Ge era team den ultimata signeringslösningen.

Samarbeta och snabba upp godkännandearbetsflödet med Adobes e-signaturer i ert Teams-arbetsutrymme.


Chatta, samarbeta, dela och skriv under med Adobe Sign och Microsoft Teams.

Öka produktiviteten med integrerad chatt och e-signaturer:
Microsofts rekommenderade e-signaturlösning Adobe Sign fungerar direkt inifrån Microsoft Teams flikgränssnitt så att ni snabbt och säkert kan underteckna och skicka dokument, avtal och digitala formulär varifrån som helst, på vilken enhet som helst.
 

Arbeta i digital hastighet:
Med ett elektroniskt underskriftsarbetsflöde skapar ni bättre samarbetserfarenheter och slutför uppgifter genom att få godkännanden och underskrifter tillbaka på bara några minuter istället för dagar.
 

Ha full koll på dokumentstatus:
Adobe Sign i Teams låter er sikta mot skym med hela dokumentprocessen med loggning i realtid. Ni får meddelande när dokument har undertecknats, kolla vilka dokument som är ute för underskrift, vilka som undertecknats eller väntar på underskrifter och skicka ut påminnelser för dem som saknas.
 

Förlita er på Adobe, ledaren inom säkra digitala dokument:
Runt om i världen ger Adobes e-signaturer den högsta nivån av autentisering, globala säkerhetsstandarder och juridisk efterlevnad.

 

Läs rapporten  |  Visa integreringsguider

Skaffa Adobe Sign-tillägget

Chatta, samarbeta, dela och skriv under med Adobe Sign och Microsoft Teams.

Öka produktiviteten med integrerad chatt och e-signaturer:
Microsofts rekommenderade e-signaturlösning Adobe Sign fungerar direkt inifrån Microsoft Teams flikgränssnitt så att ni snabbt och säkert kan underteckna och skicka dokument, avtal och digitala formulär varifrån som helst, på vilken enhet som helst.
 

Arbeta i digital hastighet:
Med ett elektroniskt underskriftsarbetsflöde skapar ni bättre samarbetserfarenheter och slutför uppgifter genom att få godkännanden och underskrifter tillbaka på bara några minuter istället för dagar.
 

Ha full koll på dokumentstatus:
Adobe Sign i Teams låter er sikta mot skym med hela dokumentprocessen med loggning i realtid. Ni får meddelande när dokument har undertecknats, kolla vilka dokument som är ute för underskrift, vilka som undertecknats eller väntar på underskrifter och skicka ut påminnelser för dem som saknas.

Förlita er på Adobe, ledaren inom säkra digitala dokument:
Runt om i världen ger Adobes e-signaturer den högsta nivån av autentisering, globala säkerhetsstandarder och juridisk efterlevnad.

 

Läs rapporten  |  Visa integreringsguider

Skaffa Adobe Sign-tillägget

Adobe Sign och Microsoft Teams

”Adobe Sign är den nya grundbulten i vårt digitala arbetsflöde. Integreringen med befintliga Microsoft-verktyg och processer innebär att vi får ut maximalt av vår investering och snabbt tjänar in pengarna. Vi är stora användare av samarbetsverktyg som SharePoint, så med de nya möjligheterna Teams och Flow ger är det helt självklart – då de integreras med Adobe Sign – att vi använder dessa verktyg för att förbättra vårt samarbete inom organisationen.”

 

– Dave Thalacker, Director för IT Operations and Network Security vid Iowa State

 

Titta på videon

Den trygghet ni behöver från det företag ni hyser tilltro till.

Säkerhet. Skydda era data, era dokument och företaget med branschledande säkerhetsresurser från Adobe.

 

Regelefterlevnad. Adobe Document Cloud-lösningarna klarar de mest krävande bransch- och lagkrav – det blir enkelt för er att säkerställa efterlevnaden och samla in juridiskt bindande e-signaturer eller autentisera undertecknarnas identitet med myndighetsbaserad ID-kontroll.

 

Säkra och kontrollera. Få den kontroll ni behöver tillämpa och hantera med våra driftsättningsresurser för företag och adminguider.

Integreringar mellan Microsoft + Adobe Document Cloud.

Skapa och dela pdf:er direkt inifrån Microsoft 365-program. Du kan också skicka dokument för underskrift och sedan hålla koll på statusen i Word, PowerPoint och Outlook.

Använd programmen i Document Cloud tillsammans med SharePoint för att få smidigare dokumentflöden. Få avtalen undertecknade direkt och arbeta smidigt med pdf-filer. 

Skicka, underteckna, håll koll på status och lagra avtalen med e-signaturer du litar på – var som helst, när som helst, på vilken enhet som helst – inuti Microsoft Dynamics.

Vill du veta mer?

Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är vi här för att besvara era frågor.