#F5F5F5

DIZAJN

DWG vs DXF

DWG aj DXF sú obrázkové vektorové súbory. Ide o určité typy obrázkov založené na geometrii a pomeroch, ktoré sa nepixelujú. Dizajnéri zvyčajne používajú súbory DWG výhradne na kreslenie a súbory DXF na zdieľanie dizajnov. Ktorý z nich sa viac hodí pre vašu prácu?

Preskúmať Creative Cloud

DWG vs DXF marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor DWG?

Súbor DWG bol pôvodne vytvorený na ukladanie 2D a 3D obrázkov. Tento univerzálny typ súboru bol zároveň vytvorený na základe kompaktného binárneho kódu, čo uľahčuje jeho ukladanie a presúvanie.

Ďalšie informácie o súboroch DWG

Čo je súbor DXF?

Súbor DXF vznikol v približne rovnakom období ako súbor DWG. Označenie DXF opisuje svoj účel – D rawing E x change F ormat (formát na výmenu kresieb). Bol navrhnutý ako most, ktorý prepája desiatky alebo dokonca stovky počítačom podporovaných programov (CAD) na kreslenie a navrhovanie.

Ďalšie informácie o súboroch DXF

Aký je rozdiel medzi súbormi DWG a DXF?

Súbory DWG aj DXF predstavujú priemyselné štandardy pre tých, ktorí pri navrhovaní používajú programy CAD. Oba súbory ukladajú rovnaký typ údajov a majú podobnú úroveň kvality. Používajú na to však výrazne odlišné štýly kódovania.

Obsiahnuté vektorové obrázky a objekty sa taktiež líšia, a preto majú aj rozdielne veľkosti súborov. Celkovo najväčšie rozdiely spočívajú v zjednodušení ovládania a kompatibilite, treba však poznamenať, že je to zámer. Súbory DXF majú napríklad otvorený zdrojový kód a môžete ich používať v rôznych aplikáciách tretích strán. Naopak súbory DWG môžete používať iba v určitých programoch.

Hodnota vektorov

Pomery, geometria a rovnice sú stavebnými blokmi vektorovej grafiky. To znamená, že ich rozmery sa nemenia bez ohľadu na to, ako veľmi ich zväčšujete alebo zmenšujete. Na druhej strane rastrové obrázky sa skladajú z mriežok pixelov, ktoré sa môžu rýchlo rozmazať a roztiahnuť za hranice mierky.

Súbory DWG a DXF sú vektorové formáty. Obrázky, ktoré ukladajú, obsahujú prvky ako čiary, šípky, oblúky, kruhy, pokročilé krivky, mnohouholníky a texty. Jednotlivé prvky môžete ľahko upravovať, prispôsobovať, pridávať alebo odstraňovať.

Štruktúra a veľkosť súborov

Súbory DWG sú kompaktnejšie ako súbory DXF a dokážu ukladať širšiu škálu súborov. Súbory DWG používajú nuly a jednotky binárneho kódu a súbory DXF zasa používajú textové kódovanie (ASCII). Binárny kód je kompaktnejší a súbory DWG sú zvyčajne o 25 % menšie. V skutočnosti ich môžete uložiť štyri v tom istom priestore, aký zaberajú tri súbory DXF.

Vo vektorových kresbách DXF je každý prvok „vyhláskovaný“. Preto sú tieto súbory väčšie, zároveň sa však aj ľahšie prekladajú v iných programoch. Niektoré súbory DXF, najmä tie, ktoré obsahujú množstvo vrstiev, môžu mať veľkosť stoviek megabajtov. Mali by ste ich buď rozdeliť, alebo komprimovať, prípadne urobiť oboje.

Formát DWG je rozmanitejší

Súbory DWG dokážu spracovať celý rad typov kresieb. Dôležitou časťou rozsahu schopností súborov DWG je 3D geometria. Súbory DXF väčšinou spracúvajú 2D vektorové obrázky, najmä v skorších verziách formátu. Súbory DXF tiež môžu mať obmedzenia týkajúce sa farieb. Súbory DXF taktiež pravdepodobne nebudú podporovať špeciálne funkcie a vlastnosti. Tie boli odstránené, aby boli súbory flexibilnejšie, kompatibilnejšie a jednoduchšie sa zdieľali.

Formát DXF je určený na zdieľanie

Ak chcete zdieľať vektorové vykresľovanie alebo kresbu DWG, môže byť užitočné konvertovať ich na súbory DXF. Boli vytvorené na prenos 2D obrázkov do iných programov CAD určených na zobrazovanie a úpravy. Súbory DXF sa zameriavajú na kompatibilitu. Sú tiež užitočné pre profesionálov, ktorí v rámci jedného projektu používajú viacero programov. Niektoré obrázky DXF môžete dokonca presunúť do iných typov súborov.

DWG vs DXF: najčastejšie otázky

Ako skonvertujem súbor DXF na DWG?

Konverzia súboru DXF na DWG je jednoduchá. Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov.

  1. Otvorte program AutoCAD.
  2. Vyberte File (Súbor) > Open (Otvoriť) a vyberte svoj súbor DWF.
  3. Vyberte File (Súbor) > Save As (Uložiť ako).
  4. V rozbaľovacom zozname File Types (Typy súborov) vyberte DWG.

Ako môžem otvoriť súbor DWG v PDF?

Ak chcete otvoriť súbor DWG ako PDF, musíte ho najprv skonvertovať.

  1. Otvorte Adobe Acrobat.
  2. Vyberte Tools (Nástroje) > Create PDF (Vytvoriť PDF).
  3. Vyberte Single File (Jeden súbor) > Select a File (Vybrať súbor).
  4. Nahrajte súbor DWG.
  5. Kliknutím na Create (Vytvoriť) skonvertujete svoj súbor DWG na PDF.
  6. Uložte nový PDF súbor.

Kde sa najčastejšie používajú súbory DWG a DXF?

Existujú miliardy rôznych kresieb a oba typy súborov sú zároveň štandardmi v programoch CAD. K odvetviam, v ktorých sa používajú, patrí architektúra, urbanizmus, inžinierstvo, návrh produktov, výroba a návrh videohier.

Ktorý program otvorí súbor DXF?

Súbor DXF môžete zobrazovať v množstve programov, ako napríklad v aplikácii Adobe Illustrator.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade