Berätta din historia med {{premiere-pro}}.

Helt nya ljudarbetsflöden.

Nå fram snabbare till slutresultatet med färre klick. AI kategoriserar automatiskt olika ljudtyper och visar rätt reglage för arbetsuppgiften. Med en ny intelligent vågformsdisplay och intuitiva reglage för borttoning blir den enklare för nybörjare att lära sig redigera ljud och för erfarna proffs att jobba snabbare.

Redigera med precision, från grovklippning till slutversion.

Mejsla fram din berättelse med samma redigeringsverktyg som Hollywood-proffsen använder. Infoga snabbt långa filmklipp eller dra klipp mellan olika tidslinjer, använd 3- och 4-punktsredigering och skapa enkelt J- och L-klipp. Trimma med verktyg som ripple, roll, slip och slide tills det känns rätt.

Skapa videor som sticker ut och ser fantastiska ut.

Ge videon det lilla extra med inbyggda mallar och övergångar. Berätta i färg genom att använda färgsättning och korrigering för att hålla en konsekvent look hela vägen. Förbättra dialogen och minska bruset med proffsiga ljudverktyg.

Gör snabbt grovklipp med {{text-based-editing}}.

Autogenerera transkriptionen, markera text för att lägga till klipp på tidslinjen – och förfina sedan materialet, ändra ordningsföljden och trimma klippen precis som redigerar ett textdokument. Om du vill göra fler finjusteringar kan du rensa bort alla jobbiga pauser med bulkradering och använda {{filler-word-detection}} för att ta bort oönskade ovidkommande ord som typ, va, öhm.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/premiere/campaign/pricing/blade/creativecloud/individual/default