IT-resurser och insikter

Efterlevnad på köpet.

Vi utvecklar kontinuerligt tekniker och tjänster som hjälper er att följa säkerhetsstandarder och lagkrav.

Regelefterlevnad

Efterlevnad är viktigt för alla. Det gäller oss med.

Läs vad vi gör för att hjälpa er att uppfylla de striktaste lagar, regler och

branschspecifika krav oavsett var ni verkar.

Regelefterlevnad.

Häng med.

Vårt öppna, flexibla ramverk är byggt för att anpassas

efter ständigt föränderliga regler runt om i

världen, för att säkerställa att ni följer reglerna

och verksamheten aldrig drabbas.  

Få juridiskt bindande e-underskrifter runt om i världen. 

Lagarna kring e-signaturer skiljer sig från land till land. Därför är det bra att vi

håller koll på dem alla för att kunna hantera

era risker och säkerställa att alla

e-signaturer ni använder är juridiskt bindande.

Alla våra lösningar

uppfyller höga standarder.

Adobes lösningar följer

både säkerhetsstandarder och branschspecifika

regler som HIPAA, FERPA, GLBA

och FDA 21 CFR Part 11.

Efterlevnad och Adobe Sign

E-signaturer som följer kraven med

Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign ger den tillförlitlighet ni behöver genom att följa eIDAS och andra certifikatbaserade regler för digitala underskrifter.

Tillgänglighet och Acrobat

Mer tillgänglighet i Acrobat.

Adobe Acrobat och Acrobat Reader ger också utomordentligt tillgänglighetsstöd så att ni kan vara säkra på att människor med varierande förmågor får tillgång till det material ni tillhandahåller.

Pdf-standarder

Våra pdf:er uppfyller de högsta standarder.

Acrobat-pdf:er uppfyller ISO 32000-standarderna för elektroniskt dokumentutbyte, inklusive de särskilda pdf-standarderna PDF/A för arkivering, PDF/E för konstruktion och PDF/X för tryckning.

Ring oss och prata om vad Adobe kan göra för ert företag

Oavsett var ni befinner er på er digitala omvandlingsresa kan ni ta nästa steg med Adobe Document Cloud.

Ring oss och prata om vad Adobe kan göra för ert företag

Oavsett var ni befinner er på er digitala omvandlingsresa kan ni ta nästa steg med Adobe Document Cloud.