Súbory IGES

IGES je formát súborov programu Computer Aided Design (CAD). Inžinieri a dizajnéri používajú softvér CAD na tvorbu rôznych typov obrázkov, napríklad náčrtov a plánov. Prečítajte si viac o formáte IGES, o jeho silných stránkach a obmedzeniach, ako aj o tom, ako sa dané súbory otvárajú.

IGES files marquee image

Čo je súbor IGES?

Súbor kresby IGES ukladá údaje vektorového obrázka na prenos 2D a 3D informácií medzi rôznymi aplikáciami CAD. Výrobcovia a dizajnéri používajú aplikácie CAD na plánovanie, oceňovanie a špecifikovanie detailov výrobných a dizajnérskych projektov. Súbory IGES majú príponu .igs a používajú sa na ukladanie rôznych typov informácií v plánoch, ako sú napríklad schémy, pevné modely či schémy zapojenia.

IGES je skratka pre Initial Graphics Exchange Specification – štandard, ktorý ukladá informácie vo formáte ASCII.

História súboru IGES

V roku 1980 projekt amerického letectva s názvom ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing) spojil všetky rôznorodé softvérové časti a procesy zapojené do leteckej výroby s cieľom zvýšenia efektivity a zníženia nákladov. Výsledkom bol formát IGES, ktorý sa čoskoro začal aplikovať aj v iných než vojenských typoch výroby.

Napriek svojmu veku sa formát IGES vo veľkom používa aj dnes – hoci sa od roku 1996 veľmi nezmenil. Obľúbené sú aj novšie formáty, ako napríklad STEP.

Používanie súborov IGES

Súbor IGES sa pred desiatkami rokov stal jedným z prvých počítačom podporovaných formátov v americkej armáde. Dnes ho môžete používať na tieto účely:

Technické výkresy

Súbory IGES špecifikujú geometriu potrebnú na zostavenie jednotlivých súčastí. Autori podkladov používajú súbory IGES na vytváranie technických výkresov s viacerými perspektívami a danými rozmermi.

Povrchové prepisy

Inžinieri uprednostňujú pri jednoduchších dizajnoch na zdieľanie povrchových prepisov konkrétneho súboru formát IGES namiesto pevných modelov. To skvele funguje pri 2D súčastiach, no v porovnaní s ostatnými typmi súborov CAD, ako napríklad DWG alebo STL, to môže byť obmedzujúce.

Preskúmať ďalšie typy vektorových súborov

Výhody a nevýhody súborov IGES

Kým sa rozhodnete formát IGES použiť vo svojom ďalšom projekte, preskúmajte jeho výhody a nevýhody.

Výhody súborov IGES

  • Súbory IGES ukladá textový formát ASCII, vďaka čomu sú malé a ľahko sa zdieľajú.
  • Keďže IGES predstavuje jeden z najstarších formátov CAD, podporuje ho množstvo aplikácií CAD, vďaka čomu sa tieto súbory dajú jednoducho otvárať v celom rade kompatibilných softvérov.

Nevýhody súborov IGES

  • Formát IGES nebol od roku 1996 štandardizovaný, čo znamená, že tento formát nie je rovnako aktuálny a inovatívny ako novšie formáty. Počítačom podporovaný dizajn (CAD) prešiel od prvého použitia formátu IGES dlhú cestu a dokonca aj v 90. rokoch 20. storočia existovali na svete oveľa sofistikovanejšie spôsoby ukladania údajov CAD.
  • Konvertovanie súborov IGES na iné typy súborov a naspäť môže byť náročné. Základom týchto súborov sú údaje ASCII, čo znamená, že nie sú príliš vhodné na konvertovanie. Zmeny v údajoch pri konvertovaní môžu viesť ku vzniku chýb, ktoré bude treba opraviť.
  • Formát IGES zvláda povrchovú geometriu dobre, no väčšina aplikácii CAD lepšie pracuje s pevnými modelmi. To môže mať za následok chyby, ktoré môžu ovplyvniť dizajn produktu, ak nedôjde k ich včasnej náprave.

Otvorenie súboru IGES

Súbory IGES je možné otvárať vo väčšine programov CAD a v textových editoroch, a to v počítačoch so systémom Windows aj MacOS. Nájdite požadovaný súbor a dvakrát naň kliknite. Potom zo zoznamu možností vyberte program, ktorým chcete súbor IGES otvoriť.

Súbory IGES sa nedajú otvoriť vo webovom prehliadači, zariadenia so systémom Android a iOS však ponúkajú aplikácie, ktoré vám môžu pomôcť.

Súbory IGES: najčastejšie otázky

Označuje IGES to isté čo IGS?

Názvy IGES a IGS je v podstate možné zamieňať. Zatiaľ čo IGES odkazuje na typ súboru, ako aj širší formát, .igs predstavuje konkrétnu príponu súboru.

Ako môžem súbor IGES otvoriť?

Existuje množstvo platených aj bezplatných programov CAD, pomocou ktorých môžete súbor IGES otvoriť.

Aké sú rozdiely medzi súbormi IGES a STEP?

Zatiaľ čo súbory IGES definujú povrchové modely, súbory STEP zobrazujú pevné modely. Preto používatelia počítačom podporovaných dizajnov (CAD) zvyknú pri komplexnejších projektoch uprednostňovať súbory STEP. Súbory IGES sa aj naďalej často používajú vo výrobe, pretože bývajú menšie.

Sú súbory IGES rastrové alebo vektorové?

IGES je vektorový súbor. To znamená, že vychádza z matematických rovníc, vďaka čomu sa dá neobmedzene meniť jeho veľkosť. Druhým základným typom obrázkového súboru sú rastrové súbory, ktoré vytvárajú obrázky na základe pixelov.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako IGES

STEP file image

Súbory STEP

Prečítajte si viac o jednom z prvých formátov súborov CAD.

JT file image

Súbory JT

Prečítajte si viac o tomto flexibilnom formáte 3D modelov s normovaním ISO.

DXF file image

Súbory DXF

Oboznámte sa so súbormi DXF, ktoré predstavujú typ súborov CAD od spoločnosti Autodesk.

STL file image

Súbory STL

Zistite viac o tomto predchodcovi 3D tlače, ktorý sa v mnohých smeroch podobá na formát IGES.

Porovnanie súborov IGES s inými typmi súborov

IGES vs STEP file image

IGES vs STEP

Porovnajte tieto dva formáty súborov a zistite, ktorý sa lepšie hodí pre váš ďalší projekt.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator