Súbory PS

Súbory PS, ktoré sú pomenované po programovacom jazyku PostScript, priniesli prelom v prepájaní počítačov s tlačiarňami. Jazyk PostScript pomohol preniesť rozloženia digitálnych strán na tlačené kópie, a to pri zachovaní správnej kombinácie textu a grafík. Zistite viac o pôvode, používaní a výhodách súborov PS.

PS marquee image

Čo je súbor PS?

PS je skratka pre PostScript – typ súboru vektorovej grafiky. Jeho silné stránky spočívajú najmä v schopnosti vytvárať text a digitálne grafiky pripravené na tlač. Súbor PS môžete poslať priamo do tlačiarne bez toho, aby ste ho predtým museli otvoriť v aplikácii. Na otvorenie súboru PS však máte len niekoľko možností, čo z neho robí najmenej všestranný typ súboru obrazového obsahu.

Keďže sú súbory PS o niečo staršie ako ostatné súvisiace typy súborov, často je jednoduchšie ich skonvertovať na PDF súbory, s ktorými sa pracuje ľahšie.

História súboru PS

Spoločnosť Adobe vyvinula súbor PS v 80. rokoch 20. storočia, aby používatelia počítačov mohli jednoducho premeniť svoj text a grafiku na tlačené kópie. Vtedy išlo o niečo prelomové, a to najmä v začínajúcom odvetví DTP (desktop publishing). Keď sa začali prvé tlačiarne od spoločnosti Apple dodávať spolu s formátom PostScript, DTP zažilo celosvetový rozmach. Novinári, študenti či počítačoví nadšenci mohli totiž premieňať svoje rukopisy na vizuálne príťažlivejšie publikácie.

Keďže väčšina publikácií (okrem tých najzanietenejších) sa dnes už netlačí, ale nahráva na web, formát súborov PS už nie je taký populárny ako voľakedy. Keď naň však nazeráme ako na grafický formát, dodnes sa ráta k tým najintuitívnejším.

Používanie súborov PS

Súbor PS predstavuje jeden z najstarších typov obrázkových súborov na svete. Nižšie nájdete niekoľko spôsobov, ako možno súbory PS dnes používať:

Efektívna tlač

Súbory PS sa skvele hodia na tlač súborov. Či tlačíte doma alebo v obchode, máte istotu, že výtlačok bude vyzerať presne ako súbor, ktorý ste navrhli a uložili.

Tlač v rôznych rozlíšeniach

Obrázky uložené v súbore PS môžete zmenšovať či zväčšovať na akékoľvek rozlíšenie bez straty kvality. Vďaka tomu budú vaše tlačené materiály vždy vyzerať profesionálne.

Preskúmať ďalšie typy vektorových súborov

Výhody a nevýhody súborov PS

Kým začnete pracovať na ďalšom projekte, zvážte výhody a nevýhody súborov PS.

Výhody súborov PS

 • Súbory PostScript nezávisia od zariadenia. Vďaka tomu nezáleží na tom, či tlačíte na profesionálnom zariadení alebo u seba doma. Výsledná kvalita bude vždy vysoká.
 • Kvalita je navyše naozaj výnimočná. Súbory PS prinášajú tlač s ostrejšími a lepšími detailmi než ostatné súbory v jazykoch PDL (Page Description Languages – počítačové jazyky používané pri tlači).
 • Súbory PS stierajú rozdiely pri vytváraní návrhov medzi počítačmi a zariadeniami Mac daný formát môžete používať v oboch operačných systémoch.

Ďalšie postrehy k súborom PS

 • Súbory PS prinášajú vysokokvalitné výsledky, no zvyčajne fungujú pomalšie než ostatné podobné typy súborov.
 • Množstvo súčasných softvérových programov už nepodporuje typ súboru PS. Stále však existuje istá skupina nadšencov, ktorí ho používajú dodnes.
 • Hoci tlačiarne formát PostScript podporujú, nie všetky modely dokážu dané súbory konvertovať efektívne.

Otvorenie súboru PS

Súbor PS sa dá okrem programov Adobe, ako napríklad Illustrator a Acrobat, úspešne otvárať aj ďalšími softvérovými aplikáciami. Stačí dvakrát kliknúť na požadovaný súbor a vybrať z ponúknutých možností preferovaný program.

A ak sa pohráte s príponami, súbory PS budete môcť otvárať aj vo webovom prehliadači, konkrétne v nástrojoch PostScript Viewer a Compiler prehliadača Chrome.

Vytvorenie a úprava súboru PS

Súbor PostScript nezávislý od zariadenia môžete vytvoriť v aplikácii Adobe InDesign. Postupujte takto:

 1. Vyberte File (Súbor) > Print (Tlačiť).
 2. V dialógovom okne tlače vyberte v časti s tlačiarňou súbor PostScript.
 3. V prípade PPD vyberte Device Independent (Nezávislý od zariadenia).
 4. Zobrazte si alebo zmeňte existujúce nastavenia tlače.
 5. Kliknite na Save (Uložiť).
 6. Zadajte názov a umiestnenie a znova kliknite na Save (Uložiť).

Prečítajte si ďalšie informácie o tvorbe súborov PS v aplikácii InDesign.

Súbory PS: najčastejšie otázky

Aký je rozdiel medzi súbormi PostScript a PDF?

Formát PDF predstavuje v prípade webu aj tlače jeden z najpoužívanejších nástupcov súborov PS. No zatiaľ čo PDF je zobrazovací formát, ktorý sa ťažšie upravuje, PostScript je jazyk na ovládanie tlačiarne, ktorý rozširuje tlačové možnosti vďaka svojej schopnosti prenášať požiadavky týkajúce sa dizajnu v rámci kódu.

Je PDF súbor PostScript?

Súbor PDF sa môže teoreticky považovať za súbor PS, ktorý už bol prenesený na stránku, aby si používateľ mohol pozrieť všetky vizuálne prvky. Po vydaní sa z neho stal „ďalší krok“ v rámci DTP. PostScript je programovací jazyk, ktorému rozumie široký rad tlačiarní.

Používajú všetky tlačiarne PostScript?

Nie všetky tlačiarne sú kompatibilné s formátom PostScript. PostScript však predstavuje jeden z prvých ovládačov tlačiarne. Všetky tlačiarne majú istý typ ovládača, ktorý im umožňuje komunikovať s počítačom.

Ako môžem zistiť, či moja tlačiareň používa PostScript?

Na počítači môžete možnosti tlačiarne skontrolovať cez Poznámkový blok. Kliknite na Súbor a potom Tlačiť. Nájdite ponuku s rozšírenými predvoľbami a pod časťou s možnosťami dokumentu zistíte, či je PostScript k dispozícii.

Kto vymyslel PostScript?

Spoločnosť Adobe vyvinula formát PostScript s využitím poznatkov spoločnosti Xerox PARC. John Warnock, spoluzakladateľ spoločnosti Adobe, stál za vytvorením jazyka Page Description Language (PDL), ktorý umožnil počítačom jednoduchšie komunikovať s tlačiarňami.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako PS

EPS file image

EPS súbory

Zistite, ako funguje typ súboru Encapsulated PostScript.

AI file image

Súbory AI

Zistite, ako obrázkové súbory Adobe Illustrator pracujú s vektorovými grafikami.

SVG file image

Súbory SVG

Získajte ďalšie informácie o tom, ako dokážu súbory Scalable Vector Graphics zachovať kvalitu obrázka.

STEP file image

Súbory STEP

Prečítajte si viac o tomto efektívnom formáte na tvorbu trojrozmerných modelov.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade