Chris Bjerre
Adobe Prelude

Vad kan du göra med Prelude?

 
Märk upp och koda om videomaterial och skapa snabbt grovklippningar med Prelude – ett loggnings- och importverktyg som ordnar media och metadata intuitivt och effektivt. Prelude samverkar smidigt med Adobe Premiere Pro, vilket ger ordning och reda, samt ett smidigt arbetsflöde genom hela produktionsprocessen.
 
Självstudiekurs om Prelude, ordna ditt material
Ordna ditt material och skapa en grov sammanställning med Prelude.
Lär dig att använda Preludes sorteringsverktyg för att se till att du har ordning och reda i ditt Premiere Pro-projekt från början.
Självstudiekurs om Prelude, ordna filmklipp
Ordna filmklipp, delklipp och sekvenser.
Lär dig använda namngivnings- och metadatafunktionerna i Prelude och hur lätt det är att skapa delklipp, bygga upp en sammanställning av din grovklippning och skicka sammanställningen till Premiere Pro som en sekvens som kan redigeras direkt.
Självstudiekurs om Prelude, lägg till anteckningar i dina mediefiler
Lägg till anteckningar i din mediefiler.
Lägg till anteckningar till redigeraren eller regissören i dina mediefiler som de kan läsa när de redigerar i Premiere Pro.
Behance

Få inspiration. Få jobb.

Skaffa dig följare och följ själv andra – och hitta kanske till och med nästa jobbmöjlighet på Behance, världens största kreativa community.