#F5F5F5

Dizajn

Súbory AI

Súbory AI sú natívnym typom vektorového súboru pre Adobe Illustrator. Pomocou súboru AI môžu dizajnéri donekonečna upravovať mierku svojich grafík, nákresov a obrázkov bez toho, aby to ovplyvnilo rozlíšenie. Prečítajte si viac o výhodách a nevýhodách formátu obrázka AI a zistite, akým spôsobom možno vytvárať, otvárať a upravovať tieto súbory.

Preskúmať Creative Cloud

Ai files marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je to súbor AI?

Skratka AI znamená Adobe Illustrator. Ide o proprietárny typ súboru spoločnosti Adobe pre vektorové obrázky. Medzi ďalšie časté vektorové typy obrázkových súborov patria PDF, EPS a SVG. Na rozdiel od rastrových súborov vytvorených z pixelov, vektorové súbory nestrácajú pri zmene veľkosti rozlíšenie, pretože sú vytvorené na základe zložitého vzorca podobného grafu, ktorý sa dá nekonečne rozširovať.

Súbory AI vykresľujú vysokodetailné kresby, logá a ilustrácie aplikácie Illustrator. Pre svoje malé veľkosti a jednoduchú úpravu veľkosti sú tieto súbory obľúbenou voľbou mnohých dizajnérov a ilustrátorov. Sú tiež veľmi všestranné. Ponúkajú možnosti vrstvenia a priehľadnosť, čo iné typy súborov neumožňujú.

Keďže typ súborov AI je proprietárnym typom súborov spoločnosti Adobe, na vytváranie, úpravu a ukladanie treba používať Illustrator. Súbory AI sa však dajú zobrazovať vo viacerých programoch tretích strán, hoci tie vám neposkytnú plné možnosti úprav.

História súboru AI

Spoločnosť Adobe predstavila formát obrázkov AI s aplikáciou Illustrator 9 v roku 2000. Predtým Illustrator používal formát súborov EPS.

Súbory AI boli navrhnuté na zobrazovanie vektorových súborov EPS a jednostranových súborov PDF. Predchádzajúci formát EPS kombinoval údaje vektorových aj rastrových obrázkov.

V súčasnosti môžu dizajnéri naďalej ukladať, upravovať a opätovne otvárať obrázky EPS ako súbory AI, hoci súbory EPS nepodporujú priehľadnosť takým spôsobom ako súbory AI.

Používanie súboru AI

Mnohí dizajnéri uprednostňujú pri svojej umeleckej činnosti súbory aplikácie Adobe Illustrator pre ich malú veľkosť a jednoduchú škálovateľnosť. Dizajnéri najčastejšie využívajú súbory AI na nasledujúce účely:

Logá

Súbory AI navrhnuté v aplikácii Illustrator dávajú logám jasnosť a možnosť úpravy veľkosti, vďaka čomu sa môžu používať na všetko od vizitiek až po billboardy na námestí Times Square. Navyše sú súbory AI skvelé na rozvrhovanie typografie, ktorá ostane ostrá a čitateľná pri každej veľkosti.

Tlač

Súbory AI sa výborne hodia na tlač digitálne navrhnutých obrázkov, kresieb a inej grafiky, pretože si zachovávajú detaily a jasnosť pri rôznych veľkostiach. Toto ich odlišuje od rastrových obrázkov, ktoré sa môžu v tlači zobraziť ako zrnité a pixelované obrázky, ak boli ich mierky upravené mimo zamýšľanej veľkosti.

Priehľadná grafika a dizajny

Na rozdiel od EPS, predchádzajúceho formátu aplikácie Illustrator, súbory AI umožňujú priehľadnosť. Súbory AI tak predstavujú skvelý východiskový bod pri vytváraní webovej grafiky, ktorú treba vrstviť na rôzne pozadia.

Preskúmať ďalšie typy vektorových súborov

Používanie súboru AI

Formát súboru AI môže v závislosti od projektu fungovať v niektorých scenároch lepšie ako v iných. Potrebujete poznať:

Výhody súborov AI

 • Vďaka nekonečným možnostiam zmien veľkosti sú súbory AI vhodným typom obrázkového súboru na reprodukciu kresieb aplikácie Illustrator v tlači.
 • Jednoduché súbory AI sú zvyčajne malé, takže sa ľahko zdieľajú, nahrávajú a ukladajú.
 • Súbory AI môžete využívať pre ich možnosti priehľadnosti, vrstvenia a čistej typografie pri grafike, logách a ikonách.
 • Súbory AI sú šité na mieru aplikácii Illustrator, takže ak vytvárate dizajn v nej, viete, že pracujete s najlepšie prispôsobeným formátom.

Ďalšie postrehy k súborom AI

 • Súbory AI sú plne kompatibilné iba s aplikáciou Adobe Illustrator. Súbory AI môžete zobrazovať a jednoducho upravovať aj v niektorých ďalších aplikáciách, no nebudete môcť vykonávať také zmeny, ktoré by boli možné v aplikácii Illustrator.
 • Ak treba upraviť pixely, musíte použiť iný formát súboru, keďže súbory AI fungujú najlepšie s vektorovými obrázkami.

Otvorenie súboru AI

Ak chcete otvoriť súbor AI v aplikácii Illustrator, vyberte File (Súbor) > Open (Otvoriť) a vyberte daný súbor v počítači. Uistite sa, že súbor má príponu AI. Môžete otvárať aj súbory PDF, EPS a SVG.

Hoci môžete súbory AI otvárať aj v iných aplikáciách, nezabudnite, že tým môžete skonvertovať súbor z vektorového na rastrový.

Vytvorenie a úprava súboru AI

Ak chcete vytvoriť súbor AI v aplikácii Adobe Illustrator, postupujte takto.

 1. Spustite Illustrator a vyberte File (Súbor) > New (Nový).
 2. Vyberte typ dokumentu, ako napríklad Mobile (Mobilný), Web (Webový), Print (Tlačový) alebo Film & Video (Film a video).
 3. Kliknutím na prednastavenia dokumentu vyberte veľkosť.
 4. Otvorte nový dokument kliknutím na Create (Vytvoriť).
 5. Keď dokončíte jeho vytváranie, uložte dizajn ako typ súboru .AI.

Úprava dizajnu:

 1. Otvorte svoj dizajn .AI v aplikácii Illustrator.
 2. Upravte svoj dizajn pomocou panela s nástrojmi.
 3. Uložte obrázok ako súbor .AI.

Súbory AI: najčastejšie otázky

Môžem zobrazovať súbory AI aj v iných aplikáciách ako Illustrator?

Súbory AI sa dajú zobrazovať vo viacerých aplikáciách tretích strán. Súbor .AI môžete tiež ukladať v rôznych formátov, ktoré vám umožnia otvárať súbor iným softvérom. Uloženie súboru AI vo formáte PDF vám napríklad umožňuje zobrazovať a zdieľať súbor v programe Adobe Acrobat.

Aký je rozdiel medzi rastrovým a vektorovým súborom?

Na rozdiel od rastrových súborov vytvorených z pixelov, vektorové súbory nestrácajú pri zmene veľkosti rozlíšenie, pretože sú vytvorené na základe zložitého vzorca podobného grafu, ktorý sa dá nekonečne rozširovať. Keďže rastrové obrázky obsahujú určitý počet pixelov, môžu byť po zväčšení nad zamýšľanú veľkosť zrnité alebo pixelované. Na druhej strane, vektorové obrázky sa dajú zväčšiť na ľubovoľnú veľkosť bez straty kvality.

Prečítajte si viac o rozdieloch medzi rastrovými a vektorovými obrázkami.

Môžem upravovať súbor AI bez aplikácie Illustrator?

Hoci niektoré prvky obrázka môžete upravovať aplikáciami tretích strán, súbory AI sú plne kompatibilné iba s aplikáciou Adobe Illustrator. Vždy je jednoduchšie a rýchlejšie upravovať súbory AI aplikáciou Illustrator.

Ako sa dá súbor AI skonvertovať na súbor PDF?

Súbor AI môžete skonvertovať na súbor PDF kliknutím na File (Súbor) > Save As (Uložiť ako) a výberom možnosti PDF. Potom vyberte tú najvhodnejšiu možnosť veľkosti súboru z predvolieb Adobe PDF v dialógovom okne Save Adobe PDF (Uložiť Adobe PDF). Užitočné je tiež zrušiť začiarknutie políčka Preserve Illustrator Editing Capabilities (Zachovať možnosti úprav programu Illustrator) a obmedziť veľkosť súboru.

Ako odošlem súbor AI e-mailom?

Na jednoduché odoslanie súboru AI e-mailom svoje súbory, písmo, obrázky zbaľte. Postupujte takto:

Vyberte File (Súbor) > Package (Zbaliť) a vyberte umiestnenie svojho priečinka. Vyberte Package (Zbaliť) a priložte priečinok k e-mailu. Prípadne môžete uložiť obrázky v plnej veľkosti ako súbory PDF a odoslať ich e-mailom.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade