#F5F5F5

dizajn

Súbory 3DS

Architekti, dizajnéri a inžinieri používajú súbory 3DS už niekoľko desaťročí. Vďaka súborom 3DS môžete načítavať informácie o 3D grafike v ľubovoľnom zariadení. Prečítajte si viac o obrázkoch 3DS, ich bežnom používaní a mnohom ďalšom.

Preskúmať Creative Cloud

3DS marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor 3DS?

Prípona súboru 3DS je skratkou pre 3D Studio a ukladá informácie o zložení 3D vektorovej grafiky. Patria sem údaje o sieti, atribúty materiálov, informácie o fotoaparáte a osvetlení, ako aj ďalšie údaje.

3DS je starý binárny formát súborov, čo znamená, že je obmedzený skôr na deskriptory než na samotný obrázok. Umožňuje však rýchle načítavanie súboru pri zdieľaní.

História súboru 3DS

Prípona súboru .3ds existuje od roku 1990. Napriek obmedzeniam platformy bol formát 3DS známy svojou kvalitou obrazu a detailmi.

V polovici 90. rokov nahradil schopnejší formát .max formát 3DS v novších verziách softvéru 3DS max. Napriek tomu súbory 3DS ostali široko používané na trojrozmerné zobrazovanie, čo je čiastočne spôsobené relatívne malými veľkosťami súborov. Tento formát súborov je naďalej založený na binárnom kóde pomocou blokov údajov, ktoré umožňujú programom preskočiť všetko, čo nerozpoznajú, bez toho, aby došlo k poškodeniu zvyšku zobrazenia.

Na čo sa používajú súbory 3DS?

3DS je dodnes fungujúci formát súboru, ktorý podporuje animácie od začiatku 90. rokov. No na čo sa používa?

Import a export

Súbory 3DS sa používajú na prenos 3D modelov medzi rôznymi softvérovými aplikáciami. Každý súbor si zachováva len podstatné časti údajov, ktoré sa týkajú geometrie, textúr a osvetlenia, čo znamená, že ho možno jednoducho obnoviť aj na iných počítačoch s podobným softvérom.

Katalógy zdrojov

Súbory 3DS ukladajú dátové zdroje spoločne na jednom mieste, takže sa dajú jednoducho nájsť a použiť v projekte. Vďaka malej veľkosti sú súbory užitočné pre animátorov a kreatívcov.

Preskúmať ďalšie vektorové súbory

Výhody a nevýhody súborov 3DS

Ak sa rozhodujete medzi možnosťami formátovania, mali by ste najskôr zvážiť výhody a nevýhody súborov 3DS.

Výhody súborov 3DS

  • Súbory 3DS dokážu ukladať informácie aj o tých najzložitejších tvaroch a dizajnoch, keďže namiesto textu využívajú bloky binárneho kódu. Preto majú malú veľkosť a zároveň sa hodia na rýchly prenos.
  • Napriek tomu, že formát 3DS nahradila prípona súboru .max, stále ide o široko podporovaný formát v 3D dizajnérskych softvéroch.
  • Je štandardom v odvetví. Keďže ide o jeden z najstarších súborov, ktorý dokáže ukladať informácie o 3D grafike, predstavuje jeden z najpoužívanejších typov súborov na prepínanie medzi rôznymi proprietárnymi formátmi.

Nevýhody súborov 3DS

  • Smerové svetelné zdroje nie sú podporované. Hoci to môže byť problém iba pre tých najoddanejších 3D tvorcov, stále ide o výrazné obmedzenie.
  • Keďže sa súbory 3DS najskôr spúšťali v systéme DOS, formát je obmedzený aj v súvislosti s pravidlami pomenovávania. Na tvorbu názvov nových súborov sa vzťahuje 8-znakový limit. Práca s nimi preto môže byť náročnejšia, ak vytvárate opakované verzie toho istého modelu len s niekoľkými zmenami.
  • V porovnaní s novšími typmi súborov, ako napríklad MAX alebo PRJ, ukladá súbor 3DS pomerne málo informácií o objekte.

Otvorenie súboru 3DS

Súbory 3DS môžete otvárať v mnohých rôznych podporovaných programoch pre Windows aj macOS. Vyhľadajte názov súboru a dvakrát naň kliknite. Potom zo zoznamu možností v počítači vyberte program, ktorý chcete použiť.

Na rozdiel od mnohých iných typov obrázkových súborov nemôžete súbor 3DS otvoriť vo webovom prehliadači.

Vytvorenie a úprava súboru 3DS

Súbor 3DS vytvoríte v aplikácii Adobe Photoshop týmito jednoduchými krokmi:

  1. Vytvorte nový obrázkový súbor v aplikácii Photoshop a kliknite na Save As (Uložiť ako).
  2. V zobrazenej ponuke v poli Format (Formát) vyberte 3DS.
  3. Uložte nový súbor 3DS do požadovaného umiestnenia.

Súbory 3DS: najčastejšie otázky

Čo je to blok v súboroch 3DS?

Blokom nazývame malú časť údajov uložených v súbore. Súbory 3DS tvoria bloky, ktoré sa skladajú z identifikátora a dĺžky údajov, ako aj samotné údaje. Ukladajú sa takým spôsobom, aby program snažiaci sa o analýzu údajov mohol preskočiť všetko, čo nerozpozná, a otvoriť zvyšok bez toho, aby došlo k zlyhaniu.

Dokáže Photoshop otvárať 3D súbory?

Photoshop môžete používať na otváranie súborov 3DS, ako aj iných 3D formátov súborov, ako napríklad DAE (Collada), OBJ, U3D a KMZ (Google Earth). Jednoducho vyberte File (Súbor) > Open (Otvoriť) a vyberte súbor. Ak chcete 3D súbor pridať ako vrstvu do otvoreného súboru, vyberte 3D > New Layer From 3D File (Nová vrstva zo súboru 3D) a potom vyberte daný 3D súbor. Nová vrstva bude odrážať rozmery otvoreného súboru a vykreslí 3D model nad priehľadným pozadím.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade