Gå från upphandling till betalning på nolltid.

Aktivera Acrobat Sign i SAP Ariba för att korta avtalscyklerna.


Kapa tiden för signering med upp till 80 % med Acrobat Sign i SAP Ariba.

Samla in underskrifter snabbare. Få avtal signerade elektroniskt i SAP Ariba-miljön.

Automatisera processerna.Integrera underskriftsrutinen i SAP Ariba-arbetsflödet för att kombinera interna och externa godkännanden. Färdigställ och skicka ut dokument för e-signering i modulen SAP Ariba Contract Management.

Förenkla avtalstecknandet.Gör det möjligt för mottagarna att visa, signera och returnera avtalen från en webbläsare eller mobil enhet. Skicka automatiskt en certifierad PDF på godkända avtal till samtliga parter.

Håll dig uppdaterad. Håll koll på dokumentstatus oavsett var du är. Få reda på direkt när de har öppnats, undertecknats och returnerats.

Acrobat Sign i SAP Ariba

Den trygghet ni behöver från det företag ni hyser tilltro till.

Säkerhet. Skydda era data, era dokument och företaget med branschledande säkerhetsresurser från Adobe.

 

Regelefterlevnad. Adobe Document Cloud-lösningarna klarar de mest krävande bransch- och lagkrav – det blir enkelt för er att säkerställa efterlevnaden och samla in juridiskt bindande e-signaturer eller autentisera undertecknarnas identitet med myndighetsbaserad ID-kontroll.

 

Säkra och kontrollera. Få den kontroll ni behöver tillämpa och hantera med våra driftsättningsresurser för företag och adminguider.

Vill du veta mer?

Ta reda på hur Adobe Document Cloud kan hjälpa ditt företag.