KREATÍVNE RIEŠENIA PRE MODERNÉ PODNIKY

Zmeňte vytváranie obsahu od základov so službou Creative Cloud, ktorá využíva generatívnu umelú inteligenciu

Udržiavajte krok s rýchlo rastúcim dopytom po obsahu a kampaniach, ktoré očaria zákazníkov a rozbehnú rast firiem. Špičkový kreatívny softvér Adobe a generatívna umelá inteligencia Adobe Firefly umožňujú organizáciám rozvíjať kreativitu, vytvárať viac za kratší čas a udržiavať konzistentnosť značky v tímoch a kanáloch.

Podporte kreatívne tímy službou Adobe Creative Cloud 

Integrácia nástroja Firefly v aplikáciách Creative Cloud umožňuje kreatívnym tímom rýchlejšie generovať viac nápadov. Zrýchlite proces predaja a udržte si pri tom kreatívnu kontrolu. Zjednodušte revízie a schvaľovanie. A už čoskoro budete môcť pomocou objektových kompozícií vkladať obrázky značky do ľubovoľnej scény a vďaka súpravám štýlov udržiavať všetko konzistentné.

Sivá kabelka zakomponovaná do scény s planétami v pastelových farbách. Vedľa je pôvodný obrázok kabelky položenej na stole, príkazový riadok s textom so slovami Fantasy surreal landscape (Surrealistická krajina v štýle fantasy), a tlačidlo s nápisom Generate (Generovať).

Zvýšte produkciu zdrojových obmien pomocou služieb Firefly 

Automatizujte produkciu vysokokvalitných obmien pre rôzne publiká, kanály a trhy pomocou služieb Firefly – súpravy rozhraní API služieb Firefly a Creative Cloud. Špecifický obsah značky môžete ešte viac škálovať vlastnými modelmi vyškolenými na vašom štýle, obrázkoch a produktoch. V službách Creative Cloud a Adobe Express môžete tieto prostriedky ľahko vylepšovať.

Koláž obrázkov nákupných tašiek, ľudí v pozíciách jogy a jedál, ako napríklad labužnícky vyzerajúci cheeseburger a kôpka lievancov, s nápismi značky HOXTON.

Umožnite marketingovým pracovníkom vytvárať značkový obsah aplikáciou Adobe Express

Dajte marketingovým tímom k dispozícii nástroje na vytváranie a úpravu obrázkov, videí, animácií a ďalšieho obsahu aplikáciou Adobe Express, ktorá je komplexnou aplikáciou na tvorbu obsahu. Funkcie využívajúce Firefly umožňujú jednoducho miešať, meniť veľkosť a lokalizovať existujúce zdroje podľa vlastných potrieb. Vďaka šablónam a ochranným prvkom zostane všetko konzistentné a integrácie do služby Creative Cloud pomôžu tímom zdieľať zdroje a zabezpečiť synchronizáciu.

Koláž s grafikami značky vo finálnej verzii, súčasťami návrhu a prvkami používateľského rozhrania Adobe Express. Grafika zobrazuje fialovú fľašu so slovami Power your energy (Dodajte si energiu). Súčasti zahŕňajú grafiku fľaše, priehľadné pozadie a viacfarebné vzorkovníky. Prvky používateľského rozhrania zahŕňajú tlačidlo s nápisom Translate (Preložiť), pred kórejským textom a portréty marketérov a ich recenzné komentáre.

Objavte výnimočnosť nástroja Firefly

Spoločnosť Adobe je lídrom v oblasti kreatívnej technológie. Preto sa môžete spoľahnúť, že vám pomocou generatívnej umelej inteligencie pomôže urýchliť tvorbu nápadov a škálovať produkciu obsahu v rámci celého podniku. Prezrite si výhody používania nástroja Firefly priamo v centre pracovných postupov pre obsah.

Čiernobiela ikona so symbolom hviezdy, ktorú Adobe používa na označenie funkcií umelej inteligencie.

Široké spektrum vysokokvalitných modelov umelej inteligencie 

Čiernobiela ikona šípky smerujúcej z jedného bodu do druhého.

Integrácia do pracovných postupov pre obsah

Čiernobiela ikona so zakrúžkovaným symbolom začiarknutia.

Zodpovedný vývoj a bezpečné používanie na komerčné účely

Čiernobiela ikona tipu k produktu.

Prispôsobiteľnosť konkrétnej značke 

Pozrite si ukážku

Služby Firefly

Vlastné modely

Objektové kompozície, odkazy na štýly, súpravy štýlov

Šablóny značky a súpravy štýlov aplikácie Adobe Express

IBM mení pomocou nástroja Firefly koncept tvorby obsahu a digitálneho marketingu 

Okrem 26-násobne lepšej interakcii s dátovými zdrojmi pre sociálne médiá vygenerovanými umelou inteligenciou spoločnosť zjednodušila pracovné postupy. Pomohla tak kreatívcom a marketingovým pracovníkom venovať viac času dôležitejšej práci. 

Logo spoločnosti IBM, pričom písmená I, B a M sú vytvorené z horizontálnych prúžkov.

Názory analytikov 

Logo spoločnosti Futurum Group, pričom čierny názov spoločnosti je vedľa čiernobielej grafiky peria.

„Integrácia služby Firefly a nástrojov generatívnej umelej inteligencie od spoločnosti Adobe do všetkých jej produktov zabezpečuje, že tvorcovia obsahu, dizajnéri a manažéri môžu pracovať so zdrojmi v rámci celého pracovného postupu s obsahom bez nutnosti obmedzovať sa na jednu aplikáciu.“

Firefly Announcement Details Adobe Enterprise Generative AI Approach (Oznámenie o nástroji Firefly upresňuje prístup spoločnosti Adobe ku generatívnej umelej inteligencii) – Keith Kirkpatrick, Futurum (september 2023)

Logo spoločnosti Forrester, pričom názov spoločnosti je čierny.

„Spoločnosť Adobe sa nielenže plne venuje generatívnej umelej inteligencii, ale zároveň si vybudovala aj náskok, ktorý ešte navyšuje. Vidíme dva hlavné dôvody, prečo spoločnosť tak intenzívne v tomto smere investuje. Rozširuje a posilňuje efektivitu svojich kmeňových zákazníkov – tvorcov aj dizajnérov a zároveň oslovuje a rozširuje okruh zákazníkov, ktorí môžu byť menej závislí od svojich kolegov z oblasti dizajnu.“ 

Ako môžete transformovať tvorbu obsahu so spoločnosťou Adobe vy?