#F5F5F5

FOTOGRAFI

JPEG 2000-filer.

JPEG 2000 var Joint Photographic Experts Groups lossless-svar på lossy-komprimerade jpeg-filer. Det nyare JPEG 2000-formatet korrigerar dessutom systemfel och problem med låg upplösning.

Även om JPEG 2000 är praktisk men formatet har ändå inte ökat i popularitet på det sätt som utvecklarna förväntade sig. Se om JPEG 2000 är rätt filformat för dig och hur du kan använda det i nästa projekt.

Utforska Creative Cloud

JPEG 2000 marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Vad är en JPEG 2000-fil?

Namnet JPEG 2000 kommer från Joint Photographic Experts Group, som lanserade filformatet som en uppdatering till jpeg vid millennieskiftet. Precis som vanliga jpeg-filer är JPEG 2000 pixelbaserade rasterfiler.

Jämfört med jpeg håller JPEG 2000-filer bättre kvalitet och ger skarpare, djupare och mer detaljrika bilder. Det beror på att JPEG 2000-användarna kan spara sina bilder i lossless-format, vilket innebär att filen tappar mycket lite bilddata i samband med komprimeringen. JPEG 2000 ger också stöd för ett större dynamiskt omfång och påverkas mindre av bitfel. Nackdelen är att inte alla webbläsare har stöd för JPEG 2000-formatet. Safari är i själva verket den enda webbläsaren som ger tillgång till JPEG 2000-filer.

JPEG 2000 använder sig av dessa filändelser:

 • .JP2
 • .JPX
 • .J2K
 • .J2C
 • .JPF

Historien bakom JPEG 2000.

Joint Photographic Experts Group lanserade JPEG 2000 som nästa generations jpeg som skulle ge bättre resultat och högre bildkvalitet – men formatet vann aldrig burspråk.

Det finns olika orsaker till att JPEG 2000 aldrig blev populärt i bredare kretsar. För det första har JPEG 2000 inte bakåtkompatibilitet – den fungerar enbart med den senaste tekniken. För det andra var 64 MB den genomsnittliga RAM-storleken på datorminnet vid tiden för lanseringen, vilket inte alls var tillräckligt för att bearbeta filerna på ett smidigt sätt.

JPEG 2000 blev snart rätt bortglömt trots alla dess fördelar.

Hur man använder en JPEG 2000-fil.

JPEG 2000 är inte så populära som andra bildfiler av rasterformat som jpeg, png eller gif. Men de används fortfarande inom vissa branscher:

Bilder för medicinsk diagnostik.

JPEG 2000 har stöd för ett stort dynamiskt omfång, större upplösning och genomskinlighet. Man använder den inom sjukvården till MRI, röntgen och datortomografi.

Digital film.

Motion JPEG 2000 använder sig av JPEG 2000 till videokomprimering. Det dynamiska omfånget, den höga upplösningen och färgrymden gör formatet till ett viktigt alternativ inom digital film. Det blev standarden inom videokodning 2004.

Hitta fler rasterfiltyper

För- och nackdelar med JPEG 2000.

Det är värt att beakta vilka för- och nackdelarna är med JPEG 2000 innan du börjar använda det formatet.

Fördelar med JPEG 2000.

 • Flexibiliteten mellan lossless- och lossy-komprimering innebär att användarna kan spara filerna som RAW-bilder i ett delbart filformat.
 • JPEG 2000 kan hantera större filstorlekar än föregångaren utan att dela upp dem.
 • JPEG 2000-formatet är enkelt att skaländra så användarna kan balansera upplösning och filstorlek på ett bättre sätt.
 • Motståndskraften mot bitfel ger JPEG 2000 en viktig fördel gentemot föregångaren jpeg.

Nackdelar med JPEG 2000.

 • Många webbläsare och webbsajter för fotodelning saknar stöd för JPEG 2000. JPEG 2000 används sällan utanför dessa specialområden.
 • Det saknas bakåtkompatibilitet med det ursprungliga JPEG-formatet så användarna måste kunna koda i en annan standard än vad de flesta bilder använder sig av.
 • JPEG 2000-kodekar använder sig av mycket datorminne, vilket kan leda till långsamma prestanda och långa komprimeringstider. Filtypen fungerar bäst på datorer med mycket RAM.

Hur öppnar man en JPEG 2000-fil.

JPEG 2000 är kompatibelt med flera olika bildredigeringsprogram, till exempel Adobe Photoshop. Om du vill öppna en .JP2-fil öppnar du senaste versionen av Photoshop och väljer den .JP2-fil du vill öppna.

Safari är den enda webbläsaren som har stöd för JPEG 2000. Om du vill öppna bilden i någon annan webbläsare, till exempel Chrome eller Edge, behöver du först konvertera .JP2-filen till något annat format.

Hur man skapar och redigerar en JPEG 2000-fil.

Följ dessa enkla steg för att skapa en JPEG 2000-fil med Adobe Photoshop:

1. Öppna en befintlig bildfil i Photoshop och klicka på Spara som.

2. Välj JPEG 2000 på menyn Format.

3. När du blir ombedd kryssar du för om du vill spara filen med lossless- eller lossy-komprimering. Lossless-komprimering ger en större bild (men med högre kvalitet).

4. Om du väljer lossy-komprimering kan du anpassa komprimeringen av bilden med reglaget och se resultatet i förgranskningen.

5. Spara den nya JPEG 2000-filen där du vill ha den.

JPEG 2000: vanliga frågor.

Använder folk fortfarande JPEG 2000-filer?

Det korta svaret är ja – men primärt inom vissa speciella branscher, som digital film, radio och teve samt sjukvård. JPEG 2000-formatet är inte så vanligt inom vanlig fotografi på grund av bristen på stöd och långa bearbetningstider.

Är jpeg eller JPEG 2000 bäst?

JPEG 2000 ger bättre upplösning och dynamiskt omfång, färre fel och högre upplösning än jpeg. Men de tar en massa datorkraft och passar bättre om man har avancerad utrustning eller ska utföra viktiga arbetsuppgifter. Om du vill fatta ett välgrundat beslut om vilken filtyp du bör använda kan du läsa mer om skillnaderna mellan JPEG 2000 och jpeg.

Är JPEG 2000 raster- eller vektorfiler?

JPEG 2000 är en slags rasterfil. Det innebär att de är uppbyggda av ett fast antal färgpixlar. Precis som många andra rasterfiler fungerar JPEG 2000 bra för fotografi. Å andra sidan fungerar vektorfiler som bygger på matematiska formler, tabeller och algoritmer bäst för illustrationer och design som behöver vara enkelt skalbar.

Är JPEG 2000 ett kostnadsfritt format?

JPEG 2000 är kostnadsfritt att använda utan att behöva betala för någon licens. Det innebär att du kan använda formatet överallt där det är kompatibelt – skapa, spara och redigera filerna utan kostnad.

Är JPEG 2000 eller png bäst?

Png-filer fungerar bäst för vanlig användning, medan JPEG 2000 är bättre lämpat för specialbruk. Båda filtyperna är bra om du är ute efter lossless-komprimering.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade