Súbory DXF

DXF je formát údajového súboru CAD navrhnutý na univerzálne zdieľanie údajov kresieb v aplikáciách CAD. Dá sa používať aj v textových formátoch. Zistite, ako vytvoriť súbor DXF, a prečítajte si o jeho výhodách, nevýhodách a použití.

DXF marquee image

Čo je súbor DXF?

DXF je skratka pre Drawing Exchange Format alebo Drawing Interchange Format a je typom vektorového súboru. Inžinieri, dizajnéri a architekti často používajú formát DXF na tvorbu 2D a 3D kresieb pri navrhovaní produktov.

Formát DXF je podporovaný v niekoľkých 3D aplikáciách, no oveľa častejšie sa používa na zdieľanie návrhov v rôznych programoch CAD.

Súbory DXF, ktoré používajú príponu .DXF, majú úplne otvorený zdrojový kód. Tým sa líšia od ostatných formátov súborov používaných na zdieľanie súborov CAD, napríklad od súborov DWG.

História súboru DXF

Tento úspešný koncept vznikol v roku 1982, aby mohli dizajnéri zdieľať kresby v aplikáciách CAD. Súbor DXF sa rýchlo stal jedným z najpoužívanejších formátov na výmenu návrhov.

Vývojári navrhli súbor DXF tak, aby si používatelia mohli vymieňať súbory z iných programov.

DXF, takmer polstoročie obľúbený formát súborov, je predchodcom bežných typov súborov, akými sú napríklad GIF a JPEG, a bol vydaný dlho pred tým, ako spoločnosť Google uviedla formát WebP.

Na čo sa používajú súbory DXF?

Súbory DXF sú bezplatné a ideálne na spoluprácu pri navrhovaní produktov. Medzi ich hlavné využitia patrí:

Zdieľanie dizajnov

Formát DXF umožňuje pracovníkom v rôznych odboroch spoločne pracovať na rovnakom návrhu. Napríklad kresliči a architekti, ktorí používajú samostatné aplikácie CAD, môžu zdieľať svoj postup v jednom súbore formátu DXF.

Dosahovanie presnosti

DXF sa používa aj pre svoju presnosť. Kvalita vektorových súborov sa pri zmene veľkosti neznižuje tak, ako u rastrových súborov. Pri použití súborov DXF na CNC stroje alebo tlač máte zaručený presný výsledok bez ohľadu na to, či boli súbory skonvertované. Súbory DXF sa však nedajú tlačiť v 3D, takže ich musíte najskôr skonvertovať na formát STL.

Preskúmať ďalšie vektorové súbory

Výhody a nevýhody súborov DXF

Kým začnete naplno používať formát DXF, oboznámte sa s jeho mnohými výhodami a nevýhodami.

Výhody súborov DXF

 • Formát DXF je otvorený formát, takže k súborom DXF môže mať prístup ktokoľvek.
 • Bez ohľadu na rôzne programy CAD, ktoré spolupracovníci používajú, vďaka súboru DXF môžu všetci pracovať spoločne na rovnakej verzii návrhu.
 • Veľkosť súboru DXF môžete meniť s vysokou presnosťou, pričom má až 16-bitovú pohyblivú desatinnú čiarku, ktorá poskytuje pôsobivú škálu detailov.

Nevýhody súborov DXF

 • Hoci sú súbory DXF vo všeobecnosti malé, informácie ukladajú ako čistý text, čo môže prenos vášho návrhu alebo modelu spomaliť.
 • Formát DXF nepodporuje špecifické prvky jednotlivých aplikácií CAD. Súbor napríklad nerozpozná, či pracujete s dynamickými blokmi.
 • Hoci v súbore DXF môžete pracovať s 3D prvkami, plne podporuje iba 2D objekty.

Otvorenie súboru DXF

Pri otváraní môžete súbor DXF skonvertovať na iný typ súboru, napríklad PDF, DWG alebo SVG.

Ak ostanete pri formáte DXF, k dispozícii máte bezplatné zobrazovače súborov. K dispozícii sú tiež aplikácie ako Adobe Illustrator, ktoré sa dajú používať v počítačoch s operačným systémom Windows aj MacOS.

Vytvorenie a úprava súboru DXF

V aplikácii Adobe Illustrator vytvoríte súbory DXF takto:

 1. Načítajte Adobe Illustrator a vyberte Open (Otvoriť).
 2. Vyberte a kliknite na kresbu, ktorú chcete skonvertovať na formát DXF.
 3. Kliknite na Open (Otvoriť), následne vyberte File (Súbor) a Export (Exportovať).
 4. V dialógovom okne kliknite na rozbaľovaciu ponuku a potom na Save as Type (Uložiť vo formáte).
 5. Vyberte AutoCAD Interchange File (*.DXF) a kliknite na Save (Uložiť).

Úprava nového súboru DXF:

 1. Otvorte Adobe Illustrator.
 2. Presuňte myšou súbor DXF do aplikácie Illustrator.
 3. Vo vyskakovacom okne Artwork Scale (Mierka predlohy) kliknite na Original File Size (Pôvodná veľkosť súboru).
 4. Súbor sa otvorí a vy môžete vykonávať úpravy.

Súbory DXF: najčastejšie otázky

Ako stiahnem súbory DXF?

Súbory DXF môžete stiahnuť aplikáciami na kreslenie, ako napríklad Adobe Illustrator. Jednoducho kliknite na ponuku aplikácie, položky File (Súbor) a Save As (Uložiť ako) a následne vyberte formát DXF v dialógovom okne typu súboru na export.

Ktoré súbory môžem skonvertovať na formát DXF?

Na formát DXF môžete skonvertovať niekoľko typov súborov. Patria k nim súbory PDF, vektorové formáty ako DWG a SVG a špecializované súbory, ako napríklad CNC (computer numerical control). Na formát DXF môžete konvertovať aj širokú škálu rastrových súborov, ako napríklad GIF, JPEG a PNG.

Je súbor DXF dvojrozmerný alebo trojrozmerný?

Formát DXF je navrhnutý pre väčšinu programov CAD, pričom podporuje 2D aj 3D kresby a modely.

Je súbor DXF vektorový?

DXF je vektorový súbor. To znamená, že dizajnéri môžu pri používaní softvéru CAD meniť jednotlivé komponenty, ktoré sa nachádzajú v obrázku ako takom. Vektorové súbory, ako napríklad DXF, umožňujú upravovať farby a tvary. Naopak rastrové súbory to neumožňujú.

Môžem skonvertovať súbor DXF na PDF formát?

Súbory DXF môžete skonvertovať na PDF formát aplikáciou Adobe Acrobat. Môžete to urobiť podľa tohto jednoduchého 5-krokového postupu v našej príručke o konverzii súboru DXF na PDF súbor.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako DXF

DWG file image

Súbory DWG

Prečítajte si viac o súboroch DWG, ktoré sú na rozdiel od formátu DXF uzavreté.

XVF file image

Súbory XVL

Prečítajte si viac o tomto ideálnom formáte pre malé údaje 3D počítačovej grafiky.

DXF file image

Súbory DXF

Prečítajte si viac o používaní a histórii súborov DXF.

STL file image

Súbory STL

Prečítajte si viac o tomto formáte súborov, ktorý ukladá informácie o modeloch na 3D tlač.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator