STEP-filer.

STEP-filer används ofta till CAD (computer-aided design) och 3D-utskrifter som innehåller tredimensionella modelldata till många olika designuppgifter. Läs om historien bakom och användningsområdena för STEP-filer och ta en titt på för- och nackdelar i denna praktiska guide.

STEP files marquee image

Vad är en STEP-fil?

STEP står för Standard for the Exchange of Product Data och är detsamma som ISO 10303.Det är ett vanligt filformat som används till 3D-modellering och utskrifter och är ett ISO-standardiserat utbytesformat. Det innebär att STEP-filer kan läsa och spara den fullständiga 3D-modellen – inte bara grundgeometrin – vilket är nödvändigt för en hög noggrannhet.

Alla 3D-modelldata sparas som text som olika CAD-system kan tolka. Med STEP-filer blir det enklare att skapa, dela och redigera 3D-modeller i många olika program i ett standardiserat format.

STEP-filer kallas många olika saker:

 • ISO 10303
 • STP-fil
 • P21-fil
 • STEP Physical File

Historien bakom STEP.

ISO (International Organization for Standardization) har en teknisk kommitté för automationssystem och integreringar, också kallat TC 184. Kommittén tog fram STEP-bildformatet i mitten av 1980-talet för att göra det enklare att dela filer i olika program genom att tillhandahålla ett standardiserat format för arbete med 3D-modeller och design.

1988 fick ISO basen för STEP men inte förrän 1994 togs den första utgåvan i bruk. Andra och tredje utgåvan släpptes 2002 respektive 2016.

Tillsammans med en förbättring av kompatibilitet mellan olika plattformar innehöll STEP-filer alla detaljer och hela 3D-modellen med oöverträffad precision. Vissa tidigare filformat innehöll bara grundgeometrin, vilket gjorde delning, visning och redigering mindre exakt.

Hur man använder en STEP-fil.

STEP-filer är standard inom 3D-design – inklusive arkitektur, tillverkning och utskrifter – av vissa skäl:

Delning av 3D-modeller.

Syftet med STEP-filer är att göra det mycket enklare att dela filer med 3D-data. De används ofta till att granska eller skriva ut 3D-modeller. STEP:s förmåga att hysa hela 3D-modellen och inte bara geometrin, plus förmågan att fungera med olika CAD-system, gör delning till en enkel uppgift.

Redigering av 3D-modeller.

En STEP-fil sparar alla 3D-komponenter som en enda och kan användas till att göra redigeringar av designen. Flertalet CAD-program läser och redigerar STEP-filer, vilket utökar design och samarbete mellan plattformar. Det är en stor fördel att STEP-filer har jämfört med STL-filer, som också är vanliga inom 3D-utskrifter.

För- och nackdelar med STEP.

Innan du använder detta filformat bör du ta en titt på de olika för- och nackdelarna med STEP.

Fördelar med AI.

 • STEP-filer är kompatibla med CAD-verktyg och -program, vilket gör dem enkla att dela och redigera.
 • STEP-filer är exakta och använder en matematisk representation av kurvor som kallas NURBS för att lagra data på ett exakt sätt. De kan också läsa och spara kompletta 3D-modeller.
 • Du kan anpassa en STEP-fil. Det är enkelt att dela filen med andra för att redigera eller spara på en annan dator som säkerhetskopiering.

Nackdelar med STEP-filer.

 • För arkitekturdesignsyften innehåller inte STEP-filer de material- eller texturdata som krävs för att göra dem identifierbara i CAD-program.
 • Ingen belysnings- eller kamerainformation lagras i en STEP-fil. Med FBX och USDZ kan du representera kamera- och belysningsinställningar.
 • STEP-formatet är komplext och påminner om programmeringsspråk. Det innebär att det kan ta lång tid och arbete att skapa en STEP-fil.

Öppna en STEP-fil.

Det finns olika CAD-program och andra program du kan använda för att importera och öppna en STEP-fil. Så här öppnar du en STEP-fil:

 1. Leta reda på STEP-filen på datorn eller enheten.
 2. Dubbelklicka eller högerklicka och välj Arkiv > Öppna.
 3. Filen öppnas med den STEP-läsprogramvara som redan är installerad, till exempel Adobe Acrobat.

Om STEP-filen inte öppnas kanske du först behöver installera eller öppna relevant CAD- eller STEP- läsprogramvara. Efter installationen går du till Arkiv > Öppna och väljer den fil du vill öppna.

Du kan öppna STEP-filer i både Adobe Acrobat 9 Pro Extended och Adobe 3D Reviewer.

Hur man skapar och redigerar en STEP-fil.

Gör så här för att skapa och spara en STEP-fil:

 1. Skapa en ny fil med ett CAD-program eller annan programvara.
 2. Redigera filen.
 3. Använd filändelsen .step eller .stp beroende på vilka alternativ som visas.

Du kan redigera en STEP-fil i Adobe Acrobat:

 1. Öppna Adobe Acrobat och STEP-filen.
 2. Klicka på Redigera i panelen till höger.
 3. Använd redigeringsverktygen och gör de ändringar du vill.
 4. Spara filen.

STEP: vanliga frågor.

Vilka är de bästa användningsområdena för STEP-filer?

STEP-filer är avsedda för skapande, redigering och delning av 3D-modelldesign i olika CAD-program. Det är ett standardiserat filformat, vilket gör det mycket enklare att dela designmaterial. Formatet används mest inom arkitektur, mekanik och tillverkning men alla branscher kan skapa en STEP-fil.

Är STEP en CAD-fil?

Ja, STEP är ett CAD-format. STEP är utformat att användas brett i många typer av CAD-program och andra program och är en enhetlig CAD-fil (kallas också ISO 10303).

Är STP och STEP samma sak?

STP och STEP är samma filformat. Filändelserna .stp och .step är utbytbara och båda uppfyller standarden för ISO 10303. Om du behöver skapa en STEP- eller STP-fil fungerar endera ändelsen – det beror främst på vilket program du använder.

Kan jag skriva ut en STEP-fil?

Du kan skriva ut en STEP-fil efter att du konverterat den till en STL-fil. Det skapar ett utskrivbart 3D-format som kan bearbetas och levereras till en 3D-skrivare.

Hur konverterar jag STEP till STL?

det enklaste sättet att konvertera en STEP-fil till en STL-fil är att öppna den i CAD-programmet du använde för att skapa STEP-filen och sedan exportera den som STL.

Läs mer om liknande filtyper som STEP.

STL file image

STL-filer

Läs hur du konverterar STEP-filer till STL för enkel 3D-utskrift.

DWG file image

DWG-filer

Läs om detta äldre CAD-format som används för 2D- och 3D-ritningar.

SKP file image

SKP-filer

Läs om 3D-modellfiler du kan använda med designprogrammet SketchUp.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator