#F5F5F5

FOTOGRAFI

PPM-filer.

PPM-formatet lagrar färgbilder. Precis som bitmappsfiler används PPM sällan nuförtiden eftersom de inte är kompatibelt med vanliga Windows-program. Läs om historien bakom PPM-filer liksom dess för- och nackdelar.

Utforska Creative Cloud

PPM marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Vad är en PPM-fil?

PPM är en akronym för Portable Pixmap Format. Även om filerna är sällsynta nuförtiden identifierar du dem med filändelsen .PPM.

PPM-formatet kom i slutet av 1980-talet för att underlätta delning av bilder mellan olika plattformar. PPM-filerna använder sig av ett textformat för att lagra information om en viss fil. I respektive fil har varje pixel ett visst nummer (från 0 till 65536) och information om höjd och bredd på bilden samt data om vitytor.

Historien bakom PPM.

PPM-formatet är en av de huvudsakliga filtyperna som finns i verktygspaketet Netpbm. Jef Poskanzer, datorprogrammerare, skapade formatet i slutet av 1980-talet tillsammans med liknade filtyper som PGM och PBM. Under årens lopp har Netpbm-projektet utvecklats till ett programmeringsbibliotek.

Ett av de primära användningsområdena för PPM är som mellanformat där bildinformation lagras och utväxlas innan filen konverteras till ett mer tillgängligt format. PPM är okomprimerade 24-bitars RGB-filer, vilket innebär att lagringsutrymmet kan bli ett problem för större bilder.

Hur man använder en PPM-fil.

Du kommer knappast i kontakt med PPM-filer på regelbunden basis. Huvudsakliga användningsområden:

Lagra grundläggande färgbilder.

Du kan lagra basinformation om en färgbild i en PPM-fil. Alla PPM-filer följer vanligen samma uppbyggnad och startar med en ”magisk siffra” som hjälper till att identifiera filtypen innan man går vidare till mått och färgmatris för bilden.

Utbyte av bildinformation.

Det grundläggande textformatet som används i PPM-filer innebär att du kan överföra dem mellan olika plattformar. På så sätt kan du dela bildinformation snabbt. Netpbm-verktygen kan vara till hjälp om du har problem att konvertera en obskyr bildtyp till ett annat format.

Hitta fler rasterfiltyper

För- och nackdelar med PPM.

Innan du använder PPM-formatet kan det vara bra att läsa om viktiga för- och nackdelar.

Fördelar med PPM.

  • Det är relativt enkelt att skriva program som kan bearbeta PPM-formatet.
  • PPM-filerna har med tiden visat sig vara effektiva som mellanformat för att överföra bildinformation.
  • Netpbm-verktygen som innehåller PPM-formatet är öppen källkod – det innebär att du kan använda det i olika typer av program och för olika syften.

Nackdelar med PPM-filer.

  • De saknar komprimering, vilket innebär att PPM-filer kan vara stora, så de är inte idealiska för lagring av storskaliga bilder.
  • PPM-filer är kompatibla endast med vissa typer av programvaror och det kan ta tid att öppna den första gången.
  • Förutom grundfärgerna kan du inte ta med så mycket information om en bild i PPM-formatet.

Hur öppnar man en PPM-fil.

För att öppna en PPM-fil behöver du först ladda ned ett kompatibelt grafikprogram till Mac- eller Windows-datorn, till exempel Adobe Photoshop.

Öppna mappen med filen och högerklicka på namnet. Välj sedan Öppna med och dubbelklicka på programnamnet för att öppna filen.

Om du vill öppna PPM-filen i en webbläsare kan du prova att dra och släppa den i webbläsarfönstret.

Hur man skapar och redigerar en PPM-fil.

I Adobe Photoshop kan du öppna en PPM-fil och konvertera den till något annat format.

Gör så här:

  • När PPM-filen har öppnats i Photoshop klickar du på Arkiv följt av Spara som eller Exportera.
  • Välj det bildfilformat du vill använda genom att klicka på Format.
  • Ge filen ett nytt namn och klicka på Spara eller Exportera.
  • Nu bör du ha en ny fil i det format du valt.

PPM: vanliga frågor.

Är PPM-filer av raster- eller vektorformat?

PPM-filer använder rasterformat. Rasterfiler använder sig av färgpixlar för att visa visuell information och används vanligen till digitala foton. Vektorfiler använder å andra sidan matematiska linjer och koordinater för att bilda bilder. Det innebär att de används mer till logotyper, diagram och grafik – allt som behövs för att skaländra material till olika storlekar.

Är PPM-filer komprimerade?

PPM-formatet är okomprimerat, vilket gör det mindre idealiskt till lagring av storskaliga bilder jämfört med andra typer av bitmappsfiler.

Vilka andra filformat innehåller Netpbm?

PPM är bara ett av många filformat i Netpbm-verktygspaketet. När du arbetar med digital grafik kan du också stöta på PGM (Portable Graymap Format) och PBM (Portable Bitmap Format), som hanterar gråskala och monokroma bilder.

Är PPM-filer vanliga?

PPM-formatet är inte så vanligt och du lär knappast råka på det så ofta. Men vissa designers och programmerare använder det fortfarande för att utbyta grundläggande färgbilddata mellan olika plattformar.

Kan jag konvertera PPM-filer till andra format?

Ja, det är vanligt att man konverterar PPM-filer till vanligare format. Du kan till exempel arbeta med en bild i PPM:s textformat och därefter konvertera den till ett annat rasterformat, till exempel JPEG eller PNG.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade