#F5F5F5

FOTOGRAFIA

JPEG vs TIFF

Ak si nie ste istí, ktorý formát je najlepší na ukladanie digitálnych fotografií, možno uvažujete práve nad tým, či by ste mali použiť formát JPEG alebo TIFF. Oba formáty sú známe, no výber jedného z nich závisí od toho, čo chcete s obrázkami robiť. Prečítajte si viac o týchto dvoch formátoch súborov, ako aj o tom, ktorý z nich sa hodí pre vaše fotografie.

Preskúmať Creative Cloud

JPEG vs TIFF marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor JPEG?

JPEG je priemyselný štandard ukladania digitálnych obrázkov. JPEG ako rastrový obrázkový súbor ukladá komprimované obrázkové údaje, ako je farba, v sérii pixelov. JPEG, teda Joint Photographic Experts Group, poznáme podľa prípony súboru .jpg alebo .jpeg.

Ďalšie informácie o súboroch JPEG

Čo je súbor TIFF?

Súbory TIFF ukladajú oveľa väčšie množstvo obrázkových údajov ako súbory JPEG. Vďaka tomu ich s obľubou používajú fotografi, ktorým tieto súbory zabezpečujú ohromujúcu kvalitu obrázkov. Vyššie rozlíšenie však vyžaduje oveľa väčšie veľkosti súborov. Ich používanie preto môže byť nepraktické a ukladanie môže byť náročnejšie.

Tieto veľké údajové súbory, známe aj ako Tag Image File Format, majú príponu .tiff.

Ďalšie informácie o súboroch TIFF

Aký je rozdiel medzi súbormi JPEG a TIFF?

Medzi súbormi JPEG a TIFF existuje niekoľko dôležitých rozdielov, o ktorých by ste mali vedieť. To, v akých situáciách a či vôbec použijete tieto súbory, bude závisieť od vašich pracovných postupov a požiadaviek. Hlavný rozdiel spočíva v komprimácii súborov, ktorú poskytuje formát JPEG, čo znamená, že tieto súbory sú zvyčajne oveľa menšie ako súbory TIFF. Preto sú súbory JPEG tou správnou voľbou, keď je ukladací priestor najdôležitejším aspektom.

Komprimácia

Formát JPEG využíva stratovú komprimáciu, čo znamená, že tieto súbory znižujú kvalitu obrázkov na dosiahnutie menšej, lepšie spravovateľnej veľkosti súboru. Preto sa súbory JPEG ľahko ukladajú na disk, odosielajú e-mailom alebo presúvajú medzi cloudovými službami. Počas komprimácie sa však strácajú niektoré pôvodné obrázkové údaje, čo spôsobuje značné zhoršenie rozlíšenia obrázka.

Podobne ako súbory JPEG, aj súbory sú TIFF rastrové grafické súbory, avšak tento formát na uchovávanie obrázkových údajov využíva bezstratovú komprimáciu. To znamená, že súbory TIFF sú vo všeobecnosti veľké. Zvyčajne zaberajú veľkú časť disku a niekedy sa nedajú odoslať e-mailom. Pre ich vysokú kvalitu sú však vynikajúcim riešením pri akomkoľvek upravovaní digitálnych súborov, najmä ak ich chcete následne uložiť v záložnom disku.

Použitie

Súbor TIFF dobre funguje ako zdrojový obrázok, čiže pôvodný súbor, ktorý uchovávate ako zálohu. Takto môžete uložiť obrázok s najvyššou možnou kvalitou na neskoršie úpravy. Mnohí fotografi uprednostňujú úpravu obrázkov s vysokým rozlíšením, pretože majú k dispozícii väčšie množstvo obrázkových údajov, s ktorými môžu pracovať.

Formát JPEG je vhodnejší ako končený obrázok pripravený na export, keď ho napríklad chcete odoslať klientovi e-mailom alebo chcete na svoju webovú lokalitu pridať obrázok. Súbory JPEG v porovnaní so súbormi TIFF neukladajú tak veľa obrázkových údajov, čo znamená, že ponúkajú oveľa vyššiu flexibilitu v procese úprav.

Veľkosť súboru

Stratovou komprimáciou súborov JPEG vznikajú súbory, ktoré sú relatívne malé a majú priemernú veľkosť približne 10 MB. Súbory TIFF sú oveľa väčšie, pretože využívajú bezstratovú komprimáciu. Niektoré súbory TIFF v skutočnosti môžu dosiahnuť až 4 GB.

Priehľadnosť

Súbor TIFF podporí priehľadné obrazové prvky pridané v procese úpravy, napríklad skryté logá alebo vodoznaky, súbory JPEG však takúto možnosť neposkytnú. Typ súborov JPEG 2000, ktorý vznikol na konci 90. rokov 20. storočia a bol k dispozícii len na krátke obdobie, poskytoval možnosti priehľadnosti, podpora pre tento formát však už nie je veľmi populárna.

Artefakty

Jednou z nevýhod komprimácie obrázkov je vznik artefaktov, teda pixelácie alebo blokového vzhľadu obrázkových prvkov, keď súbor stratí príliš veľké množstvo údajov. Príklady tohto javu ste už možno videli na nedostatočne komprimovaných obrázkoch na webovej lokalite alebo na mimoriadne tmavých fotografiách. Súbory TIFF ako bezstratové súbory nevytvárajú artefakty.

Kompatibilita

Súbory JPEG sú univerzálne kompatibilné z väčšinou štandardných operačných systémov, editovacích programov a tlačiarní. Aj súbory TIFF poskytujú takúto kompatibilitu, avšak pre svoju veľkosť nemusia byť kompatibilné s niektorými tlačiarňami a skenermi.

Webové lokality

Súbory JPEG, na rozdiel od súborov TIFF, sú veľmi vhodné pre dizajn webových lokalít, pretože vďaka malej veľkosti sa ľahko nahrávajú a spravujú. Sú dostatočne malé na to, aby nemali negatívny vplyv na čas načítavania stránok, čo môže ovplyvniť celkový stav webovej lokality.

Súbory JPEG vs TIFF: najčastejšie otázky

Ako otvorím súbor JPEG?

Súbor JPEG môžete otvoriť dvojitým kliknutím na príponu súboru. Operačné systémy Windows a macOS majú zabudovaný softvér na manipuláciu a zobrazovanie obrázkových súborov ako JPEG.

To isté platí aj pre súbory TIFF, pretože predvolené programy operačných systémov Windows a macOS na zobrazovanie obrázkov dokážu spracúvať oba typy súborov.

Môžu sa súbory TIFF upravovať?

Ak chcete upraviť súbor TIFF, musíte mať program na úpravu digitálnych obrázkov, ako napríklad Adobe Photoshop. Tieto programy vám umožnia upraviť a spracovať pôvodný obrázok akýmkoľvek spôsobom. Photoshop môžete používať aj na úpravu súborov JPEG.

Ktorý súbor sa ľahšie odosiela – JPEG alebo TIFF?

Pre menšiu veľkosť sa súbory JPEG odosielajú online alebo e-mailom oveľa ľahšie. V niektorých e-mailových klientoch je obmedzená veľkosť príloh, čo sťažuje odosielanie súborov TIFF. Veľkosť súborov TIFF môže totiž dosiahnuť až približne 4 GB.

Odosielanie súborov TIFF si môžete zjednodušiť pomocou cloudového úložiska so zdieľaným prepojením na dokument na stiahnutie.

Ktorý súbor je lepší na fotografovanie – JPEG alebo TIFF?

Súbor TIFF vám umožňuje ukladať plnšie a detailnejšie obrázky. Pôvodné (alebo zdrojové) fotografie sa odporúča ukladať ako súbory TIFF. Súbory JPEG zasa môžu byť vhodnejšie na export dokončených súborov po úprave, pretože sa ľahšie zdieľajú a tlačia.

Ako skonvertovať formát JPEG na TIFF?

Formát JPEG môžete skonvertovať na TIFF uložením súboru s inou predponou. Treba poznamenať, že jednoduchou konverziou obrázka vo formáte JPEG na súbor TIFF nevylepšíte kvalitu, pretože súbor JPEG už počas úvodnej fázy konverzie natrvalo stratí obrázkové údaje.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade