Håll affärsverksamheten igång – oavsett sektor eller bransch.

Sammanför fristående processer och skapa smidiga, heldigitala upplevelser med Adobe Document Cloud-lösningar.

 

 

Håll affärsverksamheten igång – oberoende av sektor eller bransch.

Sammanför fristående processer och skapa smidiga, heldigitala upplevelser med Adobe Document Cloud-lösningar.

Se hur ni kan förvandla kund- och medarbetarupplevelserna i er bransch.

Finanssektorn

Finanssektorn

Skapa snabba och enkla registreringsmöjligheter med digitala applikationer.

Se hur Rabobank förbättrade kundupplevelsen genom pappersfria processer.

Försäkring

Försäkring

Förbättra kundupplevelsen med heldigitala processer för ansökningar, villkor, förnyelser och skadeanspråk.

Se hur övergången till digitala arbetsflöden hjälper Unum att få tillbaka ifyllda och undertecknade formulär på mindre än ett dygn.

Myndigheter

Offentlig sektor

Undvik förseningar och förbättra tjänsterna samtidigt som strikta krav på regelefterlevnad respekteras. Betjäna medborgarna bättre än någonsin.

Se hur delstaten Hawaii inspirerade sina anställda och sparade miljontals dollar.

Hälsovård, läkemedel och bioteknik

Hälsovård, läkemedel och bioteknik

Omvandla arbetsflödena för dokument och underskrifter så att de blir snabbare, effektivare, säkrare och följer regelverken bättre.

Se hur Merck kunde kapa bort en vecka från sina signeringsprocesser.

Utbildning

Utbildning

Utbildningsinstitutioner som Clemson University förbättrar upplevelserna för studenter och personal, både på och utanför campus. Se hur Clemson Athletics lyckas genom digitalisering.

Se hur Pace University gav administratörerna mer tid att fokusera på eleverna.

Begreppet ”arbetsplats” har omdefinierats – dags att se över produktiviteten i alla delar av organisationen.

Försäljning

Försäljning

Låt säljarna fokusera på försäljning och slippa tidskrävande dokumentadministration.

Utbildning

HR

Omvandla befintliga HCM-investeringar till helt digitala processer.

Inköp

Inköp

Få rätt varor vid rätt tid med smarta digitala arbetsflöden.

Rättsligt

Juridisk information

Ge personalen tillgång till självservice för att få tag i förgodkända juridiska dokument.

The Global Fund
The Global Fund

”Vi valde Adobe Sign eftersom det definitivt var den starkaste lösningen på marknaden.”

Andrew Tatam, IT Business Partner Manager, The Global Fund

Merck

”Före Adobe Sign fanns det egentligen inget sätt att snabba upp arbetsflödet för underskrifter eftersom det sköttes per post, och posthanteringen var inget vi kunde påverka. Med Adobe Sign har vi mer kontroll.”

– Dimitri Metzger, Global Project Manager, Strategic Cloud Solutions & Digital Transformation, Merck

The Global Fund
BT - Penmanship
BT

”Vår genomsnittliga handläggningstid för kontrakt har gått från 28 dagar till 7 timmar med Adobe Sign. Kundnöjdheten stiger efter som det går så mycket snabbare.”

Andrea Swann, Global Admin Lead, BT

Adobe Document Cloud fungerar inuti de verktyg avdelningarna redan använder.

Microsoft
Salesforce
Google
Workday
ServiceNow

Den trygghet ni behöver från det företag ni hyser tilltro till.

Säkerhet. Skydda era data, era dokument och företaget med branschledande säkerhetsresurser från Adobe.

 

Regelefterlevnad. Document Cloud-lösningarna klarar de mest krävande bransch- och lagkrav – det blir enkelt för er att säkerställa efterlevnaden och samla in juridiskt bindande e-signaturer eller autentisera undertecknarnas identitet med myndighetsbaserad ID-kontroll.

 

Säkra och kontrollera. Få den kontroll ni behöver tillämpa och hantera med våra driftsättningsresurser för företag och adminguider.

Den trygghet ni behöver från det företag ni hyser tilltro till.

Säkerhet. Skydda era data, era dokument och företaget med branschledande säkerhetsresurser från Adobe.

 

Regelefterlevnad. Document Cloud-lösningarna klarar de mest krävande bransch- och lagkrav – det blir enkelt för er att säkerställa efterlevnaden och samla in juridiskt bindande e-signaturer eller autentisera undertecknarnas identitet med myndighetsbaserad ID-kontroll.

 

Säkra och kontrollera. Få den kontroll ni behöver tillämpa och hantera med våra driftsättningsresurser för företag och adminguider.

Hjälp ditt företag att få en effektiv och smidig dokumenthantering med Adobe Document Cloud.

Adobe Acrobat
Adobe Acrobat för företag
 

Adobe Acrobat håller dig i kontakt med teamet med enkla arbetsflöden på dator, mobil och webben – oavsett var du sitter och jobbar. 

 

Läs mer 

Adobe Sign
Adobe Sign för företag
 

Adobe Sign får arbetet att flyta på. Lägg enkelt till elektroniska underskrifter i vilket dokument som helst. Automatisera viktiga arbetsflöden. Och följ de striktaste standarder och lagar runt om i världen.

 

Läs mer