Service Now logo

Hanteringen av tjänster går blixtsnabbt.

Det kan hanteringen av godkännanden också.

Samla in e-signaturer på nolltid med hjälp av Adobe Acrobat Sign-integrering i ServiceNow.


Snabb hantering av tjänster med Acrobat Sign och ServiceNow.

Slipp det tidsödande arbetet med att lägga in data i formulär, avtal och andra dokument, och minimera riskerna för fel. Med Acrobat Sign och ServiceNow sammanfogas data automatiskt så att avtal kan förberedas snabbare.

Kom igång snabbt. Integrera Acrobat Sign i ServiceNow utan kodning eller komplicerad installation. Det är bara att dra och släppa e-signering till valfritt arbetsflöde för IT, HR eller kundtjänst.

Skicka på några sekunder. Bara peka eller klicka för att förbereda och skicka dokument för signering i ServiceNow-arbetsflödet.

Samla in data om underskrifterna. Lägg till formulärfält i avtal för att samla in data och lägg in signerade avtal automatiskt i ServiceNow.

Underlätta godkännandeprocesser. Skicka, spåra och godkänn från kontoret eller när du är på språng, när som helst och från vilken enhet som helst.

ServiceNow-gränssnitt för elektroniska signaturer

Anställ topptalanger snabbt med Acrobat Sign för ServiceNow HR Service Delivery.

Lägg till betrodda och juridiskt bindande elektroniska och digitala signaturer i era tillämpningar med HR Service Delivery.

Gör det personligt. Generera skräddarsydda dokument automatiskt genom att sammanfoga data från ServiceNow till dokumenten och sedan skicka dem för undertecknande.

Samla in och spara data på ett enkelt och säkert sätt. Samla in personaldata i ifyllbara pdf:er under underskriftsprocessen och lagra säkert alla data i personalregistret för medarbetaren.

Skicka runt filer enkelt. Stöd för komplexa arbetsflöden för e-underskrifter som cirkulering till flera undertecknare. Deltagare kan underteckna seriellt, parallellt eller i vilken ordning du vill.

Microsoft SharePoint och Adobe Acrobat PDF

Den trygghet ni behöver från det företag ni hyser tilltro till.

Säkerhet. Skydda era data, era dokument och företaget med branschledande säkerhetsresurser från Adobe.

 

Regelefterlevnad. Adobe Document Cloud-lösningarna klarar de mest krävande bransch- och lagkrav – det blir enkelt för er att säkerställa efterlevnaden och samla in juridiskt bindande e-signaturer eller autentisera undertecknarnas identitet med myndighetsbaserad ID-kontroll.

 

Säkra och kontrollera. Få den kontroll ni behöver tillämpa och hantera med våra driftsättningsresurser för företag och adminguider.

Service Now logo

Läs om integreringen av Acrobat Sign i ServiceNow och hämta programmet.

Vill du veta mer?

Oavsett om ni behöver grundläggande information om våra lösningar eller vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är vi här för att besvara era frågor.