#F5F5F5

FOTOGRAFIA

Súbory PPM

Vo formáte súboru PPM sa ukladajú farebné obrázky. Ako bitmapové sa súbory PPM dnes už používajú len zriedka, pretože nie sú kompatibilné so štandardným softvérom pre Windows. Prečítajte si viac o histórii súborov PPM, ako aj o ich výhodách a nevýhodách.

Preskúmať Creative Cloud

PPM marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor PPM?

PPM je skratka pre Portable Pixmap Format. Hoci sú tieto súbory v súčasnosti už zriedkavé, môžete ich nájsť podľa prípony .PPM.

Formát PPM sa objavil koncom 80. rokov 20. storočia, aby uľahčil zdieľanie obrázkov medzi rôznymi platformami. Každý súbor PPM používa na ukladanie informácií o konkrétnom obrázku textový formát. V každom súbore má každý pixel konkrétne číslo (od 0 do 65536), informácie o výške a šírke obrazu, ako aj údaje o prázdnom mieste.

História súboru PPM

Formát PPM je jedným z hlavných typov súborov v súprave nástrojov Netpbm. Počítačový programátor Jef Poskanzer vytvoril tento formát koncom 80. rokov 20. storočia spolu s podobnými typmi súborov, ako napríklad PGM a PBM. Postupne sa projekt Netpbm zmenil na programovaciu knižnicu.

Súbor PPM sa používa najmä ako priebežný súbor, ktorý umožňuje uloženie a výmenu obrazových informácií pred ich konverziou na prístupnejší formát. Súbory PPM sú nekomprimované 24-bitové súbory RGB, čo znamená, že väčšie obrázky zaberajú veľa úložiska.

Používanie súboru PPM

Nie je pravdepodobné, že by ste na súbory PPM natrafili pravidelne. Ich hlavné využitie však môže zahŕňať:

Ukladanie základných farebných obrázkov

V súbore PPM môžete uložiť základné informácie o farebnom obrázku. Každý súbor PPM má zvyčajne rovnaký formát. Začína sa „magickým číslom“ pomáhajúcim identifikovať typ súboru, za ktorým nasledujú informácie o rozmeroch a farebná matica obrázka.

Výmena informácií o obrázku

Vďaka používaniu základnému textovému formátu môžete súbory PPM prenášať cez viacero platforiem. To vám umožní rýchlo zdieľať obrazové informácie. Všeobecnejšie povedané, nástroje Netpbm môžu pomôcť, ak sa usilujete skonvertovať málo známy typ obrázkového súboru na iný formát.

Preskúmať ďalšie typy rastrových súborov

Výhody a nevýhody súborov PPM

Pred používaním formátu obrázka PPM treba spoznať jeho hlavné výhody a nevýhody.

Výhody súborov PPM

  • Programy, ktorá dokážu spracovať formát PPM, sa píšu pomerne jednoducho.
  • Súbory PPM sa postupne osvedčili ako priebežný formát pomáhajúci pri prenose informácií o obrázku.
  • Súprava nástrojov Netpbm obsahujúca formát PPM je typu open source, čo znamená, že ju môžete používať v rôznych typoch softvéru a na viaceré účely.

Nevýhody súborov PPM

  • Nemožnosť komprimácie znamená, že súbory PPM môžu byť veľké, takže nie sú vhodné na ukladanie veľkých obrázkov.
  • Súbory PPM sú kompatibilné len s určitým softvérom, preto ich prvé otvorenie môže trvať dlhšie.
  • Pri používaní súboru PPM sa okrem základných farieb nedá zahrnúť veľa informácií o obrázku.

Otvorenie súboru PPM

Ak chcete otvoriť súbor PPM, najskôr si musíte do počítača so systémom MacOS alebo Windows stiahnuť kompatibilný grafický program, napríklad Adobe Photoshop.

Otvorte priečinok so súborom a kliknite pravým tlačidlom myši na názov súboru. Potom vyberte Otvoriť v programe a dvojitým kliknutím na názov programu spustite súbor.

Ak chcete otvoriť súbor PPM vo webovom prehliadači, presuňte ho myšou do okna prehliadača.

Vytvorenie a úprava súboru PPM

Otvorte súbor PPM v aplikácii Adobe Photoshop a skonvertujte ho do iného formátu.

Postupujte takto:

  • Po otvorení súboru PPM v aplikácii Photoshop kliknite na File (Súbor) a potom na Save As (Uložiť ako) alebo Export (Exportovať).
  • Kliknutím na Format (Formát) vyberte preferovaný formát obrázkového súboru.
  • Pomenujte nový súbor a kliknite na Save (Uložiť) alebo Export (Exportovať).
  • Teraz by ste mali mať nový súbor vo vami preferovanom formáte.

Súbory PPM: najčastejšie otázky

Sú PPM rastrové alebo vektorové súbory?

Súbory PPM používajú rastrový formát. Rastrové súbory používajú na zobrazenie vizuálnych informácií farebné pixely a zvyčajne sa používajú na ukladanie digitálnych fotografií. Vektorové súbory zas používajú na vytváranie obrázkov matematické čiary a súradnice. Preto sa používajú viac na logá, tabuľky a grafy alebo na čokoľvek, čo treba prispôsobiť na rôzne veľkosti.

Sú súbory PPM komprimované?

Formát PPM je nekomprimovaný, preto sa oproti iným typom bitmapových súborov menej hodí na ukladanie veľkých obrázkov.

Aké ďalšie formáty súborov obsahuje súprava Netpbm?

PPM je len jeden z mnohých formátov súborov v súprave Netpbm. Pri práci s digitálnou grafikou môžete naraziť aj na formáty Portable Graymap Format (PGM) a Portable Bitmap Format (PBM), ktoré dokážu pracovať s obrázkami v odtieňoch sivej a monochromatickými obrázkami.

Sú súbory PPM bežné?

Formát PPM nie je bežný a preto sa s ním pravdepodobne veľmi často nestretnete. Niektorí dizajnéri a programátori ho však stále používajú na výmenu základných farebných obrázkových údajov medzi rôznymi platformami.

Môžem skonvertovať súbory PPM do iných formátov?

Áno, súbory PPM sa bežne konvertujú na typickejšie formáty. Môžete napríklad pracovať na obrázku pomocou textového formátu PPM a potom ho skonvertovať na iný typ rastrového súboru, ako napríklad JPEG alebo PNG.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade