Pdf:er på enkelt sätt

Ordna pdf:er enkelt

Använd Acrobats onlinetjänster till att rotera, ta bort eller ändra ordning på sidorna i en pdf. Du kan konvertera filer till pdf också.

Gör mer med pdf:er

Gör mer med dina pdf:er

Behöver du konvertera, ordna, lägga samman, underteckna och dela filer? Prenumerera på Adobe Acrobat PDF Pack och få en uppsättning onlineverktyg.

bäst med Adobe

Få det bästa med Adobe

Adobe uppfann pdf. Kom tillbaka senare för att få ordning på fler pdf:er. Eller logga in för att göra mer med dina lagrade filer.

Ta bort sidor från en pdf

Radera snabbt pdf-sidor

Ta enkelt bort sidor från en pdf med Adobe Acrobats onlinetjänster.Ladda upp ett pdf-dokument och logga in. Ladda sedan ned eller dela den nya filen.

Ordna om eller rotera pdf-sidor

Ordna om och rotera pdf-sidor

Du kan också dra och släppa sidor för att ändra ordningsföljd på dem och till och med rotera pdf-sidorna till stående eller liggande läge. Våra onlinebaserade pdf-verktyg ger dig kontrollen.

Lita på pdf:en

En pdf-sidoborttagare du kan lita på

Adobe uppfann pdf-formatet. Använd Acrobats onlineverktyg för att ta bort sidor från en pdf och snabbt få ordning på den perfekta pdf-filen.

Ta bort pdf-sidor

Så här raderar du sidor från en pdf-fil online

Så här raderar du sidor från en pdf-fil online

Följ dessa enkla steg för att ta bort sidor från en pdf med Acrobats onlineverktyg:

Klicka på knappen Välj en fil ovan, eller dra och släpp en pdf i släppområdet.

Välj det dokument du vill ta bort pdf-sidor från.

Logga in efter det att Acrobat laddat upp filen.

Markera den eller de miniatyrbilder du vill ta bort från pdf:en.

Klicka på soptunnan på det övre verktygsfältet för att ta bort markerade pdf-sidor.

Klicka på Spara och ge den nya pdf-filen ett nytt namn.

Ladda ned filen eller skaffa en länk för att dela den.

Frågor? Vi har svaren.

Hur tar jag bort sidor från en pdf?

Med Acrobats onlineverktyg går det snabbt och enkelt att ta bort flera sidor från en pdf-fil. Välj först det pdf-dokument du vill radera sidor från. När Acrobat har laddat upp filen loggar du in. Markera sedan de sidminiatyrer du vill ta bort och klicka på soptunnan på det övre verktygsfältet för att ta bort markerade sidor. Klicka till sist på Spara för att byta namn på den nya pdf-filen och spara filen online i Adobe Document Cloud. Du kan också ladda ned filen eller skaffa en länk för att dela den.

Kan jag ångra ändringarna efter att jag tagit bort sidor från en pdf?

Acrobats onlineverktyg skapar ett nytt pdf-dokument när du tar bort sidor. Du kan återgå till det ursprungliga dokumentet om du behöver den filversion som fanns innan du tog bort sidor.

Hur kan jag ordna en pdf?

Med Acrobats onlinetjänster kan du konfigurera en pdf precis som du behöver ha den. Dra och släpp sidor för att ändra ordningsföljd på dem. Du kan också rotera markerad sida till liggande eller stående läge genom att klicka på rotera medurs eller rotera moturs. Om du vill ta bort en sida markerar du den och klickar på soptunnan.

Prova de mer avancerade pdf-verktygen i Adobe Acrobat Pro kostnadsfritt i sju dagar på Windows eller Mac. Med den kostnadsfria provversionen kan du redigera text och bilder i pdf:en, lägga till sidnumrering och bokmärken, extrahera sidor, konvertera pdf:er, infoga vattenstämplar, dela upp pdf:er, minska filstorleken med mera.

Frågor? Vi har svaren.