#F5F5F5

design

3DS-filer.

Arkitekter, designers och konstruktörer har använt 3DS i decennier. Med 3DS-filer kan man hämta information om 3D-grafik från vilken enhet som helst. Läs mer om bildformatet 3DS, vanliga användningsområden med mera.

Utforska Creative Cloud

3DS marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Vad är en 3DS-fil?

Filändelsen 3DS står för 3D Studio och formatet lagrar information om hur 3D-vektorgrafiken är uppbyggd. Det innefattar trådmodellsdata, materialattribut, kamera- och belysningsinformation med mera.

3DS är ett gammalt binärt filformat, vilket innebär att det är begränsat till deskriptorer snarare än den faktiska bilden. Formatet är dock bra på att hämta filer snabbare vid delning.

Historien bakom 3DS.

Formatet .3ds har funnits sedan 1990. Trots plattformsbegränsningar blev 3DS känt för bildkvalitet och detaljrikedom.

I mitten av 1990-talet ersatte det mer kompetenta .max-formatet 3DS i nyare versioner av programvaran 3DS Max. Trots det används 3DS-filer fortfarande ofta till 3D-bilder då de ger relativt små filstorlekar. Filformatet är fortfarande uppbyggt av binärkod med datablock som medger att programmen hoppar över sådant de inte känner igen utan att resten av visningen kraschar.

Vad används 3DS till?

3DS är ett gammalt filformat som använts till animeringar sedan början av 1990-talet. Vad används det till?

Importera och exportera.

3DS-filer används till att överföra 3D-modeller mellan olika programvaror. Varje fil bibehåller endast de väsentliga delarna av data som hanterar geometri, textur och belysning det innebär att de enkelt kan omskapas på andra datorer som kör en liknande programvara.

Resurskataloger.

3DS-filer lagrar alla tillgångar på en och samma plats så du enkelt kan nå dem och använda dem i ett projekt. Den lilla filstorleken är det som gör dem så praktiska för animatörer och kreatörer.

Hitta fler vektorfiltyper

För- och nackdelar med 3DS.

Det finns flera för- och nackdelar med 3DS att överväga när man ska fundera över formateringsalternativen.

Fördelar med 3DS.

  • 3DS-filer kan lagra information i också de mest komplexa former och designer med block av binärkod snarare än text. det innebär att de är små i storleken och lämpar sig för snabba överföringar.
  • Även om 3DS-formatet har ersatts av .max finns det fortfarande ett brett stöd för det i olika 3D-designprogram.
  • Det är en branschstandard. 3DS är en av de äldsta filtyperna som klarar att lagra 3D-grafik och används normalt till att växla mellan olika egenutvecklade format.

Nackdelar med 3DS.

  • Det finns inget stöd för riktade ljuskällor. Det kanske inte är något problem för alla, men för de mest avancerade 3D-skulptörerna är det en avsevärd begränsning.
  • 3DS-filer kördes från början på DOS och därför är formatet också begränsat vad gäller namnkonventioner. Det finns en begränsning på åtta tecken i filnamnen en svårighet när man ska iterera ett antal olika versioner av samma modell med enbart smärre ändringar.
  • Jämfört med nyare filtyper som MAX eller PRJ sparar 3DS relativt lite information om ett objekt.

Hur öppnar man en 3DS-fil.

Det går att öppna 3DS-filer i ett stort antal program som stöds för både Windows och macOS. Sök på filnamnet och dubbelklicka på det, och välj sedan det program du vill använda i listan över program som visas.

Till skillnad från många andra bildfilstyper kan du inte öppna en 3DS-fil i webbläsaren.

Hur man skapar och redigerar en 3DS-fil.

Följ dessa enkla steg för att skapa en 3DS-fil med Adobe Photoshop:

  1. Skapa en ny bildfil i Photoshop och klicka på Spara som.
  2. Välj 3DS på menyn Format i dialogrutan som visas.
  3. Spara den nya 3DS-filen där du vill ha den.

3DS: vanliga frågor.

Vad är ett block i en 3DS-fil?

Ett block (chunk) är en liten grupp med data som lagras i filen. 3DS-filer består av dessa block, som i sin tur består av en identifierare och längden på data, liksom själva data. De lagras på ett sådant sätt att ett program som försöker analysera data kan hoppa över allt det inte känner igen och öppna resten utan att alltihop kraschar.

Kan Photoshop öppna 3DS-filer?

Du kan använda Photoshop till att öppna 3DS-filer, liksom andra 3D-format som DAE (Collada), OBJ, U3D och KMZ (Google Earth). Välj Arkiv > Öppna och välj filen. Om du vill lägga till en 3D-fil som ett lager i en öppen fil går du till 3D > Nytt lager från 3D-fil och väljer 3D-filen. Det nya lagret har den öppna filens dimensioner och 3D-modellen visas över en genomskinlig bakgrund.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade