3DXML-filer.

Info om 3DXML – från bakgrundsstoryn till de huvudsakliga fördelarna.  

3DXML-fil marquee image

Ur innehållet.

 

 • Vad är en 3DXML-fil?
 • Historien bakom 3DXML
 • Hur man använder en 3DXML-fil
 • För- och nackdelar med 3DXML
 • Hur öppnar man en 3DXML-fil
 • Hur man skapar och redigerar en 3DXML-fil

 • 3DXML: vanliga frågor

 

 

Vad är en 3DXML-fil?

3DXML-filer innehåller informationsrika 3D-modeller. Dessa detaljer kan innefatta kärngeometri, trådmodellsformer, texturer och belysningseffekter. Det franska företaget Dassault utvecklade filformatet 3DXML som blev känt för sin korrekthet, komplexitet och stora användningsområde inom olika branscher.

 

Det bästa sättet att förstå 3DXML är att dela upp filnamnet: en 3DXML är en XML-fil för 3D. XML är ett enkelt textbaserat format som ger en kärna som gör att 3DXML-filen kan komprimeras mycket (i synnerhet som zip-fil). Detta innebär i sin tur att filen är enkel att dela och bädda in – och är snabb att läsa in.

 

Men 3DXML-filer är trots detta komplexa som innehåller sammansättningar av ytor, kanter, vertikaler, vikt, bilder och objekt. Informationen sparas i binärkod – det system som använder sig av ettor och nollor till att koda data.

 

Se till att du inte förväxlar 3DXML med X3D – ett annat XML-baserat 3D-format.

 

 

Historien bakom 3DXML.

3DXML-filen har sina rötter hos Dassault Systèmes, ett företag som grundades i slutet av 1920-talet som ursprungligen tillverkade flygplan under andra världskriget. 1981 avstyckades ett dotterbolag som höll på med industriell tillverkning från Dassault Aviation och utvecklade ett sofistikerat datorstött rit- och skissprogram (CAD-program) som snabbt anammades inom tillverkningsindustrin. 

 

3DXML-filen främjade CAD-bilder (med element som texturer, belysning och topologi) och medgav delning i stor skala. Det har medfört att CAD-bilderna blivit mindre och enklare att överföra plus att det har förenklat införandet av 3D-bilder i textfiler.

 

 

Hur man använder 3DXML-filer.

Delningsbar 3D-information.

3DXML-filer är idealiska för branschspecifika tekniska dokument, inklusive designspecifikationer, broschyrer och handböcker, B2B-offerter, marknadsföringsmaterial, webbplatser och program. 

 

Zippning av filer.

Dassault utformade 3DXML av komprimeringsskäl. Det är enkelt att konvertera dem till vanliga zippfiler. Bildens ytdata lagras i vad som kallas Gregory patches – en effektiv form av geometrisk definition. Dessa s.k. patches återtolkas på ansikten på trådmodellsytor. Du kan dela 3DXML-filer i mejl, på webbplatser, i dokument och som bilagor.

 

Produkttillverkning.

3DXML-filer kan enkelt delas och införlivas så de fungerar utmärkt i tillverkningssammanhang. De kopplar samman designers med anläggningar, leverantörer och marknadsförare. I många fall innehåller 3DXML-filer branschspecifik information om Product Life Management (PLM).

 

Ta reda på mer om vektorfiltyper

 

 

För- och nackdelar med 3DXML.

Läs om för- och nackdelarna med 3DXML.

 

Fördelar med 3DXML.

 • Snabbt och effektivt. 3DXML-filer är små och enkla att dela. När de komprimerats kan du skicka många samtidigt. Även om de är komplexa och exakta går de riktigt snabbt att läsa in. Som zippfiler kan du dra och släppa dem i många program.
   
 • XML. Extensible Markup Language är en textbaserad kod som är tillräckligt enkel för Microsoft Notepad. Filen lagrar data med en ren struktur så ett antal olika program kan läsa och skriva i den. Det innebär att det är ännu enklare att justera och redigera 3DXML-filer.
   
 • Inbyggd standardisering. Dassault Systèmes förfinade 3DXML-filer i samråd med andra branscher men anammade också formatet i hela programlinjen. Om du använder ett Dassault-program märker du att 3DXML-filer körs smidigt.

 

Nackdelar med 3DXML.

 • De är inte alltid så enkla att öppna. Många användare har problem att öppna dessa filer, särskilt första gången. Om du använder annan programvara än från Dassault kan processen vara mer komplicerad.
   
 • I så fall behöver du uppspelaren. Det kan ta tid att ladda ned ett fristående program med öppen källkod men det är ofta den bästa lösningen när man ska arbeta med 3DXML-filer. Med Dassault Systèmes 3D XML Specifications och Player är det möjligt att snabbt visa och justera informationsrika 3D-modeller.
   
 • Det finns stor konkurrens. 3D-modellering är ett enormt område. Andra liknande filtyper innefattar IGES, JT, OBJ, STL och X3D.

 

 

Öppna en 3DXML-fil.

Du kan öppna 3DXML-filer med ett antal olika program för Windows eller Mac. Om du har Dassaults uppspelare är det lite enklare, men vissa andra program låter dig helt enkelt dra och släppa filen.

 

Först behöver du ladda ned ett kompatibelt program. Därefter följer du följande steg.

 1. Gå till den mapp där filen ligger.
   
 2. Högerklicka på filnamnet.
 3. Klicka på Välj standardprogram och därefter Bläddra.
 4. Välj ett kompatibelt program som kan öppna filen.

 

 

Hur man skapar och redigerar en 3DXML-fil.

Dassaults program är det bästa alternativet för att skapa, ändra och redigera 3DXML-filer. Det innefattar CATIA och 3D XML Player.

 

 

3DXML: vanliga frågor.

Vilka program kan öppna 3DXML-filer?

Även om Daussult Systèmes har tagit fram 3DXML-formatet kan du öppna och visa filerna i en rad olika program inklusive Adobe Acrobat, vilket innefattar en filändelse för 3DXML.

 

 

Vad är en CATPART-fil?

CATPART-filer är ett annat 3D-filformat från Dassault som används i designprogrammet CATIA. Formatet införlivar funktioner för konstruktion, tillverkning och design som kan användas tillsammans med andra produkter i en CATPRODUCT-monteringsfil.

 

Hur kan jag öppna en 3DXML-fil i CATIA V5?

Gör så här för att öppna en 3DXML-fil i CATIA V5.

 

 1. Öppna CATIA och välj Arkiv > Öppna.
 2. Välj filen och öppna menyn Filformat.
   
 3. Välj 3DXML. Då ska en förgranskning visas.
   
 4. Öppna filen för redigering eller välj Skrivskyddad.
   
 5. Klicka på Öppna.

 

Kan NX öppna 3DXML?

För att öppna en 3DXML-fil i Siemens NX behöver du konvertera filen till .PRT-format. Den innehåller polygoninformation som hjälper dig att överföra filen till det nya programmet.

Läs mer om andra filtyper som liknar 3DXML.

PRC-fil image

PRC-filer

Läs mer om dessa filer – används till 3D-modeller i CAD av arkitekter och designers.

JT-fil image

JT-filer

Läs om JT-filer, 3D-modeller som designats att dela och redigera med flera parter.

MB-fil image

MB-filer

Läs mer om dessa 3D-modelleringsfiler som används i programmet Autodesk Maya.

Skaffa Adobe Illustrator

Skapa vackra vektorbilder och illustrationer.

7 dagar utan kostnad, sedan 287,50 SEK/mån.