#F5F5F5

UTFORMA

EPS jämfört med SVG.

EPS och SVG är populära vektorfiltyper som ger detaljrikedom och skalbarhet utan att tappa i upplösning. Läs om deras likheter och skillnader liksom vilken filtyp som bäst kan tänkas passa till ditt nästa projekt.

Utforska Creative Cloud

EPS vs SVG marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Vad är en EPS-fil?

EPS (Encapsulated PostScript) är standardformatet för vektorfiler i tryckbranschen. EPS-filer är ett vanligt alternativ för uppseendeväckande, storskaliga utskriftsformat som affischer och stortavlor. De är mycket kompatibla med olika operativsystem, designprogram och skrivare – men många ser EPS som en föråldrad filtyp. Inbyggda format som AI och andra vektorfiltyper som pdf håller långsamt på att ta över.

Läs mer om EPS-filer

Vad är en SVG-fil?

SVG-filer (Scalable Vector Graphics) är ett utmärkt val för logotyper, ikoner eller bilder som behöver visas skarpt och med hög kvalitet oavsett storlek. Det som skiljer SVG från andra vektorfiler är att de använder det textbaserade programmeringsspråket XML. Sökmotorer som Google kan läsa XML i SVG-filerna, vilket kan vara bra med tanke på SEO. Detta gör SVG-filer särskilt praktiska för grafisk design på webben.

Läs mer om SVG-filer

Vad är skillnaden mellan EPS- och SVG-filer?

Även om båda formaten är bildorienterade vektorfiltyper finns det flera viktiga skillnader mellan EPS och SVG.

Webbanvändning.

SVG-filer använder sig av både bild- och text-baserade data. XML-språket som SVG-filer använder sig av lagrar textinformation som faktisk text snarare än renderar den med vektorbaserade former, punkter och algoritmer. Det innebär att sökmotorer kan plocka upp SVG-text, vilket hjälper webbutvecklare att stärka sin rankning varje gång de använder en ny XML-bild.

EPS-filer lanserades 1992, på den tiden då det digitala landskapet såg helt annorlunda ut. Därför är EPS-filer inte väloptimerade för webben.

Tryck.

Professionella skrivare använder sig ofta av EPS-filer till storskaliga annonser och marknadsföringsmaterial. Även om EPS-filer ursprungligen togs fram för PostScript-skrivare är de kompatibla med en mängd olika enheter.

Deras bakåtkompatibilitet innebär att äldre enheter också kan använda dem. Det innebär att EPS-filer är ett bra alternativ om du arbetar med en tryckverksamhet som använder sig av äldre utrustning eftersom de kan få problem med modernare filtyper.

Du kan använda SVG-filer till en del tryckjobb, i synnerhet tryck på kläder och hobbyarbeten – men de är inte kompatibla med tillräckligt många enheter för att man uteslutande ska kunna använda dem i den dagliga verksamheten.

Skalbarhet.

Både EPS och SVG använder sig av ett komplext nätverk med matematiska algoritmer, punkter, linjer och polygoner för att visa bilder. Eftersom vektorfiler kan omkalibrera sig så att de är likadana oavsett storlek är de utmärkta till bilder som behöver kunna skalas upp eller ned.

SVG-filer är särskilt utformade för webbanvändning men är ofta inte idealiska för storskaliga utskrifter. De fungerar bäst i datorskärmsstorlek. När det gäller detaljerade diagram, tabeller eller infografik som kan kräva att användarna zoomar in är de det perfekta valet.

De tryckorienterade EPS-filerna klarar mycket tunga anpassningar för stortavlor och andra storskaliga reklamutskrifter. De innehåller extra kodningsinformation om färger och storlek så att skrivaren ska kunna hantera uppgiften.

Ta reda på mer om vektorfiltyper

Designprogram.

Program som Adobe InDesign, Adobe Illustrator med flera har stöd för filtypen EPS. EPS-funktionerna är dock mer begränsade än de inbyggda formatenindd ochai.

När du öppnar en EPS-fil i ett rasterbaserat (pixelbaserat) program som Photoshop innebär det att du inte längre har samma redigeringsmöjligheter som du skulle ha i vektorbaserade program som Illustrator. Dessutom kräver en design som sparas som EPS indata med särskilda inställningar för förgranskning. Detta extra steg kan sakta ner processen för designers som arbetar i miljöer med högt tempo.

SVG-filer är också mycket kompatibla med olika designprogram. Dock tappas en del element från den ursprungliga designfilen, som guideinformation, vid komprimeringen.

Genom att SVG-filer är så enkla och skalbara är de populära i program och enheter för hobbyarbeten, som Cricut.

Filstorlekar.

En annan stor skillnad mellan EPS och SVG är filstorleken. SVG är mindre än EPS – som består enbart av kod. XML-språket snabbar upp inläsningstiderna och ökar prestanda.

EPS-filerna är mycket större eftersom de innehåller mer bildinformation, inklusive storlek och färger.

Hur konverterar jag SVG till EPS?

Gör så här om du vill konvertera SVG till EPS med Adobe Illustrator.

  1. Öppna Adobe Illustrator.
  2. Välj Arkiv > Öppna och välj SVG-filen.
  3. Öppna SVG-filen.
  4. Välj Arkiv > Spara som.
  5. Välj Illustrator EPS och gör inställningarna.
  6. Spara den nya EPS-filen.

EPS jämfört med SVG: vanliga frågor.

Vad är en EPS-förgranskning?
EPS-filer visar förgranskningar av filen. Bilden visar en lågupplöst version av filen utan att öppna den. Filnamnet Encapsulated PostScript refererar till denna förgranskning som är ”inkapslad” i filen.

Kan jag använda EPS och SVG till foton?

EPS och SVG är båda vektorbaserade format. Vektorfiler är utmärkta till produktion av skarp grafik, ritningar och design i alla storlekar men de har problem att återge foton bra.

Rasterbaserade filer som JPEG, GIF, TIFF och PNG passar bättre till foton. De klarar bättre att återge färger och komplexitet i fotografier.

Läs mer om skillnaden mellan raster- och vektorfiler

Är EPS-formatet föråldrat?

Inte nödvändigtvis. Även om den första EPS-filen skapades innan internet var allmänt tillgängligt, vilket gör formatet mindre väl lämpat för design eller webbanvändning, används det fortfarande mycket tack vare de utmärkta utskriftsegenskaperna och kompatibiliteten.

Är SVG det bästa vektorformatet?

Det beror på vad du försöker uppnå med vektorfilen. Du kan till exempel välja att skapa och redigera med AI eller INDD, visa med SVG och skriva ut med EPS. Det är alltid en bra idé att ha en plan för hur du ska använda filen innan du bestämmer vilket format du ska använda.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade