Súbory 3DXML

Prečítajte si viac o formáte 3DXML od jeho vzniku až po hlavné výhody.  

Obrázkové súbory s pohybujúcim sa textom 3DXML

Čo sa dozviete

 

 • Čo je to súbor 3DXML?
 • História súboru 3DXML
 • Používanie súboru 3DXML
 • Výhody a nevýhody súborov 3DXML
 • Otvorenie súboru 3DXML
 • Vytvorenie a úprava súboru 3DXML

 • Súbory 3DXML: najčastejšie otázky

 

 

Čo je to súbor 3DXML?

Súbory 3DXML obsahujú modely 3D obrázkov s veľkým množstvom informácií. Tieto podrobné informácie môžu zahŕňať základnú geometriu, tvary sietí, textúry a svetelné efekty. Formát súborov 3DXML, ktorý sa preslávil svojou presnosťou, komplexnosťou a širokým využitím v rôznych odvetviach, vyvinula francúzska spoločnosť Dassault.

 

Formát 3DXML najlepšie pochopíte po rozdelení jeho názvu. Súbor 3DXML je súbor XML pre 3D. Jednoduchý textový formát XML poskytuje základ, ktorý umožňuje vysokú komprimovateľnosť súborov 3DXML (najmä ako súborov zip). Vďaka tomu sa súbory ľahko zdieľajú, vkladajú a rýchlo načítavajú.

 

Napriek tomu sú súbory 3DXML komplexné a obsahujú zložené plochy, hrany, vrcholy, váhy, obrázky a objekty. Tieto informácie sa ukladajú v binárnom kóde, dvojznakovom systéme, ktorý kóduje údaje jednotkami a nulami.

 

Dajte pozor, aby ste si formát 3DXML nezamieňali s formátom X3D, ďalším súborom na 3D modelovanie založenom na formáte XML.

 

 

História súboru 3DXML

Súbor 3DXML má korene v spoločnosti Dassault Systèmes založenej koncom 20. rokov 20. storočia, ktorá pôvodne vyrábala lietadlá počas druhej svetovej vojny. V roku 1981 sa od spoločnosti Dassault Aviation oddelila dcérska spoločnosť zaoberajúca sa priemyselnou výrobou. Tá vyvinula sofistikovaný program na počítačom podporované kreslenie a tvorbu náčrtov (CAD), ktorý si výrobný priemysel veľmi rýchlo osvojil. 

 

Súbor 3DXML rozšíril obrázky CAD (o prvky ako textúra, osvetlenie a topológia) a umožnil ich zdieľanie vo veľkom rozsahu. Zároveň umožnil, aby boli obrázky CAD menšie a jednoduchšie na prenos, a zjednodušil tiež vkladanie obrázkov 3D do textových súborov.

 

 

Používanie súborov 3DXML

Zdieľateľné 3D informácie

Súbory 3DXML sú ideálne pre technické dokumenty špecifické pre konkrétne odvetvie, ako napríklad špecifikácie dizajnu, brožúry a príručky, medzipodnikové ponuky, marketingové ponuky, webové lokality a aplikácie. 

 

Zipovanie súborov

Spoločnosť Dassault navrhla formát 3DXML na komprimáciu. Konvertovanie týchto súborov na štandardné súbory zip je jednoduché. Povrchové údaje o obrázku ukladajú opravy známe ako Gregory patch, efektívnu formu geometrickej definície. Tieto opravy sa naspäť začlenia do plôch na sieťových povrchoch. Súbory 3DXML môžete zdieľať e-mailom, webovými lokalitami, dokumentmi a ako prílohy.

 

Výroba produktov

Súbory 3DXML sa dajú jednoducho zdieľať a začleňovať, vďaka čomu sú skvelé vo výrobe. Spájajú dizajnérov s výrobnými podnikmi, dodávateľmi a marketérmi. V mnohých prípadoch obsahujú súbory 3DXML informácie o riadení životnosti produktov (PLM) špecifické pre určité odvetvie.

 

Viac typov vektorových súborov

 

 

Výhody a nevýhody súborov 3DXML

Preskúmajte niektoré výhody a nevýhody formátu 3DXML.

 

Výhody súborov 3DXML

 • Rýchle a efektívne. Súbory 3DXML nie sú veľké a dajú sa ľahko vymieňať. Po komprimácií ich môžete odoslať viaceré naraz. Hoci ide o komplexné a precízne súbory, ich časy načítavania sú neuveriteľne krátke. Môžete ich presúvať do mnohých aplikácií ako súbory zip.
 • XML. Extensible Markup Language (XML) je textový kód, ktorý je dostatočne jednoduchý pre Microsoft Poznámkový blok. Ukladá údaje s jednoduchou štruktúrou, vďaka čomu ich môžu rôzne programy čítať a zapisovať. Prispôsobenie a úprava súborov 3DXML sú tak ešte jednoduchšie.
 • Natívna štandardizácia. Spoločnosť Dassault Systèmes zdokonalila súbor 3DXML na základe konzultácií s inými odvetviami, no zároveň pridala daný formát do celého svojho radu programov. Ak používate niektorý z programov spoločnosti Dassault, zistíte, že súbory 3DXML sa v ňom spúšťajú bez problémov.

 

Nevýhody súborov 3DXML

 • Nedajú sa jednoducho otvárať. Mnohí používatelia majú problém s ich otváraním, obzvlášť prvýkrát. Ak nepoužívate softvér Dassault, tento proces môže byť o niečo komplikovanejší.
 • Nutnosť zaobstarať si prehrávač. Sťahovanie samostatnej aplikácie s otvoreným zdrojovým kódom môže chvíľu trvať, no vo všeobecnosti ide o najlepšie riešenie pri práci so súbormi 3DXML. Dassault Systèmes 3D XML Specifications and Player umožňuje rýchlo zobrazovať a upravovať 3D modely obsahujúce množstvo informácií.
 • Konkurencia je však veľká. Trojrozmerné modelovanie je obrovský trh. Medzi ďalšie podobné typy súborov patria súbory IGES, JT, OBJ, STL a X3D.

 

 

Otvorenie súboru 3DXML

Súbory 3DXML môžete otvárať širokým spektrom rôznych programov v systéme Windows aj Mac. Ak máte prehrávač spoločnosti Dassault, je to jednoduchšie, no aj niektoré iné programy vám umožnia presúvať súbor.

 

Najskôr si stiahnite kompatibilný program, potom postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prejdite do priečinka s uloženým súborom.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na jeho názov.
 3. Kliknite na Vybrať predvolený program a následne na Prehľadávať.
 4. Vyberte kompatibilný program a spustite súbor.

 

 

Vytvorenie a úprava súboru 3DXML

Programy spoločnosti Dassault sú aj naďalej najlepšou voľbou na vytváranie, upravovanie a narábanie so súbormi 3DXML. Patria medzi ne programy CATIA a 3D XML Player.

 

 

Súbory 3DXML: najčastejšie otázky

Ktorý softvér otvorí súbory 3DXML?

Hoci súbory 3DXML navrhla spoločnosť Dassault Systèmes, môžete ich otvárať niekoľkými softvérmi, ako napríklad Adobe Acrobat, ktorý zahŕňa príponu súboru pre 3DXML.

 

 

Čo je to súbor CATPART?

Súbory CATPART predstavujú ďalší druh 3D obrázkových súborov od spoločnosti Dassault, ktoré sa používajú v dizajnérskom programe CATIA. Zahŕňajú prvky strojárstva, výroby a dizajnu, ktoré môžete používať spolu s ďalšími produktmi v súbore zostavy CATPRODUCT.

 

Ako otvorím súbor 3DXML v programe CATIA V5?

Ak chcete otvoriť súbor 3DXML v programe CATIA V5, postupujte podľa týchto krokov.

 

 1. Otvorte program CATIA a vyberte File (Súbor) > Open (Otvoriť).
 2. Vyberte požadovaný súbor a otvorte rozbaľovaciu ponuku File Type (Typ súboru).
 3. Vyberte 3DXML. Následne by sa mala zobraziť ukážka.
 4. Vyberte Open (Otvoriť), ak chcete súbor upraviť, alebo Read Only (Iba na čítanie).
 5. Kliknite na Open (Otvoriť).

 

Dokáže NX otvoriť súbor 3DXML?

Ak chcete súbor 3DXML otvoriť v programe Siemens NX, musíte súbor skonvertovať na formát .PRT. Tento formát obsahuje polygónové informácie, ktoré vám pomôžu presunúť súbor do nového programu.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako 3DXML

Obrázok súboru PRC

Súbory PRC

Prečítajte si viac o týchto súboroch, ktoré architekti a dizajnéri používajú v 3D modeloch v nástrojoch CAD.

Obrázok súboru JT

Súbory JT

Spoznajte súbory JT, 3D modely, ktoré boli navrhnuté na zdieľanie a úpravu viacerými stranami.

Obrázok súboru MB

Súbory MB

Prečítajte si viac o týchto súborov 3D modelovania, ktoré používa program Autodesk Maya.

Získajte Adobe Illustrator

Vytvárajte nádherné vektorové grafiky a ilustrácie.

7 dní zadarmo, potom 26,21 € mesačne.