IGES-filer.

IGES är ett filformat för CAD-program (Computer Aided Design). Tekniker och designers använder sig av CAD-program för att skapa olika typer av bilder, som skisser och ritningar. Läs mer om IGES, dess styrkor och begränsningar samt hur du öppnar en IGES-fil.

IGES files marquee image

Vad är en IGES-fil?

IGES-filerna sparar vektorbilddata för att överföra 2D- och 3D-information mellan olika CAD-tillämpningar. Tillverkare och designers använder sig av CAD för att planera, prissätta och specificera konstruktioner samt utforma projektdetaljer. Med filändelsen .igs kan IGES-filerna lagra olika typer av information för ritningar, som trådmodeller, solida modeller och kretsscheman.

IGES står för Initial Graphics Exchange Specification, en standard som sparar information i ASCII-format.

Historien bakom IGES.

1980 samlade ett United States Air Force-projekt som hette ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing) alla olika programvaror och processer som var involverade i flygplanstillverkning för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna. Resultatet blev IGES, som snart sträckte sig utanför militära tillämpningar till andra typer av tillverkning.

Trots åldern är det fortfarande många som använder IGES än idag – även om formatet inte har ändrats så mycket sedan 1996. Nyare format som STEP är också populära.

Hur man använder en IGES-fil.

För decennier sedan var IGES ett av de första datorstödda genombrotten för amerikansk militärdesign. Några användningsområden idag:

Ta fram ritningar.

IGES specificerar den geometri som behövs för att bygga komponenter. Ritare använder sig av IGES för att skapa tekniska ritningar med flera olika vyer samt givna dimensioner.

Ytomvandlingar.

För enklare designs använder tekniker IGES för att dela med sig av ytomvandlingar för en viss fil, istället för en solid modell. Det fungerar väl för 2D-komponenter, även om det kan vara begränsat jämfört med andra CAD-format – som DWG eller STL.

Ta reda på mer om vektorfiltyper

För- och nackdelar med IGES.

Läs om för- och nackdelar med IGES innan du bestämmer dig för att använda formatet i nästa projekt.

Fördelar med IGES.

  • ASCII-text används till att lagra IGES-filer,vilket gör dem små och enkla att dela.
  • Eftersom IGES är ett av de äldsta CAD-formaten är det många CAD-tillämpningar som har stöd för formatet, vilket innebär att filerna är enkla att öppna i kompatibla program.

Nackdelar med IGES-filer.

  • IGES har inte standardiserats sedan 1996, vilket innebär att formatet inte är så uppdaterat och innovativt som andra, nyare format. CAD har utvecklats mycket sedan de första tillämpningarna av IGES och redan på 1990-talet fanns det långt mer sofistikerade sätt att lagra CAD-data.
  • Det kan vara utmanande att konvertera IGES-filer till andra filtyper och tillbaka igen. ASCII-data utgör grunden för filerna, vilket innebär att det inte finns mycket spelrum för konverteringar. Alla förändringar av data under konverteringen kan leda till fel som måste åtgärdas.
  • IGES hanterar ytgeometri väl men flertalet CAD-tillämpningar fungerar bättre med solida modeller. Detta kan leda till fel som kan påverka produktdesignen om det inte rättas till i tid.

Hur öppnar man en IGES-fil.

De flesta CAD-program och textredigerare öppnar IGES-filer i både Windows och Mac. Leta reda på och dubbelklicka på filen. Välj sedan det program du vill öppna IGES-filen med i listan.

Du kan inte använda en webbläsare för att öppna IGES-filer även om Android och iOS har appar som kan vara till hjälp.

IGES: vanliga frågor.

Är IGES samma sak som IGS?

IGES och IGS är relativt utbytbara. IGES refererar till både filtypen och det bredare formatet, medan .igs är en specifik filändelse.

Hur läser jag en IGES-fil?

Det finns många CAD-program på marknaden, en del är betalprogram medan andra är kostnadsfria, som du kan använda till att öppna en IGES-fil.

Vad är skillnaden mellan IGES- och STEP-filer?

IGES-filer definierar ytmodeller medan STEP-filer visar solida modeller. Därför föredrar CAD-användare ofta STEP-filer vid lite mer komplexa projekt. IGES används fortfarande brett inom tillverkning eftersom filerna ofta är mindre.

Är IGES-filerna av raster- eller vektortyp?

IGES är ett vektorformat – det vill säga baseras på matematiska ekvationer som gör dem oändligt skalbara. Den andra primära bildfiltypen är rasterformat, som skapar bilder baserat på pixlar.

Läs mer om liknande filtyper som IGES.

STEP file image

STEP-filer

Läs mer om ett av de första CAD-filformaten.

JT file image

JT-filer

Läs mer om detta flexibla 3D-modellformat med ISO-standardisering.

DXF file image

DXF-filer

Läs om DXF, ett CAD-format från Autodesk.

STL file image

STL-filer

Läs mer om denna föregångare till 3D-utskrifter, som i mycket påminner om IGES.

Jämföra IGES med andra filtyper.

IGES vs STEP file image

IGES jämfört med STEP

Jämför dessa båda filformat och se vilket som fungerar bäst för nästa projekt.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator