DWG-filer.

Projekttekniker, designers och leverantörer använder sig av DWG-formatet för att skapa tekniska skisser och ritningar. DWG-entusiasterna prisar den standardiserade strategin för arkitektur- och teknikprojekt. Läs mer om hur du använder DWG-filer.

DWG marquee image

Vad är en DWG-fil?

DWG-filer är nära kopplade till CAD-program (Computer-Aided Design; datorstödd konstruktion). Från början var namnet en förkortning av det engelska ordet drawing (ritning) och är ett filformat som innehåller två- och tredimensionella vektorgrafikbilder. Ritare, arkitekter och ingenjörer använder ofta DWG-filer till att ta fram designskisser.

Det finns flera andra filtyper som är kopplade till DWG:

 • .bak
 • .dws
 • .dwt
 • .sv$

Detta ”öppna men egenutvecklade” format fungerar som byggblock för nya projekt i olika branscher – huvudsakligen digital konstruktion. Detaljnivån som kan uppnås är viktig för att hjälpa arkitekter och ingenjörer att visualisera design. Filerna är läsbara i många program – inklusive i Adobe Creative Cloud, till exempel Illustrator.

Historien bakom DWG.

Teamet som utvecklade Interact CAD-paketet på 1970-talet skapade filtypen .dwg och använde den som programmets eget filformat. Då datorer började omvandla designbranschen licensierades DWG för sin första iteration 1982.

Allt eftersom hårdvaran blev allt kraftfullare utvecklades fantasin hos designers och arkitekter. DWG-filerna blev tomma dukar på vilka världsrevolutionerande idéer har genererats. Med av en mängd olika CAD-program på marknaden har DWG blivit mer tillgängligt för vanliga användare.

Vad används DWG till?

Det primära användningsområdet för DWG-filer är framtagning av specialistritningar och design som spänner över många olika branscher. Från ingenjörer som jobbar med den senaste designspecen för ett nytt projekt till arkitekter och stadsplanerade som skapar offentliga miljöer – det är en hel rad olika yrkeskategorier som förlitar sig på DWG-filer för att förverkliga olika designer.

Man behöver ha speciell CAD-programvara för att öppna en DWG-fil. När man öppnar filen hittar man troligen komplexa lager med detaljerade tekniska specifikationer tillsammans med ritningar och diagram.

DWG-filer innehåller både vektorbilder och metadata som stöd till beteckningar av dessa vektorbilder. Det ger dig möjlighet att utveckla 2D- och 3D-idéerna helt på skärmen istället för att behöva förlita dig på extern information för arbetet.

Hitta fler vektorfiltyper

För- och nackdelar med DWG.

DWG kan vara det givna valet för grafik när du ska sätta ihop nya teknik- eller arkitekturprojekt men det finns några nackdelar.

Fördelar med DWG.

 • DWG betraktas ofta vara branschstandard för tekniska skisser och ritningar .
 • Den binära uppbyggnaden av DWG-filer gör dem mycket mindre än den ledande konkurrenten DXF som använder sig av ren text. Detta gör dem lämpligare att dela med kollegor och sparar lagringsutrymme.
 • Det bästa med DWG är förmågan att mappa 2D- och 3D-bilder tillsammans så att de båda versionerna alltid är kompatibla i olika designstadier.

Nackdelar med DWG-filer.

 • DWG har begränsad kapacitet. DXF är en filtyp med bredare stöd i CAD-paket, vilket innebär att samarbete mellan byråer och deras kunder tenderar att ske i DXF-format.
 • DWG-formatet har ändrats mycket över tid. Det innebär att mer än en version av filändelsen samexisterar, något som kan vara förvirrande. Dessutom kanske andra programvaror inte känner igen nyare funktioner som är inbyggda i senare versioner av DWG-formatet, vilket kan innebära att hela filer potentiellt sett kan vara obrukbara.
 • DWG-filer kan inte öppnas eller accessas utan tillgång till CAD-program om man inte konverterar dem först. Detta kan vara ett problem i samarbetsprojekt.

Öppna en DWG-fil.

Om du inte behöver göra några redigeringar kan du använda ett DWG-visningsprogram för att öppna filerna. Med rätt programvara på datorn bör du inte ha några problem att visa DWG-filerna.

Så här öppnar du en DWG med Adobe Illustrator på datorn:

 • Högerklicka på bildfilen på datorn eller i fillistan. (På Mac: tryck ned kommandoknappen och klicka med musknappen.)
 • Bläddra ned till Öppna med och visa till höger listan över program som kan öppna DWG-filer.

Hur man skapar och redigerar en DWG-fil.

Som tidigare nämnts behöver du ha ett CAD-program för att skapa och redigera en DWG-fil från scratch. Om du använder Adobe Illustrator kan du dock skapa en fil och exportera den som DWG så att filen kan öppnas i CAD-program.

Gör så här:

 1. Välj Öppna på menyn Arkiv.
 2. Leta reda på filen du vill öppna i fillistan.
 3. Klicka för att öppna filen.

Gör så här för att exportera den som en DWG-fil:

 1. Välj Arkiv, därefter Exportera.
 2. Välj en plats för filen och ange ett filnamn.
 3. Välj DWG-formatet på menyn Spara som typ (Windows) eller Format (macOS).
 4. Klicka på Spara (Windows) eller Exportera (macOS).

Tänk på att du kan få versionsproblem – kontrollera att mottagaren kan öppna filen.

DWG: vanliga frågor.

Vad står DWG för?

Termen DWG är en förkortning av det engelska ordet drawing – en referens till att ritningar är kopplat till filtypen.

Kan jag visa DWG-filer på mobilen?

Ja. Det finns många mobilappar där du kan öppna DWG-filer i farten – något som gör att användare kan redigera och dela filen på fjärrbasis.

Är DWG ett 3D-format?

I DWG-formatets barndom kunde datorer knappt hantera 2D-grafik, ännu mindre 3D. Men då hårdvaran förbättrades blev DWG-formatet mycket bättre på att hantera stabila visningar, inklusive 3D-grafik – nu är det ett standardiserat filformat.

Vad är metadata i DWG?

I programvarufiler inkluderar metadata information och instruktioner för att hjälpa programmet (och användaren) att hitta mer info om hur filen är formaterad. I DWG-filer gäller det relationen mellan 2D- och 3D-versioner liksom andra metataggar.

Läs om liknande filtyper som DWG.

STL file image

STL-filer

STL refererar till stereolitografi och används vid 3D-utskrifter och prototyper.

DXF file image

DXF-filer

Filtypen syftar till interoperabilitet mellan olika system och användare.

XVL file image

XVL-filer

Filformatet är vanligen kopplat till 3D-grafik.

EPS file image

EPS-filer

En tidigare Illustrator-filtyp som numera har ersatts av AI.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator