертифікації, на який ви покладаєтесь, є третьою особою-бенефіціаром за цією угодою та має право примушувати виконувати цю угоду від свого імені так, якби він був компанією Adobe.

9.5 Звільнення від відповідальності та відшкодування. Ви зобов’язуєтесь звільнити Adobe та відповідний Орган сертифікації (якщо інше прямо не передбачено умовами угоди з ним) від відповідальності за відшкодування всіх зобов’язань, збитків, дій та позовних вимог (включаючи всі обґрунтовані видатки, витрати та винагороду адвокатів), що виникають у результаті надання будь-якої послуги такого органу, включаючи: (а) надійність простроченого або скасованого сертифіката; (b) неналежну перевірку сертифіката; (c) використання сертифіката в інший спосіб, ніж це дозволено відповідними умовами, цією угодою або діючим законодавством; (d) нездійснення розумної оцінки за існуючих обставин, довіряючи послугам або сертифікатам особи, яка видає сертифікат; або (e) невиконання зобов’язань, визначених в умовах надання послуг (але не обмежуючись цим).

10. Обмеження відповідальності.

У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ КОМПАНІЯ ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ АБО ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ ЗА ЗБИТКИ, ПОЗОВНІ ВИМОГИ АБО ВИТРАТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОБІЧНІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, АБО НЕОТРИМАНИЙ ПРИБУТОК ЧИ ВТРАЧЕНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ПРЕДСТАВНИК ADOBE БУВ ПОВІДОМЛЕНИЙ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ, ПОЗОВНИХ ВИМОГ АБО ВИТРАТ. ВИЩЕВКАЗАНІ ОБМЕЖЕННЯ І ВИНЯТКИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНІЙ МІРІ, ДОЗВОЛЕНІЙ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ У ВАШІЙ ЮРИСДИКЦІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ЯКА БУЛА СПЛАЧЕНА ЗА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Жодний пункт цієї угоди не обмежує відповідальність компанії Adobe перед клієнтом у випадку смерті або шкоди здоров’ю в результаті необережності компанії Adobe або внаслідок обману (шахрайства). Компанія Adobe виступає від імені своїх постачальників та Органів сертифікації з метою відмови, виключення та (або) обмеження зобов’язань, гарантій та відповідальності, передбачених у цій угоді, але не відповідає за інші аспекти та цілі. Для отримання додаткової інформації прохання ознайомитись зі спеціальною інформацію про юрисдикцію в кінці цієї угоди (якщо надається) або звернутися до Відділу обслуговування клієнтів компанії Adobe.

11. Експортні правила.

Ви погоджуєтесь, що Програмне забезпечення не буде постачатись, передаватись чи експортуватись в будь-яку країну або використовуватись будь-яким чином, відносно якого існує заборона в силу Закону США про контроль за експортом або будь-яких інших законів, обмежень або постанов (разом іменуються «Закони про експорт»). До того ж, якщо Програмне забезпечення визначене як товар, експорт якого підлягає контролю в силу Законів про експорт, то ви заявляєте та гарантуєте, що ви не є громадянином і не знаходитесь на території країни, по відношенню до якої встановлене ембарго або будь-яке інше обмеження (включаючи, без обмежень, Іран, Сірію, Судан, Кубу та Північну Корею), і до вас не застосовується будь-яка інша передбачена Законами про експорт заборона на отримання Програмного забезпечення. Усі права на використання Програмного забезпечення надаються за умови, що такі права втрачаються, якщо ви не дотримуєтесь умов цього договору.

12. Законодавство, що регулює цю угоду.

Тлумачення та регламентація цієї угоди здійснюється згідно чинного законодавства: (a) штату Каліфорнія, якщо ліцензія на Програмне забезпечення одержана під час перебування у США, Канаді або Мексиці; або (b) Японії, якщо ліцензія на Програмне забезпечення одержана під час перебування в Японії, Китаї, Кореї або іншій країні Південно-Східної Азії, де всі офіційні мови викладені ідеографічним шрифтом (наприклад, ханьцзи, кандзі або ханча) та (або) іншим письмом, яке засновано на ідеографічному письмі або подібне до нього (хангул або кана); або (c) Англії, якщо ліцензія на Програмне забезпечення одержана під час перебування в іншій юрисдикції, не зазначеній вище. Усі суперечки, пов’язані з цією угодою, підлягають розв’язанню у невиключній юрисдикції округу Санта Клара (Каліфорнія), якщо застосовується законодавство Каліфорнії, Окружного суду Токіо в Японії, коли застосовується законодавство Японії, та компетентних судів Англії, якщо застосовується законодавство Англії. До цієї угоди не застосовуються положення колізійного права будь-якої юрисдикції і положення Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу, застосування яких прямо виключається.

13. Загальні положення.

Якщо будь-яка частина цієї угоди визнана недійсною або втратила юридичну силу, вона не впливає на чинність законних положень цієї угоди, які зберігають юридичну силу згідно з цими умовами і виконання яких може забезпечуватись юридичним примусом. Ця угода не зменшує законних прав будь-якої сторони, що є споживачем. Зміни до цієї угоди можуть бути внесені лише відповідно до письмового документа, підписаного уповноваженою посадовою особою компанії Adobe. Ліцензії на оновлення можуть надаватися вам компанією Adobe лише на додаткових або інших умовах. Це повна угода між компанією Adobe та вами відносно Програмного забезпечення, і вона замінює собою будь-які попередні заяви, обговорення, зобов’язання, повідомлення або рекламні оголошення, які стосуються Програмного забезпечення.

14. Повідомлення кінцевим користувачам Уряду США.

Компанія Adobe зобов’язується дотримуватись всіх чинних законів про рівні можливості, включаючи, за належних обставин, положення виконавчого наказу 11246 з поправками, Статті 402 Закону про сприяння реабілітації ветеранів В’єтнамської війни 1974 р. (38 USC 4212) та Статті 503 Закону про реабілітацію 1973 р. з поправками, та положень 41 Кодексу федеральних правил, Частини 60-1 по 60-60, 60-250 і 60-741. Положення про дії, що містяться в попередньому реченні, включені як довідковий матеріал у цій угоді. 

15. Дотримання умов ліцензій.

У разі, якщо ви є комерційним підприємством, компанією або організацією, ви погоджуєтесь, що на прохання Adobe або її уповноваженого представника ви протягом 30 (тридцяти) днів надасте усі необхідні документи та підтвердите той факт, що Використання будь-якого Програмного Забезпечення Adobe на час отримання такого прохання відповідає умовам чинних ліцензій, отриманих від Adobe.

16. Положення для країн Європейського Союзу.

Жодне положення цієї угоди (включаючи Розділ 4.5) не буде обмежувати будь-які права на декомпілювання Програмного забезпечення, що надаються відповідним законодавством. Наприклад, якщо ваше місце перебування - Європейський Союз (ЄС), ви можете мати право, відповідно до певних умов, визначених у застосовуваному законодавстві, на декомпілювання Програмного забезпечення, якщо це потрібно зробити з метою взаємодії Програмного забезпечення з іншим програмним забезпеченням, і перед цим ви письмово звернулися до Adobe для отримання потрібної інформації для успішного виконання такої операції, і компанія Adobe не розкрила таку інформацію. Крім того, таке декомпілювання можете здійснювати тільки ви або хтось інший, хто має право використовувати копію Програмного забезпечення від вашого імені. Компанія Adobe має право висувати розумні умови, перш ніж надати таку інформацію. Будь-яка інформація, надана Adobe або отримана вами в нижчезазначених межах, може використовуватись тільки для цілей, визначених у цій угоді, і не може розкриватись будь-яким третім особам або використовуватись для створення будь-якого програмного забезпечення, яке по суті є аналогічним до наведеного Програмного забезпечення, або використовуватись для будь-якої іншої діяльності, що порушує авторські права компанії Adobe або її ліцензіарів.

17. Особливі положення та винятки.

17.1 Обмеження відповідальності для користувачів, які проживають у Німеччині та Австрії.

17.1.1 Якщо ви одержали Програмне забезпечення в Німеччині або Австрії та зазвичай проживаєте в цих країнах, Розділ 10 не застосовується. Замість того, на підставі положень Розділу 17.1.2, передбачена законом відповідальність компанії Adobe за збитки обмежується наступним чином: (а) компанія Adobe несе відповідальність тільки в рамках збитків, які зазвичай можна передбачити на момент укладання ліцензійної угоди щодо збитків, спричинених порушенням суттєвого контрактного зобов’язання внаслідок незначної недбалості; та (b) компанія Adobe не несе відповідальності за збитки, спричинені порушенням несуттєвого контрактного зобов’язання внаслідок незначної недбалості.

17.1.2 Вищезазначене обмеження відповідальності не застосовується по відношенню до будь-якої встановленої законодавством відповідальності, зокрема, до відповідальності за Законом Німеччини про відповідальність виробника за якість виробленої продукції, відповідальності за надання особливої гарантії або до відповідальності за завдання особистої шкоди внаслідок злочинних дій.

17.1.3 Від вас вимагатиметься вживати всіх обґрунтованих заходів для уникнення або зменшення збитків, зокрема виготовити резервні копії Програмного забезпечення та даних, що зберігаються у вашому комп’ютері, відповідно до положень цієї угоди.

За відповідями на запитання стосовно цієї угоди та запиту будь-якої інформації в компанії Adobe прохання звертатись за адресою, зазначеною в контактних даних, що надаються разом із продуктом, або до представництва компанії Adobe, що обслуговує вашу юрисдикцію (див. веб-сайт http://www.adobe.com/ua).

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash та Reader є зареєстрованими торговельними знаками або торговельними знаками компанії Adobe Systems Incorporated у Сполучених Штатах та (або) інших країнах.

PlatformClients_Device_WWEULA-uk_UA-20110809_1400