Hållbar produktinnovation på Adobe.

Våra produkter hjälper våra kunder världen över att utveckla kreativitet och samarbete, bli effektivare och främja lärande – och dessutom bevara naturresurser. 2013 sparade användningen av Adobe EchoSign för 25 miljoner elektroniska dokumenttransaktioner 41 miljoner kilo trä och 106 miljoner liter vatten medan Adobe Connect minskade ca 4 miljoner ton utsläpp från resor. Vi har räknat ut att 2013 minskade 817 000 kunder sina koldioxidutsläpp med i genomsnitt 70 % genom att prenumerera på Adobe Creative Cloud.
Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud

Creative Cloud ger åtkomst till Adobes kreativa program för persondatorer och mobila enheter plus kompletterande tjänster. Förutom att förbättra arbetsflöden och samarbete eliminerar det miljöpåverkan som uppstår vid tillverkning av fysisk programvara, emballering och distribution.

Adobe Document Cloud

Adobe Document Cloud hanterar inte bara viktiga dokument hemma, på jobbet och i olika enheter, det motverkar också slöseriet och ineffektiviteten som hänger samman med dokumentprocesser. Vare sig det gäller intyg till barnens lärare, försäkringsblanketter eller dokumentrutiner på stora företag förändrar Adobe hur näringsliv och privatpersoner arbetar – samtidigt som man också bevarar naturens resurser.
Adobes dokumenttjänster
Adobe Digital Publishing Suite

Adobe Digital Publishing Suite

Med Digital Publishing Suite kan förlag, designers och andra som arbetar med innehåll konvertera böcker, tidningar, kataloger och andra trycksaker till digitalt format. Resultatet? Kunderna får en bättre upplevelse och företagen eliminerar det spill som uppstår när man producerar, distribuerar och kasserar pappersmaterial.

Adobe Connect

Adobe Connect is an enterprise web conferencing solution that allows users to conduct virtual meetings, webinars, and other events — and Adobe Connect for eLearning enables organizations to deploy, measure, and track their training initiatives. By reducing the need for business travel, Connect solutions increase productivity and decrease carbon emissions.
Adobe Connect