Adobes skattepolicy


15 september 2015
På Adobe anser vi att skattepolicyn spelar en viktig roll när det gäller att bygga upp en stark global ekonomi och en infrastruktur som gynnar alla intressenter. Men den inkomstskatt Adobe och våra systerorganisationer betalar är bara en del av vårt sammanlagda bidrag till samhället. De arbetstillfällen vi skapar, vårt stöd till oberoende företag, vår stora produktivitet, våra lokala partnerskap, vårt välgörenhetsarbete, våra servicetider, våra arbetsgivaravgifter och många andra faktorer bidrar till att skapa en positiv ekonomisk inverkan på de samhällen vi verkar i.
De senaste tre åren har vår genomsnittliga globala inkomstskatt som företag legat på 24 %, och den var 26 % under året som gick. Enligt flera rapporter är detta jämförbart med vad andra företag av vår storlek och struktur på denna marknad betalar. Vi strävar efter att sköta våra skattemässiga affärer på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med alla gällande skattebestämmelser. Vi vill uppnå ett ansvarsfullt resultat som tar hänsyn till alla intressenter, inklusive kunder, medarbetare och våra närsamhällen.

Få de senaste nyheterna om vårt Corporate Responsibility-arbete på vår