DWG vs DXF

DWG a DXF sú vektorové obrázkové súbory vytvorené spoločnosťou Autodesk. Súbory DWG sú určené najmä na kreslenie, súbory DXF sú zase určené na zdieľanie. Oba typy súborov sú dôležité nástroje na kreslenie a navrhovanie. Ktorý z nich je však lepší pre vašu prácu?

Obrázok s pohybujúcim sa textom DWG vs DXF

Čo sa dozviete

 

 

Čo je súbor DWG?

Spoločnosť Autodesk vytvorila svoj proprietárny formát súboru DWG na ukladanie 2D a 3D obrázkov. Tento univerzálny typ obrázkového súboru používa kompaktný binárny kód na jednoduché ukladanie a presúvanie súborov DWG. 

 

Prečítajte si viac o súboroch DWG

 

 

Čo je súbor DXF?

Súbor DXF je ďalším výtvorom spoločnosti Autodesk, ktorý bol uvedený na trh približne v rovnakom čase ako súbor DWG. Označenie súboru DXF pochádza z názvu Drawing Exchange Format (formát na výmenu nákresov) a jeho účel je vyjadrený v samotnom názve. DXF prepája súbory Autodesk do desiatok (alebo dokonca stoviek) iných počítačom podporovaných programov na kreslenie a navrhovanie (CAD).

 

Prečítajte si viac o súboroch DXF

 

 

Aký je rozdiel medzi súbormi DWG a DXF?

Súbory DWG a DXF sú priemyselné štandardy v programoch CAD. Oba súbory ukladajú rovnaký typ údajov a majú podobnú úroveň kvality. Používajú však na to iný kód. 

 

Každý z týchto formátov (DWG a DXF) je vhodnejší pre iné typy vektorových obrázkov a objektov, čo môže mať vplyv na ich relatívne veľkosti. Najväčší rozdiel spočíva v ich dostupnosti a kompatibilite. Súbory DXF majú otvorený zdrojový kód, súbory DWG môžete používať len s programami Autodesk.

 

Hodnota vektorov

Vektorová grafika používa na zobrazenie obrázkov matematické algoritmy založené na bodoch na mriežke. To znamená, že ich proporcie sa nemenia bez ohľadu na to, ako meníte ich mierku. Na druhej strane rastrové obrázky na vytvorenie obrazu používajú mriežky pixelov. Keďže sa počet pixelov v jednom obrázku nemení, rastrové obrázky môžu byť po zmene veľkosti rozmazané alebo pixelované. 

 

Súbory DWG a DXF sú vektorové formáty. Ich obrázky obsahujú prvky ako čiary, šípky, oblúky, kruhy, pokročilé krivky, mnohouholníky a texty. Jednotlivé prvky sa ľahko prispôsobujú, upravujú, pridávajú alebo odstraňujú.

 

Štruktúra a veľkosť súborov

Súbory DWG sú kompaktnejšie ako súbory DXF a dokážu ukladať širšiu škálu súborov. Súbory DWG používajú binárny kód, teda počítačový spracovateľský jazyk vytvorený z núl a jednotiek. Súbory DXF používajú textové kódovanie (ASCII). Binárny kód je kompaktnejší, preto sú súbory DWG zvyčajne o 25 % menšie ako súbory DXF. 

 

Vo vektorových kresbách DXF je každý prvok „vyhláskovaný“ v znakoch ASCII. Preto sú súbory DXF väčšie, zároveň však aj kompatibilnejšie s inými programami. Niektoré súbory DXF, najmä tie, ktoré obsahujú množstvo vrstiev, môžu mať veľkosť stoviek megabajtov. V takýchto prípadoch je najlepším riešením rozdeliť veľký súbor, skomprimovať ho alebo vykonať oba úkony.

 

Formát DWG je rozmanitejší

Súbory DWG dokážu spracovať celý rad typov kresieb. Dôležitou časťou rozsahu schopností súborov DWG je 3D geometria. Súbory DXF väčšinou spracúvajú 2D vektorové obrázky, najmä v skorších verziách formátu. Súbory DXF tiež môžu mať obmedzenia týkajúce sa farieb. Väčšina špeciálnych funkcií a vlastností pravdepodobne nebude v súboroch DXF podporovaná. Tieto funkcie boli odstránené, aby boli súbory flexibilnejšie, kompatibilnejšie a jednoduchšie sa zdieľali. 

 

Formát DWG je určený pre Autodesk

DWG je štandardný formát súborov pre Autodesk. Súbory DWG môžete používať v rôznych softvérových aplikáciách Autodesk, ako napríklad AutoCad Civid 3D (pre stavebných inžinierov a urbanistov), Autodesk Revit (pre architektov) a Autodesk Inventor (pre vývojárov produktov). Súbory DWG sú vytvorené tak, aby spolupracovali. Preto sú to vhodné typy súborov, keď pracujete s týmito programami. 

 

Formát DXF je určený na zdieľanie

Ak chcete zdieľať vektorové vykresľovanie alebo kresbu DWG, odporúčame používať súbory DXF. Súbory DXF sú nielen kompatibilné s iným softvérom, ale dokážu prenášať 2D obrázky do iných programov CAD určených na zobrazovanie a úpravy (súbory DWG sú prísne obmedzené na Autodesk). Súbory DXF sú tiež užitočné pre profesionálov, ktorí v rámci jedného projektu používajú viacero programov. Niektoré obrázky DXF môžete dokonca presunúť do iných typov súborov.

 

Proprietárny vs otvorený zdrojový kód

DWG je je proprietárny typ súboru – to znamená, že je výhradným vlastníctvom spoločnosti Autodesk. Len táto spoločnosť môže meniť alebo upravovať formát súboru. S cieľom zvýšiť efektivitu navrhla spoločnosť Autodesk súbor DXF ako súbor s otvoreným zdrojovým kódom. Formát je bezplatne dostupný pre každého a ktokoľvek môže naprogramovať alebo prepísať sprievodný softvér. To znamená, že súbory DXF postupne prerábajú, vyvíjajú a zlepšujú osoby, ktoré ich používajú. 

 

 

DWG vs DXF: najčastejšie otázky

Ako môžem konvertovať DXF na DWG?

Konverzia súboru DXF na súbor DWG je jednoduchá. Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov.

 

  1. Otvorte program AutoCAD.
  2. Vyberte File (Súbor) > Open (Otvoriť) a vyberte svoj súbor DXF.
  3. Vyberte File (Súbor) > Save As (Uložiť ako).
  4. V rozbaľovacom zozname File Types (Typy súborov) vyberte DWG.

Ako môžem otvoriť súbor DWG v PDF?

Ak chcete otvoriť súbor DWG ako PDF, musíte ho najprv konvertovať.

 

  1. Otvorte Adobe Acrobat.
  2. Vyberte Tools (Nástroje) > Create PDF (Vytvoriť PDF).
  3. Vyberte Single File (Jeden súbor) > Select a File (Vybrať súbor).
  4. Nahrajte súbor DWG.
  5. Kliknutím na Create (Vytvoriť) skonvertujete svoj súbor DWG na PDF.
  6. Uložte nový súbor PDF.

Kto používa súbory DWG a DXF?

K odvetviam, v ktorých sa súbory DWG a DXF používajú najčastejšie, patrí architektúra, urbanizmus, inžinierstvo, návrh produktov, výroba a návrh videohier.

Ktorý program otvorí súbor DXF?

Hoci je súbor DXF formát s otvoreným zdrojovým kódom, je navrhnutý na používanie v programoch spoločnosti Autodesk, ako je napríklad AutoCAD. Súbor DXF však môžete zobrazovať aj softvérom ako Adobe Illustrator.

Porovnanie súborov DWG a DXF s inými typmi súborov

Obrázok súboru DWG

Súbory DWG

Prečítajte si viac o používaní a histórii súborov DGW.

Obrázok súboru DXF

Súbory DXF

Zistite, čo všetko môžete robiť so súbormi DXF.

Obrázok súboru STL

Súbory STL

Zistite viac o STL, ďalšom type súboru CAD, ktorý sa používa na 3D tlač. 

Obrázok súboru 3DS

Súbory 3DS

Získajte základné informácie o type súboru pre 3D obrázky – 3DS. 

Získajte Adobe Illustrator

Vytvárajte nádherné vektorové grafiky a ilustrácie.

7 dní zadarmo, potom 26,21 € mesačne.