Service Now logo

Správa služieb
Aj schvaľovať môžete rýchlosťou svetla.

Integrácia aplikácie Adobe Acrobat Sign pre ServiceNow zhromažďuje právne záväzné podpisy v rekordne krátkom čase.

Spustiť bezplatnú skúšobnú verziu

ServiceNow UI for electronic signature

Urýchlenie správy služieb produktmi Acrobat Sign a ServiceNow

Povedzte zbohom opakovanému zadávaniu údajov do formulárov, dohôd či zmlúv a všetkým chybám, ktoré pri tom vznikajú. Acrobat Sign pre ServiceNow automaticky spája potrebné údaje, takže zmluvy pripravíte oveľa rýchlejšie.

Rýchly začiatok práce. Integrujte Acrobat Sign do služby ServiceNow bez nutnosti programovania či zdĺhavého nastavovania. Jednoducho kurzorom potiahnite a vložte elektronické podpisy do akéhokoľvek procesu súvisiaceho s informačnými technológiami, ľudskými zdrojmi či službami zákazníkom.

Odosielanie v priebehu sekúnd. Na prípravu a odoslanie dokumentov na elektronický podpis v ľubovoľnom pracovnom postupe ServiceNow vám stačí niekoľko ťuknutí alebo kliknutí.

Zhromažďovanie údajov o podpisovateľoch. Pridávajte do zmlúv nové polia na zhromažďovanie údajov a automaticky odosielajte podpísané dokumenty späť do služby ServiceNow.

Bezproblémové schvaľovanie. Odosielajte, sledujte a schvaľujte dokumenty odkiaľkoľvek a z ľubovoľného zariadenia, či už ste v kancelárii alebo u zákazníka.

Prečítať si stručný prehľad riešenia | Zobraziť príručku k integráciám

Microsoft SharePoint and Adobe Acrobat PDF

Rýchle prijímanie tých najlepších talentov pomocou aplikácie Acrobat Sign pre ServiceNow HR Service Delivery

Pridávajte do svojich aplikácií HR Service Delivery funkcie dôveryhodných, právne záväzných elektronických a digitálnych podpisov.

Prispôsobenie obsahu. Generujte prispôsobené dokumenty automaticky zlučovaním údajov zo služby ServiceNow a ich vložením do dokumentov. Následne ich môžete presmerovať na podpis.

Jednoduché a bezpečné zhromažďovanie a ukladanie údajov. Zhromažďujte počas podpisovania údaje o zamestnancoch do vypĺňateľných PDF formulárov. Údaje môžete bezpečne ukladať do záznamov o danom pracovníkovi.

Jednoduché smerovanie. Zdokonaľte zložité pracovné postupy podpisovania, ako je napríklad smerovanie dokumentov viacerým podpisovateľom. Účastníci môžu podpisovať postupne, zároveň alebo v poradí, ktoré sami určíte.

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/resources/assurance-you-need

Vyhľadať Acrobat Sign v obchode ServiceNow Store

https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/company/e5c5b4b1465667e2000202a0ba31c26e/Adobe%20Systems%20Inc?referer=sn_appstore_store.do%23!%2Fstore%2Fsearch%3Fq%3Dadobe#_blank| Service Now logo

Prečítajte si viac o integrácii aplikácie Acrobat Sign pre ServiceNow a získajte aplikáciu.

Navštíviť ServiceNow Store

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/resources/want-to-know-more