A collage of images showing a brand graphic and its design components. The final graphic shows a purple energy drink bottle with the words “Power your energy.” Components include the bottle graphic, a transparent background, a font, and a purple color swatch.
A collage of images showing a brand graphic and its design components. The final graphic shows a purple energy drink bottle with the words “Power your energy.” Components include the bottle graphic, a transparent background, a font, and a purple color swatch. top
50%, 60%

GENERATIV AI FÖR FÖRETAG

Driv affärsresultaten med Fireflys generativa AI.

Firefly är en omfattande AI-plattform för innehållsskapande som är utformad för att vara säker för kommersiell användning, skalbar mellan team och anpassningsbar efter varumärke.

Begär mer information Upplev Firefly

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/cc-enterprise/business-enterprise/discover-firefly-benefits

A product shot of a yellow handbag against a backdrop of plants, flowers, and pink smoke. Beside it are three image variations in different color schemes, with a cursor selecting the final shot.

Generativ AI inbyggd i viktiga verktyg och arbetsflöden.

Med bredden av generativa AI-funktioner integrerade i de verktyg som kreatörer och marknadsförare använder varje dag kan de visualisera och arbeta snabbare när de skapar bilder, vektorer och mer.

Läs mer

API:er som gör det enkelt att öka och automatisera produktionen.

Ersätt manuella och repetitiva uppgifter för att skapa hundratals varianter av resurser snabbare än någonsin. Automatisera, anpassa och hitta variationer i stor skala med Firefly Services inklusive API:er för Firefly och Creative Cloud.

A collage of energy drink brand images in different sizes and with variations in colors and numbers of product shots, along with a user interface element that says “Resize.”
A brand image of an orange soda can against a background of greenery, oranges, and snowy mountains with the words “Cool in all seasons.” Beside it are smaller images representing a transparent background, a font, and an orange color swatch.

Anpassade modeller och stiluppsättningar för en enhetlig varumärkesprofil.

Generera varumärkesprofilerade bilder genom att träna en anpassad Firefly-modell med egna stilar och motiv. Upprätthåll enhetlighet och skala upp innehållsskapande mellan team genom att bygga, spara och dela stilar, kampanjer, textprompter och mer med Stiluppsättningar.

Ansvarsfullt skapat för att vara säker för kommersiellt bruk.

Skapa tryggt med vetskapen om att våra generativa Firefly AI-modeller har tränats på licensierat innehåll, t.ex. Adobe Stock, och public domain-innehåll där upphovsrätten har löpt ut. Vi kommer inte att träna våra grundläggande Firefly-modeller med träningsdata från din anpassade modell. Kunder med kvalificerade planer är berättigade till gottgörelse för immateriell egendom för genererade bilder (villkor gäller).

Se det med egna ögon.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc3#uc3 | Firefly Services | :play:
Firefly Services
https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc5#uc5 | Custom Models | :play:
Anpassade modeller
#2C2C2C

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/experience-cloud-40.svg

Se hur Firefly Services kan hjälpa till att snabba på produktionen av nytt innehåll.

Läs mer

The IBM logo, with the letters I, B, and M in white horizontal stripes.

Se hur IBM omvandlar innehållsskapande och digital marknadsföring med Firefly.

Förutom att öka engagemanget 26 gånger med AI-genererade resurser för sociala medier har företaget effektiviserat arbetsflödena för att hjälpa kreatörer och marknadsförare att lägga mer tid på viktigare arbete.

Läs mer

Det säger analytikerna.

The IDC logo, with the letters I, D, and C in black beside a circular icon with black and white stripes.

”Teknikleverantören är fortfarande en av de mer framgångsrika tidiga aktörerna när det gäller att maximera möjligheterna kring synorienterade GenAI-lösningar (dvs. bilder, videor och 3D). Adobes omfattande strategi för ansvarsfull innovation syftar till att identifiera, kvantifiera och mildra AI-baserade risker i hela värdekedjan, inklusive påverkan på företag, kreatörer och användare/kunder.”

Adobe MAX 2023: GenAI and Adobe Firefly Take Center Stage — Matt Arcaro, IDC (november 2023)

The Futurum Group logo, with the company name in black beside a black-and-white feather graphic.

”Att Adobes Firefly-produkt fyller ett år den 21 mars utan några större problem med olämpliga, vinklade eller vilseledande bilder illustrerar värdet av att göra det hårda arbetet kring bildbedömning och att träning kan bidra till att leverera en produkt som kan användas i kommersiellt syfte, inklusive marknadsföring och arbetsflöden för e-handel. Genom att integrera Firefly-tekniken i sin produktportfölj står Adobe dessutom bakom den som en tillförlitlig tjänst i enterpriseklass.”

Ensuring Generative AI-Driven Image Generation Is Enterprise-Grade – Keith Kirkpatrick, Futurum (februari 2024)

The Forrester logo, with the name “Forrester” in black letters.

”Adobe är den enda leverantören av bildgenereringsmodeller som på ett trovärdigt sätt kan hävda att alla data som används för att träna modellen ägs eller är fullt licensierade av företaget. Plattformen påskyndar iterationshastigheten i arbetsflödet för innehållsskapande för dem som kan använda den.”

Orbiting Back On A Year Of Generative AI As We Slingshot Ourselves Into The Future – Rowan Curran, Forrester (november 2023)

Låt oss berätta hur ni kan förändra innehållsskapandet med Adobe.

Be om mer information

Frågor? Vi har svaren.

Vad är Adobe Firefly?
Firefly är den nya familjen av kreativa generativa AI-modeller som driver Adobes produkter. Firefly erbjuder nya sätt att visualisera, skapa och kommunicera, och förbättrar påtagligt kreativa arbetsflöden. Firefly är en naturlig vidareutveckling av den teknologi som Adobe har skapat under de senaste 40 åren drivet av övertygelsen att människor borde ha möjlighet att presentera sina idéer för världen precis som de tänkt sig.
Vad gör Adobe för att säkerställa att AI-genererade bilder skapas på ett ansvarsfullt sätt?

Som en del av Adobes arbete att designa Firefly så att det är kommersiellt säkert tränar vi vår första kommersiella Firefly-modell på licensierat material som Adobe Stock och innehåll i public domain där upphovsrätten har gått ut. Dessutom sätter Adobe branschstandarden för ansvarsfull generativ AI i egenskap av grundare och samarbetspartner i Content Authenticity Initiative (CAI). CAI är en community med medie- och teknikföretag, icke-statliga organisationer, akademiska organisationer, och andra organisationer som arbetar för att öka anammandet av en öppen branschstandard för materialets autenticitet och ursprung.

Detta görs tillsammans med Content Provenance and Authenticity (C2PA), som har tagit fram en öppen teknikstandard som ger utgivare, kreatörer och konsumenter möjlighet att ta reda på ursprunget från olika typer av medier, inklusive möjlighet att lägga till en innehållsuppgift som anger att generativ AI har använts vid framtagningen. Läs mer om innehållsuppgifter.

Varifrån får Firefly sina data?

Fireflys nuvarande generativa AI-modellerna är tränade på licensierat innehåll, som Adobe Stock, samt public domain-innehåll där upphovsrätten löpt ut.

Adobe har nyligen annonserat anpassade modeller, som är sätt för kreatörer att kunna träna maskininlärningsmodellen på sina egna resurser så att de kan generera innehåll som matchar deras unika stil, varumärke och designspråk utan påverkan av andra kreatörers innehåll.

Adobe kommer att fortsätta att lyssna på och samarbeta med den kreativa communityn inför framtida utveckling av inlärningsmodellerna för Firefly.

Används kundinnehåll automatiskt för att träna Firefly?
Nej. Vi tränar inte Fireflys generativa AI-modeller på Creative Cloud- eller Adobe Experience Cloud-prenumeranters personliga innehåll.
Är Firefly integrerat i Adobe-program?
Vi arbetar kontinuerligt med att ta in Adobe Firefly i Creative Cloud, Experience Cloud och Adobe Document Cloud. Funktioner som drivs av Firefly finns i nuläget i Adobe Express, Photoshop, Illustrator, Adobe Stock och firefly.adobe.com.
Hur kan vår organisation testa webbappen Firefly?
Med Adobe ID eller Federated ID får ni tillgång till Firefly som webbapp och kan testa alla tillgängliga funktioner.
Kan kunder använda bilder som genererats via Firefly kommersiellt?

För funktioner utan betamärkning kan du använda material som genererats från Firefly i dina kommersiella projekt. För funktioner som är i beta kan du använda material som genereras från Firefly för dina kommersiella projekt om inte annat uttryckligen anges i produkten.

Precis som med användningen av alla produkter och tjänster i Creative Cloud får inte Firefly-material användas på olagligt sätt (inklusive sätt som strider eller bryter mot andras rättigheter) eller användas i samband med framtagning, träning eller förbättring av AI/ML-modeller på annat sätt. Läs mer

Kommer Adobe att hålla företagskunder skadeståndslösa om det osannolika händer att en immaterialrättsinnehavare kommer med anspråk som omfattar utdata från Firefly?
Ja, om organisationen har köpt in rätt rättigheter (något som kräver ett nytt kontrakt), gäller med vissa villkor och undantag. Läs mer
Vilka företagsplaner kommer att erbjuda gottgörelse för intellektuell egendom för vissa Firefly-resultat?
Enterprisekunder kan köpa rättigheter som innefattar gottgörelse för immateriell egendom för vissa Firefly-material som härrör från Adobe Express och Firefly-licens eller vissa planer för Creative Cloud for enterprise. Kontakta oss för mer information.
Har jag någon upphovsrätt över de resultat jag genererar med Firefly?
Det beror på lokal lagstiftning. Om du är intresserad av att få veta mer om detta ber vi dig läsa det här Copyright Alliance-blogginlägget av Adobes chefsjurist på copyrightfrågor.
Var kan jag få reda på mer om Firefly?
Kolla in Fireflys webbsida.