#F5F5F5

FOTOGRAFIA

Rastrové súbory

Formát rastrových súborov spoločne s vektorovými súbormi patrí k dvom hlavným typom súborov, ktoré sa používajú na spracovanie digitálnych obrázkov. Jednou zo silných stránok rastrových súborov je ich schopnosť zachytávať detailné grafiky a vysokokvalitné fotografie zaznamenané digitálnymi fotoaparátmi. Preskúmajte najdôležitejšie funkcie rastrových obrázkov, ich najčastejšie spôsoby používania a zistite, čím sa líšia od vektorových obrázkov.

Preskúmať Creative Cloud

Raster files image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je rastrový súbor?

Existujú dva hlavné typy digitálnych obrázkových súborov – rastrové a vektorové. Digitálne fotografie a detailné grafiky sa vyskytujú v rastrovej podobe. K obľúbeným typom rastrových súborov patria obrázky JPEG, PNG a GIF.

Počet ich pixelov je však pevne stanovený, preto sa rastrové obrázky rozmazávajú alebo skresľujú pri zmene veľkosti, aby zaplnili väčší alebo menší priestor. Preto sa vektorové obrázky najčastejšie používajú pre ilustrácie a logá. Vektory sú vytvorené z matematických vzorcov, ktoré sa môžu zväčšovať alebo zmenšovať donekonečna. To znamená, že vektory v porovnaní s pixelami pri zmene veľkosti nestrácajú svoje rozlíšenie.

Nespracované fotografické súbory, ktoré obsahujú nekomprimované obrázkové údaje priamo zo snímačov fotoaparátu, sa po úprave vo všeobecnosti konvertujú na rastrové súbory.

Ďalšie informácie o vektorových súboroch

Zistiť, ako fungujú rastrové súbory

Na čo sa používajú rastrové súbory?

Rastrové súbory, známe aj ako bitmapové súbory, fungujú najlepšie vtedy, keď potrebujete ukladať a zobrazovať vysokokvalitné fotografie. Väčšina fotografií je vyhotovená vo formáte rastrového súboru bez ohľadu na to, či fotografie majú tlačenú alebo digitálnu podobu.

Softvérom ako Adobe Photoshop môžete upravovať jednotlivé pixely v rámci rastrového súboru, a tým zmeniť vzhľad fotografie. Každý rastrový obrázok je však obmedzený svojou vlastnou veľkosťou a počtom pixelov, čo ovplyvňuje jeho veľkosť a rozlíšenie. Zväčšenie veľkosti obrázka o niekoľko pixelov môže spôsobiť pixeláciu, ktorá je zvyčajne neželaná. Preto sa ilustrácie alebo logá, ktoré sa majú použiť v rôznych veľkostiach, často vyskytujú vo vektorovej podobe.

Výhody a nevýhody rastrových súborov

Ak premýšľate o použití rastrového súboru vo svojom ďalšom projekte, skôr než začnete, uistite sa, že poznáte jeho výhody a nevýhody:

Výhody rastrových súborov

K hlavným výhodám patrí:

 • Zameranie na detail
  Ak sú rastrové súbory zobrazené v správnej veľkosti, dokážu na fotografiách s vysokým rozlíšením zobraziť všetky zložité detaily a farby. Čím viac pixelov súbor obsahuje, tým vyššia je kvalita obrázka.
 • Precízna úprava
  Pri úprave rastrovej grafiky alebo fotografie máte možnosť individuálne zmeniť každý pixel. Tak môžete obrázok vylepšiť a prispôsobiť vlastným potrebám.
 • Rozsiahla kompatibilita
  Rastrové súbory sa dajú otvárať v širokom spektre programov a webových prehliadačov, vďaka čomu môžete svoje obrázky jednoducho prezerať, upravovať a zdieľať.

Nevýhody rastrových súborov

K nevýhodám rastrových súborov patrí:

 • Obmedzené rozlíšenie
  Na rozdiel od vektorových obrázkov sa rozlíšenie rastrových súborov po zmene veľkosti neuchová. Farby a detaily sa môžu po zväčšení skresliť, čím sa znižuje počet spôsobov využitia týchto obrázkov.
 • Väčšie súbory
  Rastrový súbor môže obsahovať milióny pixelov. Na jednej strane tak vzniká veľmi detailný obrázok, na druhej strane sa môže zväčšiť veľkosť súboru, čo môže spomaliť nahrávanie.
 • Problémy pri tlači na látku
  Štvorcové pixely, ktoré vytvárajú rastrové obrázky, sa nie vždy správne prenášajú na látku a oblečenie. Preto sú častejšou voľbou pri vytváraní log a potlače na tričkách vektorové obrázky.

Rastrové súbory: najčastejšie otázky

Aké sú hlavné typy rastrových súborov?

Súbory JPEG komprimujú obrázky a používajú sa najmä pre digitálne fotografie. PNG (Portable Network Graphic) sú podobné súbory, avšak dokážu zobrazovať priehľadné pozadia. Animované rastrové grafiky sú zvyčajne vytvorené ako súbory GIF (Graphic Interchange Format). Súbory TIFF (Tagged Image Format File) napokon umožňujú grafickým dizajnérom pokračovať v úprave obrázkov bez poklesu kvality.

Ako spoznám rastrový obrázok?

Obrázok, ktorý je po zväčšení na viac ako 200 % rozmazaný alebo skreslený, je vo všeobecnosti rastrový obrázok. Len vektorové súbory si dokážu udržať svoje presné rozlíšenie po zmene veľkosti. Rastrové obrázky zvyčajne majú niektorú z nasledujúcich prípon:

.JPEG

.PNG

.GIF

.TIFF

Nevýhody rastrových súborov

Dajú sa rastrové obrázky používať ako firemné logá?

Rastrový obrázok by sa mohol použiť ako vaše logo, avšak len ak sa používa na jednom mieste a jeho rozmery sa nikdy nezmenia, napríklad na vizitke. Ak treba zmeniť veľkosť loga na účely tlače alebo online použitia, napríklad na plagátoch, vizitkách alebo webových stránkach, lepšou voľbou je vektorový súbor, pretože nestratí rozlíšenie.

Aké sú rozdiely medzi súbormi JPEG a PNG?

Aké sú rozdiely medzi súbormi JPEG a PNG?

Ak chcete porovnať súbory JPEG a PNG, pozrite sa na to, ako každý z týchto formátov narába s kvalitou a veľkosťou obrázka. Komprimáciou obrázkov sa súbory JPEG zmenšia a rýchlosť nahrávania sa zvýši. Dochádza tým však k poklesu kvalitu, pretože niektoré údaje sa stratia. Proces komprimácie, ktorý sa využíva na zmenšenie obrázkov PNG, porovnateľne neovplyvňuje ich kvalitu, ale zväčšuje súbory.

Koľko pixelov môžu obsahovať rastrové súbory?

Každý rastrový súbor bude obsahovať iný počet pixelov v závislosti od kvality a zložitosti obrázka. Zložité fotografie vyhotovené špičkovými digitálnymi fotoaparátmi pravdepodobne budú obsahovať milióny pixelov. Tým sa na displeji odráža úroveň detailu. Vždy si však pamätajte., že vyšší počet pixelov zvyčajne zväčšuje veľkosť súboru.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade