#F5F5F5

Design

3DXML-filer.

3DXML-filer innehåller informationsrika 3D-modeller. Dessa detaljer kan innefatta kärngeometri, trådmodellsformer, texturer och belysningseffekter. Filformatet utvecklades 2005 och är känt för sin korrekthet, komplexitet och stora användningsområde inom olika branscher. Info om 3DXML – från bakgrundsstoryn till de största fördelarna.

Utforska Creative Cloud

3DXML file marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Vad är en 3DXML-fil?

Det bästa sättet att förstå det är att dela upp filnamnet: en 3DXML är en XML-fil för 3D. XML är ett enkelt textbaserat format som ger en kärna som gör att 3DXML-filen kan komprimeras mycket (i synnerhet som zip-fil). Detta innebär i sin tur att filen är enkel att dela och bädda in – och är snabb att läsa in.

Men 3DXML-filer är trots detta komplexa och innehåller sammansättningar av ytor, kanter, vertikaler, vikt, bilder och objekt. All information kan också sparas i binär kod (ettor och nollor).

Detta ska inte förväxlas med X3D – ett annat XML-baserat 3D-format.

Historien bakom 3DXML.

Företaget som utvecklade 3DXML från början hade sina rötter inom industriell tillverkning. Detta ledde till utvecklingen av sofistikerade CAD-program som snabbt anammades inom tillverkningsindustrin.

3DXML-filen vidareutvecklades sedan för att främja CAD-bilder (med element som texturer, belysning och topologi) och medgav delning i stor skala. Det har medfört att de blivit mindre och enklare att överföra och att det har förenklat införandet av 3D-bilder i textfiler.

Vad används 3DXML till?

3D-information som ska delas.

3DXML-filer är idealiska för branschspecifika tekniska dokument, inklusive designspecifikationer, broschyrer och handböcker, B2B-offerter, marknadsföringsmaterial, webbplatser och program.

Zippning av filer.

3DXML-filer har utformats för komprimering. Det är enkelt att konvertera dem till vanliga zippfiler. Bildens ytdata lagras som s.k. patches, som återtolkas på ansikten på trådmodellsytor. 3DXML-filer kan delas i mejl, på webbplatser, i dokument och som bilagor.

Produkttillverkning.

3DXML-filer kan enkelt delas och införlivas så de fungerar utmärkt i tillverkningssammanhang. De kopplar samman designers med anläggningar, leverantörer och marknadsförare. I många fall är branschspecifik PLM-information (product life management) inbyggd i 3DXML-filer.

Hitta fler vektorfiltyper

För- och nackdelar med 3DXML.

Läs om för- och nackdelarna med 3DXML.

Fördelar med 3DXML.

 • Snabbt och effektivt. 3DXML-filer är små och enkla att dela. När de komprimerats kan du skicka många samtidigt. Även om de är komplexa och exakta går de riktigt snabbt att läsa in. Som zip-filer kan de dras och släppas i många olika tillämpningar.
 • XML. Extensible Markup Language är en textbaserad kod som är tillräckligt enkel för Microsoft Notepad. Filen lagrar data med en ren struktur så ett antal olika program kan läsa och skriva i den. Det innebär att det är ännu enklare att justera och redigera 3DXML-filer.
 • Inbyggd standardisering. 3DXML-filer förfinades i samråd med andra branscher men anammade också formatet i hela programlinjen. Det innebär att 3DXML kan köras smidigt på många plattformar.

Nackdelar med 3DXML.

 • De inte alltid så enkla att öppna. Många användare har problem att öppna dessa filer, särskilt första gången. Om du använder programvara som utvecklats av de som ursprungligen skapade 3DXML-filen kan processen vara lite mer komplicerad.
 • I så fall behöver du uppspelaren. Det tar lite tid att ladda ned en fristående tillämpning med öppen källkod men det är vanligen den bästa lösningen om du vill arbeta med 3DXML-filer. Genom att ladda ned uppspelare från tredje part kan du snabbt visa och ändra informationsrika 3D-modeller.
 • Det finns stor konkurrens. 3D-modellering är ett enormt område. Andra liknande filtyper innefattar IGES, JT, OBJ, STL och X3D.

Öppna en 3DXML-fil.

3DXML-filer kan öppnas i ett antal olika program på Windows eller Mac. Specifika mediespelare från tredjepart förenklar saken väsentligt – ibland är det bara att dra och släppa filen. Först behöver du ladda ned ett kompatibelt program. Därefter följer du följande steg.

 1. Gå till mappen där filen ligger.
 2. Högerklicka på filnamnet.
 3. Klicka på Välj standardprogram och därefter Bläddra.
 4. Välj ett kompatibelt program som du vill öppna filen med.

Hur man skapar och redigerar en 3DXML-fil.

Att ladda ned något av de tredjepartsprogram som är kompatibla med 3DXML-filer är det säkraste valet när du ska skapa, manipulera och redigera 3DXML-filer.

3DXML: vanliga frågor.

Vilka program kan öppna 3DXML-filer?

Även om 3DXML-filer har skapats av en tredjepartsutvecklare öppnas filformatet inte enbart av deras program. Du kan öppna och visa filerna i ett antal olika program. Det innefattar Adobe Acrobat, som har 3DXML som filtyp.

Vad är en CATPART-fil?

CATPART-filer är ett annat 3D-filformat som används i designprogrammet CATIA. Formatet har funktioner för konstruktion, tillverkning och design som kan kombineras med andra produkter i en CATPRODUCT-monteringsfil.

Hur kan jag öppna en 3DXML-fil i CATIA V5?

Gör så här för att öppna en 3DXML-fil i CATIA V5.

 1. Öppna CATIA och välj Arkiv > Öppna.
 2. Välj filen och öppna menyn Filformat.
 3. Välj 3DXML. Då ska en förgranskning visas.
 4. Öppna filen för redigering eller välj Skrivskyddad.
 5. Klicka på Öppna.

Kan NX öppna 3DXML?

För att öppna en 3DXML-fil i Siemens NX behöver du konvertera filen till .PRT-format. Den innehåller polygoninformation som hjälper dig att överföra filen till det nya programmet.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade