Súbory DWG

Projektanti, dizajnéri a dodávatelia používajú formát súborov DWG na vytváranie technických výkresov a plánov. Nadšenci formátu DWG ho odporúčajú pre štandardizovaný prístup k architektonickým a inžinierskym projektom. Prečítajte si viac o tom, ako používať súbory DWG.

DWG marquee image

Čo je súbor DWG?

Súbory DWG sú tesne prepojené s programami CAD (computer-aided design). Ich pôvodné pomenovanie bolo skratkou slova drawing (kreslenie), pričom ide o súbor, ktorý obsahuje dvojrozmernú a trojrozmernú vektorovú grafiku. Autori podkladov, architekti a inžinieri zvyčajne používajú súbory DWG na vytváranie skíc návrhov.

So súbormi DWG sa spája niekoľko ďalších typov súborov vrátane súborov s príponami:

 • .bak,
 • .dws,
 • .dwt,
 • .sv$.

Tento „otvorený, no proprietárny“ formát slúži ako stavebný blok nových projektov v rôznych odvetviach, najmä v digitálnom inžinierstve. Dosiahnuteľná úroveň detailov pomáha architektom a inžinierom vizualizovať návrhy. Dané súbory sa dajú čítať v mnohých programoch vrátane aplikácií služby Adobe Creative Cloud, ako napríklad Illustrator.

História súboru DWG

Tím, ktorý v 70. rokoch vyvinul balík Interact CAD, vytvoril príponu súboru .dwg ako natívny formát súboru softvéru. Keď počítače začali meniť odvetvie dizajnu, súbor DWG získal v roku 1982 licenciu pre svoju prvú iteráciu.

S rastúcim výkonom hardvéru rástla aj predstavivosť dizajnérov a architektov. Súbor DWG sa stal prázdnym plátnom, z ktorého vzišli tie najvýznamnejšie nápady. Vďaka existencii rôznych programov CAD na trhu sa formát DWG stal prístupnejším pre bežných používateľov.

Na čo sa používajú súbory DWG?

Súbory DWG sú určené primárne na skicovanie špecializovaných plánov a návrhov pre rôzne priemyselné odvetvia. Pri realizácii návrhov sa na súbory DWG spolieha celý rad profesionálov od inžinierov, ktorí podrobne študujú najnovšie špecifikácie nového projektu, až po architektov a urbanistov vytvárajúcich verejné priestory.

Na otvorenie súboru DWG sa vyžaduje špeciálny softvér CAD. Po jeho otvorení pravdepodobne narazíte na komplexné vrstvy podrobných technických špecifikácií spolu s nákresmi a diagramami.

Súbory DWG obsahujú vektorové obrázky aj metaúdaje podporujúce označenia týchto vektorových obrázkov. Vy tak môže naplno rozvinúť svoje dvojrozmerné a trojrozmerné nápady na obrazovke a nemusíte sa pri svojej práci spoliehať na neoficiálne informácie.

Preskúmať ďalšie vektorové súbory

Výhody a nevýhody súborov DWG

Súbor DWG sa hodí na zostavovanie nových inžinierskych alebo architektonických projektov, no má aj niekoľko nevýhod.

Výhody súborov DNG

 • Často sa považujú za štandard v odvetví pre technické výkresy a plány.
 • Vďaka binárnemu zloženiu sú súbory DWG oveľa menšie ako ich hlavný konkurent, formát DXF, ktorý používa čistý text. Preto sú vhodnejšie na zdieľanie s kolegami a šetria ukladací priestor.
 • Skutočná krása formátu DWG spočíva v jeho schopnosti mapovať 2D a 3D obrázky spoločne, aby boli dané dve verzie vždy kompatibilné aj v rôznych fázach navrhovania.

Nevýhody súborov DWG

 • Súbory DWG majú obmedzené možnosti. V balíkoch CAD je oveľa širšie podporovaný súbor DXF, čo znamená, že spolupráca medzi agentúrami a ich klientmi zvyčajne prebieha vo formáte DXF.
 • Formát DWG sa v priebehu času výrazne zmenil. V súčasnosti preto existujú viaceré verzie prípony súboru, čo môže byť mätúce. Starší softvér navyše nemusí rozpoznávať funkcie integrované do novších verzií DWG, čím môžu byť celé súbory potenciálne nepoužiteľné.
 • Súbory DWG sa bez konverzie nedajú otvoriť v inom softvéri než CAD, a ani sa k nim nedá získať prístup. To môže opäť spôsobovať problémy v prípade potreby spolupráce.

Otvorenie súboru DWG

Ak nepotrebujete vykonávať úpravy, môžete na otvorenie súborov používať zobrazovač DWG. Ak máte v počítači správny softvér, nemali by ste mať so zobrazovaním súborov DWG žiadne problémy.

Pri otváraní súboru DWG aplikáciou Adobe Illustrator v počítači postupujte takto:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok súboru v počítači alebo v okne prieskumníka súborov. (V prípade počítača Mac stlačte kláves COMMAND a kliknite myšou.)
 • Prejdite nadol na Otvoriť v programe, potom sa posuňte vpravo a zobrazte si zoznam programov, ktoré umožňujú otvoriť súbor DWG.

Vytvorenie a úprava súboru DWG

Ako sme už spomínali, na úpravu a vytvorenie súboru DWG od nuly potrebujete jeden z programov CAD. Ak však používate Adobe Illustrator, môžete súbor vytvoriť a exportovať ho do formátu DWG, takže sa bude dať otvoriť softvérom CAD.

Postupujte takto:

 1. V ponuke File (Súbor) vyberte Open (Otvoriť).
 2. Nájdite súbor, ktorý chcete otvoriť, pomocou prieskumníka súborov.
 3. Kliknutím otvorte súbor.

Ak ho chcete exportovať ako súbor DWG, postupujte takto:

 1. Vyberte File (Súbor) a potom Export (Exportovať).
 2. Vyberte umiestnenie súboru a zadajte jeho názov.
 3. Z kontextovej ponuky Save as Type (Uložiť vo formáte) (Windows) alebo Format (Formát) (macOS) vyberte formát DWG.
 4. Kliknite na Save (Uložiť) (Windows) alebo Export (Exportovať) (macOS).

Nezabúdajte, že sa môžu vyskytnúť problémy s vytváraním verzií, takže sa uistite, že príjemca dokáže otvoriť súbor.

Súbory DWG: najčastejšie otázky

Čo znamená DWG?

Termín DWG je skratkou slova drawing (kreslenie) a odkazuje na činnosť spojenú s daným typom súboru.

Môžem si zobraziť súbory DWG na mobilnom zariadení?

Áno. Súbory DWG môžete otvárať množstvom mobilných aplikácií, čo používateľom umožňuje upravovať a zdieľať súbor na diaľku.

Je formát DWG 3D formátom?

V začiatkoch formátu DWG počítače sotva zvládali 2D grafiku, nieto ešte 3D. S postupným zdokonaľovaním hardvéru však aj formát DWG začal lepšie spracovávať robustné zobrazenia vrátane 3D grafiky, ktorá je teraz štandardným formátom súborov.

Čo vo formáte DWG predstavujú metaúdaje?

Metaúdaje v súboroch softvéru zahŕňajú informácie a pokyny, ktoré umožňujú softvéru (a teda používateľom) získavať viac informácií o tom, ako je súbor naformátovaný. Pri formáte DWG sa to týka vzťahu medzi 2D a 3D verziami, ako aj iných metaznačiek.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako DWG

STL file image

Súbory STL

Súbor STL odkazujúci na stereolitografiu sa používa pri 3D tlači a tvorbe prototypov.

DXF file image

Súbory DXF

Tento typ súboru podporuje spoluprácu medzi rôznymi systémami a používateľmi.

XVL file image

Súbory XVL

Tento formát súboru sa zvyčajne spája s 3D počítačovou grafikou.

EPS file image

EPS súbory

Typ súboru staršej verzie aplikácie Illustrator, ktorý je v súčasnosti nahradený súborom AI.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator