#F5F5F5

Dizajn

Súbory 3DXML

Súbory 3DXML obsahujú modely 3D obrázkov s veľkým množstvom informácií. Tieto podrobné informácie môžu zahŕňať základnú geometriu, tvary sietí, textúry a svetelné efekty. Formát súborov, ktorý sa preslávil svojou presnosťou, komplexnosťou a širokým využitím v rôznych odvetviach, bol vyvinutý v roku 2005. Prečítajte si viac o formáte 3DXML od jeho vzniku až po hlavné výhody.

Preskúmať Creative Cloud

3DXML file marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor 3DXML?

Formát najlepšie pochopíte po rozdelení jeho názvu. Súbor 3DXML je súbor XML pre 3D. Jednoduchý textový formát XML poskytuje základ, ktorý umožňuje vysokú komprimovateľnosť súborov 3DXML (najmä ako súborov zip). Vďaka tomu sa súbory ľahko zdieľajú, vkladajú a rýchlo načítavajú.

Napriek tomu sú súbory 3DXML komplexné a obsahujú zložené plochy, hrany, vrcholy, váhy, obrázky a objekty. Všetky tieto informácie je možné ukladať pomocou binárneho kódu (zloženého z jednotiek a núl).

Nemali by sa zamieňať so súbormi X3D, čo je ďalší súbor na 3D modelovanie založený na formáte XML.

História súboru 3DXML

Spoločnosť, ktorá vyvinula súbor 3DXML, pôvodne pôsobila v priemyselnej výrobe. Viedlo to k vývoju sofistikovaných počítačom podporovaných programov na kreslenie a navrhovanie (CAD), ktoré si rýchlo osvojila výroba a priemysel.

Súbor 3DXML sa potom vyvíjal tak, aby rozšíril obrázky CAD (o prvky ako textúra, osvetlenie a topológia) a následne umožnil ich zdieľanie vo veľkom rozsahu. Zároveň umožnil, aby boli obrázky menšie a jednoduchšie na prenos, a zjednodušil tiež vkladanie 3D obrázkov do textových súborov.

Na čo sa používajú súbory 3DXML?

Zdieľanie 3D informácií

Súbory 3DXML sú ideálne pre technické dokumenty špecifické pre konkrétne odvetvie, ako napríklad špecifikácie dizajnu, brožúry a príručky, medzipodnikové ponuky, marketingové ponuky, webové lokality a aplikácie.

Zipovanie súborov

Súbory 3DXML sú navrhnuté na komprimovanie. Konvertovanie týchto súborov na štandardné súbory zip je jednoduché. Povrchové údaje o obrázku sa ukladajú ako opravy, ktoré sa začlenia naspäť do plôch na sieťových povrchoch. Súbory 3DXML sa dajú zdieľať e-mailom, webovými lokalitami, dokumentmi a ako prílohy.

Výroba produktov

Súbory 3DXML sa dajú jednoducho zdieľať a začleňovať, vďaka čomu sú ideálne pre výrobu. Spájajú dizajnérov s výrobnými podnikmi, dodávateľmi a marketérmi. V mnohých prípadoch sa do súborov 3DXML vkladajú informácie o riadení životnosti produktov (PLM) špecifické pre určité odvetvie.

Preskúmať ďalšie vektorové súbory

Výhody a nevýhody súborov 3DXML

Preskúmajte niektoré výhody a nevýhody formátu 3DXML.

Výhody súborov 3DXML

 • Rýchlosť a efektivita. Súbory 3DXML nie sú veľké a dajú sa ľahko zdieľať. Po komprimácii možno viaceré odoslať naraz. Hoci ide o komplexné a precízne súbory, ich časy načítavania sú neuveriteľne krátke. Ako súbory zip sa dajú presunúť do mnohých aplikácií.
 • XML. Extensible Markup Language (XML) je textový kód, ktorý je dostatočne jednoduchý pre Microsoft Poznámkový blok. Ukladá údaje s jednoduchou štruktúrou, vďaka čomu ich môžu rôzne programy čítať a zapisovať. Prispôsobenie a úprava súborov 3DXML sú tak ešte jednoduchšie.
 • Natívna štandardizácia. Súbor 3DXML bol zdokonalený na základe konzultácií s inými odvetviami a zároveň si tento formát osvojil celý rad programov. Vďaka tomu sa dajú súbory 3DXML bez problémov spúšťať na viacerých platformách.

Nevýhody súborov 3DXML

 • Nedajú sa jednoducho otvárať. Mnohí používatelia majú problém s ich otváraním, obzvlášť prvýkrát. Ak používate softvér vyvinutý pôvodnými tvorcami súboru 3DXML, tento proces môže byť o niečo komplikovanejší.
 • Nutnosť zaobstarať si prehrávač. Sťahovanie samostatnej aplikácie s otvoreným zdrojovým kódom môže chvíľu trvať, no vo všeobecnosti ide o najlepšie riešenie pri práci so súbormi 3DXML. Prehrávače tretích strán umožňujú rýchlo zobrazovať a upravovať 3D modely obsahujúce množstvo informácií.
 • Konkurencia je však veľká. Trojrozmerné modelovanie je obrovský trh. Medzi ďalšie podobné typy súborov patria súbory IGES, JT, OBJ, STL a X3D.

Otvorenie súboru 3DXML

Súbory 3DXML je možné otvárať širokým radom rôznych programov v systéme Windows aj macOS. Špeciálne prehrávače médií tretích strán to podstatne uľahčujú, niekedy však stačí súbor iba presunúť. Najskôr si stiahnite kompatibilný program, potom postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prejdite do priečinka s uloženým súborom.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na jeho názov.
 3. Kliknite na Choose default program (Vybrať predvolený program) a následne na Browse (Prehľadávať).
 4. Vyberte kompatibilný program, ktorý chcete použiť na otvorenie súboru.

Vytvorenie a úprava súboru 3DXML

Programy tretích strán kompatibilné so súbormi 3DXML sú aj naďalej najlepšou voľbou na vytváranie, upravovanie a narábanie so súbormi 3DXML.

Súbory 3DXML: najčastejšie otázky

Ktorý softvér otvorí súbor 3DXML?

Aj keď sú súbory 3DXML navrhnuté vývojárom tretej strany, neotvárajú sa výhradne jeho softvérom. Dajú sa otvárať a prezerať v rôznych programoch. Jedným z nich je Adobe Acrobat, ktorý zahŕňa príponu súboru pre 3DXML.

Čo je súbor CATPART?

Súbory CATPART predstavujú ďalší dostupný druh 3D obrázkových súborov, ktoré sa používajú v dizajnérskom programe CATIA. Zahŕňajú prvky strojárstva, výroby a dizajnu a dajú sa kombinovať s ďalšími produktmi v súbore zostavy CATPRODUCT.

Ako otvorím súbor 3DXML v programe CATIA V5?

Ak chcete otvoriť súbor 3DXML v programe CATIA V5, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Otvorte program CATIA a vyberte File (Súbor) > Open (Otvoriť).
 2. Vyberte požadovaný súbor a otvorte rozbaľovaciu ponuku File Type (Typ súboru).
 3. Vyberte 3DXML. Následne by sa mala zobraziť ukážka.
 4. Otvorte súbor na vykonanie úprav alebo vyberte Read Only (Iba na čítanie).
 5. Kliknite na Open (Otvoriť).

Dokáže NX otvoriť súbor 3DXML?

Ak chcete súbor 3DXML otvoriť v programe Siemens NX, musíte súbor skonvertovať na formát .PRT. Tento formát obsahuje polygónové informácie, ktoré vám pomôžu presunúť súbor do nového programu.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade