Súbory DXF

DXF je formát údajového súboru CAD vyvinutý spoločnosťou Autodesk. Súbory DXF umožňujú zdieľať údaje výkresov a textové formáty v rôznych aplikáciách CAD. Zistite, ako vytvoriť súbor DXF, a prečítajte si o jeho výhodách, nevýhodách a používaní.

Obrázok s pohybujúcim sa textom DXF

Čo sa dozviete

 

 • Čo je to súbor DXF?
 • História súboru DXF
 • Používanie súboru DXF
 • Výhody a nevýhody súborov DXF
 • Otvorenie súboru DXF
 • Vytvorenie a úprava súboru DXF
 • Súbory DXF: najčastejšie otázky

 

Čo je to súbor DXF?

DXF je skratka pre Drawing Exchange Format alebo Drawing Interchange Format a je typom vektorového súboru. Mnohí inžinieri, dizajnéri a architekti používajú formát súborov DXF na tvorbu 2D a 3D výkresov pri navrhovaní produktov.

 

Súbory DXF sú podporované v niekoľkých 3D aplikáciách, no oveľa častejšie sa používajú na zdieľanie návrhov v rôznych programoch CAD. 

 

Súbory DXF používajú príponu .DXF a majú úplne otvorený zdrojový kód. Používatelia tak môžu používať súbory AutoCAD bez použitia programov spoločnosti Autodesk. Tým sa líšia od ostatných formátov súborov používaných na zdieľanie súborov CAD, ako napríklad súborov DWG.

 

 

História súboru DXF

Vektorový súbor DXF s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý spoločnosť Autodesk uviedla na trh v roku 1982, umožňuje dizajnérom zdieľanie výkresov v rôznych aplikáciách CAD. Tento koncept mal veľký úspech a umožnil, aby sa súbory DXF rýchlo presadili ako súbory s vhodným formátom na výmenu návrhov.

 

Spoločnosť Autodesk v roku 1982 tiež uviedla na trh vektorový súbor DWG so zatvoreným zdrojovým kódom, ktorý bol vytvorený na špecifické použitie v nástroji AutoCAD. Súbor DXF bol navrhnutý tak, aby si vývojári mohli vymieňať súbory z iných programov nástrojom AutoCAD.

 

DXF, takmer pol storočie obľúbený formát súborov, bol vydaný krátko pred dnes už bežnými typmi súborov, ako napríklad GIF a JPEG, a dlho pred tým, ako spoločnosť Google uviedla formát WebP.

 

 

Používanie súboru DXF

Súbory DXF sú bezplatné a ideálne na spoluprácu pri návrhoch produktov. Môžete ich používať na:

 

Zdieľanie dizajnov

Formát DXF umožňuje pracovníkom v rôznych odboroch spoločne pracovať na rovnakom návrhu alebo projekte. Napríklad autori podkladov a architekti, ktorí používajú samostatné aplikácie CAD, môžu zdieľať svoj postup v jednom súbore formátu DXF.

 

Dosahovanie presnosti

Súbory DXF sú známe pre svoju presnosť. Pri použití súborov DXF na CNC stroje alebo tlač máte zaručený presný výsledok bez ohľadu na to, či boli súbory skonvertované. Na rozdiel od rastrových súborov pri úprave veľkosti vektorových súborov nestrácate žiadnu kvalitu. Súbory DXF sa však nedajú tlačiť v 3D, takže ich musíte najskôr skonvertovať na formát STL.

 

Viac typov vektorových súborov

 

 

Výhody a nevýhody súborov DXF

Kým začnete naplno používať formát DXF, oboznámte sa s jeho mnohými výhodami a nevýhodami.

 

Výhody súborov DXF

 • Formát DXF je otvorený formát, takže k súborom DXF môže mať prístup ktokoľvek úplne zadarmo. Spoločnosť Autodesk aktualizuje špecifikácie pri každej novej verzii.
 • Bez ohľadu na rôzne programy CAD, ktoré spolupracovníci používajú, vďaka súboru DXF môžu všetci pracovať spoločne na rovnakej verzii návrhu.
 • Veľkosť súboru DXF sa dá meniť s vysokou presnosťou, pričom má až 16-bitovú pohyblivú desatinnú čiarku, ktorá poskytuje pôsobivú škálu detailov. 

 

Nevýhody súborov DXF

 • Hoci sú súbory DXF vo všeobecnosti malé, informácie ukladajú ako čistý text, čo môže prenos vášho návrhu alebo modelu predĺžiť.

 • Formát DXF nepodporuje špecifické prvky jednotlivých aplikácií CAD. Súbor napríklad nerozpozná, či pracujete s dynamickými blokmi.
 • Hoci v súbore DXF môžete pracovať s 3D prvkami, plne podporuje iba 2D objekty.

 

 

Otvorenie súboru DXF

Pri otváraní môžete súbor DXF skonvertovať na iný typ súboru, napríklad PDF, DWG alebo SVG.

 

Ak ostanete pri formáte DXF, k dispozícii máte bezplatné zobrazovače súborov. Pre Windows je skvelou voľbou zobrazovač Autodesk Viewer. K dispozícii sú tiež aplikácie ako Adobe Illustrator, AutoCAD a eDrawings, ktoré sa dajú používať v počítačoch s operačným systémom Windows aj MacOS.

 

Ak chcete otvoriť súbor DXF nástrojom Autodesk, kliknite na File (Súbor), vyberte Open (Otvoriť) a následne vyberte v rozbaľovacej ponuke formátov súborov DXF alebo .dxf. Kliknite na Open (Otvoriť) pri súbore, ktorý chcete zobraziť.

 

 

Vytvorenie a úprava súboru DXF

V aplikácii Adobe Illustrator vytvoríte súbory DXF takto:

 

 1. Načítajte Adobe Illustrator a vyberte Open (Otvoriť).
 2. Vyberte a kliknite na nákres, ktorý chcete skonvertovať do formátu DXF.
 3. Kliknite na Open (Otvoriť), následne vyberte File (Súbor) a Export (Exportovať).
 4. V dialógovom okne kliknite na rozbaľovaciu ponuku a potom na Uložiť vo formáte.
 5. Vyberte AutoCAD Interchange File (*.DXF) a kliknite na Save (Uložiť).

 

Úprava nového súboru DXF:

 

 1. Otvorte Adobe Illustrator.
 2. Pretiahnite myšou súbor DXF do aplikácie Illustrator.
 3. Vo vyskakovacom okne Artwork Scale (Mierka predlohy) kliknite na Original File Size (Pôvodná veľkosť súboru).
 4. Súbor sa otvorí a vy môžete bezplatne vykonávať úpravy.

 

 

Súbory DXF: najčastejšie otázky

Ako stiahnem súbory DXF?

Súbory DXF môžete stiahnuť aplikáciami na kreslenie, ako napríklad Adobe Illustrator. Jednoducho kliknite na ponuku aplikácie, položky File (Súbor) a Save As (Uložiť ako) a následne vyberte formát DXF v dialógovom okne typu súboru na export. 

 

Ktoré súbory sa dajú skonvertovať na formát DXF?

Formát DXF vám umožňuje konvertovať viacero rôznych typov súborov vrátane formátu PDF, DWG, SVG a špecializovaných súborov, ako napríklad CNC (computer numerical control). Konvertovať môžete tiež rastrové obrázkové súbory, ako napríklad GIF, JPEG a PNG.

 

Je súbor DXF dvojrozmerný alebo trojrozmerný?

Formát DXF je vytvorený pre väčšinu programov CAD, pričom podporuje 2D aj 3D výkresy a modely. 

 

Je formát DXF typom vektorového súboru?

Áno, formát DXF je typom vektorového súboru. Dizajnéri tak môžu pri používaní softvéru CAD meniť jednotlivé komponenty, ktoré sa nachádzajú v obrázku ako takom. Vektorové súbory, ako napríklad DXF alebo DWG spoločnosti Autodesk, umožňujú upravovať farby a tvary takými spôsobmi, ktoré nie sú v rastrových súboroch k dispozícii.

 

Môžem skonvertovať súbor DXF do formátu PDF?

Súbory DXF sa dajú skonvertovať na súbory PDF aplikáciou Adobe Acrobat. Môžete to urobiť podľa jednoduchého 5-krokového postupu v našej príručke o konverzii súboru DXF na súbor PDF.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako DXF

Obrázok súboru DWG

Súbory DWG

Prečítajte si viac o súboroch DWG, zatvorenom type formátu súborov.

Obrázok súboru XVL

Súbory XVL

Prečítajte si viac o tomto malom formáte, ktorý je ideálny pre údaje 3D počítačovej grafiky.

Obrázok súboru JT

Súbory JT

Preskúmajte tento formát 3D modelu, ktorý sa používa najmä na vizualizáciu produktov.

Obrázok súboru STL

Súbory STL

Prečítajte si viac o STL, formáte súborov, ktorý sa používa pri 3D tlači a ukladaní informácií o 3D modeloch.

Získajte Adobe Illustrator

Vytvárajte nádherné vektorové grafiky a ilustrácie.

7 dní zadarmo, potom 23,99 € mesačne.