Súbory PNG

Formát súboru PNG sa na webových lokalitách bežne používa na zobrazovanie digitálnych obrázkov vysokej kvality. Formát PNG vznikol na prekonanie výkonu súborov GIF. Ponúka nielen bezstratovú komprimáciu, ale aj oveľa širšiu a jasnejšiu farebnú paletu. Prečítajte si viac o výhodách a nevýhodách súborov PNG, hlavných oblastiach používania a o tom, ako vytvoriť obrázok PNG.

Obrázok s pohybujúcim sa textom PNG

Čo sa dozviete

 

 • Čo je súbor PNG?
 • História súboru PNG
 • Na čo sa súbory PNG používajú?
 • Výhody a nevýhody súborov PNG
 • Otvorenie súboru PNG
 • Vytvorenie a úprava súboru PNG
 • Súbory PNG: najčastejšie otázky

 

 

Čo je súbor PNG?

PNG je skratka pre Portable Network Graphic, typ rastrového obrázkového súboru. Ide o obzvlášť obľúbený typ súboru medzi webovými dizajnérmi, pretože umožňuje prácu s grafikou s priehľadným alebo polopriehľadným pozadím. Tento formát súboru nie je patentovaný, preto súbor PNG môžete otvárať ľubovoľným softvérom na úpravu obrázkov bez potreby licencie.

 

Súbory PNG, ktoré používajú príponu .png, dokážu spracovať 16 miliónov farieb. To ich výrazne odlišuje od väčšiny typov súborov.

 

 

História súboru PNG

Formát obrázka PNG bol uvedený v roku 1995. S názvom PING, neskôr skráteným na PNG prišiel expert na IT Oliver Fromme.

 

Súbory PNG sú evolúciou formátu GIF, ktorý pri prvom uvedení súborov PNG existoval už osem rokov. Súbory GIF mali niekoľko nedostatkov, ako napríklad požiadavku na patentovú licenciu a obmedzený rozsah len 256 farieb. Preto nedokázal držať krok so stále sa zvyšujúcim rozlíšením obrazovky počítača. Aby sa predišlo týmto problémom, súbory PNG boli bezpatentné a zahŕňali výrazne väčšiu farebnú paletu. Súbory PNG sú na rozdiel od súborov GIF jednoobrázkovým formátom, čiže nepodporujú animáciu.

 

 

Na čo sa súbory PNG používajú?

Portable Network Graphic je všestranný formát obrázkových súborov. Nižšie sa uvádza len niekoľko spôsobov, ako možno súbory PNG používať:

 

Logá s priehľadným pozadím

Dizajnéri často používajú súbory PNG na logá. Tento formát totiž podporuje transparentné pozadie, čo znamená, že dizajnéri môžu vrstviť súbory log na rôznych pozadiach spôsobom, ktorý vyzerá prirodzene.

 

Online grafy a grafiky

Formát PNG používa bezstratovú komprimáciu, čo znamená, že tento typ súboru si po komprimácii zachováva všetky svoje pôvodné údaje. Vďaka tomu sú súbory PNG skvelé na detailnú grafiku a grafy na webových lokalitách, pretože žiadna z dôležitých informácií sa nestratí.

 

Viac typov rastrových súborov

 

 

Výhody a nevýhody súborov PNG

Pri súboroch PNG existuje mnoho výhod, ale aj nevýhod, ktoré treba pred použitím tohto formátu súboru zvážiť:

 

Výhody súborov PNG

 • Spracovaním miliónov možností farieb namiesto stoviek dokážu súbory PNG uchovávať oveľa podrobnejšie obrázky ako súbory GIF.
 • PNG je otvorený formát. Tieto súbory teda môžete prezerať a upravovať v širokej škále programov bez licencie, pretože neexistuje žiaden patent.
 • Obrázok PNG nepríde pri komprimovaní o žiadne údaje, čo značne uľahčuje jeho ukladanie a prenos. To je veľká výhoda oproti stratovým možnostiam, ktoré ponúkajúsúbory JPEG. U nich sa totiž niektoré informácie v procese komprimácie stratia.

 

Nevýhody súborov PNG

 • Uchovaním všetkých pôvodných údajov pri komprimovaní bude súbor PNG vo všeobecnosti oveľa väčší ako súbor GIF alebo JPEG. To znamená, že zaberie viac miesta na pevnom disku počítača.
 • Súbory PNG boli od začiatku navrhnuté pre web. Preto nepodporujú farebné režimy CMYK, takže ich prenos do tlače môže byť zložitý.
 • Hoci komprimované súbory PNG obsahujú vysokokvalitné a podrobné obrázkové údaje, väčšia veľkosť súboru znamená pomalšie načítavanie stránky a nižšiu rýchlosť odozvy.

 

 

Otvorenie súboru PNG

Súbory PNG dokážu otvárať takmer všetky integrované programy na úpravu obrázkov. V počítači so systémom MacOS alebo Windows jednoducho vyhľadajte názov súboru a dvakrát naň kliknite. Potom v zozname možností, ktoré počítač ponúka, vyberte program, ktorý chcete použiť.

 

Súbory PNG dokážu otvárať aj všetky hlavné webové prehliadače vrátane programov Chrome, Edge a Safari. Súbor zobrazíte po presune myšou z pracovnej plochy do prehliadača.

 

 

Vytvorenie a úprava súboru PNG

V aplikácii Adobe Photoshop vytvoríte súbor PNG podľa týchto troch jednoduchých krokov:

 

 1. Otvorte existujúci obrázkový súbor v aplikácii Photoshop a kliknite na Save As (Uložiť ako).

 2. V zobrazenej ponuke v poli Format (Formát) vyberte PNG .
 3. Nový súbor PNG uložte vo vybratom umiestnení.

 

Úprava priehľadnosti obrázka:

 

 1. Otvorte súbor PNG v aplikácii Photoshop a kliknite na Window (Okno) a potom na Layers (Vrstvy).
 2. Na paneli Layers (Vrstvy) kliknite na vrstvu Background (Pozadie) a potom na OK.
 3. Na paneli Layers (Vrstvy) vyberte ponuku Opacity (Opacita). Potom výberom percentuálnej hodnoty nižšej ako 100 % zmeňte priehľadnosť obrázka.

 

 

Súbory PNG: najčastejšie otázky

Podporuje vôbec formát PNG animáciu?

Na rozdiel od formátuGIF bežné súbory PNG neumožňujú animáciu. V roku 2001 vývojári formátu PNG vytvorili nový formát vhodný na animácie s názvom Multiple-image Network Graphic (MNG). No pretože formát GIF zostáva populárnejším súborom s animáciami, súbory MNG nezískali všeobecnú popularitu.

 

Aký sú rozdiely medzi súbormi PNG a JPEG?

Jednoduchá odpoveď je, že súbory PNG ponúkajú bezstratovú komprimáciu a súbory JPEG nie. To znamená, že na rozdiel od JPEG súbory PNG nestratia pri komprimácii žiadne obrázkové údaje. Na druhej strane pre bezstratovú komprimáciu sú súbory PNG oveľa väčšie ako súbory JPEG, takže vyžadujú viac miesta v ukladacom priestore.

 

Prečítajte si viac o rozdieloch medzi súbormi PNG a JPEG.

 

Sú PNG rastrové alebo vektorové súbory?

PNG sú formou rastrového súboru. To znamená, že sú vytvorené pomocou pevného počtu farebných pixelov a nie pomocou matematických algoritmov používaných vo vektorových súboroch. Rastrové súbory ako PNG väčšinou lepšie fungujú s detailnými fotografiami a grafikou, zatiaľ čo vektorové súbory sú zvyčajne lepšou voľbou pre dizajny log a ilustrácie.

 

Podporujú súbory PNG údaje EXIF z digitálnych fotoaparátov?

Údaje EXIF obsahujú podrobnosti o expozícii fotoaparátu, čase uloženia fotografie a ďalšie informácie. Nevýhodou formátu súboru PNG je, že neumožňuje vkladanie údajov EXIF, ktoré v súčasnosti využíva mnoho digitálnych fotoaparátov. Ak teda chcete okamžite zobraziť podrobné informácie o jednotlivých nasnímaných obrázkoch, používanie formátu PNG môže byť problém.

 

Ako efektívne zobrazujú súbory PNG písaný text?

Veľmi efektívne. Vďaka bezstratovej komprimácii dokážu súbory PNG zobrazovať snímky s vysokým obsahom textu, ako sú snímky obrazovky a rozloženia strán, vo vysokej kvalite. To isté platí pre skeny tlačeného textu vrátane rukou písaných dokumentov a novinových strán. Počas procesu komprimácie sa nestratia žiadne pôvodné obrázkové údaje.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako PNG

Obrázok súboru GIF

Súbory GIF

Toto je formát obrázkového súboru, na ktorého prekonanie bol navrhnutý formát PNG.

Obrázok súboru SVG

Súbory SVG

Toto sú vektorové obrázky, ktoré konkurujú formátu PNG pri logách a grafike.

Obrázok súboru JPEG

Súbory JPEG

Menšia veľkosť súborov je kompenzáciou za stratovú komprimáciu.

Obrázok súboru HEIC

Súbory HEIC

Spoločnosť Apple vynašla tento typ súborov s cieľom ponúkať vysokokvalitné obrázky v malých veľkostiach súborov.

Porovnanie súborov PNG s inými typmi súborov

Obrázok súboru JPEG vs PNG

JPEG vs PNG

Ktorý prináša rovnováhu medzi veľkosťou súboru a kvalitou obrázka?

Obrázok súboru PNG vs TIFF

PNG vs TIFF

Ktorý formát obrázka je lepší na tlač?

Obrázok súboru PNG vs SVG

PNG vs SVG

Zistite, ako sa rozhodnúť, čo je najlepšie pre vaše dizajnovanie.

Obrázok súboru PNG vs BMP

PNG vs BMP

Prečítajte si viac o nárokoch na ukladanie súborov PNG a bitmapových (BMP) súborov.

Chcete, aby boli súbory PNG menšie? Zistite, ako skomprimovať obrázok.