#F5F5F5

FOTOGRAFI

JPEG jämfört med RAW.

De flesta moderna digitalkameror fotar och sparar bilder som JPEG eller RAW. Båda har sina för- och nackdelar men fotografer bör välja det som passar dem bäst – i synnerhet som valet kan påverka redigeringsprocessen. Förstå skillnaden mellan JPEG och RAW och välj rätt filformat för nästa projekt.

Utforska Creative Cloud

JPEG vs RAW marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Vad är en JPEG-fil?

En JPEG-fil (Joint Photographic Experts Group) är ett s.k. lossy rasterfilformat som komprimerar en bild så att den blir mindre. JPEG-filer hör till de populäraste och vanligaste bildformaten i världen. Fotografer kan fota i JPEG medan grafikdesigners, illustratörer och andra kreatörer kan redigera arbetet där.

Läs mer om JPEG-filer

Vad är en RAW-fil?

En RAW-fil innehåller alla okomprimerade och obearbetade bilddata som fångats av sensorerna i en digitalkamera eller skanner. De är också ett slags rasterfilformat, men ett som bibehåller lossless-kvalitet. RAW-filer är inte bilder – de är bara stora filer som är fyllda av bilddata så som det fångades upp.

Läs mer om RAW-filer

Vad är skillnaden mellan JPEG- och RAW-filer?

Yrkesfotografer och amatörfotografer debatterar ständigt om det är bäst att fota i JPEG eller RAW. Även om båda är rasterformat och har vissa likheter finns det för- och nackdelar med respektive format. Upptäck skillnaden mellan JPEG- och RAW-filer.

Filstorlekar.

En stor skillnad mellan JPEG och RAW är filstorleken. RAW-filer är avsevärt större än motsvarande JPEG (eller annat bildformat).

Det beror på att de innehåller all den råa bildinformationen som fångats upp av digitalkamerans sensorer, helt okomprimerat. Precis som när du arbetar med ett negativ från en traditionell kamera innehåller RAW-filen alla de ursprungliga detaljerna så att du har full kontroll över vad du gör med den.

Det gör den idealisk för delning i storformatmiljö – som om du ska blåsa upp bilden på en stortavla. När du fotar i RAW behöver du också ha större minneskort och de fylls upp rätt snabbt, så du kan kanske inte fota så mycket i ett svep.

JPEG-filer har en mycket mer hanterbar storlek eftersom de data de innehåller är komprimerade. När du fotar i JPEG har kamerans bildprocessor i princip redan framkallat bilden. Den mindre filstorleken innebär att du kan lagra fler filer i ett visst utrymme – oavsett det är i kameran, datorn eller på något annat lagringsmedium.

Bildkvalitet.

Den största fördelen med att fota i RAW är att man får högkvalitativa filer som kan redigeras till bästa möjliga bild. Genom att RAW-filer fångar och lagrar alla detaljer som passerar genom kamerans sensorer innebär att de innehåller ett bredare dynamiskt område och mycket större färgspektrum än JPEG.

Om en RAW-bild är under- eller överexponerad innebär det bredare dynamiska området att bilden går lättare att rädda och du får större kontroll över skärpan. Eftersom RAW-filer är lossless, obearbetade och okomprimerade upprätthåller de den ursprungliga höga kvaliteten och tappar inte i upplösning när man storleksändrar dem.

När kameran komprimerar en RAW-fil till en JPEG genomgår den en lossy-komprimering. Komprimeringen innebär att filen blir mindre men du förlorar samtidigt en del data och detaljer från fotot och bilden kan se brusig eller pixelerad ut. Eftersom JPEG-filer är 8-bitars finns det också en del färgbegränsningar jämfört med RAW-filer som kan vara 12- eller 16-bitars.

Redigering och delning.

Du behöver bearbeta och konvertera en RAW-fil till en JPEG, TIFF eller annat relevant format innan du kan öppna och redigera filen. Program som Adobe Photoshop Lightroom gör det möjligt för dig att bearbeta RAW-filer, redigera och exportera som till exempel JPEG eller PNG – och gör en kopia så att RAW-filen fortfarande hålls intakt med den fulla detaljnivån.

Det kan vara knepigt att dela RAW-filer eftersom de är så stora. Den som tar emot filen måste dessutom ha rätt programvara för att kunna öppna RAW-filen. Det är därför många kunder, skrivare och designers behöver en JPEG så att de enkelt kan öppna och förgranska den först.

JPEG är ett av de mest använda digitala filformaten, vilket stöds av många moderna enheter och program. JPEG är en sorts rasterfil som du enkelt kan öppna i många program, dela via mejl, sociala medier och andra kanaler. Den främsta nackdelen är sämre kvalitet jämfört med RAW-filer och att man har mindre att arbeta med vid redigering.

Hastighet.

JPEG-bilder är redan bearbetade så de kan snabbt överföras från kameran och öppnas med redigeringsprogram eller skickas till någon utan behov av efterbehandling. Den mindre filstorleken gör att överföringarna går snabbt och man slipper också långsamma kameratagningar.

Med RAW-filer behöver du ta hänsyn till den tid det tar att bearbeta och konvertera filer till JPEG, PNG eller TIFF. Det innebär att du behöver lagra två versioner av samma bild, vilket kräver mer lagringsutrymme och leder till längre backup- och överföringstider. Det kan också leda till att kameran blir långsammare när du fotar i RAW-format, vilket innebär att bildhastigheten kan gå ned.

JPEG jämfört med RAW: vanliga frågor.

Är en RAW-fil större än en JPEG?
Generellt sett är en RAW-fil mellan två och sex gånger större än en JPEG-fil. RAW-filer är större eftersom de innehåller mycket mer bilddata. En JPEG är i grunden alla data komprimerade i en mindre filstorlek som är enklare att dela.

Påverkar konvertering av RAW till JPEG kvaliteten?

Om du går från RAW till JPEG påverkas kvaliteten eftersom du konverterar till ett lossy-format. RAW-filer innehåller en stor mängd detaljer – konvertering till JPEG innebär att komprimera detaljerna i en mycket mindre fil med mindre utrymme att lagra bilddata.

Ska man alltid fota i RAW?

Många yrkesfotografer fotar i RAW eftersom formatet fångar upp den största detaljnivån. Det kan ofta vara enklare att redigera exponeringen senare i en RAW-fil. Att fota i JPEG har dock sina fördelar eftersom den mindre filstorleken innebär att du kan fota fler bilder i samma svep och överföra filer snabbare.

Varför visas mina RAW-filer som JPEG?

Beroende på vilken kamera du använder kan filerna visas som JPEG som standard även om du fotar i RAW. Den ursprungliga RAW-filen ska dock finnas där ändå. I kamerainställningarnas redigeringsläge väljer du om möjligt ett alternativ motsvarande ”Använd RAW som original”.

Vad innebär RAW + JPEG?

Läget RAW + JPEG är tillgängligt i vissa digitalkameror och med det kan du fota och spara i båda filformaten samtidigt. Här sparas två kopior – den ursprungliga RAW-filen och JPEG. På så sätt kan du direkt förgranska och använda en JPEG – men det tar upp mer minne eftersom du får två filer för en och samma bildexponering.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade