Súbory DWG

Projektanti, dizajnéri a dodávatelia používajú formát súborov DWG napríklad na vytváranie technických výkresov a plánov v programe AutoCAD od spoločnosti Autodesk. Nadšenci formátu DWG ho odporúčajú pre štandardizovaný prístup k architektonickým a inžinierskym projektom. Prečítajte si viac o tom, ako používať súbory DWG.

Obrázok s pohybujúcim sa textom DWG

Čo sa dozviete

 

 • Čo je to súbor DWG?
 • História súboru DWG
 • Na čo sa súbory DWG používajú?
 • Výhody a nevýhody súborov DWG
 • Otvorenie súboru DWG
 • Vytvorenie a úprava súboru DWG
 • Súbory DWG: najčastejšie otázky

 

 

Čo je súbor DWG?

Súbory DWG sú tesne prepojené s programami CAD (computer-aided design). Ich pôvodné pomenovanie bolo skratkou slova drawing (kreslenie), pričom ide o súbor, ktorý obsahuje dvojrozmernú a trojrozmernú vektorovú grafiku. Autori podkladov, architekti a inžinieri zvyčajne používajú súbory DWG na vytváranie skíc návrhov.

 

So súbormi DWG sa spája niekoľko ďalších typov súborov vrátane súborov s príponami:

 

 • .bak
 • .dws
 • .dwt
 • .sv$

 

Tento „otvorený, no proprietárny“ formát slúži ako stavebný blok nových projektov v rôznych odvetviach, najmä v digitálnom inžinierstve. Dosiahnuteľná úroveň detailov pomáha architektom a inžinierom vizualizovať návrhy. Dané súbory sa dajú čítať v mnohých programoch vrátane programov v službe Adobe Creative Cloud, ako napríklad Illustrator.

 

 

História súboru DWG

Prípona súboru .dwg bola vytvorená v druhej polovici 70. rokov 20. storočia ako natívny formát súboru pre balík Interact CAD. Keď počítače začali meniť odvetvie dizajnu, spoločnosť Autodesk udelila licenciu na typ súboru DWG pre svoju prvú iteráciu programu AutoCAD v roku 1982.

 

S rastúcim výkonom hardvéru rástla aj predstavivosť dizajnérov a architektov. Súbor DWG sa stal prázdnym plátnom, z ktorého vzišli tie najvýznamnejšie nápady. Vďaka existencii rôznych programov CAD na trhu sa formát DWG stal prístupnejším pre bežných používateľov. 

 

 

Na čo sa súbory DWG používajú?

Súbory DWG sú určené primárne na skicovanie špecializovaných plánov a návrhov pre rôzne priemyselné odvetvia. Pri realizácii návrhov sa na súbory DWG spolieha celý rad profesionálov od inžinierov, ktorí podrobne študujú najnovšie špecifikácie nového projektu, až po architektov a urbanistov vytvárajúcich verejné priestory.

 

Na otvorenie súboru DWG treba špeciálny softvér CAD. Po jeho otvorení pravdepodobne narazíte na komplexné vrstvy podrobných technických špecifikácií spolu s nákresmi a diagramami. 

 

Súbory DWG obsahujú vektorové obrázky aj metaúdaje podporujúce označenia týchto vektorových obrázkov. Autor tak môže naplno rozvinúť svoje dvojrozmerné a trojrozmerné nápady na obrazovke a nemusí sa pri svojej práci spoliehať na neoficiálne informácie.

 

Viac vektorových súborov

 

 

Výhody a nevýhody súborov DWG

Súbor DWG je vhodný pri zostavovaní nových inžinierskych alebo architektonických projektov, no má aj niekoľko nevýhod.

 

Výhody súborov DNG

 • Spoločnosť AutoDesk je štandardným poskytovateľom softvéru v danom odvetví pre technické výkresy a plány, takže súbory DWG fungujú s jej produktmi bez problémov a nie je potrebná žiadna konverzia.
 • Vďaka binárnemu zloženiu sú súbory DWG oveľa menšie ako ich hlavný konkurent, formát DXF, ktorý používa čistý text. Preto sú vhodnejšie na zdieľanie s kolegami a šetria ukladací priestor.
 • Skutočná krása formátu DWG spočíva v jeho schopnosti mapovať 2D a 3D obrázky spoločne, aby boli dané dve verzie vždy kompatibilné aj v rôznych fázach navrhovania.

 

Nevýhody súborov DWG

 • Hoci si softvér AutoDesk vyberajú profesionáli v rôznych odvetviach, formát DWG má obmedzené možnosti. V iných balíkoch CAD je oveľa širšie podporovaný súbor DXF, čo znamená, že spolupráca medzi agentúrami a ich klientmi zvyčajne prebieha vo formáte DXF.
 • Formát DWG sa v priebehu času výrazne zmenil. V súčasnosti preto existujú viaceré verzie prípony súboru, čo môže byť mätúce. Starší softvér navyše nemusí rozpoznávať funkcie integrované do novších verzií DWG, čím môžu byť celé súbory potenciálne nepoužiteľné.
 • Súbory DWG sa bez konverzie nedajú otvoriť v inom softvéri než CAD, a ani sa k nim nedá získať prístup. To môže opäť spôsobovať problémy v prípade potreby spolupráce.

 

 

Otvorenie súboru DWG

Ak nepotrebujete vykonávať úpravy, môžete na otvorenie súborov používať zobrazovač DWG. Ak máte v počítači správny softvér, nemali by ste mať so zobrazovaním súborov DWG žiadne problémy.

 

Pri otváraní súboru DWG aplikáciou Adobe Illustrator v počítači postupujte takto:

 

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok súboru v počítači alebo na okno prieskumníka súborov. (V počítači Mac stlačte Command a kliknite myšou.)
 2. Prejdite nadol na Otvoriť v programe, potom sa posuňte vpravo a zobrazte si zoznam programov, ktoré umožňujú otvoriť súbor DWG.

 

 

Vytvorenie a úprava súboru DWG

Ako sme už spomínali, na vytváranie a úpravu súboru DWG od nuly potrebujete jeden z programov CAD. Ak však používate Adobe Illustrator, môžete súbor vytvoriť a exportovať ho do formátu DWG, takže sa bude dať otvoriť softvérom CAD.

 

Postupujte takto:

 

 1. V ponuke File (Súbor) vyberte Open (Otvoriť).
 2. Nájdite umiestnenie súboru, ktorý chcete otvoriť, v prieskumníkovi súborov.
 3. Kliknutím otvorte súbor.

 

Ak ho chcete exportovať ako súbor DWG, postupujte takto:

 

 1. Vyberte File (Súbor) a Export (Exportovať).
 2. Vyberte umiestnenie súboru a zadajte jeho názov.
 3. Z kontextovej ponuky Uložiť vo formáte (Windows) alebo Formát (macOS) vyberte formát DWG.
 4. Kliknite na Uložiť (Windows) alebo Exportovať (macOS).

 

Nezabúdajte, že sa môžu vyskytnúť problémy s vytváraním verzií, takže sa uistite, že príjemca dokáže otvoriť súbor.

 

 

Súbory DWG: najčastejšie otázky

Čo znamená DWG?

Termín DWG je skratkou slova drawing (kreslenie) a odkazuje na činnosť spojenú s daným typom súboru.

 

Môžem si zobraziť súbory DWG na mobilnom zariadení?

Áno. Súbory DWG môžete otvárať množstvom mobilných aplikácií, čo používateľom umožňuje upravovať a zdieľať súbor na diaľku.

 

Je formát DWG formát s otvoreným zdrojovým kódom?

Na rozdiel od iných súborov CAD, ktoré môže ktokoľvek používať zadarmo, je DWG proprietárnym formátom spoločnosti AutoDesk. Autorizované používanie formátu DWG podlieha povoleniu spoločnosti AutoDesk.

 

Je formát DWG 3D formátom?

V začiatkoch formátu DWG počítače sotva zvládali 2D grafiku, nieto ešte 3D. S postupným zdokonaľovaním hardvéru však aj formát DWG začal lepšie spracovávať robustné zobrazenia vrátane 3D grafiky, ktorá je teraz štandardným formátom súborov.

 

Čo vo formáte DWG predstavujú metaúdaje?

Metaúdaje v súboroch softvéru zahŕňajú informácie a pokyny, ktoré umožňujú softvéru (a teda používateľom) získavať viac informácií o tom, ako je súbor naformátovaný. Pri formáte DWG sa to týka vzťahu medzi 2D a 3D verziami, ako aj iných metaznačiek.

 

DWG je natívny formát súborov pre softvér AutoCAD® spoločnosti Autodesk a je ochrannou známkou spoločnosti Autodesk, Inc.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako DWG

Obrázok súboru STL

Súbory STL

V súvislosti so stereolitografiou sa súbor STL používa pri 3D tlači a tvorbe prototypov.

Obrázok súboru DXF

Súbory DWF

Tento typ súboru, ktorý vyvinula spoločnosť AutoDesk, podporuje spoluprácu medzi rôznymi systémami a používateľmi.

Obrázok súboru XVL

Súbory XVL

Tento formát súboru sa zvyčajne spája s 3D počítačovou grafikou.

Obrázok súboru JT

Súbory JT

Ďalší formát na vizualizáciu 3D objektov, ktorý bol vyvinutý na zdieľanie údajov a spoluprácu.

Porovnanie súborov DWG s inými typmi súborov

Obrázok súboru DWG vs DXF

DWG vs DXF

Ktorý z nich sa viac hodí na spoluprácu? Je veľkosť dôležitá? Získajte všetky potrebné informácie, aby ste vybrali typ súboru, ktorý vám bude vyhovovať najviac.

Získajte Adobe Illustrator

Vytvárajte nádherné vektorové grafiky a ilustrácie.

7 dní zadarmo, potom 26,21 € mesačne.